Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Hana PAULOVÁ, Jiří DOSTÁL, Ondřej PEŠ, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Biochemie pro biomedicínské techniky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 177 s. ISBN 978-80-210-9857-2.
 2. PAULOVÁ, Hana, Jiří DOSTÁL, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Ondřej PEŠ, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Biochemie pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 154 s. ISBN 978-80-210-9858-9.
 3. 2019

 4. KOUTSOULAS, Antonios, Martina ČARNECKÁ, Jiří SLANINA, Jaroslav TOTH a Iva SLANINOVÁ. Characterization of Phenolic Compounds and Antiproliferative Effects of Salvia pomifera and Salvia fruticosa Extracts. Molecules. Basel: MDPI, 2019, roč. 24, č. 16, s. 1-18. ISSN 1420-3049. doi:10.3390/molecules24162921.
 5. SÁNDOR, Roman, Jiří SLANINA, Adam MIDLIK, Kristýna ŠEBRLOVÁ, Lucie NOVOTNÁ, Petr TÁBORSKÝ, Eva TÁBORSKÁ a Ondřej PEŠ. SANGUINARINE IS REDUCED BY NADH THROUGH A COVALENT ADDUCT. In 20. ročník Školy hmotnostní spektrometrie. 2019. ISBN 978-80-88195-14-6.
 6. DRABINOVÁ, Martina, Martina ČARNECKÁ, Otakar HUMPA, Iva SLANINOVÁ a Jiří SLANINA. SYNTHESIS AND EVALUATION OF ACETYL DERIVATIVES OF DIBENZOCYCLOOCTADIENE LIGNANS AS P-GLYCOPROTEIN INHIBITORS. In 20. ročník Školy hmotnostní spektrometrie. 2019. ISBN 978-80-88195-14-6.
 7. 2018

 8. DRABINOVÁ, Martina, Jiří SLANINA, Iva SLANINOVÁ, Martina ČARNECKÁ a Otakar HUMPA. Inhibice P-glykoproteinu dibenzocyklooktadienovými lignany z rostliny Schizandra chinensis. In Květinův den. 2018. ISBN 978-80-263-1405-9.
 9. SÁNDOR, Roman, Jiří SLANINA, Adam MIDLIK, Kristýna ŠEBRLOVÁ, Lucie NOVOTNÁ, Martina ČARNECKÁ, Iva SLANINOVÁ, Petr TÁBORSKÝ, Eva TÁBORSKÁ a Ondřej PEŠ. Sanguinarine is reduced by NADH through a covalent adduct. Phytochemistry. Oxford: Pergamon-Elsevier Science LTD, 2018, roč. 145, JAN 2018, s. 77-84. ISSN 0031-9422. doi:10.1016/j.phytochem.2017.10.010.
 10. DRABINOVÁ, Martina, Martina ČARNECKÁ, Iva SLANINOVÁ, Otakar HUMPA a Jiří SLANINA. Synthesis of dibenzocyclooctadiene lignans derivatives as P-glycoprotein inhibitors. In Liblice 2018. 2018.
 11. 2017

 12. DOSTÁL, Jiří, Hana PAULOVÁ, Jiří SLANINA a Eva TÁBORSKÁ. Biochemie pro posluchače bakalářských oborů. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 158 s. ISBN 978-80-210-5020-4.
 13. DRABINOVÁ, Martina, Martina ČARNECKÁ, Gabriela PÁCHNIKOVÁ, Otakar HUMPA, Iva SLANINOVÁ a Jiří SLANINA. P-glycoprotein inhibition by dibenzocyclooctadiene lignans from Schisandra chinensis. In XVIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2017. ISBN 978-80-210-8765-1.
 14. 2014

 15. SLANINOVÁ, Iva, Kristýna PĚNČÍKOVÁ, Jana KANTOROVÁ, Jiří SLANINA a Eva TÁBORSKÁ. Antitumour activities of sanguinarine and related alkaloids. Phytochemistry reviews. Dordrecht: Springer, 2014, roč. 13, č. 1, s. 51-68. ISSN 1568-7767. doi:10.1007/s11101-013-9290-8.
 16. PÁCHNIKOVÁ, Gabriela, Jiří SLANINA, Martina ČARNECKÁ, Karel ŠMEJKAL a Iva SLANINOVÁ. Dibenzocyklooktadiénové lignany - nové inhibítory multi-liekovej rezistencie nádorových buniek. In Biologické dny, Pokroky a výzvy současné nádorové biologie, 4. - 5. 9. 2014, Brno. 2014.
 17. PÁCHNIKOVÁ, Gabriela, Jiří SLANINA, Martina ČARNECKÁ, Karel ŠMEJKAL a Iva SLANINOVÁ. Characterisation of dibenzocyclooctadiene lignans involved in modulation of multidrug resistance in cancer cells. In Trends in Natural Product Research, 23. - 25. 6. 2014, Olomouc. 2014.
 18. SLANINA, Jiří, Gabriela PÁCHNIKOVÁ, Martina ČARNECKÁ, Ludmila KOUBÍKOVÁ, Lenka ADÁMKOVÁ, Otakar HUMPA, Karel ŠMEJKAL a Iva SLANINOVÁ. Identification of Key Structural Characteristics of Schisandra chinensis Lignans Involved in P-Glycoprotein Inhibition. Journal of Natural Products. Washington: American Chemical Society, 2014, roč. 77, č. 10, s. 2255-2263. ISSN 0163-3864. doi:10.1021/np500521v.
 19. 2013

 20. PÁCHNIKOVÁ, Gabriela, Jiří SLANINA, Martina ČARNECKÁ, Ludmila KOUBÍKOVÁ a Iva SLANINOVÁ. Dibenzocyclooctadiene lignans - compounds interesting for cancer therapy. In Cell Death, a Biomedical Paradigm, 21st ECDO Euroconference on Apoptosis and 10th Training course, 25.-28. 9. 2013, Paris, France. 2013.
 21. 2012

 22. DOSTÁL, Jiří, Hana PAULOVÁ, Jiří SLANINA a Eva TÁBORSKÁ. Biochemie pro posluchače bakalářských oborů. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 158 s. ISBN 978-80-210-5020-4.
 23. PÁCHNIKOVÁ, Gabriela, Ludmila KOUBÍKOVÁ, Jiří SLANINA, Martina ČARNECKÁ a Iva SLANINOVÁ. Effect of dibenzocyclooctadiene lignans on multidrug resistant promyelotic leukaemia cells. In Natural Anticancer Drugs, 30.6.-4.7.2012, Olomouc. 2012. ISSN 1213-8118.
 24. SLANINA, Jiří, Martina ČARNECKÁ, Anežka ZEMÁNKOVÁ, Ondřej PEŠ, Gabriela PÁCHNIKOVÁ, Ondřej VYMAZAL a Iva SLANINOVÁ. Isolation of P-glycoprotein inhibitors from Schisandra chinensis. In Natural Anticancer Drugs, 30.6.-4.7.2012, Olomouc, Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Republ. 2012 Jun; 156 (Supplement 1):S1-S100. 2012. ISSN 1213-8118.
 25. TÁBORSKÁ, Eva, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jiří DOSTÁL, Hana PAULOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jiří SLANINA, Jaroslava TALLOVÁ a Josef TOMANDL. Lékařská chemie I. Obecná a anorganická chemie. 3. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 156 s. učební text. ISBN 978-80-210-3790-8.
 26. DOSTÁL, Jiří, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jiří SLANINA, Jaroslava TALLOVÁ, Josef TOMANDL a Marie TOMANDLOVÁ. Lékařská chemie II. Bioorganická chemie. Jiří Dostál a kol. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 165 s. ISBN 978-80-210-5538-4.
 27. 2011

 28. SLANINA, Jiří, Lenka ADÁMKOVÁ, Iva TOMALOVÁ, Martina ČARNECKÁ, Ludmila KOUBÍKOVÁ, Jindřiška HAMMEROVÁ, Gabriela PÁCHNIKOVÁ a Iva SLANINOVÁ. Dibenzocyklooktadienové lignany inhibují transport cytostatika doxorubicinu z rezistentních nádorových buněk exprimujících multidrug rezistentní protein 1 a P-glykoprotein. In XV. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník příspěvků. 2011.
 29. TÁBORSKÁ, Eva, Jaromír SLÁMA, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jiří DOSTÁL, Hana PAULOVÁ, Jiří SLANINA, Jaroslava TALLOVÁ a Josef TOMANDL. Medical Chemistry I. General and Inorganic Chemistry. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 152 s. učební text. ISBN 978-80-210-4091-5.
 30. DOSTÁL, Jiří, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ, Jaroslava TALLOVÁ, Josef TOMANDL a Marie TOMANDLOVÁ. Medical Chemistry II - Bioorganic Chemistry. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 164 s. učební text. ISBN 978-80-210-4128-8.
 31. 2010

 32. SLANINA, Jiří, Lenka ADÁMKOVÁ, Ludmila KOUBÍKOVÁ, Jindřiška HAMMEROVÁ a Iva SLANINOVÁ. DEOXYSCHIZANDRIN AND GAMMA-SCHIZANDRIN RESTORE THE CYTOTOXIC ACTION OF DOXORUBICIN IN MULTI-DRUG RESISTANT LUNG CANCER CELLS COR-L23/R. In Functional Molecules from Natural Sources. 1st. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2010. s. 140-145. Special Publication No. 320. ISBN 978-1-84755-259-4.
 33. SMEJKAL, Karel, Tereza SLAPETOVÁ, Pavel KRMENČÍK, Petr BABULA, Stefano DALL'ACQUA, Gabbriella INNOCENTI, Jan VANČO, Elisabetta CASARIN, Maria CARRARA, Karolina KALVAROVÁ, Margita DVORSKÁ, Jiří SLANINA, Eva KRAMÁŘOVÁ, Ondřej JULÍNEK a Marie URBANOVÁ. Evaluation of cytotoxic activity of Schisandra chinensis lignans. Planta Medica. Stuttgart - New York: Thieme Medical Publishers, 2010, roč. 76, č. 15, s. 1672-1677. ISSN 0032-0943.
 34. ŠMEJKAL, Karel, Tereza ŠLAPETOVÁ, Pavel KRMENČÍK, Renata KUBÍNOVÁ, Pavel SUCHÝ, Stefano DALLACQUA, Gabbriella INNOCENTI, Ján VANČO, Karolína KALVAROVÁ, Margita DVORSKÁ, Jiří SLANINA, Eva KRAMÁŘOVÁ, Jan MUSELÍK a Milan ŽEMLIČKA. Evaluation of the Antiradical Activity of Schisandra Chinensis Lignans Using Different Experimental Models. Molecules. Basel: MDPI, 2010, roč. 15, č. 3, s. 1223-1231. ISSN 1420-3049.
 35. TÁBORSKÁ, Eva, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jiří DOSTÁL, Hana PAULOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jiří SLANINA, Jaroslava TALLOVÁ a Josef TOMANDL. Lékařská chemie I. Obecná a anorganická chemie. 2. dotisk 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 156 s. učební text. ISBN 978-80-210-3790-8.
 36. BŘEZINOVÁ, Lenka, Helena VLAŠÍNOVÁ, Ladislav HAVEL, Otakar HUMPA a Jiří SLANINA. Validated method for bioactive lignans in Schisandra chinensis in vitro cultures using a solid phase extraction and a monolithic column application. BIOMEDICAL CHROMATOGRAPHY. CHICHESTER, England: JOHN WILEY & SONS LTD, 2010, roč. 24, č. 9, s. 954-960. ISSN 0269-3879.
 37. 2009

 38. DOSTÁL, Jiří, Hana PAULOVÁ, Jiří SLANINA a Eva TÁBORSKÁ. Biochemie pro posluchače bakalářských oborů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 158 s. ISBN 978-80-210-5020-4.
 39. SLANINA, Jiří, Lenka ADÁMKOVÁ, Ludmila KOUBÍKOVÁ, Jindřiška HAMMEROVÁ a Iva SLANINOVÁ. Deoxyschizandrin and gama-schizandrin restore the cytotoxic action of doxorubicin in multi-drug resistant lung cancer cells COR-L23/R. In Book of Abstract of Conference of Functional Molecules from Natural Sources. Oxford, UK: RSC Biotechnology Group, 2009. 1 s.
 40. SLANINOVÁ, Iva, Lenka BŘEZINOVÁ, Ludmila KOUBÍKOVÁ a Jiří SLANINA. Dibenzocyclooctadiene lignans overcome drug resistance in lung cancer cells - Study of structure-activity relationship. Toxicology in Vitro. Elsevier, 2009, roč. 23, č. 6, s. 1047-1054. ISSN 0887-2333.
 41. SLANINOVÁ, Iva, Lenka ADÁMKOVÁ, Ludmila KOUBÍKOVÁ, Jindřiška HAMMEROVÁ a Jiří SLANINA. Dibenzocyclooctadiene lignans restore the cytotoxic action of doxorubicin in multidrug resistant lung cancer cells COR-L23/R. In Analytical Cytometry V - Book of Abstracts. Olomouc, Česká republika: ČSAC, 2009. 2 s.
 42. SLANINOVÁ, Iva, Jiří SLANINA, Jana GREGOROVÁ, Jana URBANOVÁ, Petr TÁBORSKÝ, Jindřiška HAMMEROVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Exceptional fluorescence properties of some quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids. In Book of Abstract of Conference of Functional Molecules from Natural Sources. Oxford, UK: RSC Biotechnology Group, 2009. 1 s.
 43. KOUBÍKOVÁ, Ludmila, Iva SLANINOVÁ, Lenka ADÁMKOVÁ, Jindřiška HAMMEROVÁ, Michaela BROOŠOVÁ, Kamila ŠEVČÍKOVÁ a Jiří SLANINA. The effect of lignans from schisandra chinensis on drug resistance of lung cancer cells. In XIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 72-72. ISBN 978-80-210-4830-0.
 44. 2008

 45. SLANINA, Jiří, Lenka BŘEZINOVÁ, Hana PAULOVÁ a Otakar HUMPA. Antioxidant lignans from petroleum ether extract of Schisandra chinensis. Planta Medica. Stuttgart - New York: Thieme Medical Publishers, 2008, roč. 74, č. 9, s. 952-952. ISSN 0032-0943.
 46. HAVEL, Ladislav, Helena VLAŠÍNOVÁ, I BOHATCOVÁ, V TROJAN, Jiří SLANINA a Lenka BŘEZINOVÁ. Dibenzocyclooctadiene lignan production in Schisandra chinensis embryogenic culture. Journal of Biotechnology. Amsterdam: Elsevier, 2008, roč. 136, s. S437, 1 s. ISSN 0168-1656.
 47. SLANINOVÁ, Iva, Jiří SLANINA a Eva TÁBORSKÁ. Fluorescenční vlastnosti kvartérních benzo[c]fenanthridinových alkaloidů a jejich využití jako supravitálních DNA sond. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2008, roč. 102, č. 102, s. 427-433. ISSN 0009-2770.
 48. CHVÁTALOVÁ, Kateřina, Iva SLANINOVÁ, Lenka BŘEZINOVÁ a Jiří SLANINA. Influence of dietary phenolic acids on redox status of iron: Ferrous iron autoxidation and ferric iron reduction. Food Chemistry. Elsevier Ltd., 2008, roč. 106, č. 2, s. 650-660. ISSN 0308-8146.
 49. SLANINOVÁ, Iva, Jiří SLANINA, Iva TOMALOVÁ, Lenka BŘEZINOVÁ, Michaela BROOŠOVÁ a Ludmila KOUBÍKOVÁ. Lignans from Schisandra chinensis restore the cytotoxic action of doxorubicin in drug resistant lung cancer cells. In XIX. Biologické dny - Biologický výzkum pro lidské zdraví. 2008.
 50. SLANINOVÁ, Iva, Jiří ŠINKORA, Jiří SLANINA a Eva TÁBORSKÁ. Macarpine - new supravital, red fluorescing DNA probe. In Book of Abstracts of XXIV International Congress ISAC. Budapest, Hungary: International Society for Analytical Cytology, 2008. s. 251.
 51. 2007

 52. BŘEZINOVÁ, Lenka, Helena VLAŠÍNOVÁ, Ladislav HAVEL, Irena BOHATCOVÁ, Kateřina CHVÁTALOVÁ a Jiří SLANINA. Formation of lignans in plant cell culture of Schisandra chinensis. Planta Medica. Stuttgart - New York: Thieme Medical Publishers, 2007, roč. 73, č. 9, s. 1015-1016. ISSN 0032-0943.
 53. BŘEZINOVÁ, Lenka, Helena VLAŠÍNOVÁ, Zdenka SLUNSKÁ, Iva SLANINOVÁ a Jiří SLANINA. Lignans of Schisandra chinensis: In situ extraction from cell cultures and effect on cancer cells. In Synthetic and natural compounds in cancer therapy and prevention. 1. vyd. Bratislava: Mind and Health, SR, 2007. s. 65. ISBN 978-80-969663-2-5.
 54. BŘEZINOVÁ, Lenka, Helena VLAŠÍNOVÁ, Ladislav HAVEL, Otakar HUMPA, Kateřina CHVÁTALOVÁ a Jiří SLANINA. Lignans of Schisandra chinensis: isolation and analysis in plant cell cultures. In Book of abstracts. 1. vyd. Milano: Universita degli studi di Milano, 2007. s. 8-8.
 55. TOMANDL, Josef, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jiří DOSTÁL, Vladimír PALYZA, Hana PAULOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ a Jaroslava TALLOVÁ. Medical Chemistry - Practicals. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 50 s. skripta. ISBN 978-80-210-4379-4.
 56. SLANINOVÁ, Iva, Jiří SLANINA a Eva TÁBORSKÁ. Quaternary Benzo[c]phenanthridine Alkaloids - Novel Cell Permeant and Red Fluorescing DNA Probes. Cytometry Part A. UNITED STATES: John Wiley & Sons, Inc., 2007, roč. 71A, č. 9, s. 700-708. ISSN 1552-4922.
 57. KRAMÁŘOVÁ, Eva, Karel ŠMEJKAL, Pavel KRMENČÍK, Jiří SLANINA a Sylva ŚTĚPÁNKOVÁ. Synthetic abilities of Schisandra chinensis callus cultures in vitro. In 1st International Scientific Conference on Medicinal, Aromatic and Spice Plants. první. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2007. s. 37-39. ISBN 978-80-8069-973-4.
 58. VLAŠÍNOVÁ, Helena, Lenka BŘEZINOVÁ, Kateřina CHVÁTALOVÁ, Václav DIOPAN, Karel STEJSKAL, Vojtěch ADAM, Zuzana TESAŘÍKOVÁ, Jaroslava BLAŽKOVÁ, Andrea WINSCHOVÁ, Jiří SLANINA, René KIZEK a Ladislav HAVEL. Vliv olova na sekundární metabolismus embryogenní kultury klanoprašky čínské (Schisandra chinensis). Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. Olomouc: Česká společnost exp. biologie rostlin, 2007, roč. 7, č. 2, s. 129-129. ISSN 1213-6670.
 59. BŘEZINOVÁ, Lenka, Jiří SLANINA, Helena VLAŠÍNOVÁ, Irena BOHATCOVÁ a Ladislav HAVEL. Zvýšení biosyntézy lignanů buněčnou kulturou Schisandra chinensis přídavkem polymerních adsorbentů. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2007, roč. 101, č. 5, s. 429-429. ISSN 0009-2770.
 60. 2006

 61. TÁBORSKÁ, Eva, Jaromír SLÁMA, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jiří DOSTÁL, Hana PAULOVÁ, Jiří SLANINA, Jaroslava TALLOVÁ a Josef TOMANDL. Medical Chemistry I. General and Inorganic Chemistry. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 150 s. učební text. ISBN 80-210-4091-2.
 62. DOSTÁL, Jiří, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ, Jaroslava TALLOVÁ, Josef TOMANDL a Marie TOMANDLOVÁ. Medical Chemistry II - Bioorganic Chemistry. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 164 s. učební text. ISBN 80-210-4128-5.
 63. SLANINOVÁ, Iva, Jiří ŠINKORA, Eva TÁBORSKÁ, Jiří SLANINA a Jiří SLAVÍK. Použití makarpinu ke klasifikaci buněk průtokovou cytometrií. 2006. Patent. Číslo: 297482. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Masarykova univerzita v Brně. Datum registrace: 8. 6. 2005. Datum přijetí: 10. 11. 2006.
 64. BŘEZINOVÁ, Lenka a Jiří SLANINA. Stanovení lignanů v buněčných kulturách Schizandra chinensis pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2006. s. 52-52.
 65. BŘEZINOVÁ, Lenka, Jiří SLANINA, Helena VLAŠÍNOVÁ, Irena BOHATCOVÁ a Ladislav HAVEL. The effect of polymeric addition on the production of lignans from Schisandra chinensis cell cultures. In Future trends in phytochemistry, young scientists symposium, Book of abstracts. 1.vyd. Olomouc: Palacky univerzity Olomouc, 2006. s. 54-54.
 66. 2005

 67. CHVÁTALOVÁ, Kateřina a Jií SLANINA. COMPARISON OF TWO KINETIC METHOD OF DETERMINATION OF ANTIRADICAL ACTIVITY USING 2,2-DIPHENYL-1-PICRYLHYDRAZYL. Chem. Listy. Praha: eská spolenost chemická, 2005, roč. 99, č. 5, s. 363. ISSN 0009-2770.
 68. CHVÁTALOVÁ, Kateřina a Jiří SLANINA. Interaction of Plant Polyphenols with Iron Ions. Chem. Listy. Praha: Česká společnost chemická, 2005, roč. 99, S, s. s287-s288, 2 s. ISSN 0009-2770.
 69. CHVÁTALOVÁ, Kateřina a Jiří SLANINA. Interakce rostlinných polyfenolů s ionty přechodných kovů. In Program a abstrakta 49. Studentská vědecká konference. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2005. s. 18.
 70. TÁBORSKÁ, Eva, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jiří DOSTÁL, Hana PAULOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jiří SLANINA, Jaroslava TALLOVÁ a Josef TOMANDL. Lékařská chemie I. Obecná a anorganická chemie. 2. přepracované. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 156 s. učební text. ISBN 80-210-3790-3.
 71. DOSTÁL, Jiří, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jiří SLANINA, Jaroslava TALLOVÁ, Josef TOMANDL a Marie TOMANDLOVÁ. Lékařská chemie II - Bioorganická chemie. 2. zcela přepracované. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 166 s. ISBN 80-210-3789-X.
 72. BŘEZINOVÁ, Lenka, Jiří SLANINA a Helena VLAŠÍNOVÁ. Solid phase extraction followed by high performance liquid chromatography for the determination of bioactive lignans in Schisandra chinensis in vitro cultures. In 11th international Symposium on Separation sciences. 1. vyd. Pardubice, Czech Republic: Univerzita Pardubice, 2005. s. 213-214. ISBN 80-7194-771-7.
 73. TÁBORSKÁ, Eva, Vladimír PALYZA, Lenka NERUDOVÁ, Jiří DOSTÁL, Jaroslava TALLOVÁ, Josef TOMANDL, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ, Jiří SLANINA, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jaromír SLÁMA, Milena MATEJOVIČOVÁ, Jiří ŠTĚPÁN, Kateřina CHVÁTALOVÁ, Jana SUCHOMELOVÁ, Lenka BŘEZINOVÁ a Miroslav DVOŘÁK. Výuka chemie a biochemie. Konference českých a slovenských učitelů lékařských fakult. 2005.
 74. 2004

 75. BŘEZINOVÁ, Lenka, Jiří SLANINA, Alexandra SMÍŠKOVÁ, Helena VLAŠÍNOVÁ, Pavel MUSIL a Eva TÁBORSKÁ. ANALÝZA LIGNANŮ IN VITRO KULTURY SCHISANDRA CHINENSIS. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004, roč. 98, č. 11, s. 1031. ISSN 0009-2770.
 76. CHVÁTALOVÁ, Kateřina a Jiří SLANINA. Antiradikálová aktivita fenolických sloučenin a jejich vliv na redoxní stav železa. In 48. Studentská vědecká konference, Program a abstakta. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2004. s. 19-20.
 77. KRAMÁŘOVÁ, Eva a Jiří SLANINA. ELICITATION OF SYNTHETIC ABILITIES OF IN VITRO CULTURES SCHIZANDRA CHINENSIS (TURCZ.) BAILL. In Book of Abstracts, XXXIV annual meeting ESNA. první. Novi Sad, Serbia and Monte Negro: ESNA, 2004. s. 214. ISBN 86-7520-033-1.
 78. CHVÁTALOVÁ, Kateřina a Jiří SLANINA. Interaction of Plant Polyphenols with Iron Ions. In Vitamins 2004 - Targeted Nutritional Therapy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 168-168. ISBN 80-7194-644-3.
 79. CHVÁTALOVÁ, Kateřina a Jiří SLANINA. KINETIKA ZHÁŠENÍ RADIKÁLU 2,2-DIFENYL-1-PIKRYLHYDRAZYLU ROSTLINNÝMI POLYFENOLY. Chemické listy. Praha: Česká chemická společnost, 2004, roč. 98, č. 8, s. 679. ISSN 0009-2770.
 80. VLAŠÍNOVÁ, Helena, Alexandra SMÍŠKOVÁ, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ a L. HAVEL. Lignan production in Schisandra chinensis culture in vitro. In Aktulne otzky v ekofyziologii rastln. Prvn. Bratislava: Slovenská společnost rostlinné fyziologie, 2004. s. 50.
 81. VLAŠÍNOVÁ, Helena, Alexandra SMÍŠKOVÁ, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ a L. HAVEL. Lignans in embryogenic culture of Schisandra chinensis. In X. Dny rostlinné fyziologie. 1. vyd. Bratislava: Společnost fyziologie rostlin, 2004. s. 38.
 82. SCHRAM, Karl, Petra MIKETOVA, Jiří SLANINA, Otakar HUMPA a Eva TÁBORSKÁ. Mass spectrometry of 1,3- and 1,5-dicaffeoylquinic acids. Journal of Mass Spectrometry. John Wiley & Sons, Ltd., 2004, roč. 39, č. 4, s. 384-395. ISSN 1076-5174.
 83. CHVÁTALOVÁ, Kateřina a Jiří SLANINA. Porovnání metod stanovení antiradikálové aktivity založených na zhášení stabilních radikálů. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004, roč. 98, č. 11, s. 1015. ISSN 0009-2770.
 84. SLANINA, Jiří a Eva TÁBORSKÁ. Příjem, biologická dostupnost a metabolismus rostlinných polyfenolů u člověka. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004, roč. 98, č. 5, s. 239-245. ISSN 0009-2770.
 85. SLANINA, Jiří a Zdeněk GLATZ. Separation procedures applicable to lignan analysis (review). Journal of Chromatography B. Amsterdam: Elsevier, 2004, roč. 812, 1-2, s. 215-229. ISSN 1570-0232.
 86. SLANINA, Jiří, Lenka BŘEZINOVÁ, Alexandra SMÍŠKOVÁ a Helena VLAŠÍNOVÁ. STANOVENÍ LIGNANŮ SCHISANDRY CHINENSIS POMOCÍ HPLC. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004, roč. 98, č. 8, s. 676. ISSN 0009-2770.
 87. CHVÁTALOVÁ, Kateřina a Jiří SLANINA. Výběr radikálu pro kinetické stanovení antiradikálové aktivity. In MediFórum, Sborník abstakt. 1. vydání. Brno: Kongresové centrum Brno, a.s., 2004. s. 12. ISBN 80-86607-13-5.
 88. 2003

 89. DOSTÁL, Jiří, Hana PAULOVÁ, Jiří SLANINA a Eva TÁBORSKÁ. Biochemie pro bakaláře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 174 s. ISBN 80-210-3232-4.
 90. CHVÁTALOVÁ, Kateřina a Jiří SLANINA. Kinetické stanovení antiradikálové aktivity. In 47. Studentská vědecká konference, Abstrakta. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2003. s. 11-12.
 91. CHVÁTALOVÁ, Kateřina a Jiří SLANINA. Kinetické stanovení antiradikálové aktivity. In 32. konference Syntéza a analýza léčiv. Neuveden: Česká farmaceutická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně, 2003. s. 33. ISBN 80-900306-5-3.
 92. TOMANDL, Josef, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jiří DOSTÁL, Vladimír PALYZA, Hana PAULOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jiří SLANINA a Jaroslava TALLOVÁ. Lékařská chemie. Praktická cvičení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 40 s. ISBN 80-210-3176-X.
 93. SLANINA, Jiří, Iva SLANINOVÁ, Helena VLAŠÍNOVÁ, A. SMÍŠKOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. LIGNANS OF SCHISANDRA CHINENSIS: ANALYSIS IN PLANT CELL CULTURE AND ANTIPROLIFERATIVE ACTIVITY. Dusseldorf: The Phytochemical Society of Europe, 2003. 1 s. Phytochemistry and Biology of Lignans.
 94. SLANINA, Jiří, Eva TÁBORSKÁ, Alexandra SMÍŠKOVÁ a Helena VLAŠÍNOVÁ. LIGNANY V IN VITRO KULTUŘE Schisandra chinensis. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003, roč. 97, č. 12, s. 2006-2006. ISSN 0009-2770.
 95. BOCHOŘÁKOVÁ, Hana, Hana PAULOVÁ, Jiří SLANINA, Pavel MUSIL a Eva TÁBORSKÁ. Main flavonoids in the root of Scutellaria baicalensis cultivated in Europe and comparison their antiradical properties. Phytotherapy Research. John Wiley & Sons, Ltd., 2003, roč. 2003, č. 6, s. 640-644. ISSN 0951-418X.
 96. NERADIL, Jakub, Renata VESELSKA a Jiri SLANINA. UVC-Protective Effect of Caffeic Acid on Normal and Transformated Human Skin Cells in Vitro. Folia Biologica. Praha: Akademie Ved Ceske Republiky, 2003, roč. 2003, č. 49, s. 197-202. ISSN 0015-5500.
 97. 2002

 98. KVASNIČKOVÁ, Leona, Hana ŠTĚRBOVÁ, Petra ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk GLATZ, Vladislav KAHLE a Jiří SLANINA. Analysis of Lignans in Schisandra Extract, Comparison between CECand MEKC. In proceeding of the 13th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques ITP 2002. 2002. vyd. Helsinki: University of Helsinki, 2002. s. 110.
 99. KVASNIČKOVÁ, Leona, Hana ŠTĚRBOVÁ, Petra ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk GLATZ, Vladislav KAHLE a Jiří SLANINA. Analysis of Lignans in Schisandra Extract, Comparison between CECand MEKC. In Book of abstracts of Developments in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2002. 2002. vyd. Olomouc: Česká společnost chemická - skupina pro chromatografii a elektroforézu, 2002. s. 74. ISBN 80-86238-24-5.
 100. BOCHOŘÁKOVÁ, Hana, Hana PAULOVÁ, Jiří SLANINA a Eva TÁBORSKÁ. Antioxidační charakteristiky flavonoidů ze Scutellaria baicalensis. Chemické Listy. Praha: Ceská společnost chemická, 2002, roč. 96, č. 6, s. 410. ISSN 0009-2770.
 101. SLANINA, Jiří a Eva TÁBORSKÁ. Bioavailability and metabolism of artichoke caffeoylquinic acids in man. In Zborník XVIII. Biochemický zjazd. Vysoké Tatry, Stará Lesná: Slovenská společnost pre biochemiu a molekularnu biologiu pri SAV, 2002. s. 250. ISBN nepřiděleno.
 102. BOCHOŘÁKOVÁ, Hana, Hana PAULOVÁ, Jiří SLANINA a Eva TÁBORSKÁ. Evaluation of antioxidative activity of flavonoids and exctract of Scutellaria baicalensis with coulochemical detection. In Zborník XVIII.Biochemický zjazd. Bratislava: VEDA, vydavatelstvo SAV, 2002. s. 251.
 103. SLANINA, Jiří, Hana PAULOVÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Kinetické stanovení antiradikálové aktivity s použitím 2,2-difenyl-1-pikrylhydrazylu. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2002, roč. 96, č. 6, s. 414-415. ISSN 0009-2770.
 104. SLANINA, Jiří, Eva TÁBORSKÁ a Helena VLAŠÍNOVÁ. Stanovení dibenzo[a,c]cyklooktadienových lignanů v tkáňové kultuře Schisandra chinensis. Chemiské listy. Praha: Česká společnost chemická, 2002, roč. 96, č. 11, s. 936-937. ISSN 0009-2770.
 105. 2001

 106. SLANINA, Jiří, Eva TÁBORSKÁ a Pavel MUSIL. Analýza fenolických kyselin artyčoku pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s coulometrickou detekcí. In Biologicky aktivní fenolické látky v zemědělských plodinách. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Výzkumná stanice Jevíčko, 2001. s. 82-90. Sborník z mezinárodní vědecké konference. ISBN 80-86555-08-9.
 107. KVASNIČKOVÁ, Leona, Zdeněk GLATZ, Hana ŠTĚRBOVÁ, Vladislav KAHLE, Jiří SLANINA a Pavel MUSIL. Application of Capillary Chromatography using Macroporous Polyacrylamide Columns for the Analysis of Lignans from Seeds of Schisandra chinensis. Journal of Chromatography A. Netherlands: Elsevier, 2001, roč. 916, (1+2), s. 265-271. ISSN 0021-9606.
 108. ŠEVČÍKOVÁ, Petra, Hana ŠTĚRBOVÁ, Zdeněk GLATZ, Jiří SLANINA a Pavel MUSIL. Application of micellar electrokinetic capillary chromatography for the analysis of schizandra extract. In Book of abstract ICES 2001 An Electrophoretic Odessey. 1. vyd. Verona: Emmezeta Congressi, 2001. s. 80.
 109. KVASNIČKOVÁ, Leona, Hana ŠTĚRBOVÁ, Zdeněk GLATZ, Vladislav KAHLE a Jiří SLANINA. Determination of Biologically Active Compounds in Medicinal Plants by Capillary Electrochromatography. In Book of abstract 2nd International symposium "Separations in BioSciences SBS 2001". Prague: Czech Chemical Society, 2001. s. 85. ISBN 80-7080-437-8.
 110. ŠEVČÍKOVÁ, Petra, Zdeněk GLATZ, Jiří SLANINA a Pavel MUSIL. Determination of phenolic compounds in artichoke extract by means of MEKC. In Book of abstract ICES 2001 An Electrophoretic Odessey. 1. vyd. Verona: Emmezeta Congressi, 2001. s. 80.
 111. PAULOVÁ, Hana, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jan TRNA, Jiří SLANINA, Pavel MUSIL a Eva TÁBORSKÁ. Flavonoidní látky v kořeni Šišáku bajkalského (Scutellaria baicalensis Georgi)- analýza, antioxidační vlastnosti, potenciální využití v potravinářství. In Biologicky aktivní fenolické látky. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha, 2001. s. 90-101.
 112. SLANINOVÁ, Iva, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ a Jiří SLANINA. Interaction of benzo[c]phenanthridine and protoberberine alkaloids with animal and yeast cells. Cell Biology and Toxicology. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001, roč. 17, č. 1, s. 51-63. ISSN 0742-2091.
 113. SLANINOVÁ, Iva, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ a Jiří SLANINA. Interaction of benzo[c]phenanthridine and protoberberine alkaloids with animal and yeast cells. Cell Biology and Toxicology. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001, roč. 17, č. 1, s. 51-63. ISSN 0742-2091.
 114. DOSTÁL, Jiří, Petr KAPLAN, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jiří SLANINA, Jaroslava TALLOVÁ, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ a Ingrid WILHELMOVÁ. Lékařská chemie II. Bioorganická chemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 223 s. ISBN 80-210-2731-2.
 115. SCHRAM, Karl H., Petra MIKETOVÁ, Jiří SLANINA a Eva TÁBORSKÁ. MASS SPECTROMETRY OF 1,3- AND 1,5-DICAFFEOYLQUINIC ACIDS. In 49th American Society for Mass Spectrometry Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics. Chicago: American Society for Mass Spectrometry, 2001. s. 67-68.
 116. SLANINA, Jiří, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Iva SLANINOVÁ, Otakar HUMPA, W. Edward ROBINSON a Karl H. SCHRAM. New and facile method of preparation of the anti-HIV-1 agent, 1,3-dicaffeoylquinic acid. Tetrahedron Letters. Oxford: Pergamon - Elsevier Science, 2001, roč. 42, č. 19, s. 3383-6767. ISSN 0040-4039.
 117. SLANINA, Jiří, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Iva SLANINOVÁ, Otakar HUMPA, W. Edward ROBINSON a Karl H. SCHRAM. New and facile method of preparation of the anti-HIV-1 agent, 1,3-dicaffeoylquinic acid. Tetrahedron Letters. Oxford: Pergamon - Elsevier Science, 2001, roč. 42, č. 19, s. 3383-6767. ISSN 0040-4039.
 118. KVASNIČKOVÁ, Leona, Hana ŠTĚRBOVÁ, Zdeněk GLATZ, Vladislav KAHLE, Jiří SLANINA a Pavel MUSIL. Stanovení biologicky aktivních látek v léčivých rostlinách pomocí kapilární elektrochromatografie. In Sborník abstrakt 5. setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Přírodovědecká fakulta MU v Brně, 2001. s. 47-48. ISBN 80-210-2538-7.
 119. ŠEVČÍKOVÁ, Petra, Hana ŠTĚRBOVÁ, Zdeněk GLATZ, Jiří SLANINA a Pavel MUSIL. Využití micelární elektrokinetické kapilární chromatografie pro analýzu extraktu schizandry činské. In Sborník příspěvků 5.Pracovního setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Přírodovědecká fakulta MU v Brně, 2001. s. 49. ISBN 80-210-2538-7.
 120. 2000

 121. PAULOVÁ, Hana, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jiří SLANINA, Jan TRNA a Eva TÁBORSKÁ. ANTIOXIDAČNÍ PRINCIPY ROSTLINNÉHO DRUHU SCUTELLARIA BAICALENSIS. In Sborník abstraktů Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii - Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2000. s. 1062. Vol 94. ISBN 0009-2770.
 122. SLANINA, Jiří, Hana PAULOVÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Antiradical phenolic compounds from Cynara cardunculus. In In Polyphenols Communication 2000. XX th International Conference on Polyphenols. Freising-Weihenstephan, BRD: S.Martens, D.Treutter, G.Forkmann, str.425, 2000. s. 425-426.
 123. SLANINA, Jiří, Hana PAULOVÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Otakar HUMPA a Eva TÁBORSKÁ. ANTIRADIKÁLOVÁ AKTIVITA CAFFEOYLCHINOVÝCH KYSELIN Z CYNARA CARDUNCULUS. In Sborník abstraktů Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii - Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2000. s. 1063. ISSN 0009-2770.
 124. ŠEVČÍKOVÁ, Petra, Zdeněk GLATZ, Jiří SLANINA a Pavel MUSIL. Application of Micellar Electrokinetic Chromatography for the Analysis of Artichoke Extract. In Biochemie a molekulární biologie na prahu nového tisíciletí. první. Brno: MU, Brno, 2000. s. 62-63. ISBN 80-210-2266-3.
 125. SLANINA, Jiří. Biologická a farmakologická aktivita lignanů. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2000, roč. 94, č. 2, s. 111-116. ISSN 0009-2770.
 126. KVASNIČKOVÁ, Leona, Zdeněk GLATZ, Vladislav KAHLE, Jiří SLANINA a Pavel MUSIL. Capillary Electrochromatography in Polyacrylamide Based Monolithic Capillary Columns. In Book of Abstract, International Symposium on Capillary Electrophoresis, ITP 2000. Bratislava: Slovenská chemická společnost, 2000. s. 85.
 127. ŠEVČÍKOVÁ, Petra, Zdeněk GLATZ, Jiří SLANINA a Pavel MUSIL. Determination of Phenolic Compounds in Artychoke Exctract by Means of Capillary Zone Electrophoresis. In Book of Abstract, International Symposium on Capillary Electrophoresis, ITP 2000. Bratislava: Slovenská chemická společnost, 2000. s. 85.
 128. PAULOVÁ, Hana, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jiří SLANINA a Eva TÁBORSKÁ. Evaluation of hydroxyl radical-scavenging activity of baicalin using HPLC method. Pharm.Pharmacol.Lett.2000. BRD: Medpharm, 2000, roč. 2000, 10(1), s. 27-30. ISSN 0939-9488.
 129. PAULOVÁ, Hana, Jiří SLANINA, Hana BOCHOŘÁKOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Strong Antiradical activity of Dicaffeoylquinic acids. In Sborník XVII. Biochemický sjezd - Chemické listy. Praha: Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, 2000. s. 685-686. ISBN 0009-2770.
 130. SLANINOVÁ, Iva, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ a Jiří SLANINA. Vliv alkaloidů Chelidonium majus na nádorové buňky a kvasinky. In Cells II. Cěské Budějovice: KOPP Publishing, 2000. s. 97. Cells II.
 131. 1999

 132. ŠEVČÍKOVÁ, Petra, Zdeněk GLATZ, Jiří SLANINA a Pavel MUSIL. Analysis of Artichoke Extract (Cynara cardunculus) by Micellar Electrokinetic Chromatography. In Book of Abstract Chiranal. Olomouc: Česká společnost chemická, 1999. s. 57-58.
 133. OPLETAL, Lubomír, Jiří SLANINA, R. SLADKOVSKÝ a P. SOLICH. Analysis of some metabolites in vegetative organs of schisandra (Schisandra chinensis). In 8th International Meeting on Recent Development in Pharmaceutical Analysis (RDPA '99). Rome: Divisione Chimica Farmaceutica della Societa Chimica Italiana, 1999. s. 109.
 134. SLANINA, Jiří. Fytochemické studium fenylpropanů Cynara cardunculus a Schisandra chinensis a jejich biologická aktivita - disertační práce. Olomouc: Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 1999. 119 s.
 135. DOSTÁL, Jiří, Petr KAPLAN, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ a Ingrid WILHELMOVÁ. Semináře z lékařské chemie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 124 s. ISBN 80-210-2042-3.
 136. UPTON, Roy, Caylor WADLINGTON, Alison GRAFF, Elizabeth WILLIAMSON, Reinhard LANGER, Sidney SUDBERG, Xian Guo HE, Eike REICH, Anneli NENNINGER, Marilyn BARRETT, James MATTIODA, Rudolf BAUER, Yu DEGUAN, Hongzhu GUO, Alfred KUMP, Eric J. LIEN, Jiří SLANINA a Hilderbert WAGNER. Schisandra Berry, Schisandra chinensis - analytical, quality control, and therapeutic monograph. Santa Cruz, CA, USA: American Herbal Pharmacopoeia, 1999. 26 s. ISBN 1-929425-05-8.
 137. SLANINA, Jiří, Hana PAULOVÁ, Otakar HUMPA, Hana BOCHOŘÁKOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. 1,5-dicaffeoylquinic acid, an antioxidant component of Cynara cardunculus leaves. Scripta Medica (BRNO). Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1999, roč. 72, č. 1, s. 9-17. ISSN 1211-3395.
 138. 1998

 139. TÁBORSKÁ, Eva, Josef TOMANDL, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jiří DOSTÁL, Petr KAPLAN, Vladimír PALYZA, Hana PAULOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jiří SLANINA, Jaroslava TALLOVÁ a Ingrid WILHELMOVÁ. Biochemie. Praktická cvičení. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 160 s. ISBN 80-210-1736-8.
 140. MAREK, Jaromír a Jiří SLANINA. Gomisin N. Acta Crystallographica Section C. International Union of Crystallography, 1998, roč. 54, č. 10, s. 1548-1550. ISSN 0108-2701.
 141. SLANINA, Jiří, Iva SLANINOVÁ a Hana BOCHOŘÁKOVÁ. In vitro cytotoxicity of lignans from Schisandra chinensis. In 46th Annual Congress Society for Medicinal Plant Research. Vienna: Society for Medicinal Plant Research, 1998. s. J 19, 1 s.
 142. SLANINA, Jiří, Hana PAULOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Isolation and antiradical properties of 1,5-dicaffeoylquinic acid from Cynara cardunculus. In 46th Annual Congress Society for Medicinal Plant Research. Vienna: Society for Medicinal Plant Research, 1998. s. J45, 1 s.
 143. 1997

 144. SLANINA, Jiří, Hana PAULOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Isolation and antioxidative activity of lignan from Schisand chinensis seeds. Pharmaceutical and Pharmacol. Letters. 1997, roč. 7, 2/3, s. 53-54. ISSN 0939-9488.
 145. SLANINA, Jiří, Hana PAULOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Isolation and antioxidative activity of lignans from Schisandra chinensis seeds. editoři Franz Gerhard a Vieweger Ulrike. In 45-th Annual Congress of the Society for Medicinal Plant Research. Regensburg: Society for Medicinal Plant Research, 1997. s. H 13, 1 s. ISBN 3-931253-05-8.
 146. SLANINA, Jiří, Eva TÁBORSKÁ a Lea LOJKOVÁ. Lignans in the seeds and fruits of Schisandra chinensis cultured in Europe. Planta Medica. Stuttgart - New York: Thieme Medical Publishers, 1997, roč. 63, č. 3, s. 277-280. ISSN 0032-0943.
 147. SLANINA, Jiří. Studium obsahových látek u druhu Schisandra chinensis. Secondary products of Schisandra chinensis are reviewed. In Léčivé rostliny tradiční čínské medicíny. Praha: Česká zemědělská univerzita, 1997. s. 57-63.
 148. LOJKOVÁ, Lea, Jiří SLANINA a Milena MIKEŠOVÁ. Supercritical fluid extraction of lignans from seeds and leaves of Schisandra chinensis. Phytochemical Analysis. 1997, roč. 8, č. 3, s. 261-265. ISSN 0958-0344.
 149. 1996

 150. DOSTÁL, Jiří, Petr KAPLAN, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jiří SLANINA a Ingrid WILHELMOVÁ. Semináře z biochemie I. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 115 s. ISBN 80-210-1307-9.
 151. SLANINA, Jiří, Eva TÁBORSKÁ a Lea LOJKOVÁ. Supercritical CO2 extraction of lignans from seeds of Schisandra chinensis. In Third International Conference. Small Carpathian: Slovakofarma, 1996. s. 51-52.
 152. SLANINA, Jiří, Eva TÁBORSKÁ, Pavel MUSIL a Pavel VALÍČEK. Variation in the major compounds of Schisandra chinensis seeds. In 44th Annual Congress of the Society for Medicinal Plant Research. Praha: Society for Medicinal Plant Research, 1996. s. 144. ISBN 80-902130-2-2.
 153. 1995

 154. SLANINA, Jiří, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ a Pavel MUSIL. Isocratic high-performance liquid chromatography of dibenzooctadiene lignans from seeds of Schisandra chinensis Baill. Scripta Medica. 1995, roč. 68, č. 8, s. 335-342. ISSN 1211-3595.
 155. SLANINA, Jiří a Jaromír MAREK. X-ray of gomisin N, a bioactive lignan drom Schizandra chinensis BAIll. In IXth Conference on Organic Chemistry and Biochemistry of Young Scientiests. Praha: Ústav organické chemie a biochemie, 1995. s. 101-102. ISBN 80-901304-6-3.
 156. 1994

 157. SLANINA, Jiří a Eva TÁBORSKÁ. Izolace a identifikace hlavních lignanů ze Schizandra chinensis (TURZS.) BAILL. In Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii Liblice ˇ94. Praha: Česká společnost chemická, 1994. s. 97. ISBN 80-901304-3-7.
 158. SLANINA, Jiří, Hana BOCHOŘÁKOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Schizandra chinensis (TURCZ.) BAILL. - mo�nosti standardizace drogy. In Cadiso 94 - Cardiovascular Diseases and Stability of Organism (Phytotherapeutical Possibilities). Hradec Králové: Universita Karlova Praha, 1994. s. 55. ISBN 80-7184-087-4.
 159. 1993

 160. SLANINA, Jiří, Eva TÁBORSKÁ a Pavel MUSIL. Stanovení cynarinu v extraktech artyčoku (Cynara cardunculu L.) metodou HPLC. Česka a slovenska farmacie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 1993, roč. 42, s. 275-278. ISSN 1210-7816.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 12. 2021 00:40