Zvuková nahrávka

Podobně, jako je tomu u videonahrávek, i v případě nahrávek zvukových obvykle citační styly obsahují příslušné vzory bibliografických citací, přičemž mnohdy uvádějí příklady citování jak nahrávky jako celku (např. album hudební skupiny), tak i jen její části (např. píseň z alba hudební skupiny).

Stejně jako u videonahrávek přebíráme údaje do bibliografické citace primárně z informací na vlastním nosiči (potisk CD, štítek na vinylové desce apod.), pakliže tam některý není, tak z obalu/bookletu a až v poslední řadě z nahrávky samotné (např. CD může kromě zvukového záznamu obsahovat i další soubory).

Vzor v pokynech citačního stylu NLM

Guns N' Roses. Uses Your Illusion II [CD]. Mike Clink and Guns N' Roses, producers. Germany: Geffen; c1991. 1 CD: 76 min.

výsledná bibliografická citace zvukové nahrávky

Komentář k vytvoření bibliografické citace

Výše je jako vzor uvedena bibliografická citace videokazety proto, že v námi uživaném stylu NLM je obecným vzorem pro citování zvukových i audiovizuálních dokumentů.

Na CD je jako vydavatel uvedena společnost BONTON Music s rokem copyrightu 1994 a společnost Respekt Publishing s rokem copyrightu 2008. V bibliografické citaci jsme uvedli společnost Respekt Publishing a rok copyrightu 2008 proto, že na zadní straně bookletu je uveden rok 2008 jako letopočet, kdy byla nahrávka tzv. remasterována, a my zde citujeme remasterovanou verzi nahrávky, nikoli tu původní z roku 1994.

Místo a stát vydání jsou uvedeny v hranatých závorkách proto, že tyto údaje nejsou ani na nosiči ani v bookletu uvedeny a že byly zjištěny na Internetu.