Interview

Při citování rozhovoru je třeba přihlížet ke způsobu, jakým proběhl a byl zaznamenán. V případě osobního rozhovoru, kdy jsme například konzultovali se školitelem diplomovou práci, se v citačních stylech obvykle setkáme se vzory bibliografických citací nebo doporučeními, jak místo vytvoření bibliografické citace uvést příslušné informace o rozhovoru přímo ve vlastním textu (např. v textu použijeme větu ve smyslu Když jsme tento problém konzultovali 10. července 2014 s prof. Novákem, upozornil nás, že …).

V případě zaznamenaných rozhovorů, např. v online diskusním fóru, v rozhlasovém/televizním pořadu apod., je třeba již rozlišovat, na jakém typu dokumentu je záznam rozhovoru uložen (soubor ke stažení nebo tzv. stream na webové stránce? nahrávka na CD/DVD/audiokazetě?). Podle toho totiž v citačním stylu pak hledáme příslušný vzor bibliografické citace. Například v případě záznamu jako souboru ke stažení nebo jako vloženého objektu se zachováme obdobně, jako tomu bylo výše u prezentace ve variantě ke stažení či ve variantě objektu na webové stránce.

Pochopitelně se můžeme setkat s tím, že citační styl neobsahuje vzor bibliografické citace pro rozhovor nebo pro typ dokumentu obsahujícího daný rozhovor. V takovém případě je třeba hledat v citačním stylu pokyn pro bibliografickou citaci podobného dokumentu (např. pro rozhovor na videokazetě neexistuje příklad citace, tak použijeme vzor citace pro audionahrávku). Pokud však citační styl neobsahuje vzor ani trochu podobného typu dokumentu, je možno se podívat, jak vypadá bibliografická citace v jiném citačním stylu, a přizpůsobit ji námi užívanému stylu (např. jiný styl vyžaduje psaní příjmení autora verzálkami, ale my jej podle stylu NLM vyžadujícím běžný zápis napíšeme normálním písmem).

Nezaznamenaný osobní rozhovor

Jak již bylo výše zmíněno, při citování rozhovoru se můžeme setkat s tím, že citační styl namísto vytvoření bibliografické citace požaduje pouze formulovat větu tak, aby bylo zřejmé, že následná parafráze nebo doslovná citace je myšlenkou z onoho rozhovoru.

Některé citační styly, jako je tomu i v tomto materiálu užívaném stylu NLM, uvádějí konkrétní vzor bibliografické citace rozhovoru. Vzhledem k charakteru zdroje informací, tj. osobního rozhovoru, není součástí níže uvedené bibliografické citace zobrazení zdroje informací. Navíc se jedná o příklad fiktivního rozhovoru, ve kterém autor tohoto materiálu zodpověděl dotaz zahraniční kolegyni.

Vzor v pokynech citačního stylu NLM

Kratochvíl, Jiří (University Campus Library, Masaryk University, Brno, Czechia). Conversation with: Ewa Rozkosz (Biblioteka, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, Poland). 2013 Aug 15.

Výsledná bibliografická citace osobního rozhovoru