Tištěná kniha

V návaznosti na výše uvedené již nyní víme, že při tvorbě bibliografické citace musíme nejdříve údaje do bibliografické citace hledat na titulním listu. Nebude-li tam nějaká informace uvedena, podíváme se postupně (v tomto pořadí) na rub titulního listu, do tiráže, na obálku, do zbývajících částí knihy (prolistujeme knihu, neobsahuje-li například informaci v ediční poznámce, v úvodu apod.).

Níže je zobrazeno, z kterých částí knihy byly údaje do bibliografické citace převzaty a jak podle vzoru byla bibliografická citace vytvořena. Zcela dole je popis vytvoření bibliografické citace. U příkladů dalších dokumentů již popis neuvádíme, ale pouze v komentářích vysvětlujeme případná specifika příslušné bibliografické citace.

Vzor v pokynech citačního stylu NLM

Campbell A, Gillett G, Jones G. Medical ethics. 4th ed. South Melbourne (AU): Oxford Univ. Press; 2005. xii, 312 p.

Výsledná bibliografická citace knihy

Postup vytvoření bibliografické citace

  1. Jedná se o tištěnou knihu, tudíž jsme v citacním stylu nalezli příklad bibliografické citace tištěné knihy.

  2. V citačním stylu jsme se pozorně seznámili s pokyny k jednotlivým údajům, z nich jsme zjistili, že např. údaj o vydání se píše zkráceně, že v údaji o místu vydání se za méně známá města má uvést v oblých závorkách zkratka státu apod.

  3. Poté jsme z knihy postupně údaj po údaji opsali, přičemž v prvé řadě jsme je zjišťovali na titulní straně, v případě nenalezení jsme je hledali na jejím rubu. Obálku jsme tedy nakonec pro tvorbu bibliografické citace nepotřebovali. V případě rozsahu stran jsme uvedli poslední číslovanou stranu; protože v knize bylo dvojí číslování stran (římskými × arabskými čísly), uvedli jsme obojí.

  4. Při psaní jednotlivých údajů jsme si dávali pozor, abychom je od sebe oddělili interpunkci přesně podle vzoru.

  5. V případě místa vydání jsme podle pokynu o světově méně známých městech přidali za město jeho stát.