PdF BVZ3Shp Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Health Education
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF B-VZ3S Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Učitelská propedeutika (36 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6000Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 2/0/04 1Z
PdF:SZ6001Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie K. Lojdováz 0/1/02 1Z
PdF:SZ6003Vývojová psychologie T. Kohoutekk 1/1/03 2Z
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2Z
PdF:SZ6005Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 1/1/03 3Z
PdF:SZ6006Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 1/1/04 3Z
PdF:SZ6010Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/1/02 4Z
PdF:SZ6012Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/2/03 4Z
PdF:SZ6009Sociální psychologie J. Krásak 1/1/03 5Z
26 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pravidla pro výběr: 1 předmět za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6013Dramatická výchova v pedagogické praxi L. Polánkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6014Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6015Metodika průřezových témat v RVP K. Lojdováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6016Metodika respektující výchovy J. Nehybaz 0/2/02 2-
PdF:SZ6018Osobnostní a sociální příprava P. Sojákz 0/2/02 2-
PdF:SZ6019Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky P. Svojanovskýz 0/2/02 2-
PdF:SZ6020Specifika práce v multietnické třídě M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6022Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese F. Traplz 0/2/02 2-
PdF:SZ6023Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6118Učíme (se) v kruhu M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6119Projekty jako nástroj rozvoje kompetencí k podnikavosti L. Škarkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6120Výchovné situace ve škole: kazuistiky, analýza a interpretace R. Pospíšilz 0/2/02 2-
24 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp011Angličtina pro pedagogy - A R. Heroutz 0/2/02 2-
PdF:JVp012Angličtina pro pedagogy - B R. Heroutzk 0/2/03 3-
6 kreditů

Sportovní aktivity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova – Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Tělesná výchova – Posilovna A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 kredity

Oborová část (61 kr.)

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZB11Biologie člověka a základy zdravovědy P. Kachlíkzk 2/2/0 12 hodin.6 1P
PdF:VZB12Základy první pomoci J. Reissmannovák 1/1/0 8 hodin.3 1P
PdF:VZB13Propedeutika výchovy ke zdraví L. Mužíkovák 0/2/1 12 hodin.4 1P
PdF:VZB22Protektivní a rizikové psychosociální faktory duševního zdraví A. Prokopovák 0/1/1 8 hodin.3 2P
PdF:VZB31Zdravotně preventivní pohybové aktivity V. Mužíkz 0/2/0 8 hodin.2 3P
PdF:VZB32Zátěž, trauma a krize v životě člověka A. Prokopovák 0/1/0 4 hodiny.2 3P
PdF:VZB33Reprodukční zdraví J. Reissmannovázk 0/2/1 12 hodin.5 2P
PdF:VZB41Environmentální výchova J. Reissmannovák 0/2/2 12 hodin.5 4P
PdF:VZB42Psychologie zdraví A. Prokopovák 1/0/0 4 hodiny.2 4P
PdF:VZB43Výživa člověka L. Mužíkovázk 1/2/1 16 hodin.6 3P
PdF:VZB52Genetika a zdraví L. Falkk 1/1/0 8 hodin.3 4P
PdF:VZB53Návykové chování a závislost A. Prokopovák 1/1/0 4 hodiny.3 5P
PdF:VZB54Základy psychopatologie E. Řehulkazk 1/0/2 12 hodin.5 5P
PdF:VZB61Ochrana člověka za mimořádných událostí J. Reissmannovák 0/2/0 8 hodin.3 5P
PdF:VZB62Aktuální témata podpory zdraví L. Mužíkovák 0/2/0 8 hodin.3 6P
PdF:VZB99Internacionalizace ve výchově ke zdraví J. Reissmannováz 0/0/0- --
55 kreditů

Volitelné předměty (6 kr.)

Uvedený předmět je pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZB44Prevence chronických neinfekčních chorob P. Kachlíkzk 1/1/2 16 hodin.6 4-
6 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZB55Úvod do didaktiky výchovy ke zdraví V. Mužíkzk 1/2/0 12 hodin.5 6P
5 kreditů

Praxe (10 kr.)

Pravidla pro výběr: Student vybírá jednu z dvojic předmětů SZ6055+SZ6085 nebo SZ6007+SZ6086, všichni pak povinně plní SZ6008, SZ6011 a SZ6084.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6055Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6085Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6007Asistentská praxe - doučování 1 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6086Asistentská praxe - doučování 2 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6008Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 3P
PdF:SZ6011Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 4P
PdF:SZ6084Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5P
14 kreditů

Bakalářská práce (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:TZ_BPpBakalářská práce - Projekt J. Reissmannováz 0/0/1 prezenční forma semestrální výuka 2 hodiny týdně, kombinovaná 4 hodiny konzultací, příp.individuální konzultace.2 4P
PdF:TZ_BPBakalářská práce J. Reissmannováz 0/0/1 individuální konzultace.2 5P
PdF:TZ_BPdBakalářská práce - Dokončení J. Reissmannováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
8 kreditů