FF FBARpJ Archivnictví
Název anglicky: Archival Studies
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-AR_ Archivnictví

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Krobzk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II D. Veškrnovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR1A260Seminář k bakalářské diplomové práci Z. Svitákz 0/2/010 6P
FF:AR1A261Bakalářská diplomová práce Z. Svitákz 0/0/0- 6-
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR1A200Úvod do studia PVH a archivnictví I P. Elbelz 2/0/01 1-
FF:AR1A201Úvod do studia PVH a archivnictví II P. Elbelzk 2/0/02 2-
FF:AR1A202Úvod do práce s prameny I Z. Svitákz 0/2/02 1-
FF:AR1A203Úvod do práce s prameny II Z. Svitákz 0/2/02 2-
FF:AR1A205Úvod do předmoderních dějin II P. Elbelzk 2/0/02 2-
FF:AR1A206Němčina I P. Elbelz 0/2/02 1-
FF:AR1A207Němčina II P. Elbelz 0/2/02 2-
FF:AR1A208Němčina III P. Elbelzk 0/2/02 3-
FF:AR1A209Němčina IV P. Elbelz 0/2/02 4-
FF:AR1A210Latina I L. Mazalováz 0/2/02 1-
FF:AR1A211Latina II L. Mazalováz 0/2/02 2-
FF:AR1A212Latina III L. Mazalovázk 0/2/02 3-
FF:AR1A215Archivnictví I S. Bártazk 1/1/02 1P
FF:AR1A215aOdborná praxe I S. Bártaz 0/0/0 týdenní praxe v rozsahu 40 hodin v AMB.1 2P
FF:AR1A216Archivnictví II S. Bártak 1/1/02 2P
FF:AR1A216aOdborná praxe II S. Bártaz 0/0/0 týdenní praxe v rozsahu 40 hodin v MZA.2 3P
FF:AR1A217Archivnictví III S. Bártak 2/0/02 3P
FF:AR1A217aOdborná praxe III S. Bártaz 0/40/0 3 týdny souvislé praxe v rozsahu 120 hodin.4 4-
FF:AR1A218Informační technologie v archivnictví S. Bártaz 0/2/02 5P
FF:AR1A220Úvod do diplomatiky Z. Svitákzk 2/0/02 3Z
FF:AR1A221Středověká diplomatika P. Elbelzk 2/1/03 4P
FF:AR1A223Diplomatika v době novověku I Z. Svitákk 2/0/02 5Z
FF:AR1A224Diplomatika v době novověku II Z. Svitákzk 2/0/03 6Z
FF:AR1A225Základní pojmy právní P. Elbelk 2/0/02 1-
FF:AR1A226Právní dějiny 19. a 20. století J. Razimk 1/1/02 4-
FF:AR1A227Základy právního řádu ČR pro archiváře J. Razimz 1/1/02 5-
FF:AR1A230Státní správa do r. 1620 Z. Svitákzk 2/0/02 2P
FF:AR1A231Státní správa 1620-1848 Z. Svitákk 2/0/02 3P
FF:AR1A232Státní správa 1848-1918 L. Fasorak 1/1/02 4P
FF:AR1A233Státní správa 1918-1945 L. Vykoupilk 1/1/02 5P
FF:AR1A234Státní správa po 1945 T. Dvořákk 1/1/02 6P
FF:AR1A235Městská správa Z. Svitákk 1/0/02 5-
FF:AR1A236Církevní správa P. Elbelk 1/1/03 5-
FF:AR1A237Patrimoniální správa J. Smitkaz 1/0/02 4-
FF:AR1A238Dějiny českých zemí v 19. století Z. Svitákk 1/1/03 2-
FF:AR1A239Dějiny Československa 20. století Z. Svitákk 1/1/03 3-
FF:AR1A241Latinské písmo ve středověku I (800-1200) D. Havelk 1/1/02 4-
FF:AR1A242Latinské písmo ve středověku II (1200-1500) D. Havelzk 1/1/03 5P
FF:AR1A243Latinské písmo v novověku D. Havelk 1/1/02 6Z
FF:AR1A244Chronologie a metrologie H. Krmíčkovázk 1/1/02 1-
FF:AR1A245Numismatika P. Elbelk 1/1/03 4-
FF:AR1A246Historická topografie Z. Svitákzk 2/0/02 3-
FF:AR1A247Sfragistika, heraldika, genealogie I T. Krejčíkk 1/1/02 3-
FF:AR1A249Kodikologie, epigrafika H. Krmíčkovák 2/0/02 5-
95 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR1A241aLektura středověkého písma I L. Führerz 0/1/01 --
FF:AR1A242aLektura středověkého písma II D. Havelz 0/1/01 --
FF:AR1A243aLektura novověkého písma D. Havelz 0/1/01 --
FF:AR1B100Slovenské archivy - cyklus přednášek P. Elbelz 3/0/04 --
FF:AR1B103Archivní exkurze Z. Svitákz 0/0/0 3DNY.2 --
FF:AR1B104Církev a stát v 2. polovině 18. století J. Štouračovák 1/1/03 --
FF:AR1B105Prameny k vojenským dějinám 19. století. M. Svobodaz 0/2/02 --
FF:AR1B106Pragmatická sankce Karla VI. P. Elbelk 1/1/03 --
FF:AR1B107Jak studovat město? Kapitoly z urbánních dějin P. Elbelz 0/2/03 --
FF:AR1B109Archivní čtvrtek - diskuzní setkání s odborníky z praxe S. Bártaz 3/0/02 --
FF:AR1B112Vybrané problémy českého archivnictví I S. Bártak 0/2/04 --
FF:AR1B113Vybrané problémy českého archivnictví II S. Bártak 0/2/04 --
FF:AR1B114Četba archivních pramenů Z. Svitákz 0/1/02 --
FF:AR1B200Výstava v archivu I P. Elbelz 1/1/04 --
FF:AR1B201Výstava v archivu II P. Elbelz 1/1/04 --
FF:AR1B30Církevní správa v českých zemích v pozdním středověku a její písemnosti I P. Elbelz 0/2/03 --
FF:AR1B32Církevní správa v českých zemích v pozdním středověku a její písemnosti II P. Elbelz 0/2/03 --
FF:AR1B65Tvorba rodokmenů v praxi S. Bártaz 2/0/02 --
FF:AR2B77Německé novogotické písmo S. Bártaz 0/2/03 --
FF:HIAb08uÚvod do moderních dějin J. Německ 1/1/03 --
FF:PV1A213Latina IV L. Mazalováz 0/2/02 --
FF:PV1A229České právní dějiny raného novověku L. Šmídová Malárovák 1/1/02 --
FF:PV1A248Sfragistika, heraldika, genealogie II T. Krejčíkk 1/1/02 --
FF:PV1A251Nauka o pramenech D. Kalhousk 1/1/02 --
FF:PV1A254Filigranológia P. Elbelz 1/1/02 --
FF:PV1B102Písemné prameny k dějinám peněz v raném novověku P. Elbelz 1/1/03 --
FF:PV1B106Historická statistika P. Elbelk 1/1/03 --
FF:PV1B120Knižní kultura v digitálním prostředí J. Marekz 1/1/03 --
FF:PV1B128Austria’s art of book illumination in the 15th century M. Theisenz 0/4/04 --
FF:PV2B48Kodikologie v praxi. Středověké rukopisy D. Havelz 0/2/03 --
80 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR1B67Zikmund Lucemburský, středověký panovník v branách nového věku I P. Elbelz 0/2/03 --
FF:AR1B68Zikmund Lucemburský, středověký panovník v branách nového věku II P. Elbelz 0/2/03 --
FF:PV1A204Úvod do předmoderních dějin I D. Kalhouszk 1/1/02 --
FF:PV1A228České právní dějiny středověku P. Elbelk 1/1/02 --
FF:PV1A252Faleristika a vexilologie T. Krejčíkz 1/1/02 --
FF:PV1A253Ikonografie P. Elbelz 2/2/02 --
FF:PV1B100Czech Medieval Sources D. Havelk 1/1/04 --
FF:PV1B103Great Moravia: Carolingian March, or independent "empire"? D. Kalhousz 1/1/04 --
FF:PV1B108Interpretace historických právních textů II L. Šmídová Malárováz 0/2/03 --
FF:PV1B109Nesmiřitelní sousedé? Polsko, Litva a Řád německých rytířů ve středověku P. Barz 2/0/03 --
FF:PV1B110Diplomacie v pozdně středověké Itálii a její písemnosti O. Schmidtz 0/2/03 --
FF:PV1B112English Terminology in Auxiliary Historical Sciences P. Elbelz 1/1/04 --
FF:PV1B113Golden Prague: The Art of Book Illumination during the Reign of the Luxembourg Kings from c.1350 to 1420 P. Elbelz 0/4/04 --
FF:PV1B33Interpretace historických právních textů L. Šmídová Malárováz 2/0/03 --
FF:PV1B35Kašpar Šlik: kancléř, politik a falzátor na sklonku středověku P. Elbelz 2/0/03 --
FF:PV1B60Kniha a historické knihovní celky P. Elbelz 2/0/02 --
FF:PV1B68Král Vratislav ve svědectví soudobých pramenů L. Reitingerz 1/13 --
FF:PV1B69The Czech Lands in the Middle Ages D. Kalhousz 1/1/04 --
FF:PV2B57Deutsche Konversation: Wissenschaft, Kultur, Politik I P. Elbelz 0/2/04 --
FF:PV2B82Editing post-Roman inscriptions in the German speaking countries. A. Zajicz 2/0/04 --
FF:PV2B83Nobilitace a nová šlechta v českých zemích v 18. století J. Brňovjákz 2/0/04 --
FF:PV2B85Deutsche Konversation: Wissenschaft, Kultur, Politik II P. Elbelz 0/2/04 --
70 kreditů