Kapitola v tištěné knize

Umíme-li vytvořit citaci knihy, umíme vlastně vytvořit i citaci knižní kapitoly. Tu citujeme v případě, že jsme celou knihu nečetli a čerpali informace jen ze samostatné kapitoly.

Vzor v pokynech citačního stylu NLM

Budson AE, Solomon PR. Memory loss, Alzheimer's disease, and dementia. 2nd ed. Edinburgh: Elsevier; 2016. Chapter 23, Non-pharmacological treatment of the behavioral and psychological symptoms of dementia; p. 218-225.

Výsledná bibliografická citace kapitoly v tištěné knize

Komentář k vytvoření bibliografické citace