Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. ŠTĚPÁNKOVÁ, Kateřina, Kadir OZALTIN, Radka GOREJOVÁ, Hana DOUDOVÁ, Eva BERGEROVÁ, Iveta MASKALOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Pavel SŤAHEL, David TRUNEC, Jana PELKOVÁ, Miran MOZETIČ a Marián LEHOCKÝ. Sulfation of furcellaran and its effect on hemocompatibility in vitro. International Journal of Biological Macromolecules. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2024, roč. 258, č. 1, s. 128840-128851. ISSN 0141-8130. doi:10.1016/j.ijbiomac.2023.128840.

  2023

  1. TRUNEC, David, Zdeněk NAVRÁTIL, Věra MAZÁNKOVÁ, Sandra ĎURČÁNYOVÁ a Anna ZAHORANOVÁ. ABSORPTION SPECTROSCOPY OF GASEOUS PRODUCTS GENERATED BY COPLANAR BARRIER DISCHARGE IN AIR AND N2/O2 MIXTURES. In 24th Symposium on Application of Plasma Processes and 13th EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing. 2023. ISBN 978-80-972179-3-8.
  2. SŤAHEL, Pavel, Věra MAZÁNKOVÁ, Daniela PODZEMNÁ, Erika PODZEMNÁ, Veronika PIZÚROVÁ, Jana JURMANOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Marián LEHOCKÝ, Kadir OZALTIN, Hana PIŠTĚKOVÁ a David TRUNEC. Antibacterial Thin Films Deposited from Propane-Butane Mixture in Atmospheric Pressure Discharge. International Journal of Molecular Sciences. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023, roč. 24, č. 2, s. 1706-1714. ISSN 1422-0067. doi:10.3390/ijms24021706.
  3. SŤAHEL, Pavel, Věra MAZÁNKOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Marián LEHOCKÝ, Hana PIŠTĚKOVA, Kadir OZALTIN a David TRUNEC. Comparison of Plasma-Polymerized Thin Films Deposited from 2-Methyl-2-oxazoline and 2-Ethyl-2-oxazoline: I Film Properties. International Journal of Molecular Sciences. BASEL: MDPI, 2023, roč. 24, č. 24, s. 1-11. ISSN 1661-6596. doi:10.3390/ijms242417455.
  4. MAZÁNKOVÁ, Věra, David TRUNEC, Zdeněk NAVRÁTIL, František KRČMA a Anna ZAHORANOVÁ. INFLUENCE OF GAS TEMPERATURE ON GASEOUS PRODUCTS GENERATED BY COPLANAR BARRIER DISCHARGE IN AIR AND N2/O2 MIXTURES. Plasma Physics and Technology. 2023, roč. 10, č. 3, s. 123 -126. ISSN 2336-2626. doi:10.14311/ppt.2023.3.123.

  2022

  1. BARTONIČKA, Tomáš, Zdeněk BOCHNÍČEK, Vítězslav BRYJA, Petr BUREŠ, Magdalena BURGR, Martin CULEK, Miloš ČERNÍK, Martin ČERNOHORSKÝ, Dominik ČERNÝ, Martin ČUTA, Jiří DANIHELKA, Jiří DOŠKAŘ, Zuzana DOŠLÁ, Petr FIRBAS, Eduard FUCHS, Milan GELNAR, Jan GLOSER, Michal HÁJEK, Jan HELEŠIC, Ivan HOLOUBEK, Michal HORSÁK, Petr HROUDA, Dagmar CHYTKOVÁ, Magdaléna CHYTRÁ, Milan CHYTRÝ, Zuzana JAYASUNDERA, Jaroslav JONAS, Mikoláš JURDA, Josef KALAS, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Jana KLÁNOVÁ, Jaroslav KOČA, Alois KOZUBÍK, František KUBÍČEK, Radan KUČERA, Aleš LACINA, Kamil LÁSKA, Jaromír LEICHMANN, Zdeněk LOSOS, Přemysl LUBAL, Jaroslav MALINA, Petr MIKULÍK, Dominik MUNZAR, Rudolf MUSIL, Jana MUSILOVÁ, Marek NEČAS, Miroslav NĚMEC, Milan NOVÁK, Kateřina NOVÁKOVÁ, Stanislav PEKÁR, Milan POTÁČEK, Pavel PROŠEK, Antonín PŘICHYSTAL, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří ROSICKÝ, Zdeněk ŘEHÁK, Ivo SEDLÁČEK, Jana SCHENKOVÁ, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ, Eduard SCHMIDT, Pavlína SLAVÍKOVÁ, Jan SLOVÁK, Josef STANĚK, Kateřina ŠEBKOVÁ, Vladimír ŠIMEK, Roman ŠIMON HILSCHER, Pavel ŠIŠMA, Taťána ŠKARKOVÁ, Petr ŠPAČEK, Magdalena ŠPOKOVÁ, Vladimír ŠTEFL, Jan ŠVANCARA, Andrea ŠPALEK TÓTHOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, David TRUNEC, Martin VÁCHA, Jaromír VAŇHARA, Monika VÍTĚZOVÁ, Michaela WIMMEROVÁ, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Petr ZBOŘIL a Josef ZEMAN. Dějiny psané přírodovědci : Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Edited by Milan Gelnar - Z. Jayasundera. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 997 s. ISBN 978-80-280-0089-9.
  2. BARTONIČKA, Tomáš, Zdeněk BOCHNÍČEK, Vítězslav BRYJA, Petr BUREŠ, Magdalena BURGR, Martin CULEK, Miloš ČERNÍK, Martin ČERNOHORSKÝ, Dominik ČERNÝ, Martin ČUTA, Jiří DANIHELKA, Jiří DOŠKAŘ, Zuzana DOŠLÁ, Petr FIRBAS, Eduard FUCHS, Milan GELNAR, Jan GLOSER, Michal HÁJEK, Jan HELEŠIC, Ivan HOLOUBEK, Michal HORSÁK, Petr HROUDA, Dagmar CHYTKOVÁ, Magdaléna CHYTRÁ, Milan CHYTRÝ, Zuzana JAYASUNDERA, Jaroslav JONAS, Mikoláš JURDA, Josef KALAS, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Jana KLÁNOVÁ, Jaroslav KOČA, Alois KOZUBÍK, František KUBÍČEK, Radan KUČERA, Aleš LACINA, Kamil LÁSKA, Jaromír LEICHMANN, Zdeněk LOSOS, Přemysl LUBAL, Jaroslav MALINA, Petr MIKULÍK, Dominik MUNZAR, Rudolf MUSIL, Jana MUSILOVÁ, Marek NEČAS, Miroslav NĚMEC, Milan NOVÁK, Kateřina NOVÁKOVÁ, Stanislav PEKÁR, Milan POTÁČEK, Pavel PROŠEK, Antonín PŘICHYSTAL, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří ROSICKÝ, Zdeněk ŘEHÁK, Ivo SEDLÁČEK, Jana SCHENKOVÁ, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ, Eduard SCHMIDT, Pavlína SLAVÍKOVÁ, Jan SLOVÁK, Josef STANĚK, Kateřina ŠEBKOVÁ, Vladimír ŠIMEK, Roman ŠIMON HILSCHER, Pavel ŠIŠMA, Taťána ŠKARKOVÁ, Petr ŠPAČEK, Magdalena ŠPOKOVÁ, Vladimír ŠTEFL, Jan ŠVANCARA, Andrea ŠPALEK TÓTHOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, David TRUNEC, Martin VÁCHA, Jaromír VAŇHARA, Monika VÍTĚZOVÁ, Michaela WIMMEROVÁ, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Petr ZBOŘIL a Josef ZEMAN. Dějiny psané přírodovědci : Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Edited by Milan Gelnar - Z. Jayasundera. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 997 s. ISBN 978-80-280-0088-2.
  3. TRUNEC, David, Zdeněk NAVRÁTIL, Juliána TOMEKOVÁ, Věra MAZÁNKOVÁ, Sandra ĎURČÁNYOVÁ a Anna ZAHORANOVÁ. Chemical composition of gaseous products generated by coplanar barrier discharge in air and N2/O2 mixtures. Plasma Sources Science and Technology. IOP Publishing Ltd, 2022, roč. 31, č. 11, s. 1-13. ISSN 0963-0252. doi:10.1088/1361-6595/ac9c8f.
  4. JÍLEK, Zvonimír, Jakub ČALOUD, Petr ZIKÁN, Adam OBRUSNÍK a David TRUNEC. PIC/MC calculation of current--voltage characteristic of emissive probe. Plasma Sources Science and Technology. IOP Publishing, 2022, roč. 31, č. 3, s. 1-10. ISSN 0963-0252. doi:10.1088/1361-6595/ac3342.
  5. MAZÁNKOVÁ, Věra, David TRUNEC, Pavel SŤAHEL a Kseniya KOSTYLEVA. Plasma polymerized oxazoline based thin films for biomedical applications. Bratislava: FMFI UK Bratislava, 2022. s. 75-75. ISBN 978-80-8147-115-5.

  2021

  1. ADAMEK, Jiri, Dario CIPCIAR, Alexis DEVITRE, Jan HORACEK, J. CAVALIER, Michael KOMM, Jaroslav KRBEC, M. TICHY, David TRUNEC, P. BÖHM a R. PANEK. Ion temperature measurements in the tokamak scrape-off layer with high temporal resolution. Nuclear Fusion. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2021, roč. 61, č. 3, s. "036023", 6 s. ISSN 0029-5515. doi:10.1088/1741-4326/abd41d.

  2020

  1. MAZÁNKOVÁ, Věra, Pavel SŤAHEL, Petra MATOUŠKOVÁ, Antonín BRABLEC, Jan ČECH, Lubomír PROKEŠ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Marián LEHOCKÝ, Kadir OZALTIN, Petr HUMPOLÍČEK a David TRUNEC. Atmospheric Pressure Plasma Polymerized 2-Ethyl-2-oxazoline Based Thin Films for Biomedical Purposes. Polymers. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 11, s. 1-15. ISSN 2073-4360. doi:10.3390/polym12112679.
  2. MAZÁNKOVÁ, Věra, David TRUNEC, Anežka KRZYŽÁNKOVÁ, Jana JURMANOVÁ a František KRČMA. Study of oxygen and ozone reactions on surfaces previously treated by ozone. Japanese Journal of Applied Physics. Bristol: IOP Publishing, 2020, roč. 59, SH, s. 1-6. ISSN 0021-4922. doi:10.7567/1347-4065/ab5bc0.

  2019

  1. SŤAHEL, Pavel, Věra MAZÁNKOVÁ, Klára TOMEČKOVÁ, Petra MATOUŠKOVÁ, Antonín BRABLEC, Lubomír PROKEŠ, Jana JURMANOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Roman PŘIBYL, Marián LEHOCKÝ, Petr HUMPOLÍČEK, Kadir OZAITIN a David TRUNEC. Atmospheric Pressure Plasma Polymerized Oxazoline-Based Thin Films-Antibacterial Properties and Cytocompatibility Performance. Polymers. Basel: MDPI AG, 2019, roč. 11, č. 12, s. 1-14. ISSN 2073-4360. doi:10.3390/polym11122069.
  2. ZIKÁN, Petr, Kristián FARKAŠ, David TRUNEC, Jaroslav JÁNSKÝ a Zdeněk BONAVENTURA. Particle-in-cell/Monte Carlo simulation of electron and ion currents to cylindrical Langmuir probe. Contributions to Plasma Physics. Weinheim: WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2019, roč. 59, č. 3, s. 314-325. ISSN 0863-1042. doi:10.1002/ctpp.201800063.

  2018

  1. MAZÁNKOVÁ, Věra, Lucie TÖRÖKOVÁ, Ladislav MORAVSKÝ, Štefan MATEJČÍK, David TRUNEC, Zdeněk NAVRÁTIL a Nigel MASON. Analysis of the products of a negative corona discharge in a N-2-CH4 mixture with added CO2 used as a laboratory mimic of a prebiotic atmosphere. Contributions to Plasma Physics. WEINHEIM, GERMANY: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2018, roč. 58, č. 10, s. 995-1004. ISSN 0863-1042. doi:10.1002/ctpp.201700089.
  2. MAZÁNKOVÁ, Věra, Ivana MANDUCHOVÁ, František KRČMA, Lubomír PROKEŠ a David TRUNEC. GC-MS AND GC-FID ANALYSIS OF PRODUCTS FROM GLOW DISCHARGE IN N2 + CH4 MIXTURE. Plasma Physics and Technology. Praha: 2336-2634, 2018, roč. 5, č. 3, s. 103-106. ISSN 2336-2634. doi:10.14311/ppt.2018.3.103.

  2017

  1. NAVRÁTIL, Zdeněk, Tomáš MORÁVEK, Jozef RÁHEĽ, Jan ČECH, Ondřej LALINSKÝ a David TRUNEC. Diagnostics of pre-breakdown light emission in a helium coplanar barrier discharge: the presence of neutral bremsstrahlung. Plasma Sources Science and Technology. Bristol, England: IOP PUBLISHING LTD, 2017, roč. 26, č. 5, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 0963-0252. doi:10.1088/1361-6595/aa66b5.
  2. RAUD, Jüri, Indrek JÖGI, L. MATISEN, Zdeněk NAVRÁTIL, R. TALVISTE, David TRUNEC a J. AARIK. Characterization of Ar/N-2/H-2 middle-pressure RF discharge and application of the afterglow region for nitridation of GaAs. Journal of Physics D: Applied Physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2017, roč. 50, č. 50, s. 505201-505210. ISSN 0022-3727. doi:10.1088/1361-6463/aa9635.
  3. MAZÁNKOVÁ, Věra, Ivana MANDUCHOVA, Jana MIERNA, František KRČMA a David TRUNEC. Study of O-2 and O-3 Surface Reactions in Ozonizer. In 2017 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTROMAGNETIC DEVICES AND PROCESSES IN ENVIRONMENT PROTECTION WITH SEMINAR APPLICATIONS OF SUPERCONDUCTORS (ELMECO & AOS). NEW YORK: IEEE, 2017. s. 1-3. ISBN 978-1-5386-1943-8.
  4. TRUNEC, David, Petr ZIKÁN, Jakub WAGNER a Zdeněk BONAVENTURA. Study of “source sheath” problem in PIC/MC simulation: Spherical geometry. Physics of Plasmas. MELVILLE: AMER INST PHYSICS, 2017, roč. 24, č. 6, s. nestránkováno, 7 s. ISSN 1070-664X. doi:10.1063/1.4984990.

  2016

  1. MRKVIČKOVÁ, Martina, Jozef RÁHEĽ, Pavel DVOŘÁK, David TRUNEC a Tomáš MORÁVEK. Fluorescence (TALIF) measurement of atomic hydrogen concentration in a coplanar surface dielectric barrier discharge. Plasma Sources Science and Technology. IOP Pub., 2016, roč. 25, č. 5, s. "nestrankovano", 9 s. ISSN 0963-0252. doi:10.1088/0963-0252/25/5/055015.
  2. MAZÁNKOVÁ, Věra, David TRUNEC, K. PETROVÁ a František KRČMA. STUDY OF ARGON AFTERGLOW WITH THE AIR ADDITION. Plasma Physics and Technology. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016, roč. 3, č. 3, s. 136-139. ISSN 2336-2634.
  3. MAZÁNKOVÁ, Věra, David TRUNEC, Zdeněk NAVRÁTIL, Jüri RAUD a František KRČMA. Study of argon–oxygen flowing afterglow. Plasma Sources Science and Technology. IOP Publishing, 2016, roč. 25, č. 3, s. "nestrankovano", 10 s. ISSN 0963-0252. doi:10.1088/0963-0252/25/3/035008.
  4. TRUNEC, David, Věra MAZÁNKOVÁ, Jana MIERNA, Ivana MANDUCHOVÁ a František KRČMA. STUDY OF O2 AND O3 REACTIONS WITH ELECTRODE SURFACE IN OZONIZER. In Mirko Černák, Tomáš Hoder. Hakone XV: International Symposium of High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry. Brno: Masaryk University, 2016. s. 213-216. ISBN 978-80-210-8318-9.
  5. MRKVIČKOVÁ, Martina, Jozef RÁHEĽ, Pavel DVOŘÁK, David TRUNEC a Tomáš MORÁVEK. TALIF MEASUREMENT OF ATOMIC HYDROGEN DENSITIES IN A COPLANAR SURFACE DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE. In Mirko Černák, Tomáš Hoder. Hakone XV: International Symposium of High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry. Brno: Masaryk University, 2016. s. 130-133. ISBN 978-80-210-8318-9.

  2015

  1. ELIÁŠ, Marek, Petr KLOC, Ondřej JAŠEK, Věra MAZÁNKOVÁ, David TRUNEC, Radim HRDÝ a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Atmospheric pressure barrier discharge at high temperature: Diagnostics and carbon nanotubes deposition. Journal of Applied Physics. Melville (USA): AMER INST PHYSICS, 2015, roč. 117, č. 10, s. "nestránkováno", 10 s. ISSN 0021-8979. doi:10.1063/1.4914062.
  2. DOSOUDILOVÁ, Lenka, R. TSCHIERSCH, M. BOGACZYK, Zdeněk NAVRÁTIL, H-E WAGNER a David TRUNEC. Investigation of helium barrier discharges with small admixtures of oxygen. Journal of Physics D: Applied Physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2015, roč. 48, č. 35, s. "nestránkováno", 10 s. ISSN 0022-3727. doi:10.1088/0022-3727/48/35/355204.
  3. TRUNEC, David, Zdeněk BONAVENTURA, Petr ZIKÁN a Jaroslav JÁNSKÝ. PIC/MCC Simulation of Electron and Ion Currents to Spherical Langmuir Probe. Contributions to Plasma Physics. DOI 10.1002/ctpp.201400046, 2015, roč. 55, č. 6, s. 481-493. ISSN 0863-1042. doi:10.1002/ctpp.201400046.

  2014

  1. JOSEPSON, Raavo, Zdeněk NAVRÁTIL, Lenka DOSOUDILOVÁ, Pavel DVOŘÁK a David TRUNEC. Atmospheric pressure RF discharge in neon and helium. IEEE Transactions on Plasma Science. IEEE, 2014, roč. 42, č. 10, s. 2348-2349. ISSN 0093-3813. doi:10.1109/TPS.2014.2307080.
  2. NAVRÁTIL, Zdeněk, Lenka DOSOUDILOVÁ, Raavo JOSEPSON, Pavel DVOŘÁK a David TRUNEC. Diffuse alpha-mode atmospheric pressure radio-frequency discharge in neon. PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY. BRISTOL: IOP PUBLISHING LTD, 2014, roč. 23, č. 4, s. "nestrankovano", 5 s. ISSN 0963-0252. doi:10.1088/0963-0252/23/4/042001.
  3. TRUNEC, David a Petr ZIKÁN. Simulace průchodu elektronového svazku kondenzorovou soustavou elektronového mikroskopu. 1. vyd. Brno: FEI Czech Republic s.r.o., 2014. 25 s.
  4. MAZÁNKOVÁ, Věra, David TRUNEC a František KRČMA. Study of nitrogen flowing afterglow with mercury vapor injection. Journal of Chemical Physics. American Institute of Physics, 2014, roč. 141, č. 15, s. "nestrankovano", 9 s. ISSN 0021-9606. doi:10.1063/1.4898367.
  5. JOSEPSON, Raavo, Zdeněk NAVRÁTIL, Lenka DOSOUDILOVÁ a David TRUNEC. Time Resolved Imaging of Atmospheric Pressure Radio Frequency Discharge in Neon and Helium. In The XXII Europhysics Conference on Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases (ESCAMPIG) 2014. 2014. ISBN 2-914771-86-X.

  2013

  1. DOSOUDILOVÁ, Lenka, Zdeněk NAVRÁTIL, Raavo JOSEPSON, David TRUNEC a Vít KUDRLE. Optical diagnostics of atmospheric-pressure RF discharge generated in rare gases. In Final scientific programme & Book of abstracts, 5th Central European Symposium on Plasma Chemistry, Balatonalmádi, Hungary, 25-29 August 2013. 2013. ISBN 978-615-5270-04-8.
  2. MAZÁNKOVÁ, Věra, David TRUNEC a František KRČMA. Study of argon flowing afterglow with nitrogen injection. Journal of Chemical Physics. American Institute of Physics, 2013, roč. 139, č. 16, s. 164311-164316. ISSN 0021-9606. doi:10.1063/1.4826650.

  2012

  1. ELIÁŠ, Marek, Petr KLOC, Ondřej JAŠEK, Věra MAZÁNKOVÁ, David TRUNEC a Lenka ZAJÍČKOVÁ. CARBON NANOTUBES DEPOSITION USING ATMOSPHERIC PRESSURE GLOW BARRIER DISCHARGE IN ARGON WITH ACETYLENE ADMIXTURE. In Pavel Koktavý, Jitka Brüstlová. Proceedings of the conference New Trends in Physics 2012. Brno: Department of Physics, FEEC, Brno University of Technology, 2012. s. 123-126. ISBN 978-80-214-4594-9.
  2. ELIÁŠ, Marek, Petr KLOC, Ondřej JAŠEK, Věra MAZÁNKOVÁ, David TRUNEC a Lenka ZAJÍČKOVÁ. CARBON NANOTUBES DEPOSITION USING ATMOSPHERIC PRESSURE GLOW BARRIER DISCHARGE IN ARGON WITH ACETYLENE ADMIXTURE. In Local Organizing Committee. Book of Contributed Papers of 13th International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry. Lublin, Poland: Lublin University of Technology, 2012. s. 279-283, 4 s. ISBN 978-83-62596-99-7.
  3. DOSOUDILOVÁ, Lenka, Zdeněk NAVRÁTIL, David TRUNEC a Petr VAŠINA. Determination of metastable and ground state density by method of effective branching fractions in Ar, Ar-Ti plasma. In Potential and Applications of Surface Nanotreatment of Polymers and Glass: Book of Extended Abstracts. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2012. s. 39-40. ISBN 978-80-210-5979-5.

  2010

  1. KLOC, Petr, Hans-Erich WAGNER, David TRUNEC, Zdeněk NAVRÁTIL a Gleb FEDOSEEV. An investigation of dielectric barrier discharge in Ar and Ar/NH3 mixture using cross-correlation spectroscopy. Journal of physics D: Applied physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2010, roč. 43, č. 34, 10 s. ISSN 0022-3727.
  2. NAVRÁTIL, Zdeněk, Pavel DVOŘÁK, Oto BRZOBOHATÝ a David TRUNEC. Comparative Study of RF Discharge in Neon by OES, Langmuir Probe, CR and PIC/MC Modelling. In Bulletin of the American Physical Society, Vol. 55, No. 7. 2010. ISSN 0003-0503.
  3. TRUNEC, David, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Filip STUDNIČKA, Pavel SŤAHEL, Vadym PRYSIAZHNYI, Vratislav PEŘINA, Jana HOUDKOVÁ, Zdeněk NAVRÁTIL a Daniel FRANTA. Deposition of hard thin films from HMDSO in atmospheric pressure dielectric barrier discharge. Journal of Physics D: Applied Physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2010, roč. 43, č. 22, s. 225403-225410. ISSN 0022-3727.
  4. NAVRÁTIL, Zdeněk, Pavel DVOŘÁK, Oto BRZOBOHATÝ a David TRUNEC. Determination of electron density and temperature in a capacitively coupled RF discharge in neon by OES complemented with a CR model. Journal of Physics D: Applied Physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2010, roč. 43, č. 50, s. 505203-505213. ISSN 0022-3727.

  2009

  1. NAVRÁTIL, Zdeněk, Oto BRZOBOHATÝ a David TRUNEC. Determination of electron density in RF discharge in neon by emission spectroscopy complemented with C-R model and PIC/MC simulation. In Book of Abstracts, Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics 8. Brno: Brno University of Technology, 2009. 1 s. ISBN 978-80-214-3875-0.
  2. NAVRÁTIL, Zdeněk a David TRUNEC. Determination of plasma parameters in neon RF discharge by optical emission spectroscopy. In Proceedings of XXIX ICPIG. 2009.
  3. BRANDENBURG, Ronny, Zdeněk NAVRÁTIL, Jaroslav JÁNSKÝ, Pavel SŤAHEL, David TRUNEC a Hans-Erich WAGNER. The transition between different modes of barrier discharges at atmospheric pressure. Journal of Physics D: Applied Physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2009, roč. 42, č. 8, 10 s. ISSN 0022-3727.
  4. BRABLEC, Antonín, Pavel DVOŘÁK, Jan JANČA, Vít KUDRLE, David TRUNEC, Petr VAŠINA a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Výzkum a aplikace nízkoteplotního plazmatu na ÚFE PřF MU v Brně. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2009, roč. 2009, č. 4, s. 246-248. ISSN 0009-0700.

  2008

  1. STUDNIČKA, Filip, David TRUNEC, Pavel SŤAHEL, Vilma BURŠÍKOVÁ a Lukáš KELAR. DEPOSITION OF THIN FILMS IN ATMOSPHERIC PRESSURE GLOW DISCHARGE IN N2 + HMDSO + O2 ATMOSPHERE. Chemické Listy, II Central European Symposium on Plasma Chemistry 2008. 2008, roč. 1, č. 16, s. 1510-1514. ISSN 1803-2389.
  2. TRUNEC, David, Martin ŠÍRA, Pavel SŤAHEL a Vilma BURŠÍKOVÁ. DEPOSITION OF THIN FILMS IN ATMOSPHERIC PRESSURE HOMOGENEOUS DISCHARGE. In Proccedings of HAKONE X. Francie: University of Toulouse, 2008. s. 1-5.
  3. STUDNIČKA, Filip, David TRUNEC, Pavel SŤAHEL, Vilma BURŠÍKOVÁ a Lukáš KELAR. DEPOSITION OF THIN FILMS IN ATMOSPHERIC PRESSURE HOMOGENOUS DISCHARGE IN N2 + HMDSO + O2 ATMOSPHEREIN N2 + HMDSO + O2 ATMOSPHERE. Chemické Listy, II Central European Symposium on Plasma Chemistry 2008. 2008, roč. 1, č. 16, s. 1519-1523. ISSN 1803-2389.
  4. KUDRLE, Vít, Marcel MEŠKO, Zdeněk BONAVENTURA, Petr VAŠINA, David TRUNEC a Antonín TÁLSKÝ. High power pulsed microvawe discharge: theory and experiment. In Book of Extended Abstracts of 2nd Central European Symposium on Plasma Chemistry. Brno: Masaryk University, 2008. s. 36-37.
  5. BRZOBOHATY, O., Vilma BURŠÍKOVÁ, David NEČAS, Miroslav VALTR a David TRUNEC. Influence of substrate material on plasma in deposition/sputtering reactor: experiment and computer simulation. Journal of physics D: Applied physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2008, roč. 41, č. 3, s. 1-8. ISSN 0022-3727. doi:10.1088/0022-3727/41/3/035213.
  6. BRZOBOHATÝ, Oto, Vilma BURŠÍKOVÁ, David NEČAS, Miroslav VALTR a David TRUNEC. Influence of substrate material on plasma indeposition/sputtering reactor: experiment and computer simulation. Journal of Physics D: Applied Physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2008, roč. 41, č. 035213, s. 1-8. ISSN 0022-3727.
  7. NAVRÁTIL, Zdeněk, Jana JURMANOVÁ, Pavel DVOŘÁK a David TRUNEC. Investigation of Neon RF Discharge by Means of Refined Collisional-Radiative model. In Programme & Abstract Book of 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology, Prague, Czech Republic, 13.-19.June 2008. Praha: ČVUT v Praze, Organizační výbor sympozia, 2008. s. 108-109, 1 s. ISBN 978-80-01-04030-0.
  8. JÁNSKÝ, Jaroslav, David TRUNEC, Zdeněk NAVRÁTIL, Ronny BRANDENBURG a Hans-Erich WAGNER. NUMERICAL SIMULATION OF ATMOSPHERIC PRESSURE TOWNSEND DISCHARGES IN NITROGEN WITH HYDROGEN GAS ADMIXTURES. In Proccedings of HAKONE X. Francie: University of Toulouse, 2008. s. 1-5.
  9. NAVRÁTIL, Zdeněk, David TRUNEC a Pavel DVOŘÁK. Radial Structure of RF Discharge in Neon. In 2nd Central European Symposium on Plasma Chemistry - Book of Extended Abstracts. Brno: Ústav fyzikální elektroniky (PřF MU), JČM, 2008. s. 77 - 78.
  10. BONAVENTURA, Zdeněk, David TRUNEC, Marcel MEŠKO, Petr VAŠINA a Vít KUDRLE. Self-consistent spatio-temporal simulation of pulsed microwave discharge. Journal of Physics D: Applied Physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2008, roč. 41, č. 1, s. 015210-15218. ISSN 0022-3727.

  2007

  1. NAVRÁTIL, Zdeněk, David TRUNEC, Věra HRACHOVÁ a Adolf KAŇKA. Collisional radiative model of neon discharge: determination of E/N in the positive column of low pressure discharge. Journal of Physics D: Applied Physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2007, roč. 40, č. 4, s. 1037-1046. ISSN 0022-3727.
  2. ŠÍRA, Martin, Vilma BURŠÍKOVÁ, Daniel FRANTA a David TRUNEC. Deposition and analysis of thin films produced in atmospheric pressure glow discharge. In Proceedings of XXVIII International Conference on Phenomena in Ionized Gases. Praha: J.Schmidt, M. Šimek, S.Pekárek, V.Prukner, 2007. s. 713-716. ISBN 978-80-87026-01-4.
  3. ŠÍRA, Martin, Vilma BURŠÍKOVÁ a David TRUNEC. Deposition of thin films on glass substrate in atmospheric pressure glow discharge. In Book of Contributed Papers of The 3rd Seminar on New Trends in Plasma Physics and Solid State Physics. Bratislava, Slovensko: Library and Publishing Centre in collaboration with Department of Experimental Physics, Comenius University, Bratislava, Slovakia; Union of Slovak Mathematicians and Physicists, Bratislava, Slovakia, 2007. s. 144-147. ISBN 978-80-89186-24-2.
  4. NAVRÁTIL, Zdeněk, Oto BRZOBOHATÝ, David TRUNEC, Radek ŠMÍD a Lukáš LAZAR. Determination of electron temperature in neon RF discharge by means of collisional-radiative model. In SCHMIDT, J, J ŠIMEK, S PEKÁREK a V PRUKNER. Proceedings of ICPIG XXVIII. 1. vyd. Praha: Institute of Plasma Physics AS CR, 2007. s. 1618-1620. ISBN 978-80-87026-01-4.
  5. VAŠINA, Petr, Marcel MEŠKO, Zdeněk BONAVENTURA, Zdeněk FRGALA, Vít KUDRLE, David TRUNEC, Antonín TÁLSKÝ a Jan JANČA. Experimental Study of High Power Pulsed Microwave Discharge. In Proceeding of 3rd Seminar on New Trends in Plasma Physics and Solid State Physics. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. s. 1-2.
  6. BONAVENTURA, Zdeněk, David TRUNEC, Vít KUDRLE, Marcel MEŠKO a Petr VAŠINA. Model pulzního MW výboje velkého výkonu. In Proceeding of 3rd Seminar on New Trends in Plasma Physics and Solid State Physics. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. s. 3-6, 3 s.
  7. JÁNSKÝ, Jaroslav a David TRUNEC. Numerical modeling of dielectric barrier discharge in Neon. Podbanské: Comenius University Press, 2007. 2 s.
  8. BONAVENTURA, Zdeněk a David TRUNEC. Space and Time Dependent Evolution of Microwave Discharge. In 16th Symposium on Application of Plasma Processes, Book of abstracts. Podbanské, Slovakia: Neuveden, 2007. s. 129.
  9. BONAVENTURA, Zdeněk, David TRUNEC, Vít KUDRLE, Marcel MEŠKO a Petr VAŠINA. Space and time dependent simulation of pulsed microwave discharge. In Conference of young scientists and post-graduates, IEP-2007. Uzhhorod, Ukrajina: Institute of Electron Physics, 2007. s. 79.
  10. NAVRÁTIL, Zdeněk, David TRUNEC, Radek ŠMÍD a Lukáš LAZAR. Spatially resolved optical diagnostics of neon RF discharge. In MATÚŠKA, Ján a Štefan MATEJČÍK. Book of Abstracts of 16th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: Comenius University, Bratislava, 2007. s. 235-236. ISBN 978-808918613-6.
  11. BRZOBOHATÝ, Oto a David TRUNEC. Study of Attachment and Detachment Reactions in Flowing Afterglow via Computer Simulation. In 16th Symposium on Application of Plasma Processes. Podbanské, Slovakia: Skalný, 2007. s. 133-134. ISBN 80-89186-13-0.
  12. ŠÍRA, Martin, David TRUNEC, Pavel SŤAHEL, Vilma BURŠÍKOVÁ a Zdeněk NAVRÁTIL. Surface modification of polycarbonate in homogeneous atmospheric pressure discharge. Journal of Physics D: Applied physics. 2007, roč. 41, č. 1, s. 015205-15211. ISSN 0022-3727.
  13. RÁHEĽ, Jozef, Martin ŠÍRA, Pavel SŤAHEL a David TRUNEC. The Transition Between Different Discharge Regimes in Atmospheric Pressure Air Barrier Discharge. Contributions to Plasma Physics. Akademie-Verlag, 2007, roč. 47, 1-2, s. 34-39. ISSN 0005-8025.

  2006

  1. NAVRÁTIL, Zdeněk, David TRUNEC, Radek ŠMÍD a Lukáš LAZAR. A software for optical emission spectroscopy - problem formulation and application to plasma diagnostics. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Academy of Science of the Czech Republic, 2006, roč. 56, Suppl. B, s. B944-B951, 8 s. ISSN 0011-4626.
  2. MEŠKO, Marcel, Zdeněk BONAVENTURA, Petr VAŠINA, Vít KUDRLE, Antonín TÁLSKÝ, David TRUNEC, Zdeněk FRGALA a Jan JANČA. An experimental study of high power microwave pulsed discharge in nitrogen. Plasma Sources Science and Technology. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2006, roč. 15, č. 3, s. 574-581. ISSN 0963-0252.
  3. NAVRÁTIL, Zdeněk, David TRUNEC a Hans-Erich WAGNER. Collisional-radiative model for diffuse dielectric barrier discharge in neon at atmospheric pressure. In Proceedings of HAKONE X. Saga: Saga University, 2006. s. 71-74.
  4. ŠÍRA, Martin, David TRUNEC, Pavel SŤAHEL, Vilma BURŠÍKOVÁ a Daniel FRANTA. Deposition of organic polymers at higher substrate temperatures in atmospheric pressure glow discharge. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Academia Praha, 2006, roč. 56, B, s. 1377-1382. ISSN 0011-4626.
  5. TRUNEC, David, Martin ŠÍRA, Pavel SŤAHEL, Vilma BURŠÍKOVÁ a Daniel FRANTA. Deposition of thin films at higher substrate temperatures in atmospheric pressure glow discharge. In 10th International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry. Saga, Japan: Saga University, 2006. s. 331-334.
  6. BRZOBOHATÝ, Oto a David TRUNEC. Influence of the Ramsauer minimum on the plasma characteristics studied via computer simulation. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Akademie ved CR, 2006, roč. 56, Suppl. B, s. 665-671. ISSN 0011-4626.
  7. BRZOBOHATY, Oto a David TRUNEC. Modelování dohasínajícího plazmatu. In Moderní trendy ve fyzice plazmatu a pevných látek II. Brno: A. Brablec , D. Trunec, 2006. s. 139-152. ISBN 80-210-4195-1.
  8. JÁNSKÝ, Jaroslav a David TRUNEC. Numerical modeling of dielectric barrier discharge in neon. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Springer Netherlands, 2006, roč. 56/2006, č. 2, s. B781-B786, 6 s. ISSN 0011-4626.
  9. BONAVENTURA, Zdeněk, Marcel MEŠKO, Vít KUDRLE a David TRUNEC. Propagation of microwaves in dielectric waveguide surrounded by plasma. Czechoslovak Journal of Physics. 2006, roč. 56, Suppl.B, s. 651-658, 7 s. ISSN 0011-4626.
  10. TRUNEC, David, Zdeněk BONAVENTURA a David NEČAS. Solution of time-dependent Boltzmann equation for electrons in non-thermal plasma. Journal of Physics D: Applied Physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2006, roč. 39, č. 12, s. 2544-2552. ISSN 0022-3727.

  2005

  1. TRUNEC, David, Martin ŠÍRA, Pavel SŤAHEL, Vilma BURŠÍKOVÁ, Filip ZLÁMAL a Zdeněk NAVRÁTIL. Atmospheric Pressure Glow Discharges and Their Applications. In SAPP 15 - Book of Contributed Papers. Podbanské: Comenius University Press, 2005. s. 107-108. ISBN 80-223-2018-8.
  2. NAVRÁTIL, Zdeněk, Ronny BRANDENBURG, David TRUNEC, Antonín BRABLEC, Pavel SŤAHEL, Hans-Erich WAGNER a Zdeněk KOPECKÝ. Comparative study of diffuse barrier discharges in neon and helium. Plasma Sources Science and Technology. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2005, roč. 15, č. 1, s. 8-17. ISSN 0963-0252.
  3. MEŠKO, Marcel, Petr VAŠINA, Antonín TÁLSKÝ, Vít KUDRLE, Zdeněk BONAVENTURA, David TRUNEC a Jan JANČA. Diagnostics of high power pulsed microwave discharge. In Abstracts and full paper CD of 17th International Symphosium on Plasma Chemistry. Toronto: University of Toronto, 2005. s. 90-91.
  4. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Martin ŠÍRA, Vilma BURŠÍKOVÁ, Zdeněk NAVRÁTIL, David TRUNEC a Antonín BRABLEC. Enhancement of mechanical properties of PP-HMDSO/HMDSZ films by means of thermal annealing. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2005, roč. 99, č. 9, s. 444-446. ISSN 0009-2770.
  5. VAŠINA, Petr, Marcel MEŠKO, Zdeněk BONAVENTURA, Zdeněk FRGALA, Vít KUDRLE, David TRUNEC, Antonín TÁLSKÝ a Jan JANČA. Investigation of High Power Pulsed Microwave Discharge. In Abstracts of Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics VI. Francie: Universite Joseph Fourier, CNRS, 2005. s. 55.
  6. BONAVENTURA, Zdeněk, David TRUNEC, Marcel MEŠKO, Petr VAŠINA a Vít KUDRLE. Modeling of high power pulsed microwave discharge. In Abstracts and full paper CD of 17th International Symphosium on Plasma Chemistry. Toronto: University of Toronto, 2005. s. 419-420.
  7. NAVRÁTIL, Zdeněk, Pavel SLAVÍČEK, Vítězslav STRAŇÁK, Michal ŠERÝ, Milan TICHÝ, David TRUNEC, Petr ŠPATENKA a Pavel SŤAHEL. Optical emission spectroscopy of surfatron generated plasma in Ar + O2 and N2 + O2 mixtures. In Proceedings of ICPIG XXVII. Eindhoven, The Netherlands: Technical University Eindhoven, 2005. s. 06-178, 4 s. ISBN 90-386-2231-7.
  8. ŠÍRA, Martin, Pavel SŤAHEL, Zdeněk NAVRÁTIL, Filip ZLÁMAL a David TRUNEC. Plasma surface activation of polycarbonate using APGD. Chem. Listy. Praha: Česká společnost chemická, 2005, roč. 99/2005, č. 99, s. 477-478. ISSN 0009-2770.
  9. ZLÁMAL, Filip, Martin ŠÍRA, Pavel SŤAHEL a David TRUNEC. Plasma surface activation of polymer using APGD. In Proc. ISPC 17. 1. vyd. Toronto Kanada: Univerzita Toronto, 2005. s. 728-731.
  10. SŤAHEL, Pavel, Martin ŠÍRA, Zdeněk NAVRÁTIL a David TRUNEC. Plasma treatment of polymers. In Sborník Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. 1. vyd. Brno: ČSPU, 2005. s. 95-99. ISBN 80-239-6135-7.
  11. ZLÁMAL, Filip, Martin ŠÍRA, Pavel SŤAHEL a David TRUNEC. Surface Modification of Polycarbonate in Atmospheric Pressure Glow Discharge. In SAPP 15 - Book of Contributed Papers. Podbanské: Comenius University Press, 2005. s. 267-268. ISBN 80-223-2018-8.
  12. ŠÍRA, Martin, David TRUNEC, Pavel SŤAHEL, Vilma BURŠÍKOVÁ, Zdeněk NAVRÁTIL a Jiří BURŠÍK. Surface modification of polyethylene and polypropylene in atmospheric pressure glow discharge. Journal of physics D: Applied physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2005, roč. 38, č. 1, s. 621-627. ISSN 0022-3727.
  13. BRZOBOHATÝ, Oto a David TRUNEC. The Role of Secondary Electrons in Low Pressure RF Discharge via Computer Simulation. In SAPP XV. Podbanske, Slovakia: Karol Hensel, 2005. s. 135-137, 2 s. ISBN 80-223-2018-8.
  14. BRZOBOHATÝ, Oto a David TRUNEC. The Role of Secondary Electrons in Low Pressure rf Glow Discharge. In WDS 2005 - Proceedings of Contributed Papers. Prague: MATFYZPRESS, 2005. s. 306-313, 6 s. ISBN 80-86732-59-2.
  15. BONAVENTURA, Zdeněk, David TRUNEC, Marcel MEŠKO, Petr VAŠINA a Vít KUDRLE. Theoretical study of pulsed microwave discharge in nitrogen. Plasma Sources Sci. Technol. IOP Publishing, 2005, roč. 14, č. 4, s. 751-756. ISSN 0963-0252.

  2004

  1. ŠÍRA, Martin, Pavel SŤAHEL, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jiří VOHÁNKA a David TRUNEC. Activation of polyethylene and polypropylene in atmospheric pressure glow discharge. Czech. J. Phys. Praha: Institute of Physics Academy of Sciences, 2004, roč. 2004, č. 54, s. C835-C839, 6 s. ISSN 0011-4626.
  2. STRAŇÁK, Vítězslav, Zdeněk NAVRÁTIL, Pavel SLAVÍČEK, M. ŠERÝ, Milan TICHÝ, Petr ŠPATENKA a David TRUNEC. Comparative diagnostics of Ar and He surfatron generated plasma by means of optical emission spectroscopy and probe measurements. In Proceedings of 12th International Congress on Plasma Physics. Nice, France: Euratom-CEA, 2004. s. 00002043-2048.
  3. TRUNEC, David, Zdeněk NAVRÁTIL, Pavel SŤAHEL, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ a Jan ČECH. Deposition of thin organosilicon polymer films in atmospheric pressure glow discharge. Journal of physics D: Applied physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2004, roč. 37, č. 15, s. 2112-2120. ISSN 0022-3727.
  4. NAVRÁTIL, Zdeněk, David TRUNEC, Antonín BRABLEC, Pavel SŤAHEL, Ronny BRANDENBURG a Hans-Erich WAGNER. Diagnostics of APG discharge in neon with a small admixture of hydrogen. Czech. J. Phys. Praha: Institute of Physics Academy of Sciences, 2004, roč. 2004, č. 54, s. C550-C556, 7 s. ISSN 0011-4626.
  5. STRAŇÁK, Vítězslav, Pavel SLAVÍČEK, Zdeněk NAVRÁTIL, Petr ADÁMEK, Milan TICHÝ, Petr ŠPATENKA a David TRUNEC. Diagnostics of surfatron-generated plasma by probe measurements and emission spectroscopy. Czech. J. Phys. Praha: Institute of Physics Academy of Sciences, 2004, roč. 2004, č. 54, s. C970-C975, 6 s. ISSN 0011-4626.
  6. BRANDENBURG, Ronny, Zdeněk NAVRÁTIL, David TRUNEC, Hans-Erich WAGNER a Pavel SŤAHEL. Diffuse Dielectric-Barrier Discharges in Gas Mixtures of Nitrogen with Helium, Neon and Argon. In Proceedings of XV. International Conference on Gas Discharges and their Applications. 1. vyd. Toulouse- France: Université Paul Sabatier, 2004. s. 255-258.
  7. ŠÍRA, Martin, Pavel SŤAHEL, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jiří VOHÁNKA a David TRUNEC. Enhancement of Hydrophilicity of Polymers in Atmospheric Pressure Glow Discharge. In WDS'04 Proceedings of Contributed papers, Part III. Praha: MATFYZPRESS, 2004. s. 523-528. ISBN 80-86732-32-0.
  8. NAVRÁTIL, Zdeněk, Pavel SŤAHEL, Ronny BRANDENBURG, Martin ŠÍRA, David TRUNEC a Hans-Erich WAGNER. Experimental study of APG discharge in N2-H2 and Ne-H2 mixtures. In Proceedings of HAKONE IX. Padova: University of Padova, 2004. s. 1P-01, 7 s.
  9. BRZOBOHATÝ, Oto, Vilma BURŠÍKOVÁ a David TRUNEC. Mirror effect in PECVD reactor and its explanation via MC-PIC computer simulation. Czechoslovak Journal of Physics. Prague, Czech Republic: Institute of Physics, Acad. Sci. CR,, 2004, roč. 2004, č. 54, s. C527-C532, 6 s. ISSN 0011-4626.
  10. BRZOBOHATÝ, Oto, Vilma BURŠÍKOVÁ a David TRUNEC. Monte Carlo and Particle in Cell Simulation of Mirror Effect in PECVD reactor. In WDS'04 Proceedings of Contributed Papers, Part II. Prague, (Czech republic): MATFYZPRESS, 2004. s. 287-292. ISBN 80-86732-32-0.
  11. BONAVENTURA, Zdeněk a David TRUNEC. Monte Carlo simulation of the motion of argon ions in the vicinity of the cylindrical Langmuir probe. Czech. J. Phys. Praha: Institute of Physics Academy of Sciences, 2004, roč. 54, Suppl. C, s. C544-C549, 6 s. ISSN 0011-4626.
  12. TRUNEC, David, Marek HOLÍK a Pavel KUDRNA. Monte Carlo Simulations of the Electron Currents Collected by Electrostatic Probes. CONTRIBUTIONS TO PLASMA PHYSICS. Berlin: WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2004, roč. 44, 7-8, s. 577-581, 4 s. ISSN 0863-1042.
  13. STRAŇÁK, Vítězslav, Zdeněk NAVRÁTIL, Pavel SLAVÍČEK, Petr ŠPATENKA, Milan TICHÝ a David TRUNEC. Optical emission spectroscopy of argon plasma generated by surfatron at frequency 2.45 GHz. In CIUPINA, V., G. MUSA a R. VLADOIU. Proceedings of the 17th Escampig 2004. Constanta, Romania: Ovidius University of Constanta, 2004. s. 181-183.
  14. NAVRÁTIL, Zdeněk, David TRUNEC, Pavel SŤAHEL, Ronny BRANDENBURG a Hans-Erich WAGNER. Spatio-temporally resolved optical emission spectroscopy of APG discharge in neon. In WDS'04 Proceedings of Contributed Papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media. Praha: Matfyzpress, 2004. s. 344-349. ISBN 80-86732-32-0.
  15. BONAVENTURA, Zdeněk a David TRUNEC. Temporal Evolution of the Distribution Function of Plasma Electrons. In WDS'04 Proceedings of contributed papers, part II. Prague: MATFYZPRESS, 2004. s. 299-303. ISBN 80-86732-32-0.
  16. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Martin ŠÍRA, Vilma BURŠÍKOVÁ, Zdeněk NAVRÁTIL, David TRUNEC a Antonín BRABLEC. Thermal stability of coatings prepared in atmospheric pressure glow discharge. Czech. J. Phys. Praha: Institute of Physics Academy of Sciences, 2004, roč. 2004, č. 54, s. C872-C876, 5 s. ISSN 0011-4626.

  2003

  1. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Zdeněk NAVRÁTIL, Vilma BURŠÍKOVÁ a David TRUNEC. Deposition of Polymer Coatings in Atmospheric pressure glow discharge. In JUNIORMAT '03 4th International Conference Proceedings. 1st. Brno: Faculty of Mechanical Engineering, BUT, 2003. s. 40-41. ISBN 80-214-2462-1.
  2. NAVRÁTIL, Zdeněk, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Pavel SŤAHEL, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jan ČECH, Zuzana KUČEROVÁ a David TRUNEC. Deposition of thin organosilicon polymer films in atmospheric pressure glow discharge. In Proceedings of 16th ISPC. 1. vyd. Italy: Dep. of Chem. Univ. Bari Italy, 2003. s. 100-104.
  3. ČERMÁK, Martin, Pavel SŤAHEL, Vilma BURŠÍKOVÁ, Zdeněk NAVRÁTIL a David TRUNEC. Depozice hydrofobních polymerových vrstev v povrchovém barierovém výboji za atmosfericlého tlaku. In Sborník Juniormat'03 4th International Conference. 1st. Brno: Faculty of Mechanical Engineering, BUT, 2003. s. 264-265. ISBN 80-214-2462-1.
  4. BRANDENBURG, Rony, H-E. WAGNER, P. MICHEL, David TRUNEC a Pavel SŤAHEL. Diffuse dielectric barrier discharges in nitrogen-containing gas mixtures. In Proceedings of ICPIG XXVI. 1. vyd. Greifswald: Local Organizing Committee of ICPIG, 2003. s. 45-46. ISBN 3-00-011689-3.
  5. NAVRÁTIL, Zdeněk, Pavel SŤAHEL, David TRUNEC, Vilma BURŠÍKOVÁ a Antonín BRABLEC. Optical diagnostics of atmospheric pressure glow discharge in nitrogen with admixture of organosilicon. In Proceedings of ICPIG XXVI. Greifswald: Local Organizing Committee of ICPIG, 2003. s. 53-54. ISBN 3-00-011689-3.
  6. SŤAHEL, Pavel, Zdeněk NAVRÁTIL, Vilma BURŠÍKOVÁ, Pavel SLAVÍČEK, Antonín BRABLEC, David TRUNEC a Anna ZAHORANOVÁ. Plasma diagnostics of surface discharge at atmospheric pressure in nitrogen and organosilicon mixture. In XV Symposium on Physics of Switching Arc, Vol I, Contributed Papers. Brno, Czech Republic: Department of Power Electrical and Electronic Engineering, 2003. s. 186-189. ISBN 80-214-2307-2.
  7. NAVRÁTIL, Zdeněk, Antonín BRABLEC, Pavel SŤAHEL, Vilma BURŠÍKOVÁ, David TRUNEC a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Surface treatment in atmospheric pressure glow discharge. In XV Symposium on Physics of Switching Arc, Vol I, Contributed Papers. Brno, Czech Republic: Department of Power Electrical and Electronic Engineering, 2003. s. 18-21. ISBN 80-214-2307-2.
  8. TRUNEC, David, Pavel SŤAHEL, Pavel SLAVÍČEK a Antonín BRABLEC. The Different Types of Dielectric Barrier Discharge in Gas Mixtures. In Proceedings of the XIVth Symposium on Application of Plasma Processes. 1. vyd. Liptovský Mikuláš, Slovak Republic: IPSAS Bratislava, DPMA Liptovský Mikuláš, 2003. s. 171-172. ISBN 80-8040-195-0.
  9. TRUNEC, David, Patrik ŠPANĚL a David SMITH. The influence of electron-electron collisions on electron thermalization in He and Ar afterglow plasmas. CHEMICAL PHYSICS LETTERS. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2003, roč. 372, 5-6, s. 728-732. ISSN 0009-2614.
  10. NAVRÁTIL, Zdeněk, Pavel SŤAHEL, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jan ČECH, Zuzana KUČEROVÁ a David TRUNEC. Utilization of atmospheric pressure glow discharge for the deposition of thin polymer films. In WDS'03 Proceedings of Contributed Papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media. Prague: Matfyzpress, 2003. s. 320-326, 6 s. ISBN 80-86732-18-5.

  2002

  1. BRABLEC, Antonín, Jiří BUCHTA, Vilma BURŠÍKOVÁ, Ondřej JAŠEK, Vít KUDRLE, Pavel SLAVÍČEK, David TRUNEC a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Advanced methods for deposition of thin films: monitoring, properties, application. Tomsk: E.T.Protasevich, 2002. 157 s. Tomsk series.
  2. TRUNEC, David, Patrik ŠPANĚL a David SMITH. Monte Carlo simulations of the influence of ion-neutral collisions on the ion currents collected by electrostatic probes. CONTRIBUTIONS TO PLASMA PHYSICS. Berlin: WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2002, roč. 42, č. 1, s. 91-99. ISSN 0863-1042.
  3. TRUNEC, David, Zdeněk NAVRÁTIL, Ronny BRANDENBURG, Peter MICHEL, David PASEDAG a Hans-Erich WAGNER. Spatio-temporaly resolved emision spectroscopy of the atmospheric pressure glow discharge in neon. In HALJASTE, Ants a Toomas PLANK. Proceedings of HAKONE 8. Tartu, 2002. s. 63-67. ISBN 9985-4-0257-X.
  4. BRABLEC, Antonín, Pavel SLAVÍČEK, Pavel SŤAHEL a David TRUNEC. Underwater pulse electrical diaphragm discharges for surface treatment of fibrous polymeric materials. Czech. J. Phys. Praha: Institute of Physics Academy of Sciences, 2002, roč. 2002, č. 52, s. 491-500. ISSN 0011-4626.

  2001

  1. TRUNEC, David, Antonín BRABLEC a Jiří BUCHTA. Atmospheric pressure glow discharge in neon. J. Phys. D: Appl. Phys. Bristol, UK: IOP Publishing, Ltd., 2001, roč. 34, č. 11, s. 1697-1699. ISSN 0022-3727.
  2. BRABLEC, Antonín, David TRUNEC, Jiří BUCHTA, Anna ZÁHORANOVÁ a Mirko ČERNÁK. Measurement of current pulses in the silent and atmospheric pressure glow discharges. In 13th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: MFF UK Bratislava, Slovakia, 2001. s. 75-76. ISBN 80-223--1573-7.

  2000

  1. RAHEL, Josef, Mirko ČERNÁK, J. HUDEC, Antonín BRABLEC, David TRUNEC a I. CHODÁK. Atmospheric Pressure Plasma Treatment of Ultra Molecular Weight Polypropylene Fabric. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Academia Praha, 2000, roč. 50, S3, s. 445-448. ISSN 0011-4626.
  2. BUCHTA, Jiří, Antonín BRABLEC a David TRUNEC. Comparison of Ozone Production in Atmospheric Pressure Glow Discharge and Silent Discharge. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Academia Praha, 2000, roč. 50, S3, s. 273-276. ISSN 0011-4626.
  3. TRUNEC, David, Antonín BRABLEC a Jiří BUCHTA. Efficiency of ozone production in atmospheric pressure glow and silent discharges. In International Symposium, on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry- HAKONE VII, Greifswald-Germany 2000, Contributed Papers. Greifswald: University E.- M. Arndt Greifswald, 2000. s. 309-313. Vol.2. ISBN 3-00-006603-9.

  1999

  1. BEHNKE, J.F., E. PASOTH, C. CSAMBAL, Milan TICHÝ, Pavel KUDRNA, David TRUNEC a Antonín BRABLEC. A study of the electron energy distribution function in the cylindrical magnetron discharge in argon and xenon. Czech. Journal of Phys. Praha: FU AV ČR, 1999, roč. 49, č. 4, s. 483-498. ISSN 011-4626.
  2. BRABLEC, Antonín, David TRUNEC a František ŠŤASTNÝ. Deconvolution of spectral line profiles: solution of the inversion problem. J. Phys. D: Appl. Phys. Bristol, UK: IOP Publishing, Ltd., 1999, roč. 32, č. 15, s. 1870-1875. ISSN 0022-3727.
  3. TRUNEC, David, Antonín BRABLEC a Jiří BUCHTA. Experimental study of atmospheric pressure glow discharge in oxygen and air. In 12th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: MFF UK Bratislava, Slovakia, 1999. s. 239-240. ISBN 80-223--1370-X.
  4. ČERNÁK, M., M. ŠTEFEČKA, J. RÁHEL, Jiří DŘÍMAL, Antonín BRABLEC a David TRUNEC. Sposob a zariadenie na povrchovú úpravu textilných materiálov plazmou povrchových electrických výbojov. 1999. Patent. Číslo: PV 1160-99. Vydavatel: PCT Patent Appl. Místo vydání: Bratislava, Slovensko. Název vlastníka: MFF UK, Bratislava, Slovensko.

  1998

  1. TRUNEC, David, Antonín BRABLEC a František ŠŤASTNÝ. Comparative study of the APG and silent discharges. In HAKONE VI. 1. vyd. Cork, Ireland: University of Cork, Ireland, 1998. s. 313-316.
  2. TRUNEC, David, Antonín BRABLEC a František ŠŤASTNÝ. Experimental study of atmospheric pressure glow discharge. Contrib. Plasma Phys. 1998, roč. 38, č. 3, s. 435-445. ISSN 0863-1042.
  3. TRUNEC, David a Antonín BRABLEC. Monte Carlo simulation of the motion of charged particles in the sheat around an electrostatic probe. In ICPP. 1. vyd. Praha: Ústav fyziky plazmatu ČAV, Praha, 1998. s. 86-87.

  1997

  1. TRUNEC, David. Archiv dat a programů pro fyziku. In 12th Int. Conf. on Gas Discharges and their Applications. Greifswald, Germany: University of Greifswald, Germany, 1997. s. 794-1577. 2. ISBN 3-00-001760-7.
  2. TRUNEC, David, Antonín BRABLEC a František ŠŤASTNÝ. Experimentální studium doutnavého výboje za atmosferického tlaku. In Proc. 18th Symp. of Plasma Physics and Technology. Praha: Proc. 18th Symp. of Plasma Physics and Technology, 1997. s. 220-222. ISBN 80-010-1641-2.
  3. TRUNEC, David. Vliv srážek na iontový proud elektrostatické sondy. In 12th Int. Conf. on Gas Discharge and their Applications. Greifswald, Germany: University of Greifswald, Germany, 1997. s. 540-542. 2. ISBN 3-00-001760-7.

  1996

  1. TRUNEC, David, Jiří DŘÍMAL a Martin VIČAR. A subprogram for direct solution of Poisson equation in cylindrically symmetric geometry. Computer Physics Communications. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 1996, roč. 98, č. 3, s. 339-345. ISSN 0010-4655.
  2. BRABLEC, Antonín, David TRUNEC a František ŠŤASTNÝ. Deconvolution of spectral line profile. In ESCAMPIG 96. 1996. vyd. Bratislava: Komenského Universita, 1996. s. 237-238. 20E.
  3. BRABLEC, Antonín, Jan JANČA, Vratislav KAPIČKA, David TRUNEC a Yu CHUTOV. Influence of a background gas on expanding plasma clots. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Academia, 1996, roč. 1996, č. 46, s. 587-594. ISSN 0011-4626.
  4. TRUNEC, David. Vliv srážek iont-neutrál na iontový proud elektrostatické sondy. In ESCAMPIG 96. Bratislava: Komenského universita, 1996. s. 287-288. 20E.

  1995

  1. TRUNEC, David. Determination of cross section for Ar+ - He elastic collisions from drift velocity data: Monte Carlo simulation. International Journal of Mass Spectrometry and Ion Processes. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 1995, roč. 149/150, č. 1, s. 179-186. ISSN 0168-1176.
  2. TRUNEC, David. Fyzikální FTP archiv. In 17th Symp. on Plasma Physics and Technology. Praha: ČVUT, 1995. s. 338-339. ISBN 80-01-01344-8.
  3. TRUNEC, David, Patrik ŠPANĚL a David SMITH. The influence of ion - neutral collisions in the plasma sheath on the ion current to an electrostatic probe: Monte Carlo simulation. Contributions to Plasma Physics. BERLIN: AKADEMIE VERLAG GMBH, 1995, roč. 35, č. 3, s. 203-212. ISSN 0005-8025.
  4. TRUNEC, David, Patrik ŠPANĚL a David SMITH. Vliv srážek iont-neutrál na iontový proud elektrostatickou sondou: simulace metodou Monte Carlo. In 17th Symp. on Plasma Physics and Technology. Praha: ČVUT, 1995. s. 311-313. ISBN 80-01-01344-8.

  1994

  1. TRUNEC, David, Patrik ŠPANĚL a David SMITH. Electron Temperature Relaxation in Afterglow Plasmas: Diffusion Cooling. Contributions to Plasma Physics. BERLIN: AKADEMIE VERLAG GMBH, 1994, roč. 34, č. 1, s. 69-78. ISSN 0005-8025.

  1993

  1. BRABLEC, Antonín, František ŠŤASTNÝ a David TRUNEC. Náhodný šum a odhad Lorentzova a Dopplerova rozšíření z profilu spektrální čáry. In Acta Physica Universitatis Commenianae. Bratislava: Komenského universita, 1993. s. 91-104. ISBN 80-223-0646-0.
  2. TRUNEC, David. The Numerical Differentiation of Probe Characteristic. Contributions to Plasma Physics. BERLIN: AKADEMIE VERLAG GMBH, 1993, roč. 32, č. 5, s. 523-533. ISSN 0005-8025.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 3. 2024 04:27