FF FNSLAVpV Slavistika
Název anglicky: Slavistics
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-SLAV_ Slavistika

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Posluchač minoru v rámci programu Slavistika musí absolvovat všechny povinné předměty a získat předepsaný počet kreditů z povinně volitelných předmětů dle pokynů pro průchod studiem.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJ_SLAV02Střední Evropa: areál, pomezí, identita I. Pospíšilzk 2/0/05 1Z
FF:SLAV04Státní závěrečná zkouška magisterská V. ŠtěpánekSZk 0/0/0 SZZk.- --
5 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student/studentka musí splnit min. 3 z 5 tematických bloků. V každém z nich je třeba absolvovat nejméně 2 předměty. Současně je nutné získat min. 35 kreditů za všechny povinně volitelné předměty.

Blok A: Vztahy a kontakty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV52Jihoslovansko-české vztahy V. Štěpánekzk 1/1/05 --
FF:PJ_SLAV04Kulturní cestovní ruch a slovanský areál R. Buchtovázk 1/1/05 --
FF:PJ_SLAV05Vztahy Polska a Ukrajiny s českými zeměmi P. Kalinazk 1/1/05 --
FF:RSn099My a oni: česko-ruské vztahy včera a dnes I. Pospíšilzk 1/1/05 --
FF:SLAV07Slovenská setkání a konfrontace I. Pospíšilzk 1/1/05 --
25 kreditů

Blok B: Překlad a tlumočení

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV12Biblické texty ve světle slovanských překladů E. Krejčováz 1/1/04 --
FF:JSB079Překladatelský software pro slavisty P. Pilchz 1/1/03 --
FF:JSB_SLAV66Základy tlumočnictví pro slavisty E. Krejčováz 1/1/04 --
FF:PJ_SLAV14Překladatelský workshop: polské právní texty a terminologie R. Madeckiz 0/2/04 --
FF:PJ_SLAV18Problematika překladu českých reálií R. Madeckiz 1/1/04 --
19 kreditů

Blok C: Jazyk, kultura a dějiny

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV53"Vojna s Turkem" 1526-1878: Habsburská říše, Polsko, Rusko a kozáci proti Osmanské říši V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV54Pravoslaví a slovanský svět V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:JSB022Jazyk jako nabitá zbraň E. Krejčovázk 1/1/05 --
FF:PJ_SLAV01Dějiny myšlení o jazyce R. Madeckizk 1/1/05 --
FF:PJV007Polskie kino po 1989 roku R. Madeckiz 1/2/04 --
FF:UJ_SLAV01Ludvík Kuba: folklorista a malíř slovanských národů P. Kalinaz 1/1/04 --
27 kreditů

Blok D: Literatura

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV55Literární teorie 20. a 21. století a slovanské literatury V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:JSB_SLAV56Balkánský literární postmodernismus P. Stehlíkzk 1/1/05 --
FF:JSB055Balkánský román P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:PJN213Osobnosti polské literatury: interpretační seminář R. Buchtovázk 0/2/03+2 --
FF:PJ_SLAV07Nejnovější polská literatura a kultura R. Buchtovázk 1/1/05 --
FF:PJ_SLAV13Česko-polské literární a kulturní vztahy R. Buchtovázk 1/1/05 --
FF:PJ_SLAV15Prostor postkomunistické Evropy v současné polské reportáži R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:PJ_SLAV16Literární workshop: polská literatura od roku 1945 do současnosti R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:RSn092Literární komparatistika a genologie I. Pospíšilzk 1/1/05 --
FF:UJ_SLAV04Historické a teoretické problémy ukrajinské literatury a literární vědy I K. Kuznietsovaz 1/1/04 --
FF:UJ_SLAV05Historické a teoretické problémy ukrajinské literatury a literární vědy II V. Zvyniatskovskyiz 1/1/04 --
51 kreditů

Blok E: Slovanský jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAVb1Bulharština pro středně pokročilé I E. Krejčováz 0/2/03 --
FF:JSB_SLAVb2Bulharština pro středně pokročilé II E. Krejčovázk 0/2/04 --
FF:JSB_SLAVh1Chorvatština pro středně pokročilé I P. Krejčíz 0/2/03 --
FF:JSB_SLAVh2Chorvatština pro středně pokročilé II P. Krejčízk 0/2/04 --
FF:JSB_SLAVm1Makedonština pro středně pokročilé I E. Krejčováz 0/2/03 --
FF:JSB_SLAVm2Makedonština pro středně pokročilé II E. Krejčovázk 0/2/04 --
FF:JSB_SLAVn1Slovinština pro středně pokročilé I P. Krejčíz 0/2/03 --
FF:JSB_SLAVn2Slovinština pro středně pokročilé II P. Krejčízk 0/2/04 --
FF:JSB_SLAVs1Srbština pro středně pokročilé I P. Krejčíz 0/2/03 --
FF:JSB_SLAVs2Srbština pro středně pokročilé II P. Krejčízk 0/2/04 --
FF:PJ_SLAV06Současná polština 1: jazykový seminář R. Madeckiz 0/3/03 --
FF:PJ_SLAV08Současná polština 2: jazykový seminář R. Madeckizk 0/3/04 --
FF:SLAV05Letní škola slovanských studií v zahraničí V. Štěpánekz 0/0/0 intenzivní kurz.4 --
FF:UJ_SLAV02Lektorská cvičení z ukrajinštiny I O. Čmelíkováz 0/2/04 --
FF:UJ_SLAV03Lektorská cvičení z ukrajinštiny II O. Čmelíkovázk 0/2/05 --
55 kreditů