FF FBMEDpV Mediteránní studia
Název anglicky: Mediterranean Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-MED_ Mediteránní studia

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED01nÚvod do mediteránních studií K. Petrovićováz 1/1/03 1P
FF:MED03nDějiny Středomoří ve středověku, novověku a současnosti K. Petrovićovázk 2/0/03+1 5P
FF:MED05Přehled antické řecké literatury I. Radovák 1/1/04 1Z
FF:MED06Přehled antické římské literatury K. Petrovićovázk 1/1/04 2Z
FF:MED09Úvod do teorie literatury B. Fořtk 1/1/04 3Z
FF:HIAb05Dějiny starověku J. Bednaříkovázk 2/0/03 4P
FF:LJ303Základy středolatinské literatury P. Mutlovák 1/1/04 3P
FF:MED11Řecká literatura středověku a novověku K. Petrovićovázk 1/1/04 4P
FF:MED15Románské literatury I P. Kyloušekk 1/1/04 5P
FF:MED16Románské literatury II P. Kyloušekzk 1/1/04 6P
38 kreditů

Povinně volitelné předměty

Povinně-volitelný jazyk

Student si vybírá jeden jazyk. Na výběr má francouzštinu, italštinu, španělštinu, novořečtinu, nebo arabštinu.

Arabský jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr13Jazykový seminář arabštiny I D. Čižmíkováz 1/3/05 -P
FF:MEDMgr14Jazykový seminář arabštiny II D. Čižmíkovázk 1/3/06 -P
FF:MEDMgr15Jazykový seminář arabštiny III D. Čižmíkováz 1/3/05 -P
FF:MEDMgr16Jazykový seminář arabštiny IV D. Čižmíkovázk 1/3/06 -P
22 kreditů
Francouzský jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED17Jazykový seminář francouzský I P. Dytrtz 1/3/05 -P
FF:MED18Jazykový seminář francouzský II P. Dytrtzk 1/3/06 -P
FF:MED19Jazykový seminář francouzský III P. Dytrtz 1/3/05 -P
FF:MED20Jazykový seminář francouzský IV P. Dytrtzk 1/3/06 -P
22 kreditů
Italský jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED29Jazykový seminář italský I M. Nahálkováz 1/3/05 -P
FF:MED30Jazykový seminář italský II M. Malázk 1/3/06 -P
FF:MED31Jazykový seminář italský III M. Nahálkováz 1/3/05 -P
FF:MED32Jazykový seminář italský IV M. Nahálkovázk 1/3/06 -P
22 kreditů
Novořecký jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED35Jazykový seminář novořecký I N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 3P
FF:MED36Jazykový seminář novořecký II N. Votavová Sumelidisovázk 1/3/06 4P
FF:MED37Jazykový seminář novořecký III N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 5P
FF:MED38Jazykový seminář novořecký IV N. Votavová Sumelidisovázk 1/3/06 6P
22 kreditů
Španělský jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED23Jazykový seminář španělský I M. Maláz 1/3/05 -P
FF:MED24Jazykový seminář španělský II M. Malázk 1/3/06 -P
FF:MED25Jazykový seminář španělský III M. Maláz 1/3/05 -P
FF:MED26Jazykový seminář španělský IV M. Malázk 1/3/06 -P
22 kreditů

Ostatní předměty

Student vedlejšího typu studia nemá kromě povinně volitelných jazyků povinnost absolvovat další povinně volitelné předměty. Níže uvedený seznam tak slouží jako příklad předmětů, které si student může zapsat v případě zájmu. Kredity takto získané však nebudou započítány do celkové kreditové hodnoty studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr17Jazyková cvičení z arabštiny I D. Čižmíkováz 0/2/03 --
FF:MEDMgr18Jazyková cvičení z arabštiny II D. Čižmíkováz 0/2/03 --
FF:KR013Klasická řečtina pro neoborové studenty I J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR014Klasická řečtina pro neoborové studenty II J. Stekláz 0/2/04 --
FF:LJ601Latina pro nelatináře I T. Weissark 1/1/04 --
FF:LJ602Latina pro nelatináře II T. Weissarzk 1/1/04 --
FF:MED47Jazyková cvičení z románského jazyka I K. Hayekz 0/2/03 --
FF:MED48Jazyková cvičení z románského jazyka II M. Macuraz 0/2/03 --
FF:MED61Jazyková cvičení z novořečtiny I N. Votavová Sumelidisováz 0/2/03 --
FF:MED62Jazyková cvičení z novořečtiny II N. Votavová Sumelidisováz 0/2/03 --
FF:MED55Geografie Středomoří V. Herberk 1/1/03 --
FF:MED50Studijní soustředění K. Petrovićováz 0/26/04 --
FF:MED12Italian Renaissance Humanism J. Franekk 1/1/04 --
45 kreditů