Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

2.5 Mechanismy genetické diferenciace

2.5.1 Mutace

Změny v DNA se nazývají mutace a zahrnují čtyři typy změn: substituci (náhradu) jediného nukleotidu, odstranění (deletion), vložení (insertion) a inverzi (inversion) jednoho nebo více nukleotidů řetězce DNA. Význam mutací v genetické diferenciaci populací je ten, že mohou být včleněny do genetické stavby populace přes genetický drift nebo přírodní výběr. Tok genů bude šířit nové mutace mezi populacemi, zatímco geografická nebo reprodukční izolace bude bránit tomu, aby se tak stalo.

 

 

<< Předchozí | Nahoru | Následující >>

Zdroje:

COX, B.C. & MOORE, P. D. eds. (1999): Biogeography: an ecological and evolutionary approach. 6th edition. Oxford: Blackwell Science. ix, 298 s. ISBN 086542778X

KREBS, CH.J. (2001): Ecology: the experimental analysis of distribution and abundance. 5th ed. San Francisco, Calif.: Benjamin Cummings. 695 s. ISBN 0321042891

LOMOLINO, M. V., RIEDLE, B. R., & BROWN, J. H. eds. (2006): Biogeography. 3rd edition. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates. xiii, 845. ISBN 0-87893-062-0

MACDONALD, G.M. (2003): Biogeography – Space, Time and Life. John Wiley & Sons, Inc. New York. ISBN 0-471-24193-8

http://www.youtube.com/