Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. FRÝZOVÁ, Iva. INITIAL PRIMARY TEACHER TRAINING FOR OUTDOOR EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC. In 11th World Environmental Education Congress. 2022.
 2. FRÝZOVÁ, Iva. INITIAL PRIMARY TEACHER TRAINING FOR OUTDOOR EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC. In 11th World Environmental Education Congress. 2022.
 3. FRÝZOVÁ, Iva. Primary science education in the natural school garden. In 19th EOE conference 2022 (European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning). 2022.
 4. 2021

 5. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Outdoor Education and its Inclusion into Teaching at PdF MU. Support for the Use of Technology and the Implementation of Research Activities in the Undergraduate Education of Future Teachers. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 202 s. ISBN 978-80-280-0007-3.
 6. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Outdoor Education and its Inclusion into Teaching at PdF MU. Support for the Use of Technology and the Implementation of Research Activities in the Undergraduate Education of Future Teachers. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 202 s. ISBN 978-80-280-0008-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0008-2021.
 7. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Miroslav JIREČEK, Petr KNECHT, Marek TRÁVNÍČEK, Jaroslav VRBAS, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Jaromír KOLEJKA, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL a Petr SOJÁK. Support for the Use of Technology and the Implementation of Research Activities in the Undergraduate Education of Future Teachers. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 204 s. ISBN 978-80-280-0007-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0008-2021.
 8. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Miroslav JIREČEK, Petr KNECHT, Marek TRÁVNÍČEK, Jaroslav VRBAS, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Jaromír KOLEJKA, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL a Petr SOJÁK. Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technologií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 154 s. ISBN 978-80-210-9916-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9917-2021.
 9. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technološgií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9916-6.
 10. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technološgií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9917-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9917-2021.
 11. 2020

 12. FRÝZOVÁ, Iva. Příroda - hybridní pracovní sešit pro 5. ročník základní školy. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2020. 48 s. nová generace. ISBN 978-80-7489-463-3.
 13. FRÝZOVÁ, Iva. Příroda - příručka pro učitele k učebnici pro 5. ročník základní školy. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2020. 144 s. nová generace. ISBN 978-80-7489-464-0.
 14. FRÝZOVÁ, Iva. Příroda - učebnice pro 5. ročník základní školy. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2020. 84 s. nová generace. ISBN 978-80-7489-462-6.
 15. 2018

 16. ČEŠKOVÁ, Tereza, Iva FRÝZOVÁ a Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky v kurikulu studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. In Koncepce terénní výuky v kurikulu studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 2018.
 17. ČEŠKOVÁ, Tereza, Iva FRÝZOVÁ a Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky v kurikulu studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. In Koncepce terénní výuky v kurikulu studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 2018.
 18. FRÝZOVÁ, Iva. Příležitosti ke vzdělávání učitelů 1. stupně v oblasti terénní výuky. In Konference 5P Liberec. 2018.
 19. FRÝZOVÁ, Iva. Příležitosti ke vzdělávání učitelů 1. stupně v oblasti terénní výuky. In Konference. 2018.
 20. FRÝZOVÁ, Iva. Regionální princip ve výuce v praxi 1. stupně základní školy. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 142/2018, č. 04, s. 35-42. ISSN 0323-0449.
 21. 2017

 22. FRÝZOVÁ, Iva a Kateřina GORČÍKOVÁ. Regionální princip jako integrující prvek ve výuce nejen přírodovědných předmětů. In (K) čemu učit ve škole: vybrané problémy kurikula v oborovědidaktických souvislostech. 2017.
 23. FRÝZOVÁ, Iva. Terénní výuka z pohledu oborové didaktiky biologie. In XII. Mezinárodní konference EDUCO 2017. 2017.
 24. 2016

 25. FRÝZOVÁ, Iva a Kateřina GORČÍKOVÁ. Regionální princip jako integrující téma v přípravě studentů učitelství pro 1. stupeň. In Miroslav Prokša, Anna Drozdíková. Inovácie a trendy v prírodovednom vzdělavaní. 2016. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2016. s. 47-52. ISBN 978-80-223-4175-2.
 26. FRÝZOVÁ, Iva a Kateřina GORČÍKOVÁ. Regionální princip jako integrující téma v přípravě studentů učitelství pro 1. stupeň. In konference Inovácie a trendy v prírodovednom vzdělavaní. 2016.
 27. HOFMANN, Eduard, Iva FRÝZOVÁ, Hana SVOBODOVÁ a Radek DURNA. Terénní výuka jako specifická výuková forma ve výuce na základní škole. In Miroslav Prokša, Anna Drozdíková. Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prirodovedecká fakulta, 2016. s. 61-67. ISBN 978-80-223-4175-2.
 28. HOFMANN, Eduard, Iva FRÝZOVÁ, Hana SVOBODOVÁ a Radek DURNA. Terénní výuka jako specifická výuková forma ve výuce na základní škole. In konference Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. 2016.
 29. 2015

 30. FRÝZOVÁ, Iva. Možnosti využití INTEGROVANÉ TEMATICKÉ VÝUKY na 1. stupni ZŠ. 2015.
 31. JANČOVÁ, Martina a Iva FRÝZOVÁ. XII. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou. 1. vydání. Brno: Muni Press, 2015. 24 s. ISBN 978-80-210-7792-8.
 32. JANČOVÁ, Martina a Iva FRÝZOVÁ. XII. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou : sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 24 s. ISBN 978-80-210-7792-8.
 33. 2014

 34. FRÝZOVÁ, Iva. Ovoce a ovocný strom: náměty pro integrovanou tematickou výuku. 2014.
 35. FRÝZOVÁ, Iva. Pracovní list nejen v přírodovědném vzdělávání. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 139, 01/2014, s. 48 - 54. ISSN 0323-0449.
 36. FRÝZOVÁ, Iva. Využití didaktické metody pozorování v předškolním vzdělávání. In konference Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. 2014.
 37. FRÝZOVÁ, Iva. Využití didaktické metody pozorování v předškolním vzdělávání. In Syslová Zora, Rodová Veronika. Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 116-123. ISBN 978-80-210-7370-8.
 38. FRÝZOVÁ, Iva. Zelenina: náměty pro integrovanou tematickou výuku na 1. stupni ZŠ. 2014.
 39. FRÝZOVÁ, Iva. Žákovské prekoncepty ve výuce učitele na 1. stupni základní školy. 2014. ISBN 978-80-210-7286-2.
 40. FRÝZOVÁ, Iva. Žákovské prekoncepty ve výuce učitele na 1. stupni základní školy. In XI. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou, 2014. 2014.
 41. 2013

 42. FRÝZOVÁ, Iva. Poznávání jehličnanů s využitím metody pozorování na 1. stupni ZŠ. Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fak. Masarykovy univerzity, 2013, roč. 137/2013, č. 03, s. 49 - 52. ISSN 0323-0449.
 43. 2012

 44. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Iva FRÝZOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrated science 1 - Going by car. Teacher‘s book. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 57 s. ISBN 978-80-210-5665-7.
 45. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1 – Jezdíme autem. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 55 s. ISBN 978-80-210-5105-8.
 46. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Eduard HOFMANN. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5793-7.
 47. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Eduard HOFMANN. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5109-6.
 48. FRÝZOVÁ, Iva a Libuše VODOVÁ. Studentský pedagogický projekt jako součást výuky studentů přírodovědných oboru na PdF MU. In Biologické a environmentální vzdělávání v podmínkách strukturovaného učiva, s.7. 2012.
 49. 2011

 50. FRÝZOVÁ, Iva, Ladislav DVOŘÁK a Petra JŮZLOVÁ. Příroda 5 pro 5. ročník základní školy : pracovní sešit. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2011. 44 s. Pracovní sešit. ISBN 978-80-7238-971-1.
 51. FRÝZOVÁ, Iva, Ladislav DVOŘÁK a Petra JŮZLOVÁ. Příroda 5 pro 5. ročník základní školy : učebnice. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2011. 84 s. Učebnice. ISBN 978-80-7238-970-4.
 52. 2010

 53. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010. 55 s. ISBN 978-80-210-5105-8.
 54. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Eduard HOFMANN. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010. 90 s. ISBN 978-80-210-5109-6.
 55. JEDLIČKOVÁ, Helena a Iva FRÝZOVÁ. LEARNING FROM EXPERIENCE AND KNOWLEDGE BASE OF TEACHING. In Řehulka, E. (ed.). School and Health 21. Health education: Contexts and Inspiration. 1st edition. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2010. s. 39- 56. ISBN 978-80-210-5259-8.
 56. FRÝZOVÁ, Iva, Ladislav DVOŘÁK a Petra JŮZLOVÁ. Příroda 4 pro 4. ročník základní školy : pracovní sešit. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2010. 44 s. Pracovní sešit. ISBN 978-80-7238-932-2.
 57. FRÝZOVÁ, Iva, Ladislav DVOŘÁK a Petra JŮZLOVÁ. Příroda 4 pro 4. ročník základní školy : příručka učitele. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2010. 144 s. Příručka učitele. ISBN 978-80-7238-933-9.
 58. FRÝZOVÁ, Iva, Ladislav DVOŘÁK a Petra JŮZLOVÁ. Příroda 4 pro 4. ročník základní školy : učebnice. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2010. 83 s. Učebnice. ISBN 978-80-7238-931-5.
 59. 2009

 60. HOFMANN, Eduard, Hana SVATOŇOVÁ, Boris RYCHNOVSKÝ, František ČAPKA, Iva FRÝZOVÁ, Helena JEDLIČKOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Ladislav DVOŘÁK a Pavel VYHŇÁK. Pracovní listy a studijní materiály k terénní výuce. 1. vyd. Katedra geografie PdF MU, 2009. 73 s.
 61. STARÁ, Jana, Michaela DVOŘÁKOVÁ a Iva FRÝZOVÁ. Prvouka 3 pracovní sešit pro základní školy. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2009. 40 s. ISBN 978-80-7238-871-4.
 62. STARÁ, Jana, Michaela DVOŘÁKOVÁ a Iva FRÝZOVÁ. Prvouka 3 učebnice pro základní školy. 1. vyd. Plzeň: Nakladelství Fraus, 2009. 80 s. ISBN 978-80-7238-870-7.
 63. JEDLIČKOVÁ, Helena a Iva FRÝZOVÁ. Targets of Lifelong Education for Primary School Teachers. Ed. Dytrtová,Radmila, Jordánová, Barbora. In LIFELONG LEARNING OF TEACHERS. CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ. 2009. ISBN 978-80-7399-645-1.
 64. HOFMANN, Eduard, Iva FRÝZOVÁ, Hana SVATOŇOVÁ, František ČAPKA, Aleš RUDA, Libor LNĚNIČKA, Darina FOLTÝNOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Terénní výuka na Integrovaném pracovišti PdF MU. 2009.
 65. JEDLIČKOVÁ, Helena a Iva FRÝZOVÁ. Zkušenostní učení a celoživotní vzdělávání. Dynamický model zkušenostního učení. Ed.Sandanusová,Anna, Matejovičová, Barbora. In NEW TRENDS IN THE DIDACTIC TRAINING OF TEACHERS NOVÉ TRENDY V DIDAKTICKÉ PŘÍPRAVĚ UČITELŮ. 1. vyd. Brno: Zemědělská univerzita. Institut vzdělávání a poradentství.Univerzita Karlova Praha.Univerzita Konstantina Filosofa Nitra.Tribun EU, s. r. o.Brno., 2009. s. 5-11. EDUCO, No.8. ISBN 978-80-7399-887-5.
 66. 2008

 67. BLAŽKOVÁ, Jana, Iva FRÝZOVÁ, Renata KOMAŇSKÁ, Šárka LAŠTOVKOVÁ a Kateřina VANCE. Člověk a jeho svět pracovní sešit pro 3. ročník základní školy. 1. vyd. Brno: Nakladatelsví DIDAKTIS, 2008. 68 s. ISBN 978-80-7358-110-7.
 68. FRÝZOVÁ, Iva, Renata KOMAŇSKÁ a Šárka LAŠTOVKOVÁ. Člověk a jeho svět učebnice pro 3. ročník základní školy. 1. vyd. Brno: Nakladatelsví DIDAKTIS, 2008. 72 s. ISBN 978-80-7358-109-1.
 69. JEDLIČKOVÁ, Helena a Iva FRÝZOVÁ. Dynamic model of experiential learning, Pedagogical Students Project Fruit tree. In Poster na mezinárodní konferenci Aktuálne vývojové trendy vo vyučovaní. 2008. ISBN 978-80-8082-182-1.
 70. JŮZLOVÁ, Petra a Iva FRÝZOVÁ. Výsledky výzkumné sondy vstupních znalostí biologického a geologického učiva vzdělávací oblasti Člověk a příroda. In Efektivita a optimalizace přípravy učitelů. 1. vyd. Praha: Charles University, Prague, 2008. s. 20-26, 6 s. ISBN 978-80-7399-459-4.
 71. JŮZLOVÁ, Petra a Iva FRÝZOVÁ. Výsledky výzkumné sondy výstupních znalostí biologického a geologického učiva vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. In IV. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na současné téma Příprava učitelů v kontextu evropského vzdělávání. 2008. ISBN 978-80-213-1746-8.
 72. 2007

 73. JEDLIČKOVÁ, Helena a Iva TYMRÁKOVÁ. Činnostní učení a zkušenostní základ vyučování akční výzkum a testování modelů zkušenostního učení. In Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. 1. vyd. Bratislava: ŠEVT a.s., 2007. s. 77-80. ISBN 978-80-88707-90-5.
 74. JEDLIČKOVÁ, Helena a Iva TYMRÁKOVÁ FRÝZOVÁ. Education for the 21 st. Century, Environment, Substainability and Health. Students Pedagogic Project SOIL in the Education of Primary Schoul Teachers. In School and Health 21 3. 2007.
 75. JEDLIČKOVÁ, Helena a Iva TYMRÁKOVÁ FRÝZOVÁ. Learning from Experience and Knowledge Base of Teaching.Student Pedagogical Project in Educating Primary School TeachersAction Research and Testing of Teaching Models . In School and Health 21 3. 2007.
 76. FRÝZOVÁ, Iva a Markéta CACKOVÁ. Očekávané výstupy z oblasti přírodovědného učiva u žáků 5. ročníku z pohledu učitelů základních škol. Bratislava: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov, 2007. ISBN 978-80-88707-90.
 77. JEDLIČKOVÁ, Helena a Iva FRÝZOVÁ. Projektová výuka v Dynamickém modelu zkušenostního učení. In Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. 1. vyd. Bratislava: ŠEVT a.s., 2007. s. 461-462. ISBN 978-80-88707-90-5.
 78. JEDLIČKOVÁ, Helena a Iva TYMRÁKOVÁ FRÝZOVÁ. Vzdělávání pro 21. století, udržitelný rozvoj a zdraví. Studentský pedagogický projekt Půda v přípravě učitelů pro primární vzdělávání. In Škola a zdraví 21. 3.konference. Sborník anotací,. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 58 s. ISBN 978-80-86633-98-5.
 79. JEDLIČKOVÁ, Helena a Iva TYMRÁKOVÁ FRÝZOVÁ. Zkušenostní učení a znalostní základ vyučování.Studentský pedagogický projekt ve vzdělávání učitelů primární školy. Akční výzkum a testování výukových modelů . In Škola a zdraví 21. 3.konference. Sborník anotací,. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 58 s. ISBN 978-80-86633-98-5.
 80. 2005

 81. JEDLIČKOVÁ, Helena, Lenka HRADILOVÁ a Iva TYMRÁKOVÁ. Akční výzkum v pregraduálním vzdělávání učitelů. In Metodologické aspekty a výskum v oblasti didaktík prírodovedných polńohospodárských a príbuzných oborov. 1. vyd. Nitra: Prírodovedec č. 171, Katedra učitelství a didaktiky biologie PřF UK v Praze, Katedra pedagogiky ČZU v Praze, katedra zoológie a antropológie v Nitre., 2005. s. 92 - 99. ISBN 80-8050-848-8.
 82. TYMRÁKOVÁ, Iva, Helena JEDLIČKOVÁ a Lenka HRADILOVÁ. Pracovní list a tvorba pracovního listu pro přírodovědné vzdělávání. In Metodologické aspekty a výskum v oblasti didaktík prírodovedných polńohospodárských a príbuzných oborov. Nitra,: Přírodovědec č. 171: Přírodovědec č. 171, 2005. s. 104 - 110. ISBN 80-8050-848-8.
 83. HRADILOVÁ, Lenka, Helena JEDLIČKOVÁ a Iva TYMRÁKOVÁ. Výukové programy jako příklad integrovaně pojaté výuky. In Metodologické aspekty a výskum v oblasti didaktík prírodovedných polńohospodárských a príbuzných oborov. 1. vyd. Nitra: Přírodovědec č. 171, 2005. s. 140 - 146. ISBN 80-8050-848-8.
 84. 1919

 85. FRÝZOVÁ, Iva. Příroda - hybridní pracovní sešit pro 4. ročník základní školy. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 1919. 48 s. nová generace. ISBN 978-80-7489-409-1.
 86. FRÝZOVÁ, Iva. Příroda - příručka učitele k učebnici pro 4. ročník základní školy. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 1919. 139 s. nová generace. ISBN 978-80-7489-410-7.
 87. FRÝZOVÁ, Iva. Příroda - učebnice pro 4. ročník základní školy. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 1919. 84 s. nová generace. ISBN 978-80-7489-411-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 10. 2023 14:40