Příspěvek v online sborníku

Vytvoření bibliografické citace příspěvku v online sborníku si ukažme opět na mírně složitém případu, se kterým se mů- žeme však často setkat. Konkrétně zde se setkáváme se situací, kdy jsme v databázi Springer Link vyhledávali publikace k tématu a mezi nimi byl i odkaz na stránku s příspěvkem v online sborníku.

Krok 1 - otevřeli jsme stránku s příspěvkem

Přestože stránka obsahuje údaje o autorech, názvu příspěvku apod. (v obr. vlevo dole označeno šipkou), je pro nás primárním dokumentem vlastní příspěvek ve sborníku. V tomto případě se na stránce vyskytují dvě tlačítka, z nichž první Download Book odkazuje na plný text celého sborníku, zatímco druhý Download Chapter na plný text pouze námi nalezeného příspěvku.

Přestože budeme vytvářet bibliografickou citací příspěvku, zvolili jsme odkaz na celý sborník, protože bude obsahovat maximum informací jak o příspěvku, tak i o sborníku. Navíc zjednodušujeme čtenáři možnost identifikovat citovaný příspěvek, když si jej při dohledávání zobrazí v celém sborníku a bude se tak moci bezpečně ujistit, že se skutečně jedná o hledaný dokument.Pro připravovanou bibliografickou citaci si v tuto chvíli tedy můžeme poznamenat typ dokumentu, datum zobrazení/citování a webovou adresu příspěvku, kterou jsme zjistili tak, že jsme pravým tlačítkem klikli na Download Book, tj. do bibliografické citace nebudeme vkládat webovou adresu, která je zobrazena v řádku URL internetového prohlížeče, ale tu, která odkazuje přímo na celý sborník ve formátu PDF.

Pro bibliografickou citaci jsme tedy získali tyto údaje:

  • typ dokumentu: [Internet]

  • datum zobrazení/citování: [cited 2014 Jul 1]

  • webová adresa: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fb135594.pdf

Krok 2 - vytvoření bibliografické citace

Další postup byl již obdobný jako při tvorbě bibliografické citace kapitoly v online knize, tj. primárně jsme převzali informace z vlastního příspěvku (např. název příspěvku jsme převzali nikoli z obsahu sborníku, ale z daného příspěvku) a poté z titulní strany, případně rubu titulní strany sborníku.

Vzory v pokynech citačního stylu NLM

Gat-Viks, I, Tanay A, Raijman D, Shamir R. The factor graph network model for biological systems. In: Miyano S, Mesirov J, Kasif S, Istrail S, Pevzner P, Waterman M, editors. Research in computational molecular biology [Internet]. RECOMB 2005: 9th Annual International Conference; 2005 May 14-18; Cambridge, MA, USA. Berlin: Springer; c2005 [cited 2014 Jul 1]. p. 31-47. Available from: http:// link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fb135594.pdf

Výsledná bibliografická citace příspěvku v online sborníku

Komentář k vytvoření bibliografické citace

Protože styl NLM primárně uvádí obecný příklad pro příspěvky v online sborníku, museli jsme v něm hledat a nalezli jsme příklad týkající se příspěvku v online sborníku z konference, který ale neměl editory. Výslednou bibliografickou citaci jsme tedy vytvořili tak, že jsme ji nejdříve sestavili podle primárního vzoru (horní obr.), načež jsme podle druhého vzoru (spodní obr.) mezi údaj o názvu a místu vydání přidali údaj o konferenci.