Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

1. Ekologické faktory rozšíření druhů

1.1 Fyzické limity

Rozšíření druhů organismů není vždy závislé na přítomnosti či absenci topografických překážek. Limitem je mnohdy určitý faktor, ať už abiotické (teplota, světlo, vlhkost, sucho) nebo biotické povahy (konkurence, predace, potrava). Limitující faktor je cokoliv, co ztěžuje organismům život, růst a rozmnožování. Nemusí být pro ně nutně smrtelný, mnohdy jen organismy znevýhodňuje oproti ostatním.

 

<< Předchozí | Nahoru | Následující >>

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje:

COX, B.C. & MOORE, P. D. eds. (1999): Biogeography: an ecological and evolutionary approach. 6th edition. Oxford: Blackwell Science. ix, 298 s. ISBN 086542778X