PdF BDE3Shp Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: History for Education
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF B-DE3S Dějepis se zaměřením na vzdělávání

Učitelská propedeutika (36 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6000Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 2/0/04 1Z
PdF:SZ6001Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie K. Lojdováz 0/1/02 1Z
PdF:SZ6003Vývojová psychologie T. Kohoutekk 1/1/03 2Z
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2Z
PdF:SZ6005Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 1/1/03 3Z
PdF:SZ6006Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 1/1/04 3Z
PdF:SZ6010Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/1/02 4Z
PdF:SZ6012Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/2/03 4Z
PdF:SZ6009Sociální psychologie J. Krásak 1/1/03 5Z
26 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pravidla pro výběr: 1 předmět za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6013Dramatická výchova v pedagogické praxi L. Polánkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6014Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6015Metodika průřezových témat v RVP K. Lojdováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6016Metodika respektující výchovy J. Nehybaz 0/2/02 2-
PdF:SZ6017Multikulturní lekce na základních školách L. Gulováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6018Osobnostní a sociální příprava P. Sojákz 0/2/02 2-
PdF:SZ6019Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky P. Svojanovskýz 0/2/02 2-
PdF:SZ6020Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6022Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese L. Gulováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6023Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6024Výchova v práci učitele R. Pospíšilz 0/2/02 2-
PdF:SZ6025Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace K. Lojdováz 0/2/02 2-
24 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp011Angličtina pro pedagogy - A D. Trčkováz 0/2/02 2-
PdF:JVp012Angličtina pro pedagogy - B R. Heroutzk 0/2/03 3-
6 kreditů

Sportovní aktivity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova – Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Tělesná výchova – Posilovny A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 kredity

Oborová část (61 kr.)

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DEpD19Dějiny 19. století J. Vaculíkzk 2/2/06 4P
PdF:DEpD20Dějiny 20. století J. Vaculíkzk 2/2/06 5P
PdF:DEpDRNDějiny raného novověku J. Miholazk 2/2/06 3P
PdF:DEpLAHLatina pro historiky P. Mazáčovázk 1/1/04 4-
PdF:DEpNH1Deutsch für Historiker 1 K. Štěpánekz 0/1/02 5-
PdF:DEpNH2Deutsch für Historiker 2 K. Štěpánekz 0/1/02 6-
PdF:DEpOPROborová praxe K. Štěpánekz 0/0/3.3 1T.2 5-
PdF:DEpPRADějiny pravěku B. Klímazk 1/1/04 1-
PdF:DEpPVHPomocné vědy historické J. Miholazk 1/1/04 3-
PdF:DEpSODSoudobé dějiny J. Vaculíkk 2/2/05 6P
PdF:DEpSTADějiny starověku B. Klímazk 1/1/04 1-
PdF:DEpSTRDějiny středověku P. Kraflzk 2/2/06 2P
PdF:DEpUSDÚvod do studia dějepisu a historický proseminář J. Miholazk 1/1/04 1-
55 kreditů

Volitelné předměty (6 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DEp11cPraktická cvičení z archeologie I B. Klímaz 0/2/02 1-
PdF:DEp12rExkurze ČR I J. Miholaz 0/0/3.3 1T.2 2-
PdF:DEp35pExkurze Praha 2 J. Miholaz 0/0/3.3 1T.2 3-
6 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DEp0DIDidaktika dějepisu K. Štěpánekk 1/1/05 6Z
5 kreditů

Praxe (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6055Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6085Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6007Asistentská praxe - doučování 1 M. Sedlákováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6086Asistentská praxe - doučování 2 M. Sedlákováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6008Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 3P
PdF:SZ6011Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 4P
PdF:SZ6084Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5P
14 kreditů

Bakalářská práce (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DE_BPpBakalářská práce - Projekt J. Vaculíkz 0/0/1 Individuální konzultace.2 4P
PdF:DE_BPBakalářská práce J. Vaculíkz 0/0/1 Individuální konzultace.2 5P
PdF:DE_BPdBakalářská práce - Dokončení J. Vaculíkz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
8 kreditů