Online kvalifikační práce

Protože na Lékařské fakultě MU v době vzniku tohoto materiálu platí povinnost odevzdávat kvalifikační práci kromě formy tištěné i ve formě elektronické, a to prostřednictvím Informačního systému MU (IS MU), můžeme pro srovnání vytvořit bibliografickou citaci online verze téže kvalifikační práce.

V našem případě jsme otevřeli webovou stránku archivu závěrečných prací obsahující odkaz na disertaci ve formátu PDF (obr. vpravo nahoře). Ten jsme si pro potřeby bibliografické citace poznamenali, respektive - protože to IS MU umožňuje - jsme si zobrazili další informace o souboru, kde byly dva odkazy na soubor PDF, z nichž jeden umožňuje veřejný přístup k souboru, zatímco druhý by vyžadoval přihlášení do ISu. Zvolili jsme odkaz s veřejným přístupem, aby čtenář mimo Masarykovu univerzitu měl v případě potřeby přístup k citovanému dokumentu.

Vzor v pokynech citačního stylu NLM

Lehar F. Možnosti rotační atriografie při podpoře elektrofyziologických vyšetření [Application of rotational angiography to support electrophysiology studies] [dissertation on the Internet]. Brno (Czechia): Masarykova univ., Lékařská fakulta; 2014 [cited 2014 Jul 4]. 59 p. Available from: http://is.muni. cz/th/50648/lf_d_b1/Disertacni_prace_-_Lehar_wmvqmfpr.pdf Czech.

Výsledná bibliografická citace online kvalifikační práce