Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. HLUCHÁŇOVÁ, Lucie, Tereza GELBÍČOVÁ a Renata KARPÍŠKOVÁ. Genetická rozmanitost humánních kmenů Listeria monocytogenes v České republice v letech 2016-2019. EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE. CZECH REPUBLIC: CESKA LEKARSKA SPOLECNOST J EV PURKYNE, 2022, roč. 71, č. 2, s. 102-108. ISSN 1210-7913.
 2. GELBÍČOVÁ, Tereza, Kristýna BRODÍKOVÁ a Renata KARPÍŠKOVÁ. Livestock-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Czech retailed ready-to-eat meat products. International Journal of Food Microbiology. AMSTERDAM: ELSEVIER, 2022, roč. 374, May 2022, s. 1-5. ISSN 0168-1605. doi:10.1016/j.ijfoodmicro.2022.109727.
 3. BRODÍKOVÁ, Kristýna, Bohdana REZKOVÁ a Renata KARPÍŠKOVÁ. Prevalence and characterization of Staphylococcus aureus in medical students during their studies. In Hot Topics in Microbiology - International Conference for Young Scientists. 2022. ISBN 978-80-973411-4-5.
 4. BRODÍKOVÁ, Kristýna, Bohdana REZKOVÁ a Renata KARPÍŠKOVÁ. Výskyt MSSA/MRSA na sliznici nosu u studentů před započetím klinické výuky a v prostředí lékařské fakulty. In 29. kongres Československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí. 2022. ISBN 978-80-88379-18-8.
 5. 2021

 6. GELBÍČOVÁ, Tereza, Martina FLORIANOVÁ, Lucie HLUCHÁŇOVÁ, Alžběta KALOVÁ, Kristýna KOŘENÁ, Nicol STRAKOVÁ a Renata KARPÍŠKOVÁ. Comparative Analysis of Genetic Determinants Encoding Cadmium, Arsenic, and Benzalkonium Chloride Resistance in Listeria monocytogenes of Human, Food, and Environmental Origin. Frontiers in Microbiology. 2021. ISSN 1664-302X. doi:10.3389/fmicb.2020.599882.
 7. KARPÍŠKOVÁ, Renata, Tereza GELBÍČOVÁ, Alžběta KALOVÁ, Eva ŠVIRÁKOVÁ, Leona BUŇKOVÁ a Irena NĚMEČKOVÁ. Mikrobiom nápojů ze sladké syrovátky. Mlékařské listy-Zpravodaj. Výzkumný ústav mlékárenský, 2021, roč. 32, č. 6, s. 23-27. ISSN 1212-950X.
 8. 2019

 9. BARÁKOVÁ, Alžběta, Tereza GELBÍČOVÁ, Soren OVERBALLE-PETERSEN, Martina FLORIANOVÁ, Eva LITRUP a Renata KARPÍŠKOVÁ. Comparative study of plasmids carrying mcr-1 gene in Gram-negative bacteria from raw meat products. Masaryk university press, 2019. ISBN 978-80-210-9373-7.
 10. GELBÍČOVÁ, Tereza, Alžběta BARÁKOVÁ, Martina FLORIANOVÁ, Ivana JAMBOROVÁ, Markéta ZELENDOVÁ, Lucie POSPÍŠILOVÁ, Ivana KOLÁČKOVÁ a Renata KARPÍŠKOVÁ. Dissemination and Comparison of Genetic Determinants of mcr-Mediated Colistin Resistance in Enterobacteriaceae via Retailed Raw Meat Products. Frontiers in Microbiology. Lausanne: FRONTIERS MEDIA SA, 2019, roč. 10, DEC 12 2019, s. 1-10. ISSN 1664-302X. doi:10.3389/fmicb.2019.02824.
 11. BARÁKOVÁ, Alžběta, Tereza GELBÍČOVÁ, Søren OVERBALLE-PETERSEN, Renata KARPÍŠKOVÁ, Martina FLORIANOVÁ a Eva LITRUP. Genetic variety of plasmid mediated colistin resistance in Gram-negative bacteria from raw meat products. In Foodborne pathogens & whole genome sequencing: impact on public health protection. 2019.
 12. BOTKA, Tibor, Roman PANTŮČEK, Ivana MAŠLAŇOVÁ, Martin BENEŠÍK, Petr PETRÁŠ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Pavla HAVLÍČKOVÁ, Marian VARGA, Helena ŽEMLIČKOVÁ, Ivana KOLÁČKOVÁ, Martina FLORIANOVÁ, Vladislav JAKUBŮ, Renata KARPÍŠKOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Lytic and genomic properties of spontaneous host-range Kayvirus mutants prove their suitability for upgrading phage therapeutics against staphylococci. Scientific Reports. London: Nature Publishing Group, 2019, roč. 9, č. 1, s. 5475-5486. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-019-41868-w.
 13. GELBÍČOVÁ, Tereza, Alžběta BARÁKOVÁ, Martina FLORIANOVÁ a Renata KARPÍŠKOVÁ. Nález Acinetobacter baumannii s rezistencí ke kolistinu s genem mcr-4. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Trios s.r.o., 2019, roč. 25, č. 1, s. 4-6. ISSN 1211-264X.
 14. ŘÍHA, Jan, Marcela VYLETĚLOVÁ-KLIMEŠOVÁ, Renata KARPÍŠKOVÁ, Ivana KOLÁČKOVÁ, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK a Martin BENEŠÍK. Neantibiotický přípravek pro léčbu stafylokokových infekcí hospodářských zvířat. 2019.
 15. BARÁKOVÁ, Alžběta, Tereza GELBÍČOVÁ, Martina FLORIANOVÁ a Renata KARPÍŠKOVÁ. Výskyt plazmidově vázané rezistence ke kolistinu u bakterií z odpadních vod v České republice. In Tomáškovy dny mladých mikrobiologů. 2019. ISBN 978-80-210-9296-9.
 16. GELBÍČOVÁ, Tereza, Alžběta BARÁKOVÁ a Renata KARPÍŠKOVÁ. Zvířata, potraviny a vnější prostředí: zdroj genů mcr kódujících rezistenci ke kolistinu. 2019. ISBN 978-80-907517-6-7.
 17. 2018

 18. RŮŽIČKOVÁ, Vladislava, Tibor BOTKA, Michaela KAVKOVÁ, Renata KARPÍŠKOVÁ, Ivana KOLÁČKOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. MOLECULAR ANALYSIS OF PLASMIDS ISOLATED FROM ST398 STRAINS OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS. In International Symposium on Staphylococci and Staphylococcal Infections | ISSSI 2018: 23 - 26 August 2018, Copenhagen, Denmark. 2018.
 19. BARÁKOVÁ, Alžběta, Lucie POSPÍŠILOVÁ, Tereza GELBÍČOVÁ a Renata KARPÍŠKOVÁ. Plazmidově vázaná rezistence ke kolistinu: hrozba i pro Českou republiku? In XX. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí. 2018. ISBN 978-80-7305-799-2.
 20. ŘÍHA, Jan, Hana NEJESCHLEBOVÁ, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK, Martin BENEŠÍK, Marcela KLIMEŠOVÁ, Renata KARPÍŠKOVÁ a Ivana KOLÁČKOVÁ. Přípravek pro léčbu MRSA infekcí hospodářských zvířat s obsahem fágového lyzátu. 2018.
 21. ŘÍHA, Jan, Marcela VYLETĚLOVÁ-KLIMEŠOVÁ, Renata KARPÍŠKOVÁ, Ivana KOLÁČKOVÁ, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK a Martin BENEŠÍK. Přípravek s antibakteriálním účinkem proti stafylokokům vyskytujícím se v prostředí zemědělské prvovýroby. 2018.
 22. 2017

 23. DOŠKAŘ, Jiří, Tibor BOTKA, Martin BENEŠÍK, Renata KARPÍŠKOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, IVANA KOLÁČKOVÁ a Roman PANTŮČEK. Collection of staphylococcal polyvalent bacteriophages suitable for phage therapy exhibiting broad lytic host-range on methicillin resistant Staphylococcus aureus strains. In IUMS 2017 Singapore - 15th International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology. Singapore, 2017. s. 32.
 24. MORÁVKOVÁ, Monika, Veronika VERBÍKOVÁ, Veronika MICHNÁ, Vladimír BABÁK, Hana CAHLÍKOVÁ, Renata KARPÍŠKOVÁ a Petr KRÁLÍK. Detection and Quantification of Listeria monocytogenes in Ready-to-eat Vegetables, Frozen Vegetables and Sprouts Examined by Culture Methods and Real-time PCR. Journal of Food and Nutrition Research. 2017, roč. 5/2017, č. 11, s. 832-837. ISSN 2333-1119. doi:10.12691/jfnr-5-11-6.
 25. MYŠKOVÁ, Petra a Renata KARPÍŠKOVÁ. Prevalence and characteristics of Salmonella in retail poultry and pork meat in the Czech republic in 2013-2014. Czech J. Food Sci. Czech Academy of Agricultural Sciences, 2017, roč. 35, č. 2, s. 106-112. ISSN 0079-4767. doi:10.17221/260/2016-CJFS.
 26. DOŠKAŘ, Jiří, Tibor BOTKA, Renata KARPÍŠKOVÁ, IVANA KOLÁČKOVÁ, Ivana MAŠLAŇOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Roman PANTŮČEK. Spontaneous mutants of staphylococcal polyvalent bacteriophages with broad lytic host-range on Staphylococcus aureus strains are suitable for phage therapy. In University of Hohenheim, Research Center for Heath Sciences. 1st German Phage Symposium. 2017. s. 87.
 27. 2016

 28. GELBÍČOVÁ, Tereza, Roman PANTŮČEK a Renata KARPÍŠKOVÁ. Virulence factors and resistance to antimicrobials in Listeria monocytogenes serotype 1/2c isolated from food. Journal of Applied Microbiology. Blackwell Science, 2016, roč. 121, č. 2, s. 569-576. ISSN 1364-5072. doi:10.1111/jam.13191.
 29. 2015

 30. GELBÍČOVÁ, Tereza, Ivana KOLÁČKOVÁ, Roman PANTŮČEK a Renata KARPÍŠKOVÁ. A novel mutation leading to a premature stop codon in inlA of Listeria monocytogenes isolated from neonatal listeriosis. New Microbiologica. Bologna, Italy: Italian Society for Medical Virology (SIVIM), 2015, roč. 38, č. 2, s. 293-296. ISSN 1121-7138.
 31. GELBÍČOVÁ, Tereza, Ivana KOLÁČKOVÁ a Renata KARPÍŠKOVÁ. Genotyping and virulence factors of Listeria monocytogenes in terms of food safety. Journal of Food and Nutrition Research. 2015, roč. 54, č. 1, s. 79-84. ISSN 1336-8672.
 32. MASAŘÍKOVÁ, Martina, Ivan MANGA, Alois ČÍŽEK, Monika DOLEJSKÁ, Veronika ORAVCOVÁ, Petra MYŠKOVÁ, Renata KARPÍŠKOVÁ a Ivan LITERÁK. Salmonella enterica resistant to antimicrobials in wastewater effluents and black-headed gulls in the Czech Republic, 2012. Science of the Total Environment. 2015, roč. 542, s. 102-107. ISSN 0048-9697.
 33. DUŠKOVÁ, Marta, Josef KAMENÍK, Ondrej ŠEDO, Zbyněk ZDRÁHAL, Alena SALÁKOVÁ, Renata KARPÍŠKOVÁ a Ines LAČANIN. Survival and growth of lactic acid bacteria in hot smoked dry sausages (non-fermented salami) with and without sensory deviations. Food Control. Oxford: Elsevier Science Ltd, 2015, roč. 50, April, s. 804-808. ISSN 0956-7135. doi:10.1016/j.foodcont.2014.10.030.
 34. 2014

 35. MYŠKOVÁ, Petra, Renata KARPÍŠKOVÁ, Lucia OSLANECOVÁ a Hana DRAHOVSKÁ. Clonal Distribution of Monophasic Salmonella enterica Subsp. enterica Serotype 4,[5],12:i:- in the Czech Republic. Foodborne Pathogens and Disease. New Rochelle, NY: Mary Ann Liebert, Inc., 2014, roč. 11, č. 8, s. 664-666. ISSN 1535-3141. doi:10.1089/fpd.2013.1703.
 36. MYŠKOVÁ, Petra a Renata KARPÍŠKOVÁ. Diverzita humánních izolátů salmonel v Jihomoravském kraji v letech 2009-2012. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Mladá fronta a.s., 2014, roč. 63, č. 2, s. 116-120. ISSN 1210-7913.
 37. BURSOVÁ, Šárka, Marta DUŠKOVÁ, Lenka NECIDOVÁ, Renata KARPÍŠKOVÁ a Petra MYŠKOVÁ. Mikrobiologické laboratorní metody. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2014. 80 s. ISBN 978-80-7305-676-6.
 38. JANECKO, Nicol, Alois ČÍŽEK, Dana HALOVÁ, Renata KARPÍŠKOVÁ, Petra MYŠKOVÁ a Ivan LITERÁK. Prevalence, Characterization and Antibiotic Resistance of Salmonella Isolates in Large Corvid Species of Europe and North America Between 2010 and 2013. Zoonoses and Public Health. Wiley, 2014. ISSN 1863-2378. doi:10.1111/zph.12149.
 39. MYŠKOVÁ, Petra a Renata KARPÍŠKOVÁ. Rezistence baktérií rodu Salmonella k antimikrobiálním látkám. In 26. Pečenkovy epidemiologické dny. 2014. ISBN 978-80-904667-2-2.
 40. MYŠKOVÁ, Petra a Renata KARPÍŠKOVÁ. Unusual Occurrence of Salmonella Mikawasima in 2012–2013 in the Czech Republic: Part of a Multistate Outbreak? Polish Journal of Microbiology. POLISH SOCIETY OF MICROBIOLOGISTS, 2014, roč. 63, č. 3, s. 355-357. ISSN 1733-1331.
 41. KARPÍŠKOVÁ, Renata a Tereza GELBÍČOVÁ. Virulence baktérií Listeria monocytogenes. In 26. Pečenkovy epidemiologické dny. 2014.
 42. KARPÍŠKOVÁ, Renata, Tereza GELBÍČOVÁ a Ivana KOLÁČKOVÁ. Virulence characteristics of food and human strains of Listeria monocytogenes serotype 1/2c. In German Symposium on Zoonoses Research 2014 and 7th International Conference on Emerging Zoonoses. 2014.
 43. 2013

 44. GELBÍČOVÁ, Tereza a Renata KARPÍŠKOVÁ. Antimicrobial resistance of Listeria monocytogenes strains isolated from humans in the Czech Republic. In FEMS 2013 - the 5th congress of European microbiologists. 2013.
 45. GELBÍČOVÁ, Tereza a Renata KARPÍŠKOVÁ. Antimikrobiální rezistence kmenů Listeria monocytogenes pocházejících od lidí a z potravin v České republice. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS, spol. s r. o., 2013, roč. 19, č. 2, s. 32-35. ISSN 1211-264X.
 46. MYŠKOVÁ, Petra, Renata KARPÍŠKOVÁ a Daniela DĚDIČOVÁ. Epidemické případy salmonelóz v České republice v roce 2012. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2013, roč. 62, č. 2, s. 59-63. ISSN 1210-7913.
 47. MYŠKOVÁ, Petra a Renata KARPÍŠKOVÁ. Nálezy salmonel v potravinách v letech 2011-2012. Veterinářství. Profi Press s.r.o., 2013, roč. 2013, č. 63, s. 474-478, 4 s. ISSN 0001-5210.
 48. MYŠKOVÁ, Petra a Renata KARPÍŠKOVÁ. Nálezy salmonel v potravinách v roce 2012. In Lenka Vorlová, Bohumíra Janštová, Šárka Cupáková. XV. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2013. s. 9-11. ISBN 978-80-7305-650-6.
 49. MASAŘÍKOVÁ, Martina, Alois ČÍŽEK, Ivan LITERÁK, Petra MYŠKOVÁ a Renata KARPÍŠKOVÁ. Prevalence epidemiologicky významných sérotypů salmonel izolovaných z racků chechtavých v letech 1991-2012. In Kongres Klinické Mikrobiologie, Infekčních Nemocí a Epidemiologie. 2013.
 50. MYŠKOVÁ, Petra a Renata KARPÍŠKOVÁ. Salmonela v produktech rostlinného původu - nové nebezpečí? Výživa a potraviny. Praha: Společnost pro výživu, 2013, roč. 68, č. 4, s. 86-88. ISSN 1211-846X.
 51. MYŠKOVÁ, Petra, Renata KARPÍŠKOVÁ a Daniela DĚDIČOVÁ. Salmonella outbreaks in the Czech Republic in 2012 caused by rare serotypes. In FEMS 2013 - the 5th congress of European microbiologists. 2013.
 52. MYŠKOVÁ, Petra a Renata KARPÍŠKOVÁ. Salmonella Stanley v České republice. In 26. kongres ČSSM. 2013. ISBN 978-80-260-4507-6.
 53. GELBÍČOVÁ, Tereza a Renata KARPÍŠKOVÁ. Stav antimikrobiální rezistence Listeria monocytogenes v České republice. In Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (4. ročník) - sborník přednášek. Vydání I. Zlín: Procházka Bořek - Produkce, 2013. s. 114-115. ISBN 978-80-87735-08-4.
 54. 2012

 55. POSPÍŠILOVÁ, Petra, Renata KARPÍŠKOVÁ, Lea JAKUBCOVÁ a Daniela DĚDIČOVÁ. Defektní sérotypy rodu Salmonella na území České republiky. In XXI. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů. 2012. ISBN 978-80-210-5874-3.
 56. ŠŤÁSTKOVÁ, Zora, Renata KARPÍŠKOVÁ, Tereza GELBÍČOVÁ, Václav VAŇÁČ, Štěpán TŮMA a Bronislava SVĚTLÍKOVÁ. Detection of enterotoxinogenic genes in Staphylococcus aureus isolated from bulk tank cows milk samples in the Czech Republic. Acta Alimentaria. 2012, roč. 41, č. 3, s. 327-333. doi:10.1556/AAlim.41.2012.3.4.
 57. MYŠKOVÁ, Petra, Renata KARPÍŠKOVÁ, Daniela DĚDIČOVÁ a Lea JAKUBCOVÁ. Epidemie salmonelóz v ČR v roce 2011. In Pečenkovy epidemiologické dny 2012. 2012. ISBN 978-80-904667-1-5.
 58. DUŠKOVÁ, Marta, Ondrej ŠEDO, Kateřina KŠICOVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL a Renata KARPÍŠKOVÁ. Identification of lactobacilli isolated from food by genotypic methods and MALDI-TOF MS. International Journal of Food Microbiology. Amserdam: Elsevier BV, 2012, roč. 159, č. 2, s. 107-114. ISSN 0168-1605. doi:10.1016/j.ijfoodmicro.2012.07.029.
 59. KARPÍŠKOVÁ, Renata, Petra MYŠKOVÁ a Ivana KOLÁČKOVÁ. Nálezy vybraných patogenů u drůbeže z tržní sítě. In Hygiena a technologie potravin XLII. Lenfeldovy a Hoeklovy dny. 2012. ISBN 978-80-7305-632-2.
 60. GELBÍČOVÁ, Tereza a Renata KARPÍŠKOVÁ. Outdoor environment as a source of Listeria monocytogenes in food chain. Czech Journal of Food Sciences. 2012, roč. 30, č. 1, s. 83-88. ISSN 1212-1800.
 61. POSPÍŠILOVÁ, Petra, Renata KARPÍŠKOVÁ, Lea JAKUBCOVÁ a Daniela DĚDIČOVÁ. Useful tools in revealing Salmonella outbreaks. In Lenka Vorlová, Bohumíra Janštová, Šárka Cupáková. XIV. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí. Brno, 2012. s. 55-57. ISBN 978-80-7305-612-4.
 62. GELBÍČOVÁ, Tereza a Renata KARPÍŠKOVÁ. Výskyt a typizace izolátů Listeria monocytogenes v syrovém kravském mléce odebraném na farmách a z prodejních automatů. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS, spol. s r. o., 2012, roč. 18, č. 2, s. 38-42. ISSN 1211-264X.
 63. MYŠKOVÁ, Petra, Renata KARPÍŠKOVÁ a Daniela DĚDIČOVÁ. Výskyt monofazické varianty Salmonella 9,12:l,v:- v České republice. Veterinářství. 2012, roč. 2012, č. 62, s. 632-634. ISSN 0506-8231.
 64. 2011

 65. KARPÍŠKOVÁ, Renata, Petra POSPÍŠILOVÁ a Ivana KOLÁČKOVÁ. A comparasion of Salmonella occurence in pork meat and meat products. Maso International. Maso International, 2011, roč. 1, č. 1, s. 3-6. ISSN 1805-5281. doi:10.2754/avb201101010003.
 66. POSPÍŠILOVÁ, Petra, Renata KARPÍŠKOVÁ, Lea JAKUBCOVÁ a Daniela DĚDIČOVÁ. Charakteristika a výskyt defektní varianty Salmonella Infantis v České republice. In XX. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů. 2011.
 67. GELBÍČOVÁ, Tereza, Renata KARPÍŠKOVÁ a Kateřina DEMNEROVÁ. Mléko a prostředí mlékárenské výroby: zdroje a cesty šíření Listeria monocytogenes. Mlékařské listy. 2011, roč. 22, č. 128, s. 12-15. ISSN 1212-950X.
 68. KARPÍŠKOVÁ, Renata, Petra POSPÍŠILOVÁ a Ivana KOLÁČKOVÁ. Nálezy salmonel ve vepřovém mase a masných výrobcích. Maso. 2011. ISSN 1210-4086.
 69. GELBÍČOVÁ, Tereza a Renata KARPÍŠKOVÁ. Využití metody PCR-RFLP k detekci potenciálně invazivních kmenů L. monocytogenes. Chemické listy. 2011, roč. 105, č. 9, s. 702-706. ISSN 1213-7103.
 70. 2010

 71. DUŠKOVÁ, Marta, Ondrej ŠEDO, Zbyněk ZDRÁHAL a Renata KARPÍŠKOVÁ. Identifikace laktobacilů izolovaných z potravin pomocí PCR a MALDI-TOF MS. In XII. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí. Brno: Veterinární a farmaceutické univerzita Brno, 2010. s. 35-37. ISBN 978-80-7305-104-4.
 72. ŠEDO, Ondrej, Andrea TESHIM, Marta DUŠKOVÁ, Magdaléna KAČALOVÁ, Renata KARPÍŠKOVÁ, Ivo SEDLÁČEK a Zbyněk ZDRÁHAL. MALDI-MS profiling of lactic acid bacteria. In Proceedings of the International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics. 2010. ISBN 978-80-970168-4-5.
 73. KOPUNCOVÁ, Monika, Petra POSPÍŠILOVÁ, Daniela DĚDIČOVÁ a Renata KARPÍŠKOVÁ. Možná úskalí při sérotypizaci Salmonella Typhimurium a Salmonella 4,5,12:i:-. Proč v praxi nebývají určeny správně? In XIX. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů. 2010.
 74. KARPÍŠKOVÁ, Renata, Petra POSPÍŠILOVÁ a Lea JAKUBCOVÁ. Nálezy salmonel u drůbeže v tržní síti: výsledky studie MIKROMON v letech 1999–2009. Zprávy Epidemiologie a Mikrobiologie. Praha: Státní zdravotní ústav, 2010, roč. 19, č. 11, s. 332-333. ISSN 1803-6422.
 75. ŠŤÁSTKOVÁ, Zora, Renata KARPÍŠKOVÁ, Sylva KARPÍŠKOVÁ a Krina TRIVEDI. Occurrence of MRSA in raw milk in the Czech Republic. 2010. s. 156-157, 1 s.
 76. GELBÍČOVÁ, Tereza a Renata KARPÍŠKOVÁ. Patogenní potenciál L. monocytogenes izolovaných z potravin. In XII. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí. 2010. s. 38-40.
 77. 2009

 78. GELBÍČOVÁ, Tereza, Kateřina KOUKALOVÁ a Renata KARPÍŠKOVÁ. Analýza zdrojů a cest šíření L. monocytogenes v prostředí mlékárenského podniku vyrábějícího zrající sýry. In II. vedecká konferencia stretnutie mladých vedeckých pracovníkov v potravinárstve. 2009. s. 53-58.
 79. ŠŤÁSTKOVÁ, Zora, Sylva KARPÍŠKOVÁ a Renata KARPÍŠKOVÁ. Findings of Methicillin-Resistant Strains of Staphylococcus aureus in Livestock. Czech Journal of Food Sciences. Praha: Česká akademie zemědělských věd, 2009, roč. 27, č. 2, s. 36-41, 5 s. ISSN 1212-1800.
 80. NECIDOVÁ, Lenka, Bohdana JANŠTOVÁ, Sylva KARPÍŠKOVÁ, Šárka CUPÁKOVÁ, Marta DUŠKOVÁ a Renata KARPÍŠKOVÁ. Importance of Enterococcus spp. for Forming a Biofilm. Czech J. Food Sci. Praha, 2009, roč. 27, č. 2, s. S354-S356, 3 s. ISSN 1212-1800.
 81. KARPÍŠKOVÁ, Renata a Tereza GELBÍČOVÁ. Moderní metody ověřování hygieny prodeje masných výrobků v tržní síti. Maso. 2009, roč. 3, s. 53-54.
 82. KARPÍŠKOVÁ, Renata, Zora ŠŤÁSTKOVÁ a Sylva KARPÍŠKOVÁ. Nálezy meticilin rezistentních Staphylococcus aureus u zvířat. Veterinářství. Praha: Profi Press, s.r.o., 2009, roč. 59, č. 1, s. 34-38, 4 s. ISSN 0506-8231.
 83. ŠŤÁSTKOVÁ, Zora, Sylva KARPÍŠKOVÁ a Renata KARPÍŠKOVÁ. Nebezpečí přenosu meticilin rezistentních kmenů S. aureus mezi člověkem a zvířetem. In XVIII. konference mladých mikrobiologů - Tomáškovy dny 2009. Brno: ČSSM, 2009. s. 39-40, 48 s.
 84. GELBÍČOVÁ, Tereza a Renata KARPÍŠKOVÁ. Occurrence and characteristics of Listeria monocytogenes in ready-to-eat food from retail market in the Czech Republic. Czech Journal of Food Sciences. 2009, roč. 27, sp.is.2, s. S2-3-S2-7.
 85. ŠŤÁSTKOVÁ, Zora, Sylva KARPÍŠKOVÁ a Renata KARPÍŠKOVÁ. Occurrence of methicillin-resistant strains of Staphylococcus aureus at a goat breeding farm. Veterinary Medicine - Czech. Brno: Veterinary Research Institute Brno, 2009, roč. 54, č. 9, s. 419-426. ISSN 0375-8427.
 86. GELBÍČOVÁ, Tereza a Renata KARPÍŠKOVÁ. Význam typizačních metod při vyhledávání vehikul u listerióz. In XI. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí. 2009. s. 7-9.
 87. 2008

 88. RŮŽIČKOVÁ, Vladislava, Renata KARPÍŠKOVÁ, Roman PANTŮČEK, Markéta POSPÍŠILOVÁ, Pavla HOLOCHOVÁ-ČERNÍKOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Genotype analysis of enterotoxin H-positive Staphylococcus aureus strains isolated from food samples in the Czech Republic. International Journal of Food Microbiology. USA: Elsevier BV, 2008, roč. 121, č. 1, s. 60-65, 5 s. ISSN 0168-1605.
 89. RŮŽIČKOVÁ, Vladislava, Renata KARPÍŠKOVÁ, Pavla HOLOCHOVÁ, Markéta POSPÍŠILOVÁ, Jiří DOŠKAŘ a Roman PANTŮČEK. Genotype variability of the enterotoxin H-positive Staphylococcus aureus strains isolated from patients and foods in the Czech Republic. In 13th International Symposium on Staphylococci and Staphylococcal Infections. Cairns, Australia: Australian Society for Antimicrobials, 2008. s. 41.
 90. KARPÍŠKOVÁ, Renata a Tereza GELBÍČOVÁ. Charakteristika a prevalence klonů Listeria monocytogenes izolovaných od pacientů v letech 2001-2008 v České republice. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2008, roč. 57, č. 4, s. 137-140.
 91. GELBÍČOVÁ, Tereza, Zora ŠŤÁSTKOVÁ, Markéta POSPÍŠILOVÁ a Renata KARPÍŠKOVÁ. Charakteristika izolátů Listeria monocytogenes z mléčných výrobků. Veterinářství. 2008, roč. 58, č. 5, s. 324-326.
 92. RŮŽIČKOVÁ, Vladislava, Pavla HOLOCHOVÁ, Renata KARPÍŠKOVÁ, Roman PANTŮČEK, Markéta POSPÍŠILOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Molecular typing of the enterotoxin H-positive Staphylococcus aureus strains isolated from patients and foods in the Czech Republic. In Pathophysiology of Staphylococci. Abstract book. Würzburg, Germany: Transregional Collaborative Research Center 34, 2008. s. 77.
 93. KARPÍŠKOVÁ, Sylva, Zora ŠŤÁSTKOVÁ a Renata KARPÍŠKOVÁ. Nález meticilin rezistentních Staphylococcus aureus u potravinových zvířat v ČR. In XVII. konference mladých mikrobiologů - Tomáškovy dny 2008. 2008.
 94. GELBÍČOVÁ, Tereza a Renata KARPÍŠKOVÁ. Nálezy Listeria monocytogenes v potravinách z tržní sítě České republiky. In III. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou. 2008. s. 153-156.
 95. NECIDOVÁ, Lenka, Bohdana JANŠTOVÁ, Sylva KARPÍŠKOVÁ, Šárka CUPÁKOVÁ, Marta DUŠKOVÁ a Renata KARPÍŠKOVÁ. Posouzení tvorby biofilmů u bakterií Enterococcus spp. fenotypovými metodami. In XXXVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno: neuveden, 2008. s. 155-158.
 96. GELBÍČOVÁ, Tereza a Renata KARPÍŠKOVÁ. Prevalence Listeria monocytogenes ve zrajících sýrech z tržní sítě České republiky. In X. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí. 2008. s. 37-39.
 97. KARPÍŠKOVÁ, Renata, Tereza GELBÍČOVÁ a Zora ŠŤÁSTKOVÁ. Typing of Listeria monocytogenes from ready-to-eat foods and humans. Acta Scientiarum Polonorum, Medicina Veterinaria. 2008, roč. 7, č. 3, s. 43-48.
 98. 2007

 99. HOLASOVÁ, Martina, Renata KARPÍŠKOVÁ, Sylva KARPÍŠKOVÁ, Vladimír BABÁK a Jarmila SCHLEGELOVÁ. Comparison of methods for the determination of antimicrobial resistance in Campylobacter spp. human and the food chain isolates. Veterinární medicína. 2007, roč. 52, č. 4, s. 169-174. ISSN 0375-8427.
 100. 2006

 101. HRADECKÁ, Helena, Ivana KOLÁČKOVÁ, Renata KARPÍŠKOVÁ a Ivan RYCHLÍK. An outbreak of human salmonellosis caused by ampicillin-resistant Salmonella enterica serovar Enteritidis PT13 in the Czech Republic. Epidemiology and Infection. 2006, 4 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 3. 2023 00:12