Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

1.4 Interakce druhů

Abiotické faktory zásadním způsobem určují rozšíření druhů, ale není možné opomenout ani interakce druhů navzájem (např. predátor vyžadující specifickou kořist, případně parazit vyžadující specifického hostitele). Určitý druh například nemůže efektivně kolonizovat určité území, pokud je tam přítomný druh s konkurenční výhodou (tento jev nazýváme kompetiční vyloučení), případně efektivní predátor či parazit. Tyto biotické faktory rovněž ovlivňují rozšíření druhů v rámci jejich potenciálního prostředí.

Tab. 1: Přehled mezidruhových interakcí. '0' značí neutrální význam vztahu; '+' pozitivní význam vztahu;      '-' negativní význam vztahu

Vztah Druh 1 Druh 2
Neutralismus 0 0
Kompetice - -
Predace - +
Parazitismus - +
Mutualismus + +
Komensálismus 0 +
Amensálismus 0 -

 

<< Předchozí | Nahoru | Následující >>

 

Zdroje:

BEGON, M., HARPER, J.L. & TOWNSEND, C.R. (1997): Ekologie: jedinci, populace a společenstva. 1. vyd. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc. 949 s. ISBN 8070676957

COX, B.C. & MOORE, P. D. eds. (1999): Biogeography: an ecological and evolutionary approach. 6th edition. Oxford: Blackwell Science. ix, 298 s. ISBN 086542778X

LOMOLINO, M. V., RIEDLE, B. R., & BROWN, J. H. eds. (2006): Biogeography. 3rd edition. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates. xiii, 845. ISBN 0-87893-062-0

MACDONALD, G.M. (2003): Biogeography – Space, Time and Life. John Wiley & Sons, Inc. New York. ISBN 0-471-24193-8