PdF BDE3Shp Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: History for Education
bakalářský prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF B-DE3S Dějepis se zaměřením na vzdělávání

Učitelská propedeutika (36 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6000Úvod do pedagogiky a psychologie J. Bradovázk 2/0/04 1Z
PdF:SZ6001Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie J. Bradováz 0/1/02 1Z
PdF:SZ6003Vývojová psychologie T. Kohoutekk 1/1/03 2Z
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2Z
PdF:SZ6005Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 1/1/03 3Z
PdF:SZ6006Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 1/1/04 3Z
PdF:SZ6010Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/1/02 4Z
PdF:SZ6012Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/2/03 4Z
PdF:SZ6009Sociální psychologie J. Krásak 1/1/03 5Z
26 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pravidla pro výběr: 1 předmět za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6013Dramatická výchova v pedagogické praxi L. Polánkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6014Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6015Metodika průřezových témat v RVP K. Lojdováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6016Metodika respektující výchovy J. Nehybaz 0/2/02 2-
PdF:SZ6018Osobnostní a sociální příprava P. Sojákz 0/2/02 2-
PdF:SZ6019Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky P. Svojanovskýz 0/2/02 2-
PdF:SZ6020Specifika práce v multietnické třídě M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6022Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese F. Traplz 0/2/02 2-
PdF:SZ6023Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6118Učíme (se) v kruhu M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6119Projekty jako nástroj rozvoje kompetencí k podnikavosti L. Škarkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6120Výchovné situace ve škole: kazuistiky, analýza a interpretace R. Pospíšilz 0/2/02 2-
24 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp011Angličtina pro pedagogy - A R. Heroutz 0/2/02 2-
PdF:JVp012Angličtina pro pedagogy - B R. Heroutzk 0/2/03 3-
6 kreditů

Sportovní aktivity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova – Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Tělesná výchova – Posilovna A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 kredity

Oborová část (61 kr.)

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DE1A01Úvod do studia dějepisu a vademecum odborné práce J. Miholazk 1/1/0 8 hodin.4 1-
PdF:DE1A02Základní poznatky z dějin pravěku a starověku B. Klímazk 2/2/0 16 hodin.6 1-
PdF:DE1A05"Dlouhé" 19. století M. Koldinskázk 2/2/0 16 hodin.6 4P
PdF:DE1A07Školní dějepis v němčině, němčina ve výuce dějepisu K. Štěpánekk 1/1/0 8 hodin.3 5-
PdF:DE1A09Soudobé dějiny (1945-1989) M. Koldinskázk 2/2/0 16 hodin.6 6P
PdF:DE1A10Oborová praxe K. Štěpánekz 0/0/0 1 týden.2 5-
PdF:DE1B03Dějiny středověku v kontextu školního dějepisu B. Klímazk 2/2/0 16 hodin.6 2P
PdF:DE1B04Raný novověk J. Miholazk 2/2/0 16 hodin.6 3P
PdF:DE1B06Dějiny 20. století (do 1945) M. Koldinskázk 2/2/0 16 hodin.6 5P
PdF:DE1B08Základy antické, středověké a novověké terminologie pro školskou praxi P. Mazáčovák 1/1/0 8 hodin.3 4-
PdF:DE1B10Dějiny a současnost (aktuální problémy Evropy a světa v kontextu obč. vzdělávání) J. Miholak 2/2/0 16 hodin.5 --
53 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studující si z nabídky povinně volitelných předmětů volí jeden předmět v hodnotě 2 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DE3A01Holocaust a dějiny evropské židovské rezistence P. Kaletak 1/0/0 4 hodiny.2 --
PdF:DE3A04Izrael v minulosti a dnes J. Miholak 1/0/0 4 hodiny.2 --
PdF:DE3A05Poutě a poutní místa v evropském kontextu J. Miholak 1/0/0 4 hodiny.2 --
PdF:DE3B01Holocaust a dějiny evropské židovské rezistence 2 P. Kaletak 1/0/0 4 hodiny.2 --
PdF:DE3B03Hospodářské a sociální dějiny středověku v českých zemích J. Miholak 1/0/0 4 hodiny.2 --
PdF:DE3B04Řeholní řády a kláštery ve středověku a novověku J. Miholak 1/0/0 4 hodiny.2 --
PdF:DE3B05Láska, partnerské vztahy a sex v proměnách staletí J. Miholak 1/0/0 4 hodiny.2 --
14 kreditů

Volitelné předměty (6 kr.)

Studující si z fakultní a univerzitní nabídky volí předměty v hodnotě 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DE4B01Regionální exkurze ČR 1 J. Miholaz 0/0/0 1týden.2 2-
PdF:DE4B02Regionální exkurze ČR 2 J. Miholaz 0/0/0 1týden.2 4-
PdF:DE4B03Archeologická praxe B. Klímaz 0/0/80 2 týdny.6 2-
10 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DE1B11Didaktika dějepisu K. Štěpánekk 1/1/0 8 hodin.3 6Z
PdF:DE1B12Didaktika dějepisné a mezipředmětové exkurze J. Miholaz 1/0/0 4 hodiny.2 6Z
5 kreditů

Praxe (10 kr.)

Pravidla pro výběr: Student vybírá jednu z dvojic předmětů SZ6055+SZ6085 nebo SZ6007+SZ6086, všichni pak povinně plní SZ6008, SZ6011 a SZ6084.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6055Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6085Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6007Asistentská praxe - doučování 1 M. Košatkováz 0/0/0 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6086Asistentská praxe - doučování 2 M. Košatkováz 0/0/0 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6008Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 3P
PdF:SZ6011Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 4P
PdF:SZ6084Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5P
14 kreditů

Bakalářská práce (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DE_BPpBakalářská práce - Projekt -z 0/0/1 Individuální konzultace.2 4P
PdF:DE_BPBakalářská práce -z 0/0/1 Individuální konzultace.2 5P
PdF:DE_BPdBakalářská práce - Dokončení J. Miholaz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
8 kreditů