FF FBMEDpV Mediteránní studia
Název anglicky: Mediterranean Studies
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-MED_ Mediteránní studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Povinné předměty společného základu jsou povinné pro všechny studenty programu.
Zároveň musí studenti během studia číst odbornou literaturu zadanou v jednotlivých předmětech a vybraná díla krásné literatury v překladu. Znalost povinných textů a schopnost jejich interpretace se ověřuje v rámci povinných předmětů a u státní bakalářské zkoušky.

Povinná četba z antické řecké literatury (MED05)
1. Dvě epická díla (autoři na výběr: Homér /Ílias, Odysseia/; Hésiodos; Apollónios Rhodský); 2. Nejstarší řecká lyrika (Antická knihovna sv. 44); 3. Jedna tragédie každého z dále uvedených autorů (Aischylos, Sofoklés, Eurípidés); 4. Alespoň jedna komedie "stará" a jedna "nová" (autoři na výběr: Aristofanés, Menandros); 5. Jedno historiografické dílo (autoři na výběr: Hérodotos, Thúkýdidés, Polybios); 6. Jedno řečnické dílo (autoři na výběr: Démosthenés, Ísokratés, Libanios); 7. Jedno filozofické dílo (autoři na výběr: Platón, Aristotelés, Epikúros, Plútarchos, Lúkiános, Marcus Aurelius, Iúliános Apostata)

Povinná četba z antické římské literatury (MED06)
1. Plautus a Terentius (od každého autora jedna komedie dle vlastního výběru); 2. Catullus (Zhořklé polibky, Triumvirové lásky, Veršíky a verše); 3. Vergilius: Aeneis, Zpěvy pastýřské; 4. Horatius: Ódy; 5. Ovidius: Metamorfózy; 6. Cicero: alespoň jedna polická a jedná soudní řeč, jeden libovolný filozofický spis; 7. L. Annaeus Seneca: jakýkoli z jeho Dialogů a vlastní výběr z Listů Luciliovi (20 listů); 8. Apuleius: Zlatý osel, nebo Petronius: Hostina u Trimalchiona; 9. Alespoň jedno historiografické dílo (autoři na výběr: Caesar, Sallustius, Livius - alespoň dvě knihy, Tacitus - alespoň dvě knihy)

Povinná četba ze středověké latinské literatury (LJ303)
1. Augustinus: Vyznání; 2. Boethius: O útěše filozofie; 3. z Bible: Genesis, Evangelium podle Lukáše; 4. Caesarius z Heisterbachu: Vyprávění o zázracích: středověký život v zrcadle exempel; 5. Zpověď Archipoetova; 6. Vergilius: Zpěvy pastýřské (4. ekloga)

Povinná četba z byzantské a novořecké literatury (MED11)
1. Jeden titul z byzantské historiografie (na výběr: Prokopios z Kaisareie, Michael Psellos, Laonikos Chalkokondyles, Theofylaktos Simokattes); 2. Jeden titul z byzantské hagiografie (na výběr: Byzantské legendy, Obrácení nevěstky Marie, Apofthegmata, Palladios, Theodoretos z Kyrrhu); 3. Jeden titul z novořecké poezie (autoři na výběr: Konstantinos Kavafis, Jorgos Seferis, Odysseas Elytis); 4. Dva libovolné tituly z novořecké prózy; 5. Jedno dílo Nikose Kazantzakise

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED01nÚvod do mediteránních studií K. Petrovićováz 1/1/03 1P
FF:MED03nDějiny Středomoří ve středověku, novověku a současnosti M. Habajzk 2/0/03+1 5P
FF:MED05Přehled antické řecké literatury I. Radovák 1/1/04 1Z
FF:MED06Přehled antické římské literatury K. Petrovićovázk 1/1/04 2Z
FF:MED09Úvod do teorie literatury B. Fořtk 1/1/04 3Z
FF:HIAb05Dějiny starověku J. Bednaříkovázk 2/0/03 4P
FF:LJ303Základy středolatinské literatury P. Mutlovák 1/1/04 3P
FF:MED11Řecká literatura středověku a novověku N. Votavová Sumelidisovázk 1/1/04 4P
FF:MED15Románské literatury I P. Kyloušekk 1/1/04 5P
FF:MED16Románské literatury II P. Kyloušekzk 1/1/04 6P
38 kreditů

Povinně volitelné předměty

Mezi povinně volitelné předměty vedlejšího typu studia je zařazen blok povinně volitelných jazyků a blok doplňujích kurzů zaměřených na kulturu a historii regionu.

Povinně-volitelný jazyk

Student si vybírá jeden jazyk. Na výběr má francouzštinu, italštinu, španělštinu, novořečtinu, nebo arabštinu.

Arabský jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr13Jazykový seminář arabštiny I D. Čižmíkováz 1/3/05 -P
FF:MEDMgr14Jazykový seminář arabštiny II D. Čižmíkovázk 1/3/06 -P
FF:MEDMgr15Jazykový seminář arabštiny III D. Čižmíkováz 1/3/05 -P
FF:MEDMgr16Jazykový seminář arabštiny IV D. Čižmíkovázk 1/3/06 -P
22 kreditů
Francouzský jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED17Jazykový seminář francouzský I P. Dytrtz 1/3/05 -P
FF:MED18Jazykový seminář francouzský II P. Dytrtzk 1/3/06 -P
FF:MED19Jazykový seminář francouzský III P. Dytrtz 1/3/05 -P
FF:MED20Jazykový seminář francouzský IV P. Dytrtzk 1/3/06 -P
22 kreditů
Italský jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED29Jazykový seminář italský I P. Tabacchiniz 1/3/05 -P
FF:MED30Jazykový seminář italský II P. Tabacchinizk 1/3/06 -P
FF:MED31Jazykový seminář italský III P. Tabacchiniz 1/3/05 -P
FF:MED32Jazykový seminář italský IV P. Tabacchinizk 1/3/06 -P
22 kreditů
Novořecký jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED35Jazykový seminář novořecký I N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 3P
FF:MED36Jazykový seminář novořecký II N. Votavová Sumelidisovázk 1/3/06 4P
FF:MED37Jazykový seminář novořecký III N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 5P
FF:MED38Jazykový seminář novořecký IV N. Votavová Sumelidisovázk 1/3/06 6P
22 kreditů
Španělský jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED23Jazykový seminář španělský I M. Maláz 1/3/05 -P
FF:MED24Jazykový seminář španělský II M. Malázk 1/3/06 -P
FF:MED25Jazykový seminář španělský III M. Maláz 1/3/05 -P
FF:MED26Jazykový seminář španělský IV M. Malázk 1/3/06 -P
22 kreditů

Ostatní předměty

Student vedlejšího typu studia nemá kromě povinně volitelných jazyků povinnost absolvovat další povinně volitelné předměty. Níže uvedený seznam tak slouží jako příklad předmětů, které si student může zapsat v případě zájmu. Kredity takto získané však nebudou započítány do celkové kreditové hodnoty studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr17Jazyková cvičení z arabštiny I D. Čižmíkováz 0/2/03 --
FF:MEDMgr18Jazyková cvičení z arabštiny II D. Čižmíkováz 0/2/03 --
FF:KR013Klasická řečtina pro neoborové studenty I J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR014Klasická řečtina pro neoborové studenty II J. Stekláz 0/2/04 --
FF:LJ601Latina pro nelatináře I T. Weissark 1/1/04 --
FF:LJ602Latina pro nelatináře II T. Weissarzk 1/1/04 --
FF:MED47Jazyková cvičení z románského jazyka I P. Tabacchiniz 0/2/03 --
FF:MED48Jazyková cvičení z románského jazyka II P. Tabacchiniz 0/2/03 --
FF:MED61Jazyková cvičení z novořečtiny I N. Votavová Sumelidisováz 0/2/03 --
FF:MED62Jazyková cvičení z novořečtiny II N. Votavová Sumelidisováz 0/2/03 --
FF:MED50Studijní soustředění K. Petrovićováz 0/26/04 --
FF:MED12Italian Renaissance Humanism P. Tabacchinik 1/1/04 --
42 kreditů