Co je „citační styl“

Citačním stylem (viz např. citační styl NLM) označujeme soubor pravidel určujících používanou citační metodu a podobu citací a bibliografických citací (např. pokyny univerzit o citování v kvalifikačních pracích, citační pokyny v časopisech aj.). Jinými slovy citační styl obsahuje příklady citací a bibliografických citací včetně instrukcí, jak jednotlivé údaje psát (např. zda příjmení autora má být verzálkami či nikoli, zdali název citovaného dokumentu má být kurzívou atd.).

V praxi si tedy musí každý autor zjistit, podle jakého citačního stylu citovat, pozorně si jej prostudovat a následně jej při citování dodržet. Upozorněme, že neexistuje jeden, ale stovky citačních stylů. Při vědeckém publikování se běžně setkáváme s citačními styly vědeckých společností (např. APA = American Psychological Association) nebo citačními styly jednotlivých časopisu, tj. časopis v pokynech pro autory definuje vlastní citační pravidla.