Příspěvek v tištěném sborníku

Tato bibliografická citace se od citace kapitoly v knize liší tím, že autor a název příspěvku jsou explicitně předřazeny údajům o sborníku jako celku.

Vzor v pokynech citačního stylu NLM

Harrison SP, Dodson J. Climates of Australia and New Guinea since 18,000 yr B.P. In: Wright HE, Kutzbach JE, Webb T, Ruddiman WF, Street-Perrott FA, Bartlein PJ, editors. Global climates since the last glacial maximum. Minneapolis: University of Minnesota Press; c1993. p. 265-293.

Výsledná bibliografická citace online knihy

Komentář k vytvoření bibliografické citace

Název s místem a termínem konání konference byl na titulní straně součástí podnázvu, proto informace o konferenci znovu jako samostatný údaj neopakujeme, jak jinak vyžaduje vzor.

Na konci je jako poznámka uveden jazyk dokumentu, neboť citační styl to v případě neanglických děl vyžaduje.