Článek v tištěném časopise

Při citování časopiseckého článku přebíráme údaje o autorovi, názvu a rozsahu z vlastního článku (nikoli např. z obsahu v časopise). Všechny další údaje, jako jsou název časopisu, rok vydání, ročník atd. již ale primárně získáváme z obálky časopisu, případně jeho tiráže a až pak ze samotného článku.

Vzor v pokynech citačního stylu NLM

George DR, Navarro AM, Stazyk KK, Clark MA, Green MJ. Ethical quandaries and Facebook use: how do medical students think they (and their peers) should (and would) act?. AJOB Empir Bioeth. 2014 Apr-Jun;5(2):68-79.

Výsledná bibliografická citace článku v tištěném časopise

Komentář k vytvoření bibliografické citace

Podle pokynu stylu NLM je název časopisu zkrácen do podoby, v jaké je uváděn v databázi Medline PubMed. Konkrétně jsme prostě zadali v této databázi celý název časopisu a u nalezených záznamů zjistili zkrácený název časopisu. V souvislosti s časopisy upozorněme na místy vyskytující se chybné chápání významu pojmu „ročník“. Vyžaduje-li citační styl ročník, není tím míněn rok vydání, ale číslo uvozované slovy ročník, volume, tom, Band apod. vyjadřující nějakým způsobem vymezený svazek čísel časopisů.