FF FBJBSpSBJ Bulharština
Název anglicky: Bulgarian
bakalářský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-JBS_ Jihoslovanská a balkánská studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Povinné předměty

Student specializace "bulharština" je povinen absolvovat všechny povinné předměty společného základu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB100Srovnávací studium slovanských jazyků E. Krejčovázk 1/1/05 1Z
FF:JSB101Úvod do problematiky jihoslovanských jazyků P. Krejčízk 1/1/03 1Z
FF:JSB102Fonetika a fonologie jihoslovanských jazyků P. Krejčízk 1/1/04 2P
FF:JSB150Slovanské areály P. Krejčízk 2/0/05 2-
FF:JSB151Historické kořeny balkánských nacionalismů 19. století P. Stehlíkzk 1/1/04 3P
FF:JSB201Srovnávací morfologie jihoslovanských jazyků P. Krejčízk 1/1/04 3P
FF:JSB251Jihoslovanské písemnictví středověku a raného novověku P. Stehlíkzk 1/1/03 2P
FF:JSB252Současný Balkán V. Štěpánekzk 2/0/04 3Z
FF:JSB253Války, puče, diktatury: Balkán 1900–1945 V. Štěpánekzk 1/1/04 4P
FF:JSB254Jihoslovanský literární romantismus, realismus a moderna P. Stehlíkzk 1/1/03 3P
FF:JSB255Komunismus versus nacionalismus: Balkán ve 2. půli 20. století V. Štěpánekzk 2/0/04 5P
FF:JSB351Jihoslovanské literatury 20. století I. P. Stehlíkzk 1/1/04 4P
FF:JSB352Etnická historie a současnost Balkánu V. Štěpánekzk 2/0/04 5-
FF:JSB353Jihoslovanské literatury 20. století II P. Stehlíkzk 1/1/03 5P
FF:PJN101Úvod do studia jazykovědy R. Madeckizk 2/0/05 1Z
FF:RSb040Úvod do studia literární vědy P. Pilchzk 1/1/05 1Z
64 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok I: Druhý jihoslovanský jazyk

Studenti specializace "bulharština" si během studia zvolí další jihoslovanský jazyk, jehož dva semestry absolvují.

Druhý jihoslovanský jazyk I
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSBhr210Chorvatština pro začátečníky I M. Stehlíková Đurasekz 0/2/03 --
FF:JSBmk210Makedonština pro začátečníky I E. Krejčováz 0/2/03 --
FF:JSBsl210Slovinština pro začátečníky I M. Kosiz 0/2/03 --
FF:JSBsr210Srbština pro začátečníky I M. Pantićz 0/2/03 --
12 kreditů
Druhý jihoslovanský jazyk II
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSBhr220Chorvatština pro začátečníky II M. Stehlíková Đurasekzk 0/2/04 --
FF:JSBmk220Makedonština pro začátečníky II E. Krejčovázk 0/2/04 --
FF:JSBsl220Slovinština pro začátečníky II M. Kosizk 0/2/04 --
FF:JSBsr220Srbština pro začátečníky II M. Pantićzk 0/2/04 --
16 kreditů
Blok II: Jazykovědné předměty

Studenti specializace "bulharština" musí během studia povinně získat 4 kreditů za předměty bloku II.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB011Srbochorvatština: zrod, vývoj, rozpad P. Krejčízk 2/0/04 3P
FF:JSB021Lexikologie a lexikografie jihoslovanských jazyků P. Krejčízk 1/1/05 4P
FF:JSB022Jazyk jako nabitá zbraň E. Krejčovázk 1/1/05 2P
14 kreditů
Blok III: Historie a kulturní studia

Studenti specializace "bulharština" musí povinně během studia získat 12 kreditů za předměty z bloku III.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB052Literatura a kultura pravoslavného Balkánu za národního obrození V. Štěpánekzk 1/1/04 3P
FF:JSB056Rozpad Jugoslávie V. Štěpánekz 1/1/04 3P
FF:JSB057Dějiny a kultura Balkánu v osmanské době V. Štěpánekzk 1/1/04 2P
FF:JSB065Dějiny a kultura Balkánu ve středověku V. Štěpánekz 1/1/04 1P
FF:JSB066Kosovská otázka: od srbského a albánského národního obrození po současnost V. Štěpánekz 1/1/04 6P
FF:JSB067Východní otázka 1878–1918 a její současná rezidua V. Štěpánekz 1/1/04 4P
FF:JSB068Válka v bývalé Jugoslávii 1991–1995: příčiny, průběh, důsledky P. Stehlíkzk 1/1/04 6P
FF:JSB077Transylvánie a sedmihradští Sasové V. Štěpánekz 2/0/05 --
33 kreditů
Blok IV: Doplňující předměty

Studenti specializace "bulharština" musí během svého studia získat alespoň 8 kreditů za absolvování předmětů bloku IV.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB051Kapitoly z dějin jihoslovanského komiksu P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:JSB053Tvůrčí analýza literárního textu P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:JSB055Balkánský román P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:JSB058Dějiny a kultura Slovinců V. Štěpánekzk 1/1/04 --
FF:JSB059Balkán v českých cestopisech V. Štěpánekk 1/1/04 --
FF:JSB060Mírotvorná antropologie V. Štěpánekz 0/0/04 --
FF:JSB071Češi v jihovýchodní Evropě P. Stehlíkz 1/1/04 --
FF:JSB074Problém zvaný Bosna P. Stehlíkzk 1/1/04 --
FF:JSB078Základy práce s odborným textem V. Štěpánekz 1/1/04 --
39 kreditů
Blok V: Reálie a zeměvěda současných jihoslovanských států

Studenti specializace "bulharština" musí během studia získat 3 kredity za absolvování předmětů bloku V.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB061Současné Srbsko P. Pilchzk 1/1/05 --
FF:JSB062Současné Slovinsko M. Przybylskizk 1/1/04 --
FF:JSB064Současné Chorvatsko: na pomezí Střední Evropy, Mediteránu a Balkánu P. Stehlíkzk 1/1/05 --
FF:JSB069Současná Severní Makedonie: na průsečíku balkánských nacionalismů P. Stehlíkzk 1/1/03 --
FF:JSB070Současná Bosna a Hercegovina: nejkomplikovanější země Evropy? P. Stehlíkzk 1/1/03 --
20 kreditů

Bakalářská práce (min 10kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB997Seminář k bakalářské diplomové práci P. Krejčíz 0/2/010 6P
FF:JSB998Bakalářská diplomová práce P. Krejčíz 0/2/0- 6P
10 kreditů

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB063Současné Bulharsko P. Krejčízk 1/1/04 1-
FF:JSB111Jazykový kurz B1 E. Krejčováz 0/6/08 1-
FF:JSB121Jazykový kurz B2 E. Krejčovázk 0/4/06 2-
FF:JSB122Praktický jazyk B2 E. Krejčováz 0/2/04 2-
FF:JSB211Jazykový kurz B3 E. Krejčováz 0/4/06 3-
FF:JSB212Praktický jazyk B3 E. Krejčováz 0/2/04 3-
FF:JSB221Jazykový kurz B4 E. Krejčovázk 0/4/06 4-
FF:JSB222Praktický jazyk B4 E. Krejčováz 0/2/04 4-
FF:JSB225Základy syntaxe současné bulharštiny P. Krejčízk 1/1/05 4P
FF:JSB311Jazykový kurz B5 E. Krejčováz 0/4/05 5P
FF:JSB321Jazykový kurz B6 E. Krejčovázk 0/2/04 6P
FF:JSB324Překladatelský seminář pro studenty bulharštiny P. Krejčíz 1/1/04 6P
60 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSBspBG999Státní závěrečná zkouška bakalářská P. KrejčíSZk 0/0/0- --
0 kreditů