Co je „citační manažer“

Existence stovek citačních stylů komplikuje autorům jejich publikování, neboť musejí znovu a znovu zjišťovat a studovat citační styl příslušného časopisu. Mnozí proto používají citační manažer, což je aplikace umožňující získat z databází a katalogů bibliografické záznamy dokumentů a vkládat je v podobě citací a bibliografických citací do vlastního textu.

V současnosti existuje řada citačních manažerů, z nichž vzhledem k jednoduchému ovládání doporučujeme zdarma dostupnou aplikaci Zotero (www.zotero.org). Přestože citační manažer nesporně usnadňuje citování, pamatujme, že jeho použití nás nikdy nezbavuje povinnosti zkontrolovat si, že manažerem vytvořené citace a bibliografické citace odpovídají požadavkům daného citačního stylu.

Kupříkladu citační manažer Zotero funguje tak, že po jeho nainstalování lze z katalogu/online databáze lze kliknutím na ikonu v řádku URL internetového vyhledávače (zde modrá pro knihu) stáhnout záznam do panelu (spodní část levého obrázku). Následně lze do textového editoru (zde vpravo ukázka MS Wordu) vložit citaci do textu i bibliografickou citaci a naformátovat ji podle různých citačních stylů (okno vpravo dole). Český návod k aplikaci Zotero je dostupný v samostatném tutoriálu.