Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF FBMEDpV Mediteránní studia
Název anglicky: Mediterranean Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-MED_ Mediteránní studia

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED01nÚvod do mediteránních studií Š. Hurbánkovázk 1/1/03+2 1P
FF:MED03Nejstarší dějiny Středomoří (Přední východ, Egypt, Řecko) K. Petrovićovák 2/0/03 5P
FF:MED05Přehled antické řecké literatury K. Petrovićovák 2/0/03 1Z
FF:MED06Přehled antické římské literatury K. Petrovićovázk 1/1/03+1 2Z
FF:MED09Úvod do teorie literatury M. Kulhánkovák 1/1/04 3Z
FF:HIAb05Dějiny starověku J. Bednaříkovázk 2/0/03 4P
FF:LJ303Základy středolatinské literatury P. Mutlovák 1/1/04 3P
FF:MED11Řecká literatura středověku a novověku K. Petrovićovák 1/1/03 4P
FF:MED15Románské literatury I P. Dytrtk 1/1/03 5P
FF:MED16Románské literatury II P. Dytrtzk 1/1/04 6P
36 kreditů

Povinně volitelné předměty

Povinně-volitelný jazyk

Student si vybírá jeden jazyk. Na výběr má francouzštinu, italštinu, španělštinu, novořečtinu, nebo arabštinu.

Arabský jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr13Jazykový seminář arabštiny I K. Petrovićováz 1/3/03 -P
FF:MEDMgr14Jazykový seminář arabštiny II K. Petrovićovázk 1/3/04 -P
FF:MEDMgr15Jazykový seminář arabštiny III D. Čižmíkováz 1/3/03 -P
FF:MEDMgr16Jazykový seminář arabštiny IV K. Petrovićovázk 1/3/04 -P
14 kreditů
Francouzský jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED17Jazykový seminář francouzský I K. Petrovićováz 1/3/03 -P
FF:MED18Jazykový seminář francouzský II K. Petrovićovázk 1/3/04 -P
FF:MED19Jazykový seminář francouzský III K. Petrovićováz 0/23 -P
FF:MED20Jazykový seminář francouzský IV K. Petrovićovázk 0/2/04 -P
14 kreditů
Italský jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED29Jazykový seminář italský I K. Petrovićováz 2/2/03 -P
FF:MED30Jazykový seminář italský II K. Petrovićovázk 2/2/04 -P
FF:MED31Jazykový seminář italský III K. Petrovićováz 0/2/03 -P
FF:MED32Jazykový seminář italský IV K. Petrovićovázk 0/2/04 -P
14 kreditů
Novořecký jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED35Jazykový seminář novořecký I K. Petrovićováz 1/3/05 3P
FF:MED36Jazykový seminář novořecký II K. Petrovićovázk 1/3/06 4P
FF:MED37Jazykový seminář novořecký III K. Petrovićováz 1/3/05 5P
FF:MED38Jazykový seminář novořecký IV K. Petrovićovázk 1/3/06 6P
22 kreditů
Španělský jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED23Jazykový seminář španělský I K. Petrovićováz 2/2/03 -P
FF:MED24Jazykový seminář španělský II K. Petrovićovázk 0/2/04 -P
FF:MED25Jazykový seminář španělský III K. Petrovićováz 0/2/03 -P
FF:MED26Jazykový seminář španělský IV K. Petrovićovázk 0/2/04 -P
14 kreditů

Ostatní předměty

Student vedlejšího typu studia nemá kromě povinně volitelných jazyků povinnost absolvovat další povinně volitelné předměty. Níže uvedený seznam tak slouží jako příklad předmětů, které si student může zapsat v případě zájmu. Kredity takto získané však nebudou započítány do celkové kreditové hodnoty studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr17Jazyková cvičení z arabštiny I D. Čižmíkováz 0/2/03 --
FF:MEDMgr18Jazyková cvičení z arabštiny II D. Čižmíkováz 0/2/03 --
FF:KR013Klasická řečtina pro neoborové studenty I J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR014Klasická řečtina pro neoborové studenty II J. Stekláz 0/2/04 --
FF:LJ601Latina pro nelatináře I J. Mikulovák 1/1/04 --
FF:LJ602Latina pro nelatináře II J. Mikulovázk 1/1/04 --
FF:MED47Jazyková cvičení z románského jazyka I K. Petrovićováz 0/2/02 --
FF:MED48Jazyková cvičení z románského jazyka II K. Petrovićováz 0/2/02 --
FF:MED61Jazyková cvičení z novořečtiny I K. Petrovićováz 0/2/02 --
FF:MED62Jazyková cvičení z novořečtiny II K. Petrovićováz 0/2/02 --
FF:MED55Geografie Středomoří R. Brázdilk 1/1/03 --
FF:MED50Studijní soustředění K. Petrovićováz 0/26/04 --
FF:MED12Renesanční humanismus K. Petrovićovák 1/1/03 --
40 kreditů

Další aplikace