Kapitola v online knize

Vzor v pokynech citačního stylu NLM

Kopp, UC. Neural control of renal function [Internet]. San Rafael (CA): Morgan & Claypool Life Sciences; 2011. 3.1. Measurements of renal blood flow; [cited 2014 Jun 30]; [about 1 screen]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/ NBK57243/#s3.1

Výsledná bibliografická citace kapitoly v online knize

Komentář k vytvoření bibliografické citace

V případě citování kapitoly v online knize, která je ve formátu PDF, by se postupovalo stejně jako při citování online knihy a samozřejmě podle vzoru pro bibliografickou citaci kapitoly v online knize v příslušném citačním stylu (zde výše vzor ze stylu NLM). Proto výše demonstrujeme citování kapitoly v online knize, která je ve formátu HTML:

  • Maximum údajů do bibliografické citace jsme převzali z úvodní stránky online knihy (obr. vlevo), v podstatě jsme vytvořili úplnou bibliografickou citaci online knihy bez rozsahu stran a webové adresy. Tedy již jsme za název uvedli typ dokumentu, tj. [Internet], a datum zobrazení/citování, tj. [cited 2014 Jun 30].

  • Na úvodní stránce jsme klikli v obsahu na název kapitoly a zobrazili si tak stránku s požadovanou kapitolou. V tuto chvíli jsme do rozpracované bibliografické citace přidali název kapitoly, tj. 3.1. Measurements of renal blood flow, a po uvození „Available from:“ webovou adresu kapitoly, tj. nikoli adresu online knihy (obr. vlevo), ale adresu zobrazenou po otevření kapitoly (obr. vpravo).