Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

1.2.2 Teplota a světlo

Variabilní přírodní podmínky způsobily zajímavou diferenciaci u rostlin na systém C3 a C4. U většiny rostlin je primárním produktem fotosyntézy cukr 3-fosfoglycerát, který je tvořený třemi atomy uhlíku (proto C3 rostliny). Některé rostliny ale dokážou vytvářet při fotosyntéze čtyřuhlíkaté sloučeniny (proto C4 rostliny), což jim za cenu vyšší energetické náročnosti umožňuje vyšší produktivitu. C4 rostliny se proto vyskytují převážně v oblasti tropů a subtropů, kde je relativně vyšší světelná intenzita a teplota. V oblastech s nižší teplotou a světelnou intenzitou jsou naopak oproti C3 rostlinám znevýhodněné. Mezi C4 rostliny patří některé hospodářky významné druhy jako např. cukrová třtina nebo kukuřice.

Vzhledem k řadě biochemických důvodů je C4 mechanismus nejvýhodnější v podmínkách vysoké intenzity světla a vysoké teploty, avšak může být nevýhodný při slabém osvětlení a nízké teplotě. J.R. Ehleringer vypočítal, že v zeměpisné šířce okolo 45° (např. oblast Great plains Severní Ameriky) jsou relativní výhody a nevýhody systémů C3 a C4 zhruba v rovnováze. Jestliže budeme zkoumat podíl C3 a C4 druhů mezi travinami v různých oblastech v Severní Americe, pak zjistíme, že C4 systém se vyskytuje se zastoupením více než 50% ve většině oblastí jižně od 40° severní zeměpisné šířky a naopak se zastoupením méně než 50% severně od této šířky. Velká konkurence mezi druhy trav vedla k výběru nejvhodnějšího mechanismu fotosyntézy pro dané stanoviště. Ty C4 druhy, které se nachází severně od této kritické hranice mají často některé znaky, které jim tento výskyt umožňují, např. mohou mít maximální rychlost růstu v pozdním létě, kdy jsou teploty nejvyšší, zatímco C3 druhy rostou nejlépe v chladnějších podmínkách na jaře a počátkem léta.

Obr. 5: Předpokládané intenzity fotosyntézy C3 a C4 rostlin ve vztahu k zeměpisné šířce v průběhu července. Výhoda C4 rostlin se ztrácí v zeměpisných šířkách větších než 45° (Ehleringer 1978; Cox & Moore 1999).

<< Předchozí | Nahoru | Následující >>

 

Zdroje:

BEGON, M., HARPER, J.L. & TOWNSEND, C.R. (1997): Ekologie: jedinci, populace a společenstva. 1. vyd. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc. 949 s. ISBN 8070676957

COX, B.C. & MOORE, P. D. eds. (1999): Biogeography: an ecological and evolutionary approach. 6th edition. Oxford: Blackwell Science. ix, 298 s. ISBN 086542778X

EHLERINGER, J.R. (1978): Implications of quantum yield differences on the distribution of C3 and C4 grasses. Oecologia 23: 1-12.

LOMOLINO, M. V., RIEDLE, B. R., & BROWN, J. H. eds. (2006): Biogeography. 3rd edition. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates. xiii, 845. ISBN 0-87893-062-0

MACDONALD, G.M. (2003): Biogeography – Space, Time and Life. John Wiley & Sons, Inc. New York. ISBN 0-471-24193-8