Dopis

Podobně jako u rukopisu i u dopisu při tvorbě bibliografické citace můžeme být omezeni množstvím dostupných údajů. V níže uvedeném příkladu se jedná o dopis opět z pozůstalosti již zesnulého vědce, přičemž z komentářů vyplyne, proč ten či onen údaj byl při tvorbě bibliografické citace řešen daným způsobem.

Vzor v pokynech citačního stylu NLM

Allen Garland E. (Department of Biology, Washington University, St. Louis, MO). Letter to: [Vladislav] Kruta [(Univerzita J. E. Purkyně, Brno, Czechia). 1972]. 1 leaf. Located at: Inheritance after Vladislav Kruta, University Campus Library, Masaryk University, Brno (Czechia).

The resulting bibliographic reference dopisu

Komentář k vytvoření bibliografické citace

V tomto případě kromě data napsání dopisu byly téměř všechny údaje zjistitelné vyjma prvního jména adresáta, jeho afiliace a data napsání dopisu. V případě adresáta je z dopisu patrné příjmení Kruta. Vzhledem k uložení dopisu v pozůstalosti prof. Vladislava Kruty a jeho dlouholeté působnosti na lékařské fakultě tehdejší Univerzity J. E. Purkyně v Brně bylo možno v podstatě s naprostou jistotou identifikovat adresátovo první jméno a jeho afiliaci. Přesto striktně dodržujeme pravidlo uvádění údajů z jiných zdrojů než z citovaného dokumentu v hranatých závorkách.Datum napsání dopisu je zúženo pouze na rok proto, že z poznámek prof. Kruty vlevo dole vyplývá, že byl dopis přiložen v balíčku s knihou. Vzhledem k tomu, že v současnosti doručení balíčků z USA trvá i několik týdnů, lze jen spekulovat, jestli byl dopis napsán v květnu nebo v některém z předchozích měsíců.