Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. ŠAŠINKA, Čeněk, Michal ČERNÝ, Nicola Catherine FOŘTOVÁ, Jiří RAMBOUSEK, Zdeněk STACHOŇ, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, David KOŠATKA, Markéta KOŠATKOVÁ, Kateřina JOCHECOVÁ, Hana ŠVEDOVÁ a Anna DOHNÁLKOVÁ. Learning and Teaching in Virtual Reality. Possibilities and Limits of Collaborative Immersive Virtual Environments. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 121 s. ISBN 978-80-280-0500-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0500-2023.
  2. ŠAŠINKA, Čeněk, Michal ČERNÝ, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Nicola Catherine FOŘTOVÁ, Jiří RAMBOUSEK a Zdeněk STACHOŇ. Learning and Teaching in Virtual Reality. Possibilities and Limits of Collaborative Immersive Virtual Environments. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 121 s. ISBN 978-80-280-0500-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0500-2023.

  2022

  1. RAMBOUSEK, Jiří. Czech responses to Carroll’s Alice. In ESSE Conference, 29 August-2 Septemberm 2022, Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany. 2022.
  2. RAMBOUSEK, Jiří. What to watch when translating historical terms : a case study. In TIFO (Translation and Interpreting Forum Olomouc), "Room for (Ex)Change in T&I Training" November 11–12, 2022, Olomouc. 2022.

  2021

  1. RAMBOUSEK, Jiří. Vladimir Nabokov : Between Inspiration and Coincidence. In 15th ESSE Conference, online, 30 August-3 September, 2021, Lyon, France. 2021.

  2020

  1. RAMBOUSEK, Jiří. Od Elišky k Alence : Čtyři české překlady Alenky v říši divů Lewise Carrolla. Brno: Books and Pipes, 2020, 184 s. ISBN 978-80-7485-226-8.

  2019

  1. RAMBOUSEK, Jiří. Alenka pro nejmenší (orig. Nursery Alice, by Lewis Carroll). 1. vyd. Brno: Books & Pipes Publishing, 2019. ISBN 978-80-7485-196-4.
  2. RAMBOUSEK, Jiří. Carrollova Alenka : kraj divů nejen pro děti. In FILOVER: Přednášky pro veřejnost na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019.
  3. RAMBOUSEK, Jiří a Lucie SEIBERTOVÁ. Down-to-Earth Training Tools for Translators. In "Teaching Translation vs. Training Translators" November 15–16, 2019, Department of English and American Studies Translation and Interpreting Section Faculty of Arts, Palacký University Olomouc, Czech Republic. 2019.

  2018

  1. RAMBOUSEK, Jiří. False cognates in translation. In 14th ESSE Conference, 29 August - 2 September, Masaryk University, Brno, Czech Republic. 2018.
  2. RAMBOUSEK, Jiří. False cognates in translation. In 14th ESSE Conference, 29 August - 2 September, Masaryk University, Brno, Czech Republic. 2018. ISBN 978-80-210-9015-6.
  3. RAMBOUSEK, Jiří, Ivona SCHÖFROVÁ a Jana CHAMONIKOLASOVÁ. 14th ESSE Conference Abstracts. MUNI Press, 2018, 154 s. ISBN 978-80-210-9015-6.
  4. RAMBOUSEK, Jiří, Ivona SCHÖFROVÁ a Jana CHAMONIKOLASOVÁ. 14th ESSE Conference Abstracts. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 154 s. ISBN 978-80-210-9016-3.
  5. RAMBOUSEK, Jiří, Ivona SCHÖFROVÁ a Jana CHAMONIKOLASOVÁ. 14th ESSE Conference Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 154 s. ISBN 978-80-210-9015-6.

  2017

  1. RAMBOUSEK, Jiří. Western novels in Czech : translations and pseudo-translations. In AN HOMAGE TO JIŘÍ LEVÝ / AD TRANSLATIONEM , 26-27 October 2017, Brno. 2017.

  2016

  1. RAMBOUSEK, Jiří. Translations Illustrated. In ESSE Galway 2016 (13th Conference of The European Society for the Study of English). 2016.
  2. LU, Wei-lun, Suzanne KEMMER, Svitlana SHURMA a Jiří RAMBOUSEK. Use of translation as a research method in contrastive cognitive poetics: Word formation in Jabberwocky and its Ukrainian translations. In Cog Ling in Brno 2016, Masaryk University, Brno, 19 10 2016. 2016.

  2015

  1. FICTUMOVÁ, Jarmila a Jiří RAMBOUSEK. Aus den Fehlern anderer lernen. Zur Entwicklung von annotierten Übersetzungslernerkorpora. In Badstübner-Kizik, C.; Fišer, Z.; Hauck, R. Übersetzung als Kulturvermittlung. Translatorisches Handeln. Neue Strategien. Didaktische Innovation. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015, s. 83-100. Possener Beiträge zur angewandten Linguistik, 6. ISBN 978-3-631-65747-8.
  2. RAMBOUSEK, Jiří. Czech. Translations and Adaptations of Alice's Adventures in Wonderland / Through the Looking-Glass. In Lindseth, Jon A., Tannenbaum, A. Alice In a World of Wonderlands. The Translations of Lewis Carroll's Masterpiece. Volume Three. Checklists. First edition. New Castle, Delaware: Oak Knoll Press and The Lewis Carroll Society of North America, 2015, s. 211-219. ISBN 978-1-58456-331-0.
  3. RAMBOUSEK, Jiří. Czech Translations of Carroll's Alice. In Lindseth, Jon A., Tannenbaum, A. Alice In a World of Wonderlands. The Translations of Lewis Carroll's Masterpiece. Volume One. Essays. First edition. New Castle, Delaware: Oak Knoll Press and The Lewis Carroll Society of North America, 2015, s. 207-210. ISBN 978-1-58456-331-0.
  4. RAMBOUSEK, Jiří. Czech [1904]. Czech 1901. Back-translation and notes. In Jon A. Lindseth, Alan Tannenbaum. Alice In a World of Wonderlands. The Translations of Lewis Carroll's Masterpiece. Volume Two. Back-Translations. First edition. New Castle, Delaware: Oak Knoll Press and The Lewis Carroll Society of North America, 2015, s. 151-156. ISBN 978-1-58456-331-0.

  2014

  1. FICTUMOVÁ, Jarmila a Jiří RAMBOUSEK. Aus den Fehlern anderer lernen. Zur Entwicklung von annotierten Übersetzungslernerkorpora. In Überzetzung als Kulturvermittlung. Translatorisches Handeln. Neue Strategien. Didaktische Innovation. 2014.
  2. FICTUMOVÁ, Jarmila a Jiří RAMBOUSEK. Jak se mění zrádná slova? In Korpusová lingvistika Praha 2014. 20 let mapování češtiny. Abstrakty. IV. pražská konference korpusové lingvistiky pořádaná u příležitosti 20. výročí založení ČNK. 2014.
  3. FICTUMOVÁ, Jarmila a Jiří RAMBOUSEK. Jak se mění zrádná slova? In Korpusová lingvistika Praha 2014. 20 let mapování češtiny. 2014.
  4. RAMBOUSEK, Jiří. Mimsy borogoves, or, the craft of word de/formation. In Cog Ling in Brno 2014: From Function to Cognition. 2014.
  5. FICTUMOVÁ, Jarmila, Renata KAMENICKÁ a Jiří RAMBOUSEK. Translation error typology for quality feedback : Czeching MeLLANGE through HYPAL. In TIFO 2014. 2014.

  2013

  1. RAMBOUSEK, Jiří. Calque Idioms Translated from English: Degrees of Acceptability Explored. In Zehnalová, Jitka; Molnár, Ondřej; Kubánek, Michal. Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 1st ed. Olomouc: Palacký University, 2013, s. 121-134. ISBN 978-80-244-4079-8.
  2. RAMBOUSEK, Jiří. O českém překladu slavných knížek Alenka v kraji divů a Za zrcadlem, a s čím se tam Alenka setkala. In Rambousek, Jiří. Opravny - polemiky - vzpomínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 64-68. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ; 166. ISBN 978-80-210-6738-7.

  2012

  1. KAMENICKÁ, Renata a Jiří RAMBOUSEK. Activating Student Autonomy in Translation Training : In-Class and Online. In Zehnalová, Jitka; Molnár, Ondřej; Kubánek, Michal. Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. 1st ed. Olomouc: Palacký University, 2012, s. 93-103. ISBN 978-80-244-3252-6.
  2. RAMBOUSEK, Jiří. Calque Idioms Translated from English: Degrees of Acceptability Explored. In TIFO 2012 - Translation and Interpreting Forum Olomouc. 2012.
  3. ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. E-learning : učení (se) s online technologiemi. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 226 s. ISBN 978-80-7357-903-6.
  4. RAMBOUSEK, Jiří. False Friends (To Be) Revisited. In Zehnalová, Jitka; Molnár, Ondřej; Kubánek, Michal. Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. 1st ed. Olomouc: Palacký University, 2012, s. 45-51. ISBN 978-80-244-3252-6.
  5. RAMBOUSEK, Jiří. 4.2.1.4 Wiki (a Wikipedie). In J. Zounek, P. Sudický a kol. E-learning: učení (se) s online technologiemi. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 74-77. Edice školství. ISBN 978-80-7357-903-6.
  6. RAMBOUSEK, Jiří. 7.2 Kurzy využívající wiki a Wikipedii. In J. Zounek, P. Sudický a kol. E-learning: učení (se) s online technologiemi. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 181-188. Edice školství. ISBN 978-80-7357-903-6.

  2011

  1. KAMENICKÁ, Renata a Jiří RAMBOUSEK. Activating Student Autonomy in Translation Training: In-class and Online. In TIFO 2011 - Translation and Interpreting Forum Olomouc. 2011.
  2. RAMBOUSEK, Jiří. False Friends (To Be) Revisited. In TIFO 2011 - Translation and Interpreting Forum Olomouc. 2011.
  3. RAMBOUSEK, Jiří. Opravna 14. Tvar. Literární obtýdeník. Praha: Klub přítel Tvaru, 2011, roč. 22, č. 16, s. 8-9. ISSN 0862-657X.

  2010

  1. RAMBOUSEK, Jiří. Czech adaptations of children’s literature written in English. In ESSE-10 Conference (European Society for the Study of English). 2010.
  2. KAMENICKÁ, Renata a Jiří RAMBOUSEK. Integrating Research in Translation Studies (Thematic Session no. 11 at 9th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies - Diversification and its Discontents) [workshop]. 2010.
  3. RAMBOUSEK, Jiří. K anafoře v angličtině a češtině a jejímu překladu. In Integrace v jazycích - jazyky v integraci. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 185-199. ISBN 978-80-7422-001-2.

  2009

  1. SOJKA, Petr a Jiří RAMBOUSEK. SCO 2009, Sharable Content Objects, sborník 6. ročníku konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika. Edited by Sojka P., Rambousek J. prvni. Brno: Masaryk University, 2009, 296 s. ISBN 978-80-210-4878-2.
  2. SOJKA, Petr a Jiří RAMBOUSEK. SCO 2009, Sharable Content Objects, 6. ročník konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika. Edited by Sojka P., Rambousek J. 2009.
  3. RAMBOUSEK, Jiří. Wiki prostředí a Wikipedie jako nástroj výuky. In SCO 2009, Sborník 6. ročníku konference o elektronické podpoře výuky. Brno: MU, 2009, s. 244-249. ISBN 978-80-210-4878-2.

  2008

  1. RAMBOUSEK, Jiří. Academic Typing. Brno: Eldum, 2008. ISSN 1803-4748.
  2. RAMBOUSEK, Jiří. K (zkoumání) překladu dětské literatury. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. Praha: Splav!, 2008, roč. 2008, č. 6, s. 2-4. ISSN 1802-4734.

  2007

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana a Jiří RAMBOUSEK. Diminutive expressions in translation: a comparative study of English and Czech. Belgian Journal of Linguistics. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2007, roč. 21, č. 1, s. 37-52. ISSN 0774-5141.
  2. RAMBOUSEK, Jiří a Jana CHAMONIKOLASOVÁ. The existential there-construction in Czech translations. G.Anderman and M.Rogers (eds.). In G.Anderman and M.Rogers (eds.): Incorporating Corpora: The Linguist and the Translator. Clevedon: Multilingual Matters, 2007, s. 133-152. Translating Europe. ISBN 978-1-85359-986-6.
  3. RAMBOUSEK, Jiří. To Be Able to Sign, Did He Have to Exist? or What's That Hanging in the Head's Office? Elsinore. 2007, roč. 2007, č. 1, s. 30-33.
  4. RAMBOUSEK, Jiří. Translation in Times of Open Sources: Need for New Definitions and Approaches? Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 32. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, roč. 2006, č. 32, s. 65-76. ISSN 1211-1791.

  2006

  1. RAMBOUSEK, Jiří. Eliška, Evička, Alenka, Carroll a Dodgson. Rozrazil. Brno: Větrné mlýny, 2006, roč. 2006, č. 10, s. 47-49. ISSN 1801-4755.

  2005

  1. RAMBOUSEK, Jiří, Tamara VÁŇOVÁ a Daniel MIKŠÍK. Ke koncepci elektronické podpory výuky v akademickém prostředí. In SOJKA, Petr a Tomáš PITNER. Sborník 2. ročníku konference o elektornické podpoře výuky SCO 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 237-242. ISBN 80-210-3699-0.
  2. RAMBOUSEK, Jiří. TV News Subtitles: yet another instance of "little texts". In Slovak Studies in English 1. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005, s. 177-185. ISBN 80-89197-27-2.
  3. RAMBOUSEK, Jiří. Unpublished translations of Poe's The Raven by František Nevrla. In Theory and Practice in English Studies 3: Proceedings from the Eighth Conference of British, American and Canadian Studies. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 249-256. ISBN 80-210-3930-2.

  2004

  1. RAMBOUSEK, Jiří. Between language play and language game. In Theory and Practice in English Studies. Vol. 2. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 165-171. ISBN 80-210-3394-0.
  2. RAMBOUSEK, Jiří a Daniel MIKŠÍK. E-learning přichází. Sborník příspěvků ze setkání SCO 2004: E-learning přichází. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 86 s. ISBN 80-210-3409-2.
  3. RAMBOUSEK, Jiří. Notes on Translations of Václav Havel's Plays. In Drama Translation and Theatre Practice. Frankfurt am Mein: Peter Lang, 2004, s. 159-170. ISBN 3-631-50755-0.
  4. RAMBOUSEK, Jiří. On English Signboards. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 30, č. 1, s. 77-88. ISSN 1211-1791.
  5. RAMBOUSEK, Jiří. Poznámky k e-learningu na vysokých školách. In E-learning příchází - sborník setkání SC0 2004. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 29-34. ISBN 80-210-3409-2.

  2003

  1. VANDERZIEL, Jeffrey Alan a Jiří RAMBOUSEK. Vinnetou tady nebydlí: Antologie současných povídek severoamerických indiánů. 1. vyd. Brno, Česká republika: Větrné mlýny, 2003, 501 s. ISBN 80-86151-81-6.

  2002

  1. RAMBOUSEK, Jiří. Do Children Read What the Author Wrote? In Children's Literature in English at the Turn of the Millennium. Hradec Králové: The British Council; Gaudeamus, University Hradec Králové, 2002, s. 147-162. ISBN 80-7041-940-7.

  1999

  1. FRIEDMAN, Richard Elliott. Mizení Boha [orig. The Disappearance of God]. Překlad Jiří Rambousek. Vydání první. Praha: Argo, 1999, 332 s. ISBN 80-7203-247-X.

  1997

  1. RAMBOUSEK, Jiří. Czech translations of The Ancient Mariner. In Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 173-180. ISBN 80-210-1711-2.

  1995

  1. RAMBOUSEK, Jiří. Společensky nezávadná mluva. Praktická slovníková příručka. Praha: Literární noviny, 1995, 4 s. V číslech 33-36.

  1993

  1. RAMBOUSEK, Jiří. Pět českých limericků. Praha: Lidové noviny 27. 7., 1993, 1 s. Příloha Moravské listy.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 4. 2024 15:10