FF FBMEDpV Mediteránní studia
Název anglicky: Mediterranean Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-MED_ Mediteránní studia

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:MED01nÚvod do mediteránních studií K. Petrovićovázk 1/1/03+2 P P
FF:MED05Přehled antické řecké literatury I. Radovák 1/1/04 Z P
9 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:MED06Přehled antické římské literatury K. Petrovićovázk 1/1/04 Z P
4 kredity

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:LJ303Základy středolatinské literatury P. Mutlovák 1/1/04 P P
FF:MED09Úvod do teorie literatury M. Kulhánkovák 1/1/04 Z P
FF:MED35Jazykový seminář novořecký I N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 P PV
13 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:HIAb05Dějiny starověku J. Bednaříkovázk 2/0/03 P P
FF:MED11Řecká literatura středověku a novověku M. Kulhánkovázk 1/1/04 P P
FF:MED36Jazykový seminář novořecký II N. Votavová Sumelidisovázk 1/3/06 P PV
13 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:MED03nDějiny Středomoří ve středověku, novověku a současnosti K. Petrovićovázk 2/0/03+1 P P
FF:MED15Románské literatury I A. Alchaziduk 1/1/04 P P
FF:MED37Jazykový seminář novořecký III N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 P PV
13 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:MED16Románské literatury II A. Alchaziduzk 1/1/04 P P
FF:MED38Jazykový seminář novořecký IV N. Votavová Sumelidisovázk 1/3/06 P PV
10 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:KR013Klasická řečtina pro neoborové studenty I J. Stekláz 0/2/04 - PV
FF:KR014Klasická řečtina pro neoborové studenty II J. Stekláz 0/2/04 - PV
FF:LJ601Latina pro nelatináře I J. Mikulovák 1/1/03+1 - PV
FF:LJ602Latina pro nelatináře II J. Mikulovázk 1/1/03+1 - PV
FF:MED12Renesanční humanismus J. Franekk 1/1/04 - PV
FF:MED17Jazykový seminář francouzský I P. Dytrtz 1/3/05 P PV
FF:MED18Jazykový seminář francouzský II P. Dytrtzk 1/3/06 P PV
FF:MED19Jazykový seminář francouzský III P. Dytrtz 1/3/05 P PV
FF:MED20Jazykový seminář francouzský IV P. Dytrtzk 1/3/06 P PV
FF:MED23Jazykový seminář španělský I A. Alchaziduz 1/3/05 P PV
FF:MED24Jazykový seminář španělský II A. Alchaziduzk 1/3/06 P PV
FF:MED25Jazykový seminář španělský III A. Alchaziduz 1/3/05 P PV
FF:MED26Jazykový seminář španělský IV A. Alchaziduzk 1/3/06 P PV
FF:MED29Jazykový seminář italský I G. Cadoriniz 1/3/05 P PV
FF:MED30Jazykový seminář italský II G. Cadorinizk 1/3/06 P PV
FF:MED31Jazykový seminář italský III G. Cadoriniz 1/3/05 P PV
FF:MED32Jazykový seminář italský IV G. Cadorinizk 1/3/06 P PV
FF:MED47Jazyková cvičení z románského jazyka I G. Cadoriniz 0/2/03 - PV
FF:MED48Jazyková cvičení z románského jazyka II Š. Hurbánkováz 0/2/03 - PV
FF:MED50Studijní soustředění K. Petrovićováz 0/26/04 - PV
FF:MED55Geografie Středomoří V. Herberk 1/1/03 - PV
FF:MED61Jazyková cvičení z novořečtiny I N. Votavová Sumelidisováz 0/2/02 - PV
FF:MED62Jazyková cvičení z novořečtiny II N. Votavová Sumelidisováz 0/2/03 - PV
FF:MEDMgr13Jazykový seminář arabštiny I D. Čižmíkováz 1/3/05 P PV
FF:MEDMgr14Jazykový seminář arabštiny II D. Čižmíkovázk 1/3/06 P PV
FF:MEDMgr15Jazykový seminář arabštiny III D. Čižmíkováz 1/3/05 P PV
FF:MEDMgr16Jazykový seminář arabštiny IV D. Čižmíkovázk 1/3/06 P PV
FF:MEDMgr17Jazyková cvičení z arabštiny I D. Čižmíkováz 0/2/03 - PV
FF:MEDMgr18Jazyková cvičení z arabštiny II D. Čižmíkováz 0/2/03 - PV
132 kreditů