Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

1.2.4 Salinita

Změny ve slanosti mořské vody ovlivňují mnoho zde žijících organismů, neboť mnoho takových organismů má podobnou koncentraci solí v tělních tekutinách (asi 35 promile, v nichž jsou jejich tělesné tkáně schopny efektivně fungovat). Pokud mořské organismy ponoříme do méně slané vody (jako např. v ústí řek), voda se začne tlačit do jejich tkání v důsledku fyzikálního procesu osmózy (voda proniká do prostředí s vyšší koncentrací a ředí jej tak, aby obě prostředí byla koncentračně vyrovnána). Jestliže organismy nemohou kontrolovat průchod vody do jejich těl, jsou jejich tělesné tekutiny naředěny tak, že tkáně následně nemohou fungovat. Toto je důležitý faktor, který chrání sladké vody od invadování mořskými živočichy a obráceně zabraňuje sladkovodním živočichům šířit se přes oceány do říčních systémů na jiných kontinentech.

Na Obr. 6 vidíme typický výskyt tří blízce příbuzných druhů blešivců v britských řekách (Spooner, 1947). Gammarus locusta je druh žijící v ústích řek a vyskytuje se v místech, kde není koncentrace soli nikdy nižší než 25 promile. Gammarus zaddachi je druh mírně tolerantní vůči solím a nacházíme jej v úseku, kde jejich koncentrace vykazuje značné kolísání v důsledku přílivového cyklu, průměrná koncentrace se zde pohybuje mezi 10 a 20 promile. Gammarus pulex je čistě sladkovodní druh, jenž se vyskytuje pouze v místech, kde řeka nejeví známky vlivu mořského přílivu.

Obr. 6: Výskyt tří blízce příbuzných druhů blešivců (Gammarus) v britských řekách (relativní abundance je znázorněna šířkou pásu) v závislosti na koncentraci soli ve vodě (Spooner 1947, Begon et al. 1997)

<< Předchozí | Nahoru | Následující >>

 

Zdroje:

BEGON, M., HARPER, J.L. & TOWNSEND, C.R. (1997): Ekologie: jedinci, populace a společenstva. 1. vyd. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc. 949 s. ISBN 8070676957

COX, B.C. & MOORE, P. D. eds. (1999): Biogeography: an ecological and evolutionary approach. 6th edition. Oxford: Blackwell Science. ix, 298 s. ISBN 086542778X

LOMOLINO, M. V., RIEDLE, B. R., & BROWN, J. H. eds. (2006): Biogeography. 3rd edition. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates. xiii, 845. ISBN 0-87893-062-0

MACDONALD, G.M. (2003): Biogeography – Space, Time and Life. John Wiley & Sons, Inc. New York. ISBN 0-471-24193-8

SPOONER, G.M. (1947): The distribution of Gammarus species in estuaries. Journal of Marine Biological Association, 27: 1-52.