PdF BVZ3Shp Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Health Education
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF B-VZ3S Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Učitelská propedeutika (36 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6000Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 2/0/04 1Z
PdF:SZ6001Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie K. Lojdováz 0/1/02 1Z
PdF:SZ6003Vývojová psychologie T. Kohoutekk 1/1/03 2Z
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2Z
PdF:SZ6005Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 1/1/03 3Z
PdF:SZ6006Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 1/1/04 3Z
PdF:SZ6010Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/1/02 4Z
PdF:SZ6012Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/2/03 4Z
PdF:SZ6009Sociální psychologie J. Krásak 1/1/03 5Z
26 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pravidla pro výběr: 1 předmět za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6013Dramatická výchova v pedagogické praxi L. Polánkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6014Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6015Metodika průřezových témat v RVP K. Lojdováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6016Metodika respektující výchovy J. Nehybaz 0/2/02 2-
PdF:SZ6017Multikulturní lekce na základních školách L. Gulováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6018Osobnostní a sociální příprava P. Sojákz 0/2/02 2-
PdF:SZ6019Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky P. Svojanovskýz 0/2/02 2-
PdF:SZ6020Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6022Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese L. Gulováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6023Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6024Výchova v práci učitele R. Pospíšilz 0/2/02 2-
PdF:SZ6025Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace K. Lojdováz 0/2/02 2-
24 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp011Angličtina pro pedagogy - A R. Heroutz 0/2/02 2-
PdF:JVp012Angličtina pro pedagogy - B R. Heroutzk 0/2/03 3-
6 kreditů

Sportovní aktivity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova – Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Tělesná výchova – Posilovny A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 kredity

Oborová část (61 kr.)

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZpB11Biologie člověka a základy zdravovědy 1 J. Slaná Reissmannováz 2/1/03 1P
PdF:VZpB12První pomoc J. Slaná Reissmannováz 1/1/03 1P
PdF:VZpB13Propedeutika výchovy ke zdraví V. Mužíkz 0/1/13 1Z
PdF:VZpB21Biologie člověka a základy zdravovědy 2 J. Slaná Reissmannovázk 2/1/05 2P
PdF:VZpB22Rodina v psychosociálním kontextu A. Prokopovák 1/1/03 2P
PdF:VZpB31Zdravotně preventivní pohybové aktivity V. Mužíkz 0/2/02 3P
PdF:VZpB32Krize v životě člověka E. Řehulkak 0/1/03 3P
PdF:VZpB33Reprodukční zdraví J. Slaná Reissmannovázk 0/2/15 3P
PdF:VzpB41Ekologie ve výchově ke zdraví L. Mužíkováz 0/1/12 4P
PdF:VzpB42Psychohygiena a psychologie zdraví E. Řehulkazk 1/0/03 4P
PdF:VzpB43Výživa člověka L. Mužíkovák 1/0/24 4P
PdF:VzpB51Zdraví člověka - aktuální témata L. Mužíkovák 0/1/02 5P
PdF:VzpB52Genetika a zdraví P. Kachlíkzk 1/1/04 5P
PdF:VZpB53Návykové chování a závislost A. Prokopovák 0/1/02 5P
PdF:VZpB54Základy psychopatologie E. Řehulkazk 1/0/03 5P
PdF:VZpB61Ochrana člověka za mimořádných událostí J. Slaná Reissmannovák 1/0/02 6P
PdF:VZpB62Programy podpory zdraví ve školním prostředí V. Mužíkk 0/1/13 6P
PdF:VZpB63Člověk a prostředí J. Slaná Reissmannovák 0/2/03 6P
55 kreditů

Volitelné předměty (6 kr.)

Uvedený předmět je pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZpB44Prevence chronických neinfekčních chorob J. Slaná Reissmannovázk 1/1/26 4-
6 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZpB55Úvod do didaktiky výchovy ke zdraví V. Mužíkk 1/2/05 5P
5 kreditů

Praxe (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6055Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6085Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6007Asistentská praxe - doučování 1 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6086Asistentská praxe - doučování 2 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6008Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 3P
PdF:SZ6011Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 4P
PdF:SZ6084Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5P
14 kreditů

Bakalářská práce (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:TZ_BPpBakalářská práce - Projekt V. Mužíkz 0/0/1 prezenční forma semestrální výuka 2 hodiny týdně, kombinovaná 4 hodiny konzultací, příp.individuální konzultace.2 4P
PdF:TZ_BPBakalářská práce V. Mužíkz 0/0/1 individuální konzultace.2 5P
PdF:TZ_BPdBakalářská práce - Dokončení V. Mužíkz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
8 kreditů