Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. HNATIAK, Jakub, Lujza ZIKMUND GALKOVÁ, Petr WINNIGE, Ladislav BAŤALÍK, Filip DOSBABA, Ondřej LUDKA a Jan KREJČÍ. Comprehensive home-based telerehabilitation in a morbidly obese male patient with severe obstructive sleep apnea. A case report. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, 2023, roč. 167, č. 4, s. 390-394. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2023.022.
  2. BAKOŠOVÁ, Mária, Jan KREJČÍ, Július GODAVA, Eva OZÁBALOVÁ, Hana POLOCZKOVÁ, Tomáš HONEK, Petr HUDE, Lenka ŠPINAROVÁ, Jan MÁCHAL, Helena BEDÁŇOVÁ a Petr NĚMEC. Deficit železa a úskalí jeho diagnostiky v kardiologii. Acta Medicinae. Brno: ERA média, s.r.o., 2023, roč. 2023, 2-3, s. 35-38. ISSN 1805-398X.
  3. LÁBR, Karel, Jindřich ŠPINAR, Jiří PAŘENICA, Lenka ŠPINAROVÁ, Monika ŠPINAROVÁ, Filip MÁLEK, Ondřej LUDKA, Jindřich JARKOVSKÝ, Jan KREJČÍ a Růžena LÁBROVÁ. Diabates mellitus u chronického srdečního selhání a kombinace s natriuretickým peptidem jako prediktor dvouleté prognózy. In XL. Konference České společnosti pro hypertenzi, XXXII. Konference České asociace preventivní kardiologie ČKS pořádané ve spolupráci s Českou asociací srdečního selhání ČKS. 2023.
  4. POLOCZKOVÁ, Hana a Jan KREJČÍ. Heart Failure Treatment in 2023: Is There a Place for Lipid Lowering Therapy? CURRENT ATHEROSCLEROSIS REPORTS. PHILADELPHIA: CURRENT MEDICINE GROUP, 2023, roč. 25, č. 12, s. 957-964. ISSN 1523-3804. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11883-023-01166-3.
  5. LIU, D., M. WANG, V. MURTHY, D. M. MCNAMARA, T. T. L. NGUYEN, T. J. PHILIPS, H. VYAS, H. GAO, J. SAHNI, R. C. STARLING, L. T. COOPER, M. K. SKIME, A. BATZLER, G. D. JENKINS, S. BARLERA, S. PILEGGI, L. MESTRONI, M. MERLO, G. SINAGRA, F. PINET, Jan KREJČÍ, Anna CHALOUPKA, J. D. MILLER, P. DE GROOTE, D. J. TSCHUMPERLIN, R. M. WEINSHILBOUM a N. L. PEREIRA. Myocardial Recovery in Recent Onset Dilated Cardiomyopathy: Role of CDCP1 and Cardiac Fibrosis. CIRCULATION RESEARCH. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2023, roč. 133, č. 10, s. 810-825. ISSN 0009-7330. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.123.323200.
  6. HNATIAK, Jakub, Lujza ZIKMUND GALKOVÁ, Petr WINNIGE, Ladislav BAŤALÍK, Filip DOSBABA, Ondřej LUDKA a Jan KREJČÍ. Obstructive Sleep Apnea and a Comprehensive Remotely Supervised Rehabilitation Program: Protocol for a Randomized Controlled Trial. JMIR Research Protocols. TORONTO: JMIR PUBLICATIONS, 2023, roč. 12, September 2023, s. 1-9. ISSN 1929-0748. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2196/47460.
  7. NOVÁK, Jan, Martin HOŘÁK, Jana FIALOVÁ KUČEROVÁ, Jan KUČERA, Šárka JELÍNKOVÁ, Daniela KURUCZOVÁ, Vladimír ROTREKL, Jan KREJČÍ, Stjepan ULDRIJAN, Petr FOJTÍK, Barbora VALČÍKOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Josef TOMANDL, Filip ZLÁMAL a Julie DOBROVOLNÁ. Plazmatické hladiny FSTL1 a FSLT5 predikují obnovu funkce levé komory u pacientů s nově zjištěnou dilatační kardiomyopatií. In 50. pracovní konference „Komise experimentální kardiologie“. 2023. ISBN 978-80-11-03840-3.
  8. BEDNÁROVÁ, Veronika, Vladimír KINCL, Martin PEŠL, Roman PANOVSKÝ, Zdeněk STÁREK, V FEITOVÁ a Jan KREJČÍ. „POUŽITÍ MULTIMODALITNÍHO ZOBRAZOVÁNÍ U PACIENTŮ S MNOHOČETNÝMI KOMOROVÝMI EXTRASYSTOLAMI.“ – PILOTNÍ VÝSLEDKY (KAZUISTIKY). In XXXI. sjezd ČKS 2023. 2023.
  9. STÁREK, Zdeněk, Jiří JEŽ, Filip SOUČEK, Katarína DOLEŽALOVÁ, Martin PEŠL, I JORDÁNOVÁ, A ŠIRŮČKOVÁ, E KUBALOVÁ a Jan KREJČÍ. PROSTOROVÁ DISTRIBUCE FIBRÓZY MYOKARDU LEVÉ SÍNĚ A JEJÍ VLIV NA REKURENCI FIBRILACE SÍNÍ PO IZOLACI PLICNÍCH ŽIL: DÍLČÍ STUDIE AF WAVE-MAP PROJEKTU. In XXXI. sjezd ČKS 2023. 2023.
  10. MAYEROVA, Lucie, Anna CHALOUPKA, Peter WOHLFAHRT, Jaroslav Alois HUBACEK, Helena BEDANOVA, Zhi CHEN, Josef KAUTZNER, Vojtech MELENOVSKY, Ivan MALEK, Ales TOMASEK, Eva OZÁBALOVÁ, Jan KREJČÍ, Tomas KOVARNIK, Milan SONKA a Michal PAZDERNIK. Role of genetics in the development of cardiac allograft vasculopathy. Bratislava Medical Journal - Bratislavské lekárske listy. BRATISLAVA: Univerzita Komenského, 2023, roč. 124, č. 3, s. 193-200. ISSN 0006-9248. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4149/BLL_2023_031.
  11. BEETLER, Danielle J, Katelyn A BRUNO, Damian N DI FLORIO, Erika J DOUGLASS, Swikriti SHRESTHA, Carsten TSCHOEPE, Madeleine W CUNNINGHAM, Jan KREJČÍ, Julie DOBROVOLNÁ, Sabine PANKUWEIT, Dennis M MCNAMARA, Eun-Seok JEON, van Linthout SOPHIE, Lori A BLAUWET, Leslie T Jr COOPER a DeLisa FAIRWEATHER. Sex and age differences in sST2 in cardiovascular disease. Frontiers in Cardiovascular Medicine. Lausanne: Frontiers Media SA, 2023, roč. 9, January 2023, s. 1-19. ISSN 2297-055X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fcvm.2022.1073814.
  12. BAKOŠOVÁ, Mária a Jan KREJČÍ. Studie IRONMAN rozšiřuje evidenci pro léčbu i.v. železem u nemocných se srdečním selháním, sníženou funkcí levé komory srdeční a deficitem železa. Remedia. Praha: Remedia, 2023, roč. 2023, č. 2023, s. 1-5. ISSN 0862-8947.
  13. ZIKMUND GALKOVÁ, Lujza, Jiří HLÁSENSKÝ, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr NĚMEC, Jiří VÍTOVEC a Jan KREJČÍ. Vývoj syndromu spánkové apnoe u pacienta se srdečním selháním před ortotopickou transplantací srdce a po ní. Cor et Vasa. PRAGUE 2: CZECH SOC CARDIOLOGY & CZECH SOC CARDIOVASCULAR SURGERY, 2023, roč. 65, č. 4, s. 698-704. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33678/cor.2023.015.

  2022

  1. NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Tereza NOVÁKOVÁ, Július GODAVA, Petr HUDE, Víta ŽAMPACHOVÁ, Karolína TRACHTOVÁ, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie DOBROVOLNÁ, Lenka ŠPINAROVÁ a Jan KREJČÍ. Cirkulující mikroRNA jako biomarkery rejekce u pacientů po srdeční transplantaci: od profilování k validaci kandidátních molekul. In 49. Pracovní setkání Komise experimentální kardiologie. 2022.
  2. TRČKOVÁ, Alžběta, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR, Jiří PAŘENICA, Filip MÁLEK, Monika ŠPINAROVÁ, Ondřej LUDKA, Jan KREJČÍ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ a Karel LÁBR. Comparison of Patients with Reduced and Mildly Reduced Left Ventricular Ejection Fraction: Intermediate Data from the FAR NHL Registry. Applied Sciences. BASEL: MDPI, 2022, roč. 12, č. 21, s. 1-11. ISSN 2076-3417. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/app122110827.
  3. POLOCZKOVÁ, Hana, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Eva OZÁBALOVÁ, Július GODAVA, Tomáš HONEK, Víta ŽAMPACHOVÁ, Iva SVOBODOVÁ, Tomáš FREIBERGER a Lenka ŠPINAROVÁ. Effect of immunosuppressive therapy in inflammatory cardiomyopathy: data from The Czech Inflammatory Cardiomyopathy Immunosuppressive Trial. Bratislava Medical Journal - Bratislavské lekárske listy. BRATISLAVA: Univerzita Komenského, 2022, roč. 123, č. 1, s. 37-43. ISSN 0006-9248. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4149/BLL_2022_006.
  4. KUBANEK, Milos, Lenka PIHEROVA, Alice KREBSOVA, Jana BINOVA, Martin KOTRC, Hana HARTMANOVA, Viktor STRANECKY, Tomas PALECEK, Anna CHALOUPKA, Ilga GROCHOVA, Jan KREJČÍ, Jana PETRKOVA, Vojtech MELENOVSKY, Stanislav KMOCH a Josef KAUTZNER. Genotype-Phenotype Correlates in Recent-Onset Dilated Cardiomyopathy and Their Prognostic Implications. 2022.
  5. BAKOŠOVÁ, Mária, Jan KREJČÍ, Július GODAVA, Eva OZÁBALOVÁ, Hana POLOCZKOVÁ, Tomáš HONEK, Petr HUDE, Jan MÁCHAL, Helena BEDÁŇOVÁ, Petr NĚMEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Iron Deficiency in Patients with Advanced Heart Failure. Medicina. Basel: MDPI, 2022, roč. 58, č. 11, s. 1-11. ISSN 1010-660X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/medicina58111569.
  6. BAKOŠOVÁ, Mária a Jan KREJČÍ. Iron Deficiency in Patients with Advanced Heart Failure. In GODAVA, Július, Eva OZÁBALOVÁ, Hana POLOCZKOVÁ, Tomáš HONEK, Petr HUDE, Jan MÁCHAL, Helena BEDÁŇOVÁ, Petr NĚMEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Heart Failure 2022. 2022.
  7. MÁLEK, Filip, Miloš TÁBORSKÝ, Ivan MÁLEK, Tomáš PALEČEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Jindřich ŠPINAR, Vojtěch MELENOVSKÝ, Jan KREJČÍ, Aleš LINHART, Radek PUDIL, Petr OŠŤÁDAL, Jiří VESELÝ, Jana KUBÁTOVÁ a Jana UNAR VINKLEROVÁ. Multicentrická, observační, prospektivní studie zaměřená na úroveň diagnostiky a léčby chronického srdečního selhání v České republice – MOST HF. Zdůvodnění a uspořádání studie. cor et Vasa. PRAGUE: CZECH SOC CARDIOLOGY & CZECH SOC CARDIOVASCULAR SURGERY, 2022, roč. 64, č. 6, s. 585-587. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33678/cor.2022.118.
  8. ŠPINAROVÁ, Monika, Jindřich ŠPINAR, Lenka ŠPINAROVÁ, Jan KREJČÍ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jiří PAŘENICA, Ondřej LUDKA, Filip MALEK, Petr OSTADAL, Klára BENEŠOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Karel LÁBR. Relation between Mid-Regional Pro-Adrenomedullin in Patients with Chronic Heart Failure and the Dose of Diuretics in 2-Year Follow-Up-Data from FAR NHL Registry. Medicina-Lithuania. Basel: MDPI, 2022, roč. 58, č. 10, s. 1-10. ISSN 1010-660X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/medicina58101477.
  9. MALEK, Filip, Jiri VESELY, Radek PUDIL, Jindřich ŠPINAR, Ivan MALEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr OSTADAL, Jan BELOHLAVEK, Jiří VÍTOVEC, Jan KREJČÍ a Jaromir HRADEC. Souhrn Doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání z roku 2021. cor et Vasa. PRAGUE: CZECH SOC CARDIOLOGY & CZECH SOC CARDIOVASCULAR SURGERY, 2022, roč. 64, č. 2, s. 121-162. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33678/cor.2022.006.
  10. REVENDOVÁ, Kamila, Lucia MASÁROVÁ, Jan KREJČÍ a Ondřej VOLNÝ. Spolupráce kardiolog-neurolog v léčbě a monitoringu pacientů s roztroušenou sklerózou. smnews.sk. Slovensko, 2022, roč. 2022, 9 s.
  11. DOLEŽALOVÁ, Katarína, Lenka ŠPINAROVÁ, Zdeněk STÁREK, Jiří JEŽ, František LEHAR, Filip SOUČEK, Tomáš HONEK a Jan KREJČÍ. Srovnání výsledků endokardiální radiofrekvenční ablace a alkoholové septální ablace v léčbě pacientů s hypertrofickouobstrukční kardiomyopatii. In XIX. Slovenské a české sympózium o arytmiách a kardiostimulácii. 2022.
  12. OPATŘIL, Lukáš, Roman PANOVSKÝ, Mary MOJICA-PISCIOTTI, Jan MÁCHAL, Jan KREJČÍ, Tomáš HOLEČEK, Lucia MASÁROVÁ, Věra FEITOVÁ, Július GODAVA, Vladimír KINCL, Tomáš KEPÁK, Gabriela ZÁVODNÁ a Lenka ŠPINAROVÁ. Stress pulmonary circulation parameters assessed by a cardiovascular magnetic resonance in patients after a heart transplant. Scientific Reports. Berlin: Nature, 2022, roč. 12, č. 1, s. 1-10. ISSN 2045-2322. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41598-022-09739-z.
  13. KOMOROVÁ, Zuzana, Jan KREJČÍ, Eva OZÁBALOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Věra FEITOVÁ, Michaela RÝZNAROVÁ, Michal HENDRYCH, Ladislav GROCH a Lenka ŠPINAROVÁ. Vzácná příčina srdečního selhání. cor et Vasa. Brno: Česká kardiologická společnost, z. s., 2022, roč. 64, č. 6, s. 661-664. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33678/cor.2022.010.

  2021

  1. BEDANOVA, Helena, Michal PAZDERNIK, Michal SONKA, Chen ZHI, Jan KREJČÍ, Marie NOVÁKOVÁ, Petr DOBŠÁK a Petr NEMEC. Effects of implanting a long-term left ventricle assist device on post-transplant outcomes. International Journal of Artificial Organs. London: SAGE PUBLICATIONS LTD, 2021, roč. 44, č. 1, s. 39-45. ISSN 0391-3988. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/0391398820914626.
  2. MELENOVSKY, Vojtech, Milos TABORSKY, Ales LINHART, Jan MALIK, Filip MALEK, Radek PUDIL, Jan KREJČÍ a Michal SIRANEC. Expertní konsenzus k významu deficitu železa a možnosti jeho korekce u pacientů se srdečním selháním. cor et Vasa. Brno: Česká kardiologická společnost, z. s., 2021, roč. 63, č. 5, s. 627-629. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33678/cor.2021.114.
  3. BAKOŠOVÁ, Mária, Jan KREJČÍ a Lenka ŠPINAROVÁ. Karboxymaltóza železa - slibná molekula v léčbě deficitu železa u pacientů se srdečním selháním. cor et Vasa. Brno: Česká kardiologická společnost, z. s., 2021, roč. 63, č. 6, s. 737-740. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33678/cor.2021.137.
  4. MASÁROVÁ, Lucia, Jan KREJČÍ, Kamila REVENDOVÁ a Ondřej VOLNÝ. Kardiologické komorbidity roztroušené sklerózy. Remedia. Remedia s.r.o., 2021, roč. 31, č. 6, s. 529-533. ISSN 0862-8947.
  5. BEDANOVA, H., V. HORVATH, J. ONDRASEK, Jan KREJČÍ, Petr DOBŠÁK a P. NEMEC. Metformin therapy and risk of cancer in patients after heart transplantation. Bratislava Medical Journal - Bratislavské lekárske listy. BRATISLAVA: Univerzita Komenského, 2021, roč. 122, č. 5, s. 305-309. ISSN 0006-9248. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4149/BLL_2021_051.
  6. NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Jan KREJČÍ, Julie DOBROVOLNÁ a Ondřej SLABÝ. MicroRNAs as theranostic markers in cardiac allograft transplantation: from murine models to clinical practice. Theranostics. Lake Haven: Ivyspring International Publisher, 2021, roč. 11, č. 12, s. 6058-6073. ISSN 1838-7640. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7150/thno.56327.
  7. MÁLEK, Filip, Ivan MÁLEK, Miloš TÁBORSKÝ, Jiří VÍTOVEC, Jan KREJČÍ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR, Tomáš PALEČEK, Jiří VESELÝ, Vojtěch MELENOVSKÝ, Radek PUDIL, Petr OŠŤÁDAL a Aleš LINHART. Praktické aspekty zakládání ambulancí srdečního selhání. COR ET VASA. PRAGUE: CZECH SOC CARDIOLOGY & CZECH SOC CARDIOVASCULAR SURGERY, 2021, roč. 63, č. 5, s. 619-625. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33678/cor.2021.106.
  8. LOKAJ, Petr, Jindřich ŠPINAR, Lenka ŠPINAROVÁ, Filip MALEK, Ondřej LUDKA, Jan KREJČÍ, Petr OSTADAL, Dagmar VONDRAKOVA, Karel LÁBR, Monika ŠPINAROVÁ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Marie MIKLÍKOVÁ, Kateřina HELÁNOVÁ, Ilona PARENICOVA, Vladimír JAKUBO, Klára BENEŠOVÁ, Roman MIKLIK, Jiří JARKOVSKÝ, Tomáš ONDRÚŠ a Jiří PAŘENICA. Prognostic value of high-sensitivity cardiac troponin I in heart failure patients with mid-range and reduced ejection fraction. Plos one. San Francisco: Public Library Science, 2021, roč. 16, č. 7, s. 1-14. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0255271.

  2020

  1. PEŠL, Martin, Šárka JELÍNKOVÁ, Guido CALUORI, Mária HOLICKÁ, Jan KREJČÍ, Petr NĚMEC, Aneta KOHUTOVÁ, Víta ŽAMPACHOVÁ, Petr DVOŘÁK a Vladimír ROTREKL. Cardiovascular progenitor cells and tissue plasticity are reduced in a myocardium affected by Becker muscular dystrophy. Orphanet Journal of Rare Diseases. London: England, 2020, roč. 15, č. 1, s. 1-8. ISSN 1750-1172. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s13023-019-1257-4.
  2. GURKA, Jiri, Lenka PIHEROVA, Filip MAJER, Anna CHALOUPKA, Daniela ŽÁKOVÁ, Ondrej PELAK, Alice KREBSOVA, Petr PEICHL, Jan KREJČÍ, Tomáš FREIBERGER, Vojtech MELENOVSKY, Josef KAUTZNER, Tomas KALINA, Jakub SIKORA a Milos KUBANEK. Danon disease is an underdiagnosed cause of advanced heart failure in young female patients: a LAMP2 flow cytometric study. ESC Heart Failure. San Francisco: Wiley Periodicals, 2020, roč. 7, č. 5, s. 2534-2543. ISSN 2055-5822. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ehf2.12823.
  3. MAŇOUSEK, Jan, Marián FELŠŐCI, Roman MIKLÍK, Jiří PAŘENICA, Jan KREJČÍ, Geir BJORKLUND, Jana KLÁNOVÁ, Dalibor MLEJNEK, Marie MIKLÍKOVÁ, Petr LOKAJ, Salvatore CHIRUMBOLO a Jindřich ŠPINAR. Delayed-type Hypersensitivity to Metals in Newly Diagnosed Patients with Nonischemic Dilated Cardiomyopathy. Cardiovascular Toxicology. Totowa: Humana Press, 2020, roč. 20, č. 6, s. 571-580. ISSN 1530-7905. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12012-020-09582-6.
  4. KREJČÍ, Jan. Existuje specifi cká SARS-CoV-2 myokarditida? Cor et Vasa. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2020, roč. 62, Supplement 1, s. 15-18. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33678/cor.2020.042.
  5. PAZDERNIK, Michal, Dan WICHTERLE, Zhi CHEN, Helena BEDANOVA, Josef KAUTZNER, Vojtech MELENOVSKY, Vladimir KARMAZIN, Ivan MALEK, Peter STIAVNICKY, Ales TOMASEK, Eva OZÁBALOVÁ, Jan KREJČÍ, Andreas WAHLE, Honghai ZHANG, Tomas KOVARNIK a Milan SONKA. Heart rate and early progression of cardiac allograft vasculopathy: A prospective study using highly automated 3-D optical coherence tomography analysis. CLINICAL TRANSPLANTATION. HOBOKEN: WILEY, 2020, roč. 34, č. 2, s. 1-9. ISSN 0902-0063. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/ctr.13773.
  6. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jan KREJČÍ a Milan JUHÁS. Léčba po transplantaci srdce. In Vítovec,Špinar,Špinarová,Ludka. Léčba kardiovaskulárních onemocnění. 2. aktualizované. Praha: Grada Publishing, 2020, s. 168-173. ISBN 978-80-271-2931-7.
  7. VESELKA, Josef, Lothar FABER, Max LIEBREGTS, Robert COOPER, Jaroslav JANUSKA, Jan KREJČÍ, Maciej DABROWSKI, Peter Riis HANSEN, Hubert SEGGEWISS, Dieter HORSTKOTTE, Eva HANSVENCLOVA, Henning BUNDGAARD, Jurrien TEN BERG a Morten Kvistholm JENSEN. Long-term outcome of repeated septal reduction therapy after alcohol septal ablation for hypertrophic obstructive cardiomyopathy: insight from the Euro-ASA registry. Archives of Medical Science. Poland: Termedia Publishing House, 2020, roč. 16, č. 5, s. 1239-1242. ISSN 1734-1922. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5114/aoms.2020.97969.
  8. ŠPINAROVÁ, Monika, Jindřich ŠPINAR, Jiří PAŘENICA, Ondřej LUDKA, Karel LÁBR, Jan KREJČÍ, Filip MÁLEK, Pavel OŠŤÁDAL, Josef TOMANDL, Klára BENEŠOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Lenka ŠPINAROVÁ. Preskripce a dávkování diuretik u pacientů s chronickým srdečním selháním v registru FAR NHL. Kardiologická revue. Ambit Media a.s., 2020, roč. 22, č. 2, s. 58-62. ISSN 1212-4540.
  9. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Jiří PAŘENICA, Ondřej LUDKA, Karel LÁBR, Monika ŠPINAROVÁ, Jan KREJČÍ, Filip MÁLEK, Jiří JARKOVSKÝ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ a Josef TOMANDL. Registr FAR NHL a humorální aktivace. Kardiologická revue. Brno: Ambit Media a.s., 2020, roč. 22, č. 2, s. 51-57. ISSN 1212-4540.
  10. CHALOUPKA, Anna, Jan KREJČÍ, Hana POLOCZKOVÁ, Petr HUDE, Eva OZÁBALOVÁ, Július GODAVA, Víta ŽAMPACHOVÁ, Iva SVOBODOVÁ, M KUBANEK, L PIHEROVA a Lenka ŠPINAROVÁ. The interplay of genetics and inflammation affecting left ventricular reverse remodelling in recent-onset dilated cardiomyopathy. 2020.
  11. CHALOUPKA, Anna, Jan KREJČÍ, Hana POLOCZKOVÁ, Petr HUDE, Eva OZÁBALOVÁ, Július GODAVA, Víta ŽAMPACHOVÁ, Iva SVOBODOVÁ, M KUBANEK, L PIHEROVA a Lenka ŠPINAROVÁ. The role of inflammation in recent-onset dilated cardiomyopathy. 2020.
  12. CHALOUPKA, Anna, Jan KREJČÍ, Hana POLOCZKOVÁ, Petr HUDE, Eva OZÁBALOVÁ, Július GODAVA, Víta ŽAMPACHOVÁ, Iva SVOBODOVÁ, M KUBANEK, L PIHEROVA a Lenka ŠPINAROVÁ. The role of inflammation in recent-onset dilated cardiomyopathy. In EUROPEAN HEART JOURNAL. 2020. ISSN 0195-668X.

  2019

  1. NOVÁKOVÁ, Tereza, Jan KREJČÍ, Martin PEŠL, Petr HUDE, Eva OZÁBALOVÁ, Július GODAVA, Víta ŽAMPACHOVÁ, Diana GROCHOVÁ a Lenka ŠPINAROVÁ. AKUTNÍ BUNĚČNÁ REJEKCE U PACIENTA PO SRDEČNÍ TRANSPLANTACI: KORELACE HLADIN CIRKULUJÍCÍ CELL-FREE DONOR-DERIVED DNA S VÝSLEDKY ENDOMYOKARDIÁLNÍCH BIOPSIÍ. In XXVII. Výroční sjezd české kardiologické společnosti. 2019.
  2. TRČKOVÁ, Alžběta, Lenka ŠPINAROVÁ, Jan KREJČÍ, Miroslav NOVÁK, Michal REZEK, P. PAVLÍK, J. ONDRÁŠEK, P. NĚMEC a V. HORVÁTH. Balónková kontrapulzace, ECMO a transplantace srdce v průběhu 24 hodin u pacienta v kardiogenním šoku. Kardiologická revue. Ambit Media a.s., 2019, roč. 21, č. 4, s. 225-228. ISSN 1212-4540.
  3. JENSEN, Morten Kvistholm, Lothar FABER, Max LIEBREGTS, Jaroslav JANUSKA, Jan KREJČÍ, Thomas BARTEL, Robert M. COOPER, Maciej DABROWSKI, Peter Riis HANSEN, Vibeke Marie ALMAAS, Hubert SEGGEWISS, Dieter HORSTKOTTE, Radka ADLOVA, Jurrien TEN BERG, Henning BUNDGAARD a Josef VESELKA. Effect of impaired cardiac conduction after alcohol septal ablation on clinical outcomes: insights from the Euro-ASA registry. EUROPEAN HEART JOURNAL-QUALITY OF CARE AND CLINICAL OUTCOMES. OXFORD: OXFORD UNIV PRESS, 2019, roč. 5, č. 3, s. 252-258. ISSN 2058-5225. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/ehjqcco/qcy049.
  4. CORONADO, Michael J., Katelyn A. BRUNO, Lori A. BLAUWET, Carsten TSCHOPE, Madeleine W. CUNNINGHAM, Sabine PANKUWEIT, Sophie VAN LINTHOUT, Eun Seok JEON, Dennis M. MCNAMARA, Jan KREJČÍ, Julie DOBROVOLNÁ, Erika J. DOUGLASS, Eric D. ABSTON, Adriana BUCEK, Augusto J. FRISANCHO, Merci S. GREENAWAY, Anneliese R. HILL, Heinz P. SCHULTHEISS, Leslie T. COOPER a DeLisa FAIRWEATHER. Elevated Sera sST2 Is Associated With Heart Failure in Men <= 50 Years Old With Myocarditis. Journal of the American Heart Association. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2019, roč. 8, č. 2, s. 1-16. ISSN 2047-9980. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1161/JAHA.118.008968.
  5. CHALOUPKA, Anna, Lenka PIHEROVA, Ilga GROCHOVA, Jana BINOVA, Jan KREJČÍ, Lenka ŠPINAROVÁ, Viktor STRANECKY, Stanislav KMOCH a Milos KUBANEK. Genetic architecture of recent-onset dilated cardiomyopathy in Moravian region assessed by whole-exome sequencing and its clinical correlates. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, 2019, roč. 163, č. 4, s. 309-317. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2018.054.
  6. CHALOUPKA, Anna, Jan KREJČÍ, L PIHEROVA, I GROCHOVA, J BINOVA, V STRANECKY, S KMOCH, Lenka ŠPINAROVÁ a M KUBANEK. Genetics of recent-onset dilated cardiomyopathy as a predictor of left ventricular reverse remodelling. 2019.
  7. NOVÁKOVÁ, Tereza, Táňa MACHÁČKOVÁ, Jan NOVÁK, Petr HUDE, Július GODAVA, Víta ŽAMPACHOVÁ, Jan OPPELT, Filip ZLÁMAL, Petr NEMEC, Helena BEDANOVA, Ondřej SLABÝ, Julie DOBROVOLNÁ, Lenka ŠPINAROVÁ a Jan KREJČÍ. Identification of a Diagnostic Set of Endomyocardial Biopsy microRNAs for Acute Cellular Rejection Diagnostics in Patients after Heart Transplantation Using Next-Generation Sequencing. Cells. Basel: MDPI, 2019, roč. 8, č. 11, s. 1-13. ISSN 2073-4409. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/cells8111400.
  8. NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Tereza NOVÁKOVÁ, Július GODAVA, Petr HUDE, Víta ŽAMPACHOVÁ, Jan OPPELT, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie DOBROVOLNÁ, Jan KREJČÍ a Lenka ŠPINAROVÁ. Identifying urinary microRNAs for heart allograft rejection monitoring using small RNA sequencing - Pilot results. In ESC365. 2019. ISSN 1388-9842.
  9. CHALOUPKA, Anna, L PIHEROVA, I GROCHOVA, Jan KREJČÍ, J BINOVA, B KMOCH, Lenka ŠPINAROVÁ a M KUBANEK. New insights into genetic architecture of recent onset dilated cardiomyopathy by whole-exome sequencing. 2019.
  10. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ, Filip MALEK, Ondřej LUDKA, Jan KREJČÍ, Petr OSTADAL, Dagmar VONDRAKOVA, Karel LÁBR, Monika ŠPINAROVÁ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Klára BENEŠOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Jiří PAŘENICA. Prognostic value of NT-proBNP added to clinical parameters to predict two-year prognosis of chronic heart failure patients with mid-range and reduced ejection fraction - A report from FAR NHL prospective registry. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2019, roč. 14, č. 3, s. 1-15. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0214363.
  11. KUBANEK, M Milos, J GURKA, F MAJER, L PIHEROVA, A KREBSOVA, Anna CHALOUPKA, Jan KREJČÍ, Tomáš FREIBERGER, D ZAKOVA, T KALINA, J SIKORA a V MELENOVSKY. Screening of LAMP2 expression in peripheral white blood cells by flow cytometry effectively identifies Danon disease among young females with advanced heart failure. 2019.
  12. KREJČÍ, Jan a Hana POLOCZKOVÁ. Zánětlivá onemocnění myokardu. Vnitřní lékařství. Praha: Ambit Media a.s., 2019, roč. 65, č. 10, s. 636-642. ISSN 0042-773X.

  2018

  1. NOVÁKOVÁ, Tereza, Jan KREJČÍ, Martin PEŠL, Petr HUDE, Eva OZÁBALOVÁ, Július GODAVA, Víta ŽAMPACHOVÁ, Diana GROCHOVÁ a Lenka ŠPINAROVÁ. Acute celular rejection after heart transplant: correlation of endomyocardial biopsy with significant elevation of circulating cell-free donor-derived DNA. 2018. ISSN 1879-0844. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ejhf.1197.
  2. HONEK, Tomáš, Jan KREJČÍ, Jan MÁCHAL, Ladislav GROCH, Jan SITAR, Jaroslav MELUZÍN a Lenka ŠPINAROVÁ. Comparison of echocardiographic parameters in patients with obstructive and non-obstructive hypertrophic cardiomyopathy. 2018.
  3. PAZDERNIK, Michal, Zhi CHEN, Helena BEDÁŇOVÁ, Josef KAUTZNER, Vojtech MELENOVSKY, Vladimir KARMAZIN, Ivan MALEK, Ales TOMASEK, Eva OZÁBALOVÁ, Jan KREJČÍ, Janka FRANEKOVA, Andreas WAHLE, Honghai ZHANG, Tomas KOVARNIK a Milan SONKA. Early detection of cardiac allograft vasculopathy using highly automated 3-dimensional optical coherence tomography analysis. JOURNAL OF HEART AND LUNG TRANSPLANTATION. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2018, roč. 37, č. 8, s. 992-1000. ISSN 1053-2498. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.healun.2018.04.002.
  4. VESELKA, Josef, Lothar FABER, Morten Kvistholm JENSEN, Robert COOPER, Jaroslav JANUSKA, Jan KREJČÍ, Thomas BARTEL, Maciej DABROWSKI, Peter Riis HANSEN, Vibeke Marie ALMAAS, Hubert SEGGEWISS, Dieter HORSTKOTTE, Radka ADLOVA, Henning BUNDGAARD, Jurrien ten BERG a Max LIEBREGTS. Effect of Institutional Experience on Outcomes of Alcohol Septal Ablation for Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy. Canadian Journal of Cardiology. New York: Elsevier Science Ltd., 2018, roč. 34, č. 1, s. 16-22. ISSN 0828-282X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.cjca.2017.10.020.
  5. KUBANEK, M, J BINOVA, M KOTRC, L PIHEROVA, V STRANECKY, T PALECEK, Anna CHALOUPKA, Jan KREJČÍ, J PETRKOVA, V MELENOVSKY, S KMOCH a J KAUTZNER. Genetic predictors of left ventricular reverse remodeling in recent-onset dilated cardiomyopathy assessed by whole exome sequencing. 2018.
  6. NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Tereza NOVÁKOVÁ, Dalibor MLEJNEK, Július GODAVA, Petr HUDE, Víta ŽAMPACHOVÁ, Jan OPPELT, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie DOBROVOLNÁ, Jan KREJČÍ a Lenka ŠPINAROVÁ. Hladiny vybraných plazmatických mikroRNA u pacientů po srdeční transplantaci odrážejí probíhající celulární rejekci štěpu - primární výsledky sekvenací. In 46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2018. ISSN 1801-6103.
  7. NEDVEDOVA, T, M KUBANEK, L PIHEROVA, A KREBSOVA, T PALECEK, Anna CHALOUPKA, I GROCHOVA, Jan KREJČÍ, J SIKORA, S KMOCH, V MELENOVSKY a J KAUTZNER. Non-truncating Filamin C variants represent disease-causing mutations in dilated cardiomyopathy. 2018.
  8. MLEJNEK, Dalibor, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Eva OZÁBALOVÁ, Víta ŽAMPACHOVÁ, Radka STEPANOVA, Iva SVOBODOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Eva NEMCOVA a Lenka ŠPINAROVÁ. Viral genome changes and the impact of viral genome persistence in myocardium of patients with inflammatory cardiomyopathy. Archives of Medical Science. Poland: Termedia Publishing House, 2018, roč. 14, č. 6, s. 1245-1253. ISSN 1734-1922. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5114/aoms.2018.79002.

  2017

  1. LOBELLO, Cosimo, Andrea JANÍKOVÁ, Leoš KŘEN, Markéta HERMANOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Jan KREJČÍ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Robert PYTLÍK, Michaela HAMOUZOVÁ, David BELADA, Vit PROCHAZKA, Juraj DURAS, Heidi MÓCIKOVÁ a Marek TRNĚNÝ. An anaplastic cardiac large cell lymphoma: A case report and analysis of cardiac involvement in newly diagnosed nonHodgkin’s lymphoma from the Czech Lymphoma Study Group (CLSG) database. Journal of Cancer Research & Therapy. Manchester: NobleResearch Publishers Limited, 2017, roč. 5, č. 10, s. 66-71. ISSN 2052-4994. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14312/2052-4994.2017-13.
  2. NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Jiří ŠÁNA, Tereza KÁFUŇKOVÁ, Július GODAVA, Petr HUDE, Víta ŽAMPACHOVÁ, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jan KREJČÍ a Lenka ŠPINAROVÁ. Levels of various microRNAs are altered in endomyocardial biopsies during acute cellular rejection in patients after heart transplantation. In Europena Society of Cardiology Congress 2017. 2017. ISSN 0195-668X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehx493.P6030.
  3. MLEJNEK, Dalibor a Jan KREJČÍ. Myokarditidy a zánětlivé kardiomyopatie. Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická spol. J.E. Purkyně, 2017, roč. 63, 7-8, s. 507-512. ISSN 0042-773X.
  4. CHALOUPKA, Anna, Jan KREJČÍ, Ladislav GROCH, Vladimír HORVÁTH a Lenka ŠPINAROVÁ. Obstructive hypertrophic cardiomyopathy and aortic valve disease in elderly woman - a case for Cath lab or surgery? Cor et Vasa. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017, roč. 59, č. 5, s. "E424"-"E429", 6 s. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.crvasa.2016.08.004.
  5. VESELKA, Josef, Lothar FABER, Max LIEBREGTS, Robert COOPER, Jaroslav JANUSKA, Jan KREJČÍ, Thomas BARTEL, Maciej DABROWSKI, Peter Riis HANSEN, Vibeke Marie ALMAAS, Hubert SEGGEWISS, Dieter HORSTKOTTE, Radka ADLOVA, Henning BUNDGAARD, Jurriën ten BERG, Rodney Hilton STABLES a Morten Kvistholm JENSEN. Outcome of Alcohol Septal Ablation in Mildly Symptomatic Patients With Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy: A Long-Term Follow-Up Study Based on the Euro-Alcohol Septal Ablation Registry. Journal of the American Heart Association. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2017, roč. 6, č. 5, s. 1-6. ISSN 2047-9980. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1161/JAHA.117.005735.
  6. LIEBREGTS, Max, Lothar FABER, Morten K. JENSEN, Pieter A. VRIESENDORP, Jaroslav JANUSKA, Jan KREJČÍ, Peter R. HANSEN, Hubert SEGGEWISS, Dieter HORSTKOTTE, Radka ADLOVA, Henning BUNDGAARD, Jurriën M. ten BERG a Josef VESELKA. Outcomes of Alcohol Septal Ablation in Younger Patients With Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy. JACC - Cardiovascular Interventions. New York: Elsevier Science Inc., 2017, roč. 10, č. 11, s. 1135-1143. ISSN 1936-8798. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jcin.2017.03.030.
  7. POLOCZKOVÁ, Hana a Jan KREJČÍ. Peripartální kardiomyopatie. In Kardiológia pre prax. Bratislava: SAMEDI, 2017, s. 81-85. ISSN 1336-3433.
  8. OZÁBALOVÁ, Eva, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Július GODAVA, Tomáš HONEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr PAVLÍK, Helena BEDÁŇOVÁ a Petr NĚMEC. Transplantace srdce a infekce. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2017, roč. 63, 7-7, s. 535-539. ISSN 0042-773X.
  9. NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Tereza KÁFUŇKOVÁ, Július GODAVA, Petr HUDE, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jan KREJČÍ a Lenka ŠPINAROVÁ. Využití RNA sekvenování v identifikaci nových klinicky relevantních biomarkerů – přehled a vlastní výsledky se zaměřením na monitoring akutní rejekce u pacientů po srdeční transplantaci. In 45. Pracovní Setkání Komise Experimentální Kardiologie - "Omics technologie v kardiovaskulárním výzkumu a v klinice". 2017.
  10. CHALOUPKA, Anna, Peter KĽÚČOVSKÝ, Víta ŽAMPACHOVÁ, Michal REZEK, Jan KREJČÍ, Petr NĚMEC a Lenka ŠPINAROVÁ. VZÁCNÝ PŘÍPAD FATÁLNÍ DISEMINACE MYOKARDIÁLNÍ TOXOPLAZMÓZY PŘENESENÉ Z DÁRCE NA PŘÍJEMCE PO SRDEČNÍ TRANSPLANTACI. In 15. konference akutní kardiologie, 2017. 2017.
  11. KÁFUŇKOVÁ, Tereza, Jan NOVÁK, Táňa MACHÁČKOVÁ, Jiří ŠÁNA, Július GODAVA, Petr HUDE, Víta ŽAMPACHOVÁ, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jan KREJČÍ a lenka ŠPINAROVÁ. Změny hladin microRNA ve vzorcích endomyokardiální biopsie během akutní celulární rejekce u pacientů po srdeční transplantaci. In XXXIV. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI, XXVI. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS a BLOK ČESKÉ ASOCIACE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ ČKS. 2017.

  2016

  1. PEŠL, Martin, Šárka JELÍNKOVÁ, Mária HOLICKÁ, Víta ŽAMPACHOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Petr NĚMEC, Jan KREJČÍ, Petr DVOŘÁK, Zdeněk STÁREK a Vladimír ROTREKL. CARDIAC TRANSPLANTATION AND CARDIAC CELLULAR PROGENITOR ANALYSIS IN DYSTROPHIN CARDIOMYOPATHY. In Czech Society of Cardiology Annual meeting, Brno. 2016.
  2. HONEK, Tomáš, Jan KREJČÍ, Jan MÁCHAL, L. GROCH, J. SITAR, Jaroslav MELUZÍN a Lenka ŠPINAROVÁ. Conservative versus invasive treatment in hypertrophic obstructive cardiomyopathy: an echocardiography study. Bratislava medical journal. Bratislava: Comenius University, 2016, roč. 117, č. 10, s. 562-570. ISSN 0006-9248. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4149/BLL_2016_110.
  3. KREJČÍ, Jan, Petr HUDE, Hana POLOCZKOVÁ, Víta ŽAMPACHOVÁ, Radka STEPANOVA, Tomas FREIBERG, Eva NĚMCOVÁ a Lenka ŠPINAROVÁ. Correlations of the changes in bioptic findings with echocardiographic, clinical and laboratory parameters in patients with inflammatory cardiomyopathy. Heart and Vessels. New York: Springer, 2016, roč. 31, č. 3, s. 416-426. ISSN 0910-8327. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00380-014-0618-0.
  4. KREJČÍ, Jan. Endomyokardiální biopsie. In Miloš Táborský. Novinky v kardiologii 2016. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2016, s. 115-122. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3984-0.
  5. KREJČÍ, Jan, Petr HUDE, Eva OZABALOVA, Dalibor MLEJNEK, Víta ŽAMPACHOVÁ, Iva SVOBODOVÁ, Radka STEPANOVA a Lenka ŠPINAROVÁ. Improvement of left ventricular systolic function in inflammatory cardiomyopathy: What plays a role? Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University. Olomouc: Palacký University, 2016, roč. 160, č. 4, s. 524-532. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2016.033.
  6. KREJČÍ, Jan, Dalibor MLEJNEK, Dana SOCHOROVÁ a Petr NĚMEC. Inflammatory Cardiomyopathy: A Current View on the Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment. Biomed Research International. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2016, roč. 2016, č. 4087632, s. 1-11. ISSN 2314-6133. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1155/2016/4087632.
  7. GODAVA, Július, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Eva OZÁBALOVÁ, Tomáš HONEK, Petr NĚMEC, Michal TICHÝ, Marta PAŽOURKOVÁ a Lenka ŠPINAROVÁ. Invasive aspergillosis following the heart transplantation – A case report. Cor et Vasa. Brno: Česká kardiologická společnost, 2016, roč. 58, č. 5, s. "e509"-"e512", 4 s. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.crvasa.2015.12.002.
  8. VESELKA, Josef, Morten Kvistholm JENSEN, Max LIEBREGTS, Jaroslav JANUSKA, Jan KREJČÍ, Thomas BARTEL, Maciej DABROWSKI, Peter Riis HANSEN, Vibeke Marie ALMAAS, Hubert SEGGEWISS, Dieter HORSTKOTTE, Pavol TOMASOV, Radka ADLOVA, Henning BUNDGAARD, Robbert STEGGERDA, Jurriën ten BERG a Lothar FABER. Long-term clinical outcome after alcohol septal ablation for obstructive hypertrophic cardiomyopathy: results from the Euro-ASA registry. European heart journal. Oxford: Oxford University Press, 2016, roč. 37, č. 19, s. 1517-1523. ISSN 0195-668X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehv693.
  9. VESELKA, Josef, Morten Kvistholm JENSEN, Max LIEBREGTS, Jaroslav JANUSKA, Jan KREJČÍ, Thomas BARTEL, Maciej DABROWSKI, Peter Riis HANSEN, Henning BUNDGAARD, Robbert STEGGERDA a Lothar FABER. Low procedure-related mortality achieved with alcohol septal ablation in European patients. International Journal of Cardiology. Clare: Elsevier Ireland Ltd., 2016, roč. 209, "neuvedeno", s. 194-195. ISSN 0167-5273. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2016.02.077.
  10. KREJČÍ, Jan. Myokarditidy. In Miloš Táborský. Novinky v kardiologii 2016. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2016, s. 123-131. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3984-0.
  11. VESELKA, Josef, Pavol TOMAŠOV, Jaroslav JANUŠKA, Jan KREJČÍ a Radka ADLOVÁ. Obstruction after alcohol septal ablation is associated with cardiovascular mortality events. Heart. London: BMJ Publishing Group, 2016, roč. 102, č. 22, s. 1793-1796. ISSN 1355-6037. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1136/heartjnl-2016-309699.
  12. CHALOUPKA, Anna, Jan KREJČÍ, Ladislav GROCH, Vladimír HORVÁTH a Lenka ŠPINAROVÁ. OBSTRUCTIVE HYPERTHROPHIC CARDIOMYOPATHY AND AORTIC VALVE DISEASE IN ELDERLY WOMAN – A CASE FOR CATHLAB OR SURGERY? CASE REPORT. In XXIV. výroční sjezd ČKS, 2016. 2016.
  13. CHALOUPKA, Anna, Jan KREJČÍ, Jan MÁCHAL, Dalibor MLEJNEK, Dana SOCHOROVÁ, Eva OZÁBALOVÁ, Petr HUDE a Lenka ŠPINAROVÁ. Predikuje rodinná anamnéza průběh onemocnění u dilatační či zánětlivé kardiomyopatie? In XXIV. výroční sjezd České kardiologické společnosti. 2016.
  14. KUBÁNEK, Miloš, A KREBSOVÁ, Anna CHALOUPKA, Jan KREJČÍ, T PALEČEK a L PIHEROVÁ. VÝSKYT FAMILIÁRNÍCH FOREM DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE U NEMOCNÝCH S RECENTNĚ DIAGNOSTIKOVANÝM ONEMOCNĚNÍM A PRVNÍ VÝSLEDKY EXOMOVÉ SEKVENACE V TÉTO KOHORTĚ. In XXI. Konference České asociace srdečního selhání, 2016. 2016.
  15. HONEK, Tomáš, Jan KREJČÍ, Jan MÁCHAL, L. GROCH, J. SITAR, Jaroslav MELUZÍN a Lenka ŠPINAROVÁ. Význam periprocedurálního poklesu tlakového gradientu ve výtokovém traktu levé komory po alkoholové septální ablaci u pacientů s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media a.s., 2016, roč. 18, č. 3, s. 208-213. ISSN 1212-4540.

  2015

  1. KREJČÍ, Jan, Hana POLOCZKOVÁ a Petr NĚMEC. Current Therapeutic Concepts in Peripartum Cardiomyopathy. Current Pharmaceutical Design. Sharjah: Bentham Science Publishers, 2015, roč. 21, č. 4, s. 507-514. ISSN 1381-6128.
  2. HORVÁTH, Vladimír, Jiří ONDRÁŠEK, Petr FILA, Jiri SLAVIK, Helena BEDÁŇOVÁ, Petr POKORNY, Petr PAVLIK, Jan KREJČÍ, Marek ORBAN a Petr NĚMEC. Minimally invasive implantation of left ventricular assist device HeartWare HVAD. Cor et Vasa. 2015. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.crvasa.2015.02.011.
  3. BEDÁŇOVÁ, Helena, Marek ORBAN, Martin TŘETINA, Petr FILA, Vladimír HORVÁTH, Jan KREJČÍ a Petr NĚMEC. Monitoring of allograft vasculopathy by intravascular ultrasound one month and one year after heart transplantation: A single center study. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky, Olomouc. 2015. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2015.034.
  4. KREJČÍ, Jan. Myokarditidy – etiologie, klinický obraz a diagnostika. Kardiológia pre prax. Bratislava: SAMEDI, 2015, roč. 13, č. 3, s. 104-107. ISSN 1336-3433.
  5. KREJČÍ, Jan. Myokarditidy a zánětlivé kardiomyopatie. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2015, roč. 17, č. 4, s. 288-294. ISSN 1212-4540.
  6. VESELKA, Josef, David ZEMÁNEK, Denisa JAHNLOVÁ, Jan KREJČÍ, Jaroslav JANUŠKA, Maciej DABROWSKI, Thomas BARTEL a Pavol TOMAŠOV. Risk and Causes of Death in Patients After Alcohol Septal Ablation for Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy. Canadian Journal of Cardiology. New York: Elsevier Science Ltd., 2015, roč. 31, č. 10, s. 1245-1251. ISSN 0828-282X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.cjca.2015.02.010.
  7. MELUZÍN, Jaroslav, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Lenka ŠPINAROVÁ, Pavel LEINVEBER, Radka STEPANOVA a Petr NEMEC. Variability of post-exercise pulmonary capillary wedge pressure recovery. Implications for noninvasive echocardiographic diagnostics. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University, Olomouc, Czech Republic. Olomouc: Palacký University, 2015, roč. 159, č. 1, s. 114-119. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2013.016.

  2014

  1. GREGOROVÁ, Zdeňka, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Víta ŽAMPACHOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Eva NĚMCOVÁ, Petr NĚMEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Biopsy Based Diagnosis of Inflammatory Cardiomyopathy in a Patient with Negative Magnetic Resonance Image Finding. Journal of Clinical & Experimental Cardiology. OMICS Publishing Group, 2014, roč. 5, č. 12, s. 1-4. ISSN 2155-9880. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4172/2155-9880.1000351.
  2. VESELKA, Josef, Thorsten LAWRENZ, Christoph STELLBRINK, David ZEMANEK, Marian BRANNY, Jaroslav JANUSKA, Jan SITAR, Pawel DIMITROW, Jan KREJČÍ, Maciej DABROWSKI, Stanislav MIZERA, Thomas BARTEL a Horst KUHN. Early Outcomes of Alcohol Septal Ablation for Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy: A European Multicenter and Multinational Study. Catheterization and Cardiovascular Interventions. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2014, roč. 84, č. 1, s. 101-107. ISSN 1522-1946. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ccd.25236.
  3. SOŠKA, Vladimír, Petr DOBŠÁK, Michal POHANKA, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Pavel HOMOLKA, Marie NOVÁKOVÁ, Jean-Christophe EICHER, Jean-Eric WOLF, Ladislav DUŠEK a Jarmila SIEGELOVÁ. Exercise training combined with electromyostimulation in the rehabilitation of patients with chronic heart failure: A randomized trial. Biomedical Papers. Olomouc: Palacky University, 2014, roč. 158, č. 1, s. 98-106. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2012.096.
  4. KILIANOVÁ, Anna, Monika ŠPINAROVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, I. GROCHOVÁ, Věra FEITOVÁ a Jan KREJČÍ. Genotypově-fenotypové korelace a stratifikace rizika náhlé srdeční smrti u familiární hypertrofické kardiomyopatie - kazuistika. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2014, roč. 16, č. 6, s. 501-504. ISSN 2336-288X.
  5. MELUZÍN, Jaroslav, Petr HUDE, Pavel LEINVEBER, Jan KREJČÍ, Lenka ŠPINAROVÁ, Helena BEDÁŇOVÁ, Helena PODROUŽKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ a Petr NEMEC. High prevalence of exercise-induced heart failure with normal ejection fraction in post-heart transplant patients. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, 2014, roč. 158, č. 2, s. 295-302. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2013.095.
  6. VESELKA, Josef, Jan KREJČÍ, Pavol TOMAŠOV a David ZEMÁNEK. Long-term survival after alcohol septal ablation for hypertrophic obstructive cardiomyopathy: a comparison with general population. European heart journal. Oxford: Oxford University Press, 2014, roč. 35, č. 30, s. "2040"-"+", 7 s. ISSN 0195-668X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/eht495.
  7. VESELKA, Josef, Jan KREJČÍ, Pavol TOMAŠOV, Václav DURDIL, Lucie RIEDLBAUCHOVÁ, Jakub HONĚK, Tomáš HONĚK a David ZEMÁNEK. Outcome of patients after alcohol septal ablation with permanent pacemaker implanted for periprocedural complete heart block. International Journal of Cardiology. Clare: Elsevier Ireland Ltd., 2014, roč. 171, č. 2, s. "E37"-"E38", 2 s. ISSN 0167-5273. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2013.11.119.
  8. NOVOTNÝ, Tomáš, Pavel LEINVEBER, Katerina HNATKOVA, Tereza REICHLOVA, Magdalena MATEJKOVA, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Helena BEDÁŇOVÁ, Petr NĚMEC, Jindřich ŠPINAR, Lenka ŠPINAROVÁ a Marek MALIK. Pilot study of sex differences in QTc intervals of heart transplant recipients. Journal of Electrocardiology. Philadelphia: Churchill Livingstone Inc Medical Publishers, 2014, roč. 47, č. 6, s. 863-868. ISSN 0022-0736. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jelectrocard.2014.07.015.
  9. HONEK, Tomáš, Jan KREJČÍ, Petr NĚMEC, Zdeněk ADAM, Víta ŽAMPACHOVÁ, Věra FEITOVÁ a Lenka ŠPINAROVÁ. Série komplikací po srdeční transplantaci. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2014, roč. 16, č. 6, s. 476-480. ISSN 2336-288X.
  10. VESELKA, Josef, Jan KREJČÍ, Pavol TOMAŠOV, Denisa JAHNLOVÁ, Tomáš HONĚK, Jaroslav JANUŠKA, Marian BRANNY a David ZEMÁNEK. Survival of Patients <= 50 Years of Age After Alcohol Septal Ablation for Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy. Canadian Journal of Cardiology. New York: Elsevier Science Ltd., 2014, roč. 30, č. 6, s. 634-638. ISSN 0828-282X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.cjca.2014.03.041.
  11. KREJČÍ, Jan, Petr HUDE, Lenka ŠPINAROVÁ, Víta ŽAMPACHOVÁ, Alžběta SIROTKOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Eva NEMCOVA a Jiří VÍTOVEC. The variable clinical course of peripartum cardiomyopathy. Biomedical Papers. Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, roč. 158, č. 1, s. 92-97. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2012.080.

  2013

  1. KREJČÍ, Jan, Pavel GREGOR, David ZEMANEK, Klaudia VYSKOČILOVÁ, Karol CURILA, Radka STEPANOVA, Miroslav NOVÁK, Ladislav GROCH a Josef VESELKA. Comparison of Long-Term Effect of Dual-Chamber Pacing and Alcohol Septal Ablation in Patients with Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy. The Scientific World Journal. NY, USA: HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, 2013, roč. 2013, "neuvedeno", s. 629650-629656. ISSN 1537-744X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1155/2013/629650.
  2. ŠPINAROVÁ, Lenka, Peter LIDINSKÝ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Hana POLOCZKOVÁ, Július GODAVA a Jiří VÍTOVEC. Metabolic profile of patients after heart transplantation. Cor et Vasa. Brno: Česká kardiologická společnost, 2013, roč. 55, č. 4, s. 423-427. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.crvasa.2013.06.010.
  3. PODROUŽKOVÁ, Helena, Jaroslav MELUZÍN, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE a Jan KREJČÍ. Mid‑ diastolic flow and mid‑ diastolic mitral annular motion – 
relation to pulmonary capillary wedge pressure in dilated cardiomyopathy patients. Kardiologická revue. Ambit Media a.s., 2013, roč. 2013, č. 3, s. 172-176. ISSN 1212-4540.
  4. MELUZÍN, Jaroslav, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Lenka ŠPINAROVÁ, Helena PODROUŽKOVÁ, Pavel LEINVEBER, Ladislav DUŠEK, Vladimír SOŠKA, Josef TOMANDL a Petr NĚMEC. Noninvasive prediction of the exercise-induced elevation in left ventricular filling pressure in post-heart transplant patients with normal left ventricular ejection fraction. EXPERIMENTAL &CLINICAL CARDIOLOGY. OAKVILLE: PULSUS GROUP INC, 2013, roč. 18, č. 2, s. 63-72. ISSN 1205-6626.
  5. LUDKA, Ondřej, Tomáš KÁRA, Adéla DROZDOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Pavel MATUŠKA, Pavel HOMOLKA, Filip SOUČEK, Miloš BĚLEHRAD, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Lenka ŠPINAROVÁ, Ilona HRUBÁ, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK a Jindřich ŠPINAR. Spánková apnoe a kardiovaskulární onemocnění. Kardiologická Revue. Brno: Ambit Media, 2013, roč. 15, č. 2, s. 87-93. ISSN 1212-4540.
  6. ADAM, Zdeněk, Jan KREJČÍ, Marta KREJČÍ, Petr NĚMEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Víta ŽAMPACHOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, T. PIKA, Luděk POUR, Zdeněk KOŘÍSTEK, Miroslav TOMIŠKA, Petr SZTURZ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Transplantace srdce a následná léčba AL-amyloidózy. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 59, č. 2, s. 136-147. ISSN 0042-773X.

  2012

  1. DOBŠÁK, Petr, Josef TOMANDL, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Ladislav DUŠEK, Marie NOVÁKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Tomáš HONEK, Jarmila SIEGELOVÁ a Pavel HOMOLKA. Effects of Neuromuscular Electrical Stimulation and Aerobic Exercise Training on Arterial Stiffness and Autonomic Functions in Patients With Chronic Heart Failure. Artificial organs. USA: WILEY-BLACKWELL, 2012, roč. 36, č. 10, s. 920-930. ISSN 0160-564X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/j.1525-1594.2012.01474.x.
  2. ŠPINAROVÁ, Lenka, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Hana POLOCZKOVÁ, Július GODAVA a Jiří VÍTOVEC. Farmakoterapie hypertenze po transplantaci srdce. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, 7&8, s. 608–611. ISSN 0042-773X.
  3. VESELKA, Josef, Thorsten LAWRENZ, Christoph STELLBRINK, David ZEMÁNEK, Marian BRANNY, Jaroslav JANUŠKA, Ladislav GROCH, Pawel DIMITROW, Jan KREJČÍ, Maciej DABROWSKI, Stanislav MIZERA a Horst KUHN. Incidence of Procedure-Related Major Adverse Cardiac Events Following Alcohol Septal Ablation for Symptomatic Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy: A European Multicenter Study. J Am Coll Cardiol. 2012, roč. 2012, č. 60, s. 222. ISSN 0735-1097.

  2011

  1. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Helena PODROUŽKOVÁ, Martin PEŠL, Marek ORBAN, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ a Josef KOŘÍNEK. Estimation of left ventricular filling pressures by speckle tracking echocardiography in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy. European Journal of Echocardiography. 2011, roč. 12, č. 1, s. 11-18. ISSN 1525-2167. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/ejechocard/jeq088.

  2010

  1. OZÁBALOVÁ, Eva, Miroslav NOVÁK, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Jolana LIPOLDOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Pavel VANK a Jiří VÍTOVEC. Does the resynchronization therapy lead to reduction of symptoms and to improvement of left ventricular functions in patients with chronic heart failure? Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc. 2010, roč. 154, č. 1, s. 31-38. ISSN 1213-8118.
  2. HUDE, Petr, Josef TOMANDL, Jan KREJČÍ, Lenka ŠPINAROVÁ, Eva OZÁBALOVÁ, Petr NĚMEC a A SIROTKOVÁ. Changes of matrix metalloproteinases and their inhibitor serum levels in heart transplant patients with acute rejection. In European Journal of Heart Failure Supplements. Oxford: European Society of Cardiology, 2010, s. S193-S193, 1 s. ISSN 1878-1314.
  3. ŽIDOVÁ, Klaudia, Lenka ŠPINAROVÁ, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Eva OZÁBALOVÁ, Petr NĚMEC a Jan ČERNÝ. Invazivní plicní aspergilóza u pacienta po transplantaci srdce – kazuistika. In XVIII. výroční sjezd ČKS, Brno. 2010.
  4. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Helena PODROUŽKOVÁ, Martin PEŠL, Marek ORBAN, Roman PANOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. The relationship of new echocardiographic indexes to pulmonary wedge pressure in patients with heart failure. In Euroecho 2010 Copenhagen. 2010.
  5. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Helena PODROUŽKOVÁ, Marek ORBAN a Ladislav DUŠEK. The role of speckle tracking echocardiography in the estimation of left ventricular filling pressure in patients with heart failure due to idiopathic dilated cardiomyopathy. In Heart Failure 2010 Berlin. 2010.

  2009

  1. PEŠL, Martin, Jaroslav MELUZÍN, Lenka ŠPINAROVÁ, Helena PODROUŽKOVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ a Hana POLOCZKOVÁ. Ejekční frakce LK a její vztah k trojrozměrným komponentám systolické a diastolické funkce levé komory. 2009.
  2. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Hana POLOCZKOVÁ, Helena PODROUŽKOVÁ, Martin PEŠL, Marek ORBAN, Ladislav DUŠEK a Josef KOŘÍNEK. Left ventricular dynamics in idiopathic dilated cardiomyopathy: systolic-diastolic coupling and torsion. J Am Soc Echocardiogr. 2009, roč. 22, č. 5, s. 486-493. ISSN 0894-7317.
  3. ŠPINAROVÁ, Lenka, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Hana POLOCZKOVÁ, Eva OZÁBALOVÁ, Helena BEDÁŇOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří ONDRÁŠEK, Jan ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Osud pacientů přežívajících deset let po transplantaci srdce se zřetelem k výskytu maligního onemocnění. Cor et Vasa. Praha: Česká Kardiologická společnost, 2009, roč. 51, č. 6, s. 415-418. ISSN 0010-8650.
  4. MELUZÍN, Jaroslav, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Lenka ŠPINAROVÁ, Roman PANOVSKÝ, Helena PODROUŽKOVÁ, Martin PEŠL a Josef KOŘÍNEK. Úloha speckle tracking echokardiografie v odhadu plnícího tlaku levé komory u nemocných s dilatační kardiomyopatií. 2009.
  5. PODROUŽKOVÁ, Helena, Jaroslav MELUZÍN, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Hana POLOCZKOVÁ a Martin PEŠL. Vliv postsytolické kontrakce (deformace) myokardu na diastolickou funkci levé komory u pacientů s idiopatickou dilatační kardiomyopatií. 2009.
  6. ŽIDOVÁ, Klaudia, Lenka ŠPINAROVÁ, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Eva OZÁBALOVÁ, Petr NĚMEC a Jan ČERNÝ. Vývoj imunosupresivní terapie u pacientů po transplantaci srdce. In XVII. výroční sjezd ČKS, Brno. 2009. ISSN 0010-8650.

  2008

  1. MELUZÍN, Jaroslav, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Lenka ŠPINAROVÁ, Helena PODROUŽKOVÁ a Martin PEŠL. Left ventricular rotation and torsion in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy. Eur J Echocardiography. 2008, roč. 9, Suppl. 1, s. S94, 1 s. ISSN 1525-2167.
  2. MELUZÍN, Jaroslav, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Lenka ŠPINAROVÁ, Helena PODROUŽKOVÁ a Martin PEŠL. Rotace a torze levé komory u nemocných s dilatační kardiomyopatií. Cor Vasa. 2008, roč. 50, 7-8, s. K 135, 1 s. ISSN 0010-8650.
  3. NĚMEC, Pavel, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Jan SMETANA, Romana ZAORALOVÁ, Renata KUPSKÁ, Kristina BERÁNKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Dana KRÁLOVÁ, Jan KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera SANDECKÁ, Zdeněk ADAM, Petr KUGLÍK a Roman HÁJEK. The poor prognosis associated with gain/amplification of 1q21 in relapsed multiple myeloma patients may be overcome by Velcade based regimen in contrary of thalidomide based regimen. 2008.
  4. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Helena PODROUŽKOVÁ a Martin PEŠL. The relationship of individual 3D components of left ventricular systolic and diastolic function. European Journal of Echocardiography. London, UK: A Hartcourt Health Sciences Company, 2008, roč. 9, S1, s. 18. ISSN 1525-2167.
  5. PEŠL, Martin, Jaroslav MELUZÍN, Lenka ŠPINAROVÁ, Helena PODROUŽKOVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ a Hana POLOCZKOVÁ. Vztah jednotlivých trojrozmûrných komponent systolické a diastolické funkce levé komory. 2008.

  2007

  1. HUDE, Petr, Lenka ŠPINAROVÁ, Jan KREJČÍ, Hana POLOCZKOVÁ, Jan ČERNÝ a Alžběta SIROTKOVÁ. Bezpečnost a účinnost sirolimu a mykofenolátu mofetilu u pacientů v pozdějším období po transplantaci srdce s renální dysfunkcí. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 47, 4S, s. 36. ISSN 0010-8650.
  2. KREJČÍ, Jan, Ladislav GROCH, Jaroslav MELUZÍN, Michal REZEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE a Hana POLOCZKOVÁ. Dlouhodobé sledování nemocných s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií léčených alkoholovou ablací septa. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 47, 9S, s. 275. ISSN 0010-8650.
  3. MELUZÍN, Jaroslav, Alžběta SIROTKOVÁ, Jan KREJČÍ a Josef NEČAS. Kombinované postižení srdce amyloidozou a aortální stenozou. Cor Vasa. 2007, roč. 49, č. 9, s. K279-K280, 2 s. ISSN 0010-8650.
  4. KREJČÍ, Jan, Miroslav NOVÁK, Petr HUDE, Hana POLOCZKOVÁ, Eva OZÁBALOVÁ, Jaroslav MELUZÍN a Lenka ŠPINAROVÁ. Resynchronizační léčba srdečního selhání-srovnání výsledků po 3 a 12 měsících od implantace. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 47, 4S, s. 53. ISSN 0010-8650.
  5. KINCL, Vladimír, Jaroslav MELUZÍN, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Roman PANOVSKÝ, Jiří JARKOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. Right ventricular isovolumic relaxation time assessed by tissue doppler imaging in the risk stratification in patients with chronic heart failure. In Cor et Vasa , Kardio suppl 2007;49(4):K125. 2007. vyd. Praha: Česká kardiologická společnost, 2007, s. 125. ISSN 0010-8650.
  6. HUDE, Petr, Lenka ŠPINAROVÁ, Jan KREJČÍ, Hana POLOCZKOVÁ, Jan ČERNÝ a Alžběta SIROTKOVÁ. Sirolimus and mycophenolate mofetil as new possibility of immunosuppression for heart transplant patients with renal dysfunction. In EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE, vol. 6, Suppl. 1. 2007. ISSN 1388-9842. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/S1567-4215(07)60373-7.
  7. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Jan KREJČÍ, Hana PAVELČÍKOVÁ, Petr HUDE, Helena PODROUŽKOVÁ a Martin PEŠL. The relationship of disturbances in various components of the left ventricular function to the magnitude of pulmonary capillary wedge pressure in patients with dilated cardiomyopathy. European Journal of Echocardiography. 2007, roč. 8, Suppl.1, s. S32, 1 s. ISSN 1525-2167.
  8. POLOCZKOVÁ, Hana, Jiří TOMAN, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Lenka FAJKUSOVÁ a Michal VYTOPIL. X-vázaná dilatační kardiomyopatie v důsledku mutace genu pro dystrofin(XP21). Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 47, 4S, s. 86. ISSN 0010-8650.

  2006

  1. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří VÍTOVEC, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ a Hana PAVELČÍKOVÁ. Má polymorfizmus v genu G8002A v genu pro endotelin význam pro další rizika u pacientů se srdečním selháním? Vnitřní lékařství. Praha, Česká republika: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 52, č. 1, s. 34-39. ISSN 0042-773X.
  2. KINCL, Vladimír, Jaroslav MELUZÍN, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Roman PANOVSKÝ, Jiří JARKOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. Risk stratification in patients with chronic heart failure by assesment of right ventricular isovolumic relaxation time using tissue Doppler imaging. Cor et vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 9, s. 305-310. ISSN 0010-8650.
  3. KINCL, Vladimír, Jaroslav MELUZÍN, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Roman PANOVSKÝ, Jiří JARKOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. Stratifikace rizika u pacientů s chronickým srdečním selháním pomocí stanovení izovolumického relaxačního času pravé komory tkáňovým dopplerovským zobrazením. 2006.
  4. KINCL, Vladimír, Jaroslav MELUZÍN, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Roman PANOVSKÝ, Jiří JARKOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. Význam izovolumického relaxačního času pravé komory stanoveného tkáňovým dopplerovským zobrazením u pacientů s chronickým srdečním selháním. 2006.

  2005

  1. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Hana PAVELČÍKOVÁ, Josef TOMANDL a Jiří VÍTOVEC. Big endotelin,interleukin 6 a funkce pravé komory. Vnitřní lékařství. Brno: Medica Publishing, 2005, roč. 51, č. 9, s. 965-970, 9 s. ISSN 0042-773X.
  2. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Ladislav DUŠEK, Jiří VÍTOVEC a Roman PANOVSKÝ. Combined right ventricular systolic and diastolic dysfunction represents a strong determinat of poor prognosis in patients with symptomatic heart failure. International Journal of Cardiology. 2005, roč. 105, x, s. 164-173. ISSN 0167-5273.
  3. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Hana PAVELČÍKOVÁ, Josef TOMANDL a Jiří VÍTOVEC. Je funkce pravé komory důležitá pro prognózu pacientů s chronickým srdečním selháním? Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd, 2005, roč. 47, č. 2, s. 33-37. ISSN 0010-8650.
  4. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří VÍTOVEC, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ a Hana PAVELČÍKOVÁ. Mají polymorfizmy G8002A a 3A/4A v genu pro endotelin význam pro další rizika u pacientů se srdečním selháním? Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd, 2005, roč. 47, č. 4, s. 108. ISSN 0010-8650.
  5. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Vladimír KINCL, Roman PANOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. Prognostic importance of various echocardiographic parameters in patients with symptomatic heart failure. Journal of American Society of Echocardiography. Orlando, USA: Elsevier Inc, 2005, roč. 2005, č. 18, s. 435-444, 9 s. ISSN 0894-7317.
  6. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Vladimír KINCL, Roman PANOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. Prognostic importance of various echocardiographic right ventricular functional parameters in patients with symptomatic heart failure. J Am Soc Echocardiogr. 2005, roč. 18, x, s. 435-444. ISSN 0894-7317.
  7. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Vladimír KINCL a Roman PANOVSKÝ. Prognostic importance of various echocardiographic right ventricular functional parameters in patients with symptomatic heart failure. European Heart Jornal. 2005, roč. 26, Abstr.Supp, s. 379. ISSN 0195-668X.
  8. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jaroslav MELUZÍN, Jiří TOMAN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ a Jiří VÍTOVEC. Right ventricular dysfunction in chronic heart failure patients. European Journal of heart Failure. Great Britain: Elsevier Science, 2005, roč. 7, č. 4, s. 485-489. ISSN 1388-9842.

  2004

  1. MELUZÍN, Jaroslav, Jolana MULLEROVÁ, Miroslav NOVÁK, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Martin EISENBERGER, Ladislav DUŠEK, Ivo DVOŘÁK a Lenka ŠPINAROVÁ. A fast and simple echocardiographic method of determination of the optimal atrioventricular delay in patients after biventricular stimulation. PACE. 2004, roč. 27, č. 1, s. 58-64. ISSN 0147-8389.
  2. HUDE, Petr, Marcel HORKÝ, Jan KREJČÍ, Hana PAVELČÍKOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC a Alžběta SIROTKOVÁ. Apoptosis plays role in cellular rejection after human heart transplantation. European Journal of Heart Failure. London: Elsevier Science, 2004, roč. 3, S1, s. 9. ISSN 1567-4215.
  3. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Josef TOMANDL a Jiří VÍTOVEC. Big endothelin, interleukin 6 and right ventricle function assessed by tissue Doppler imaging. European Journal of Echocardiography. Great Britain: Elsevier, 2004, roč. 5, S1, s. 68. ISSN 1525-2167.
  4. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ a Jiří VÍTOVEC. Combined right ventricular systolic and diastolic dysfunction represents a strong determinant of poor prognosis in patients with heart failure. Europ Heart J. 2004, roč. 25, Abstr.Supp, s. 45. ISSN 0195-668X.
  5. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Josef TOMANDL a Jiří VÍTOVEC. Je funkce pravé komory důležitá pro mortalitu pacientů s chronickým srdečním selháním? Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd, 2004, roč. 46, č. 4, s. 92. ISSN 0010-8650.
  6. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Jan KREJČÍ, Petr HUDE a Jiří VÍTOVEC. Kombinace systolické a diastolické dysfunkce pravé komory významně zhoršuje prognozu nemocných se srdeční slabostí. Cor et Vasa. 2004, roč. 46, č. 4, s. 58-59. ISSN 0010-8650.
  7. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří VÍTOVEC, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ a Hana PAVELČÍKOVÁ. Má polymorfizmus G8002A v genu pro endotelin význam pro další rizika u pacientů se srdečním selháním? Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing, 2004, roč. 46, č. 9, s. 155-6, 1 s. ISSN 0010-8650.

  2003

  1. MELUZÍN, Jaroslav. A new and fast echocardiographic method of determination of the optimal atrio-ventricular delay in patients after biventricular stimulation. Europ Heart J. 2003, roč. 24, Abst.Suppl, s. 48. ISSN 0195-668X.
  2. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Josef TOMANDL a Jiří VÍTOVEC. Big endotelin, interleukin 6 a funkce pravé komory. Cor et vasa. Praha: Praha publishing, 2003, roč. 45, č. 9, s. 145. ISSN 0010-8650.
  3. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Josef TOMANDL a Jiří VÍTOVEC. Diabetes mellitus u chronického srdečního selhání. Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing, 2003, roč. 45, 4S, s. 96. ISSN 0010-8650.
  4. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Josef TOMANDL a Jiří VÍTOVEC. Is the function of right ventricle important for mortality of chronic heart failure patients? European Journal of Echocardiography. London, Great Britain, 2003, roč. 4, č. 1, s. 133. ISSN 1525-2167.
  5. ŠPINAROVÁ, Lenka, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Hana PAVELČÍKOVÁ, Jiří VÍTOVEC a Marie KALFUSOVÁ. Léčba hypertenze po transplantaci srdce. In XX. konference České společnosti pro hypertenzi. Mikulov: Česká společnost pro hypertenzi, 2003, s. 72.
  6. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Josef TOMANDL a Jiří VÍTOVEC. Natriuretic peptides and myocardial function in chronic heart failure. European Journal of Echocardiography. London, Great Britain, 2003, roč. 4, 1S, s. 34. ISSN 1525-2167.
  7. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Josef TOMANDL a Jiří VÍTOVEC. Natriuretické peptidy u chronického srdečního selhání. Cor et vasa. Praha: Praha Publishing, 2003, roč. 45, 4S, s. 96. ISSN 0010-8650.
  8. MELUZÍN, Jaroslav, Jan ČERNÝ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN, Ladislav GROCH, František ŠTĚTKA, Milan FRÉLICH, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Lada RAMBOUSKOVÁ a Roman PANOVSKÝ. Prognosis of patients with chronic coronary artery disease and severe left ventricular dysfunction. The importance of myocardial viability. European Journal of Heart Failure. Great Britain: Elsevier Science, 2003, roč. 5, č. 1, s. 85-93. ISSN 1388-9842.
  9. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Ladislav DUŠEK, Jiří TOMAN, Petr HUDE a Jan KREJČÍ. Prognostic importance of the right ventricular function assessed by Doppler tissue imaging. European Journal of Echocardiography. London, Great Britain, 2003, roč. 4, č. 4, s. 262-271. ISSN 1525-2167.
  10. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE a Jan KREJČÍ. Prognostic importance of the right ventricular function assessed by Doppler tissue imaging. European Journal of Echocardiography. London, Great Britain, 2003, roč. 4, č. 1, s. 133. ISSN 1525-2167.
  11. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ a Jiří VÍTOVEC. Right ventricular function in chronic heart failure patients. In 11 th Alpe Adria Cardiology Meeting, Final program. Balatonfured, Maďarsko: Maďarská kardiologická společnost, 2003, s. 35.
  12. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jiří VÍTOVEC, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří JANČÍK a Petr DOBŠÁK. Vlastní zkušenosti s různými typy tréninku u pacientů s chronickým srdečním selháním. In Sborník abstrakt XX. konference České společnosti pro hypertenzi. Mikulov: Česká společnost pro hypertenzi, 2003, s. 70.

  2002

  1. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ a Josef TOMANDL. Are patients with chronic heart failure on the basis of ischemic heart disease and dilative cardiomyopathy different? In 10th Alpe Adria Meeting, Vienna, Austria. Vienna, Austria: Association for promotion of research and training in cardiology, 2002, s. 68.
  2. TOMAN, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Miroslav SOUČEK, Petr HUDE, Jan KREJČÍ a Jolana MÜLLEROVÁ. Dysfunkce pravé komory ve vztahu k dalším hemodynamickým veličinám u nemocných s chronickým srdečním selháním. Cor et vasa. Praha: Praha publishing, 2002, roč. 44, č. 4, s. 122. ISSN 0010-8650.
  3. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Miroslav SOUČEK, Jolana MÜLLEROVÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Is tissue doppler imaging of tricuspid annular motion useful in detection of pulmonary hypertension and humoral response in chronic heart failure patients? Journal of American College of cardiology. USA: American College of cardiology, 2002, roč. 39, č. 9, s. 259. ISSN 0735-1097.
  4. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Miroslav SOUČEK, Marie TOMANDLOVÁ a Josef TOMANDL. Jsou rozdíly v humorální aktivaci mezi pacienty s chronickým srdečním selháním na podkladě ischemické choroby srdeční a dilatační kardiomyopatie? Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing, 2002, roč. 44, č. 4, s. 117. ISSN 0010-8650.
  5. MELUZÍN, Jaroslav, Jan ČERNÝ, Lenka ŠPINAROVÁ, Ladislav GROCH, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Lada RAMBOUSKOVÁ a Roman PANOVSKÝ. Prognosis of patients with chronic coronary artery disease and severe left ventricular dysfunction. The importance of myocardial viability. Europ J Echocardiography. Exeter, UK: Elsevier, 2002, roč. 3, Suppl.I, s. S30, 1 s. ISSN 1525-2167.
  6. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Ladislav DUŠEK, Jiří TOMAN, Petr HUDE a Jan KREJČÍ. Prognostic importance of the right ventricular function assessed by Doppler tissue imaging. European Journal of Echocardiography. Exeter, Great Britain: Elsevier, 2002, roč. 4, č. 4, s. 262-271. ISSN 1525-2167.
  7. MELUZÍN, Jaroslav, Jan ČERNÝ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN, Ladislav GROCH, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Lada RAMBOUSKOVÁ a Roman PANOVSKÝ. Prognoza nemocných s chronickou ICHS a těžkou poruchou funkce levé komory. Význam hodnocení viability myokardu. Cor Vasa. Praha: CKS, 2002, roč. 44, č. 4, s. 78. ISSN 0010-8650.
  8. TOMAN, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Miroslav SOUČEK, Petr HUDE, Jan KREJČÍ a Jolana MÜLLEROVÁ. Right ventricular dysfunction and its relationships to other hemodynamic variables in patients with chronic heart failure. Europena Journal of Heart Failure. London: Elseviere Science, 2002, roč. 1, č. 1, s. 31. ISSN 1567-4215.

  2001

  1. HUDE, Petr, Marcel HORKÝ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN a Jan KREJČÍ. Apoptoza a jeji úloha v srdečním selhání. In Sborník abstrakt. Staré splavy: Česká kardiologická společnost, 2001, s. 47.
  2. HUDE, Petr, Marcel HORKÝ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN a Jan KREJČÍ. Apoptóza a jejívýznam v kardiologii. In Supplementum Cor et vasa. Praha: Praha Publishing, 2001, s. 30. 43.
  3. TOMAN, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Jan KREJČÍ, Petr HUDE a Jolana MÜLLEROVÁ. Detection of right ventricular dysfunction in patients with chronic heart failure. European Journal of Echocardiography. London, UK: A Hartcourt Health Sciences Company, 2001, roč. 2, č. 1, s. 45. ISSN 1525-2167.
  4. TOMAN, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Jiří BAKALA, Miroslav SOUČEK, Jan KREJČÍ, Petr HUDE a Jolana MÜLLEROVÁ. Funkce pravé komory u nemocných s chronickým srdečním selháním. In Supplementum Cor et vasa. Praha: Praha Publishing, 2001, s. 87.
  5. KREJČÍ, Jan, Jaroslav MELUZÍN, Miroslav NOVÁK, Jiří TOMAN, lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE a Pavel KAMARÝT. Je DDD stimulace v léčbě hypertrofické obstrukční kardiomyopatie opravdu neúčinná? In Sborník abstrakt. Staré Splavy: Česká kardiologická společnost, 2001, s. 48. Sborník ECHODNY 2001.
  6. TEJC, Miloslav, Petr HUDE, Jaroslav JULÍNEK, Jan KREJČÍ, Tomáš KÁRA, Miroslav SOUČEK, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří TOMAN. Odhad plicního kapilárního tlaku v zaklínění podle diastolického tlaku v plicnici u pacientů s chronickým srdečním selháním. Interní medicína pro praxi. Česká republika: Solen s.r.o., 2001, roč. 3, č. 1, s. 26-28. ISSN 1212-7299.
  7. HUDE, Petr, Jan KREJČÍ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN, jan SITAR, Miloslav TEJC, Jan ČERNÝ a Petr NĚMEC. PTCA u pacienta po srdeční transplantaci. Interní medicína pro praxi. Praha: Solen, 2001, roč. 3, č. 4, s. 181. ISSN 1212-7299.
  8. KREJČÍ, Jan, Jaroslav MELUZÍN, Ladislav GROCH, Jiří TOMAN, Petr HUDE a jan SITAR. PTSMA v léčbě hypertrofické obstrukční kardiomyopatie - naše první zkušenosti. Interná medicína pro praxi. Bratislava: Solen, s.r.o., 2001, roč. 1, č. 3, s. 159-160. ISSN 1335-8359.
  9. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Tomáš KÁRA a Miroslav SOUČEK. Pulsed Doppler tissue imaging of the velocity of tricuspid annular systolic motion. European Heart Journal. London, UK: WB Saunders, 2001, roč. 22, č. 1, s. 340-347. ISSN 0195-668X.
  10. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří BAKALA, Jiří TOMAN, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Tomáš KÁRA a Miroslav SOUČEK. Pulsed Doppler tissue imaging of the velocity of tricuspid annular systolic motion. A new, rapid, and non-invasive method of evaluating right ventricular systolic function. European Heart Journal. London, UK: W.B.Saunders, 2001, roč. 22, č. 4, s. 340-348. ISSN 0195-668X.
  11. TOMAN, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Jan KREJČÍ, Petr HUDE a Jolana MÜLLEROVÁ. Right ventricular function in patients with chronic heart failure. European Journal of heart Failure. Great Britain: Elsevier Science, 2001, roč. 3, Suppl.1, s. 111. ISSN 1388-9842.
  12. ŠPINAROVÁ, lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Miroslav SOUČEK a Jolana MÜLLEROVÁ. Tissue Doppler imaging of tricuspid annulus motion and pulmonary hypertension in chronic heart failure patients. European Journal of Heart Failure. Great Britain: Elsevier Science, 2001, roč. 3, Suppl.1, s. 114. ISSN 1388-9842.
  13. ŠPINAROVÁ, lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Marie TOMANDLOVÁ a Jolana MÜLLEROVÁ. Tissue Doppler of tricuspid annular velocities and humoral response in chronic heart failure patients. Acta Clin Croatia. Zagreb, Croatia: Croatian Cardiac Society, 2001, roč. 40, č. 1, s. 87. ISSN 0353-9474.
  14. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Miroslav SOUČEK a Jolana MÜLLEROVÁ. Tkáňový doppler pohybu trikuspidálního anulu a plicní hypertenze u pacientů s chronickým srdečním selháním. In Supplementum Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing, 2001, s. 84.

  2000

  1. TOMAN, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Jolana MÜLLEROVÁ a Jiří SEMÉNKA. Dopplerovské tkáňové zobrazení anulu trikuspidální chlopně a centrální hemodynamika u nemocných s chronickým srdečním selháním. In Sborník abstrakt. Staré Splavy: Česka kardiologická společnost, 2000, s. 12.
  2. MELUZÍN, Jaroslav, Libor BAKALA, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ a Jolana MÜLLEROVÁ. Non-invasive evaluation of the right ventricular function using pulsed Doppler tissue imaging of the velocity of tricuspid annular motion. Eur J Echocardiography. London: Heartcourt health Scient. Comp., 2000, roč. 1, 4 Suppl., s. 54. ISSN 1525-2167.
  3. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Josef BAKALA, Jiří TOMAN, Jan KREJČÍ a Petr HUDE. Pulsed Doppler tissue imaging of the velocity of tricuspid annular motion:a new,rapid,and non-invasive method of evaluating right ventricular function. European Heart Journal. Londýn: European Society of Cardiology, 2000, roč. 21, abstr.supp, s. 690. ISSN 0195-668X.
  4. MELUZIN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN, Jan KRERJČÍ a Petr HUDE. Pulzní tkáňová dopplerovská echokardiografie trikuspidálního anulu - nová neinvazivní metoda hodnocení funkce pravé komory. In Sborník Abstrakt. Staré Splavy: Česká kardiologická společnost, 2000, s. 11.
  5. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Jaroslav BAKALA, Jiří TOMAN, Jan KREJČÍ a Petr HUDE. Pulzní tkáňová dopplerovská echokardiografie trikuspidálního anulu-nová neinvazivní metoda hodnocení funkce pravé komory. Cor et Vasa. Praha, 2000, roč. 42, č. 4, s. 50. ISSN 0010-8650.
  6. TOMAN, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Jolana MÜLLEROVÁ a Jiří SEMÉNKA. tissue Doppler imaging of tricuspid annular velocities and central haemodynamics in chronic heart failure patients. Eur J Echocardiography. London: Heartcourt health Sc. Comp., 2000, roč. 1, č. 4, s. S57, 1 s. ISSN 1525-2167.
  7. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Marie TOMANDLOVÁ a Jolana MÜLLEROVÁ. Tkáňový oppler pohybu trikuspidálního anulu a humorální odpověď u pacientů s chronickým srdečním selháním. In ECHODNY 2000, Staré Splavy. Staré Splavy: Česká kardiologická společnost, 2000, s. 13.
  8. KREJČÍ, Jan, Petr HUDE, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN, Jan ČERNÝ, Petr NĚMEC, Milan FRÉLICH a Alžběta SIROTKOVÁ. Transplantace srdce-indikace, komplikace, terapie - naše zkušenosti ze sledování 100 pacientů po srdeční transplantaci. Vnitřní lékařství. Praha: Čes. lék. společnost JEP, 2000, roč. 46, č. 11, s. 755-759. ISSN 0042-773X.
  9. KREJČÍ, Jan, Petr HUDE, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN, Jan SITAR, Ladislav GROCH, Ivan HORŇÁČEK, Jan ČERNÝ, Petr NĚMEC a Alžběta SIROTKOVÁ. Vaskulopatie štěpu po transplantaci srdce. Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing, 2000, roč. 42, č. 4, s. 37. ISSN 0010-8650.

  1999

  1. KREJČÍ, Jan, Jiří TOMAN, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE a Ivo HOFÍREK. Prevence infekční endokarditidy ve stomatologii. In Sborník abstrakt: Orální zdraví se odráží v celkovém zdravotním stavu organismu. Brno: IDVPZ Brno, 1999, s. 8.
  2. HUDE, Petr, Jan KREJČÍ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN, Petr NĚMEC, Jan ČERNÝ, Milan FRÉLICH a Alžběta SIROTKOVÁ. Transplantace srdce- výsledky dlouhodobého sledování 100 pacientů. Scripta medica. Brno: LF MU Brno, 1999, roč. 72, č. 7, s. 331. ISSN 1211-3395.

  1998

  1. ŠPINAROVÁ, Lenka, Pavel HUDE, Jan KREJČÍ, Jiří TOMAN, Pavel NĚMEC, Jaromír ČERNÝ a Milan FRÉLICH. Srdeční transplantace - indikace, sledování, komplikace. In ECHO-dny 98. 1. vyd. Staré Splavy: Nemocnice Česká Lípa, 1998, s. 36.

  1995

  1. KREJČÍ, Jan. Nová klasifikace infekčních endokarditid a její přínos pro komplexní péči. In Sborník abstrakt: XXI. den mladých výzkumníků. Praha: Česká kardiologická společnost, 1995, s. 27. Sborník abstrakt: XXI. den mladých výzkumníků.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 5. 2024 05:21