Online patent

Vzor bibliografické citace patentu je obvykle uveden ve většině citační stylů vydaných odbornými společnostmi. Ty však ne vždy reflektují skutečnost, že jsou dnes většinou patenty dostupné na Internetu, a neobsahují vzor pro bibliografickou citaci online verze patentu. Nejinak je tomu i v případě citačního stylu NLM obsahujícího vzor pouze pro bibliografickou citaci tištěného patentu. V takové situaci lze postupovat tak, že vytvoříme bibliografickou citaci podle vzoru pro tištěné pateny a doplníme ji o tři typické údaje online zdrojů, tj. typ dokumentu, datum citování/zobrazení a webovou adresu patentu (zvýrazněno barevně ve výsledné bibliografické citaci).

Závěrem doplňme, že patent je na Internetu dostupný jak ve formátu HTML (obr. vpravo nahoře), tak i ve formátu PDF (obr. vpravo dole).

Vzor v pokynech citačního stylu NLM

Lessmeier TJ, Gregerson PB, inventors; Resynch Dynamics, LLC., assignee. Method for optimizing CRT therapy [Internet]. United States patent US RE45,005 E. 2014 Jul 8 [cited 2014 Jul 10]. Available from: http://pdfpiw.uspto.gov/.piw?Docid=RE045005

Výsledná bibliografická citace online patentu

Komentář k vytvoření bibliografické citace

Po vyhledání a zobrazení patentu se v řádku URL zobrazila velmi dlouhá adresa. Pokusili jsme se proto zjistit, nebude-li funkční i po umazání její části, přičemž jsme zjistili, že vymažeme-li z části s parametry adresy vše, co je uvedeno za číslem patentu, bude adresa funkční. Pro lepší pochopení uvádíme celou webovou adresu, kterou jsme měli v prohlížeči. Červeně je v ní zvýrazněna adresa použitá v bibliografické citaci: http://pdfpiw.uspto.gov/.piw?Docid=RE045005&homeurl=http%3A%2F%2Fpatft.uspto.gov%2Fnetacgi%2Fnph-Parser%3FSect1%3DPTO2%2526Sect2%3DHITOFF%2526p%3D1%2526u%3D%25252Fnetahtml%25252FPTO%25252Fsearch-bool.html%2526r%3D1%2526f%3DG%2526l%3D50%2526co1%3DAND%2526d%3DPTXT%2526s1%3Dmedicine%2526OS%3Dmedicine%2526RS%3Dmedicine&PageNum=&Rtype=&SectionNum=&idkey=NONE&Input=View+first+page.