Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

3.2.4 Sukcese a mezidruhové vztahy

I když některé studie potvrzují základní principy teorie rovnováhy, jiné naopak odhalují některá její důležitá omezení. Jak MacArthur a Wilson (1967) předpokládali, křivky imigrace a extinkce nemusí být monotónní, jestliže se vyskytují výrazné sukcesní změny. Sukcese je ekologický termín označující vývoj a změny ve složení společenstev v ekosystému. Některé druhy tak např. mohou být silně závislé na jiných pionýrských druzích a proto je jejich příchod na ostrov podmíněn přítomností těchto druhů. Jiné druhy mohou být naopak mezidruhovými interakcemi z ostrova vyloučeny.

Obr. 42: Efekt sukcese může být zahrnut do rovnovážného modelu. V tomto případě je nutné přihlížet k pravděpodobnosti s jakou imigranti přežijí a založí na ostrově životaschopné rozmnožující se populace. S = počet druhů; Ŝ = rovnovážný počet druhů; I = míra imigrace (počet semen, spor a nových druhů přicházejících na ostrov za jednotku času); F = míra neúspěchu (počet semen, spor a druhů kteří nedokážou založit životaschopnou rozmnožující se populaci za jednotku času); C = míra kolonizace (= I - F) (MacArthur & Wilson 1967; Lomolino et al. 2006).

<< Předchozí | Nahoru | Následující >>

 

Zdroje:

COX, B.C. & MOORE, P. D. eds. (1999): Biogeography: an ecological and evolutionary approach. 6th edition. Oxford: Blackwell Science. ix, 298 s. ISBN 086542778X

LOMOLINO, M. V., RIEDLE, B. R., & BROWN, J. H. eds. (2006): Biogeography. 3rd edition. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates. xiii, 845. ISBN 0-87893-062-0

MACARTHUR, R.H. & WILSON, E.O. (1963): An equilibrum therory of insular zoogeography. Evolution 17: 373-387.

MACARTHUR, R.H. & WILSON, E.O. (1967): The Theory of Island Biogeohraphy. Monographs in Population Biology, no. 1. Princeton University Press. Princeton NJ.

MACDONALD, G.M. (2003): Biogeography – Space, Time and Life. John Wiley & Sons, Inc. New York. ISBN 0-471-24193-8

WHITTAKER, R. H. ed. (1998): Island biogeography: ecology, evolution and conservation. Oxford: Oxford University Press. xi, 285 s. ISBN 0-19-850020-3