Online kniha

V případě citování online knihy se ve srovnání s tištěnou struktura bibliografické citace příliš neodlišuje, respektive obsahuje ty stejné údaje jako tištěná kniha a navíc údaje o typu dokumentu, datu citování a webovou adresu, na níž je online kniha dostupná. Přesto citování online dokumentů, tj. nejen knih, často přináší různá úskalí zejména při dohledávání chybějících údajů v knize. Ukažme si nyní dva příklady, z nichž první představuje bezproblémové vytvoření bibliografické citace, zatímco ten druhý přináší hned vícero otázek.

Příklad 1 - bezproblémová citace

Vzor v pokynech citačního stylu NLM

Rao, CNR. Understanding chemistry [Internet]. Hackensack (NJ): World Scientific; c2010 [cited 2014 Jun 25]. xii, 300 p. Available from: http://site.ebrary.com/lib/masaryk/docDetail.action?docID=10422534

Výsledná bibliografická citace online knihy

Postup vytvoření bibliografické citace

  1. Jedná se o online knihu, a proto jsme v citacním stylu vyhledali příslušný příklad bibliografické citace.

  2. Stejně jako u tištěné knihy i u té online jsme postupně podle vzoru přebírali příslušné údaje jeden po druhém, přičemž primárně jsme je hledali na titulní straně a v případě nenalezení na jejím rubu. I tentokrát nám tyto dvě strany postačily k získání všech potřebných údajů.

  3. Protože na titulní straně byly jako místa vydání pouze názvy států, museli jsme název města získat z rubu titulního listu, přičemž vzhledem ke stejné typografii názvů států jsme uvedli prvně uvedený stát a jemu příslušné město.

  4. Protože je v knize pouze rok copyrightu, je před ním uvedeno písmeno c.

  5. Oproti citaci tištěné knihy jsme uvedli údaje o typu dokumentu, datu citování a webové adrese, na níž jsme měli knihu zpřístupněnu a kterou jsme zkopírovali z řádku URL internetového prohlížeče.

Příklad 2 - problémová citace

V tomto příkladu se jedná o situaci, s níž si ne každý musí vědět rady, protože se chystáme vytvořit bibliografickou citaci knihy, která je dostupná jako dokument PDF na webové stránce, přičemž ne všechny údaje jsou dohledatelné. Ukažme si proto krok po kroku, jak v takových případech postupovat.

Krok 1 - otevřeli jsme stránku s online knihou

Na webové stránce je formou obrázku obálky odkaz na knihu ve formátu PDF. V tuto chvíli si ihned pro potřeby plánované bibliografické citace poznamenáme datum, kdy jsme dokument stáhli, a webovou adresu dokumentu.

Pro bibliografickou citaci jsme tedy získali tyto údaje:

  • typ dokumentu: [Internet]

  • datum zobrazení/citování dokumentu: [cited 2014 Jun 26]

  • webová adresa: http://www.freebooks4doctors.com/link.php?id=1699

Krok 2 - otevřeme knihu a sestavíme z dostupných údajů citaci

Následně jsme z příslušných částí online knihy převzali údaje do bibliografickié citace vyjma místa vydání, které v knize nebylo nikde uvedeno (viz níže v bibliografické citaci zeleně zvýrazněná část).

Vzor v pokynech citačního stylu NLM

Bourcillier, P. Isabelle Eberhardt: une femme en route vers l‘islam [Internet]. Theiss K, illustrator. : Flying Publisher; c2012 [cited 2014 Jun 26]. 288 p. Available from: http://www.freebooks4doctors.com/link.php?id=1699. French.

Rozpracovaná bibliografická citace online knihy z aktuálně dostupných údajů

Krok 3 - dohledávání chybějícího údaje

Přestože v případě chybějícího údaje nemáme povinnost jej dohledávat, je vhodné se o to pokusit, ovšem ale v takové míře, abychom tím netrávili zbytečně dlouhý čas. U našeho příkladu jsme učinili následující:

  1. Na stránce odkazující na online knihu jsme se podívali, jestli někde není uvedeno ať už město nebo stát, kde vydavatel působí. V zápatí stránky jsme zkusili kliknout i na odkaz About pro případ, že by webová stránka byla spravována vydavatelem knihy a že by odkaz směřoval na stránku s informací o místu, kde vydavatel sídlí.

  2. Protože jsme na webu nic nenalezli, pokusili jsme se knihu nalézt prostřednictvím online katalogu WorldCat (http://www.worldcat.org/) umožňujícího prohledávat katalogy světových knihoven. Bohužel i zde bylo vyhledávání bezvýsledné.

Dalšími možnými kroky by bylo pokusit se pomocí některého z internetového vyhledávače hledat kontakt na vydavatele, pokusit se podívat do jiných knih od tého vydavatele, zdali z nich nelze místo vydání zjistit. Rozhodně bychom tomu ale neměli věnovat více času než pár minut, neboť nejsme povinni neuvedené údaje dohledávat.

Konečně jsme tak mohli dokončit bibliografickou citaci online knihy, která je zakončena poznámkou o jazyce dokumentu (French), jak styl NLM pro neanglicky psaná díla vyžaduje.

Pro úplnost dodejme, že vzhledem k malému podílu ilustrátorky na vzniku knihy (pouze namalování obálky) a skutečnosti, že podle stylu NLM je údaj o takovýchto dalších tvůrcích volitelný, jsme ji v bibliografické citaci neuvedli.

Vzor v pokynech citačního stylu NLM

Bourcillier, P. Isabelle Eberhardt: une femme en route vers l‘islam [Internet]. [place unknown]: Flying Publisher; c2012 [cited 2014 Jun 26]. 288 p. Available from: http://www.freebooks4doctors.com/link.php?id=1699. French.

Výsledná bibliografická citace online knihy