Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

5.4 Biogeografické klasifikační systémy

Nemusí být zcela obvyklé nazývat následující klasifikační systémy jako biogeografické, neboť jsou především klasifikacemi společenstev, tedy synekologickými systémy (především fytocenologie). Nicméně, ať již jsou jejich klasifikační jednotky vymezovány na jakémkoliv základě (stanovištním nebo na základě kompozice druhů), ekologické faktory a procesy, které způsobují odlišnosti těchto společenstev jsou zároveň příčinami  jejich distribuce v krajině. V geografickém pohledu můžeme tedy tyto klasifikační systémy nazývat biogeografickými a tohoto označení se budeme držet i v této příručce.

Hlavní biogeografické (synekologické) klasifikační systémy využívané v České republice (v ochraně přírody, v krajinném plánování apod.) jsou:

Geobiocenologie

Lesnická typologie

Fytocenologie  

<< Předchozí | Nahoru | Následující >>