FF FBARpJ Archivnictví
Název anglicky: Archival Studies
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-AR_ Archivnictví

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR1A350Seminář k bakalářské diplomové práci Z. Svitákz 0/2/010 6P
FF:AR1A351Bakalářská diplomová práce Z. Svitákz 0/0/0- 6-
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR1A300Úvod do studia historických věd S. Bártaz 1/1/03 1Z
FF:AR1A301Základy PVH pro archiváře P. Barzk 1/1/03 1Z
FF:AR1A302Základy práce s archivními prameny Z. Svitákz 0/2/02 2Z
FF:AR1A304Úvod do předmoderních dějin II T. Černušákzk 2/0/03 2-
FF:AR1A305Úvod do moderních dějin pro archiváře A. Vyskočilzk 2/0/03 1-
FF:AR1A306Latina I P. Ševčíkz 0/2/02 1-
FF:AR1A307Latina II Z. Čermáková Lukšováz 0/2/02 2-
FF:AR1A308Latina III Z. Čermáková Lukšovázk 0/2/03 3-
FF:AR1A309Němčina IV M. Plevazk 0/2/03 4-
FF:AR1A311Latinské písmo a knižní kultura ve středověku I (800-1200) D. Havelk 1/1/03 2-
FF:AR1A312Latinské písmo a knižní kultura ve středověku II (1200-1500) D. Havelzk 1/1/04 3P
FF:AR1A313Latinské písmo v novověku D. Havelk 1/1/03 4Z
FF:AR1A315Úvod do diplomatiky Z. Svitákzk 1/0/02 2Z
FF:AR1A316Středověká diplomatika P. Elbelzk 2/1/04 3-
FF:AR1A317Diplomatika v době novověku I Z. Svitákzk 2/0/04 4Z
FF:AR1A318Diplomatika v době novověku II Z. Svitákk 2/0/03 5Z
FF:AR1A319Moderní diplomatika J. Jelínekk 1/0/03 6-
FF:AR1A320Chronologie a metrologie D. Kalhouszk 1/1/02 1-
FF:AR1A321Sfragistika, heraldika, genealogie T. Krejčíkk 1/1/02 3-
FF:AR1A323Základy peněžního vývoje pro archiváře D. Grossmannovák 1/1/03 5-
FF:AR1A330Státní správa do roku 1526 S. Bártazk 1/1/03 2-
FF:AR1A331Státní správa 1526-1790 Z. Svitákzk 1/1/03 3P
FF:AR1A332Státní správa 1790-1945 Z. Svitákzk 2/1/05 4P
FF:AR1A333Státní správa po roce 1945 T. Dvořákzk 1/1/03 5P
FF:AR1A334Církevní správa P. Elbelk 1/1/03 5-
FF:AR1A335Základy práva L. Šmídová Malárováz 1/1/02 1-
FF:AR1A336Právní dějiny 19. a 20. století L. Šmídová Malárovák 1/1/02 5-
FF:AR1A339Archivnictví I S. Bártak 1/1/03 2P
FF:AR1A339aOdborná praxe I S. Bártaz 0/0/0 týdenní praxe v rozsahu 40 hodin v AMB.2 2P
FF:AR1A340Archivnictví II S. Bártazk 1/1/03 3P
FF:AR1A340aOdborná praxe II S. Bártaz 0/40/0 týdenní praxe v rozsahu 40 hodin v MZA.2 3-
FF:AR1A341Informační technologie v archivnictví S. Bártaz 1/1/02 4P
FF:AR1A342Odborná praxe III S. Bártaz 0/40/0 3 týdny souvislé praxe v rozsahu 120 hodin.4 4-
FF:AR1A347Dějiny českých zemí v 19. století L. Fasoraz 1/1/03 5-
FF:AR1A348Dějiny Československa 20. století J. Němecz 1/1/03 6-
100 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti bakalářského programu Archivnictví (jednooborový/completus) z nabídky povinně volitelných předmětů splní minimálně 45 kreditů.

Archivnictví

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR1B103Archivní exkurze Z. Svitákz 0/0/0 3DNY.2 --
FF:AR1B109Archivní čtvrtek - diskuzní setkání s odborníky z praxe S. Bártaz 3/0/02 --
FF:AR1B112Vybrané problémy českého archivnictví I S. Bártak 0/2/04 --
FF:AR1B113Vybrané problémy českého archivnictví II S. Bártak 0/2/04 --
FF:AR1B200Výstava v archivu I P. Elbelz 1/1/04 --
FF:AR1B201Výstava v archivu II P. Elbelz 1/1/04 --
FF:PV1B142Praxe v zahraniční paměťové instituci P. Elbelz 0/0/0- --
20 kreditů

Dějiny správy a právní dějiny

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR1B101Městská správa S. Bártak 1/0/02 --
FF:AR1B29Patrimoniální správa J. Smitkaz 1/0/02 --
FF:AR1B30Církevní správa v českých zemích v pozdním středověku a její písemnosti I P. Elbelz 0/2/03 --
FF:AR1B32Církevní správa v českých zemích v pozdním středověku a její písemnosti II P. Elbelz 0/2/03 --
FF:PV1A338České právní dějiny raného novověku L. Šmídová Malárovák 1/1/02 --
FF:PV1B108Interpretace historických právních textů II L. Šmídová Malárováz 0/2/03 --
FF:PV1B33Interpretace historických právních textů L. Šmídová Malárováz 2/0/03 --
18 kreditů

Němčina a latina pro archivnictví

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PV1B133Němčina I M. Clausováz 0/4/03 --
FF:PV1B134Němčina II M. Clausováz 0/4/03 --
FF:PV1B135Němčina III M. Plevaz 0/4/03 --
FF:PV1B136Německá terminologie PVH a archivnictví I P. Elbelz 0/2/04 --
FF:PV1B137Německá terminologie PVH a archivnictví II P. Elbelz 0/2/04 --
FF:PV1B138Latina IV P. Ševčíkz 0/2/02 --
19 kreditů

Kurzy z paleografie pro archiváře

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR2B77Německé novogotické písmo S. Bártaz 0/2/03 --
FF:PV1A311aLektura středověkého písma I L. Führerz 0/2/01 --
FF:PV1A312aLektura středověkého písma II L. Führerz 0/2/01 --
FF:PV1A313aLektura novověkého písma L. Führerz 0/2/01 --
FF:PV1B141Lektura diplomatických pramenů pozdně středověkých českých zemí O. Schmidtz 0/2/03 --
9 kreditů

Pomocné vědy historické pro archiváře

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR1B65Tvorba rodokmenů v praxi S. Bártaz 2/0/02 --
FF:PV1A314Knižní kultura ve středověku a raném novověku J. Dufkak 2/0/02 --
FF:PV1A324Ikonografie P. Elbelz 2/2/02 --
FF:PV1A325Seminář z epigrafiky D. Havelk 0/2/02 --
FF:PV1A326Nauka o pramenech D. Kalhousk 1/1/03 --
FF:PV1A327Historická topografie D. Kalhouszk 2/0/02 --
FF:PV1B120Knižní kultura v digitálním prostředí J. Marekz 1/0/03 --
FF:PV1B121Papežská diplomatika J. Hrdinak 2/2/03 --
FF:PV1B122Císařská diplomatika P. Elbelk 1/1/03 --
FF:PV1B129Česká středověká diplomatika D. Kalhousk 1/1/03 --
FF:PV1B130Sfragisticko-heraldický seminář T. Krejčíkk 1/1/02 --
FF:PV1B131Filigranológia A. Zavřelováz 1/1/02 --
FF:PV1B67Faleristika a vexilologie T. Krejčíkz 1/1/03 --
FF:PV1A322Numismatika T. Krejčíkk 1/1/03 --
35 kreditů

Kurzy z historie pro archiváře

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR1B105Prameny k vojenským dějinám 19. století. M. Svobodaz 0/2/02 --
FF:AR1B107Jak studovat město? Kapitoly z urbánních dějin E. Chodějovskáz 2/2/03 --
FF:HIAb08uÚvod do moderních dějin J. Německ 1/1/03 --
FF:PV1A303Úvod do předmoderních dějin I D. Kalhouszk 2/0/03 --
FF:PV1B118Novověké prameny a metody výzkumu P. Elbelz 1/1/03 --
FF:PV1B132Kapitoly z dějin řeholních institucí v českých zemích T. Černušákk 1/0/02 --
FF:PV2B49Prameny k dějinám Židů v českých zemích v raném novověku P. Kocmanz 0/4/03 --
FF:PV2B83Nobilitace a nová šlechta v českých zemích v 18. století J. Brňovjákz 2/0/04 --
FF:HIB004bVenkov českých zemí v raném novověku B. Chocholáčk 1/1/03 --
FF:HIB015bCestování v 18. a 19. století Z. Stokláskováz 1/1/03 --
FF:HIB019bSvět středověkých měst T. Borovskýz 0/2/03 --
FF:HIB022bMěsto v českých zemích raného novověku II. Hospodářské a sociální aspekty T. Malýk 1/1/03 --
FF:HIB024bVenkovské obyvatelstvo českých zemí v raně novověkých pramenech B. Chocholáčk 1/1/03 --
FF:HIB029bKomunistická strana Československa od založení po pražské jaro V. Kaškaz 0/2/03 --
FF:PV1B110Diplomacie v pozdně středověké Itálii a její písemnosti O. Schmidtz 0/2/03 --
44 kreditů

Kurzy v angličtině

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PV1B100Czech Medieval Sources D. Havelk 1/1/04 --
FF:PV1B103Great Moravia: Carolingian March, or independent "empire"? D. Kalhousz 1/1/04 --
FF:PV1B112English Terminology in Auxiliary Historical Sciences A. Zavřelováz 1/1/04 --
FF:PV1B113Golden Prague: The Art of Book Illumination during the Reign of the Luxembourg Kings from c.1350 to 1420 M. Theisenz 0/4/04 --
FF:PV1B125 -- 0/0- --
FF:PV1B126 -- 0/0- --
FF:PV1B128Austria’s art of book illumination in the 15th century M. Theisenz 0/4/04 --
FF:PV1B69The Czech Lands in the Middle Ages D. Kalhousz 1/1/04 --
FF:PV2B82Editing post-Roman inscriptions in the German speaking countries. A. Zajicz 2/0/04 --
28 kreditů

Volitelné předměty

Studenti bakalářského programu Archivnictví (jednooborový/completus) z nabídky ostatních kurzů ÚPVHaA nebo z celouniverzitní nabídky splní minimálně 10 kreditů.