Použitá literatura

 1. American Psychological Association. Publication manual of the American Psychological Association. 6th ed. Washington, DC: American Psychological Association; 2010. 272 p.

 2. Barzun J, Graff HF. The Modern Researcher. 6th ed. Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning; 2004. 322 p.

 3. Bolner MS, Poirier GA. The Research Process: Books & Beyond. 4th ed. Dubuque, IO: Kendall/Hunt Publishing Company; 2007. 462 p.

 4. Booth WC, Colomb GG, Williams JM. The Craft of Research. 3rd ed. Chicago, IL: University of Chicago Press; 2008. 317 p.

 5. Coghill AM, Garson LR, Dodd JS, editors. The ACS style guide: effective communication of scientific information. 3rd ed. Oxford : Washington: Oxford University Press ; American Chemical Society; 2006. 430 p.

 6. ČTK, Lidovky.cz. O titul bakalář práv přijde jako jediný exšéf strážníků v Plzni, opsal práci [Internet]. Lidovky.cz. 2010 [cited 2014 May 28]. Available from: http://www.lidovky.cz/o-titul-bakalar-prav-prijde-jako-jediny-exsef-strazniku-v-plzni-opsal-praci-16b-/zpravy-domov.aspx?c=A101116_143132_ln_domov_pks

 7. Duartová N. Slajdologie: tajemství tvorby skvělých prezentací. Brno: BizBooks; 2012. xvii, 270 p.

 8. Gopalakrishnan J. Professor Caught For Plagiarizing Articles in Nursing Journals [Internet]. iThenticate. 2011 [cited 2014 May 28]. Available from: http://www.ithenticate.com/plagiarism-detection-blog/bid/68824/Professor-Caught-For-Plagiarizing-Articles-in-Nursing-Journals#.U4XeQSjRMhU

 9. Katuščák D, Drobíková B, Papík R. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 1. české ed. Nitra: Enigma; 2008. 161 p.

 10. Kratochvíl J. Analýza užívaných citačních stylů v publikacích autorů z lékařských, sportovních a přírodovědných oborů na Masarykově univerzitě [Internet]. IT Lib. 2014 [cited 2014 Aug 13];18(2):36-40. Available from: http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/36_analyza%20%20uzivanych.pdf

 11. Kratochvíl L, Říhová B, Česká tisková kancelář. Velitel plzeňských strážníků rezignoval kvůli opsané bakalářské práci [Internet]. iDNES.cz. 2009 [cited 2014 May 28]. Available from: http://zpravy.idnes.cz/velitel-plzenskych-strazniku-rezignoval-kvuli-opsane-bakalarske-praci-1ar-/domaci.aspx?c=A091103_141712_studium_klu

 12. Krčmová M. Fonetika a fonologie [Internet]. 3. ed. Brno: Masarykova univerzita; 2009 [cited 2014 May 27]. Available from: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/ff/ps09/fonetika/tisk_2009/index.html

 13. Lipson C. Cite Right: A Quick Guide to Citation Styles-MLA, APA, Chicago, the Sciences, Professions, and More. Chicago, IL: University of Chicago Press; 2006. 197 p.

 14. Meško D, Katuščák D, Findra J. Akademická příručka. Martin: Osveta; 2006. 481 p.

 15. Patrias K. Citing Medicine: The NLM style guide for authors, editors, and publishers [Internet]. 2nd ed. Wendling D, editor. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007 [cited 2014 Jun 25]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/

 16. Šesták Z. Jak psát a přednášet o vědě. 1. ed. Praha: Academia; 2000. 204 p.

 17. Tazz R. The Science of Mister Terrific #3 [Internet]. Comic Vine. 2011 [cited 2014 May 29]. Available from: http://www.comicvine.com/profile/razzatazz/blog/the-science-of-mister-terrific-3/75309/

 18. The Chicago manual of style. 16th ed. Chicago, IL: University of Chicago Press; 2010. 1026 p.

 19. UPI. Professor given sanctions for plagiarism [Internet]. UPI. 2011 [cited 2014 May 28]. Available from: http://www.upi.com/Top_News/US/2011/10/06/Professor-given-sanctions-for-plagiarism/UPI-11371317934137/

Zdroje ukázek v textu

 1. A. Learning Journey. Schoolhouse Review: Primary Arts of Language [Internet]. A Learning Journey. 2012 [cited 2014 Jul 31]. Available from: http://totplay.blogspot.cz/2012/11/schoolhouse-review-primary-arts-of.html

 2. Actor / Art Model. How do you deal with compromise in your artistic work? [Internet]. Artistic Patchwork. 2012 [cited 2014 May 28]. Available from: http://artisticpatchwork.wordpress.com/2012/01/09/how-do-you-deal-with-compromise-in-your-artistic-work/

 3. Babysimpson.co.uk. imgur: the simple image sharer [Internet]. Imgur. [Athens, OH]: Imgur, c2014 [cited 2014 Apr 24]. Available from: http://imgur.com/CCr5lVb

 4. Bacík F. Podněty ke zvyšování kvality a efektivity práce škol. Pedagogická revue. 2007;59(1):191–7.

 5. Bourcillier P. Isabelle Eberhardt: Une femme en route vers l’islam. [Internet]. Flying Publisher; c2012 [cited 2014 Jun 26]. 288 p. Available from: http://www.freebooks4doctors.com/link.php?id=1699

 6. Brázdil R, Demarée GR, Deutsch M, Garnier E, Kiss A, Luterbacher J, et al. European floods during the winter 1783/1784: scenarios of an extreme event during the ‘Little Ice Age’. Theor Appl Climatol. 1. březen 2010;100(1-2):163–89.

 7. Campbell AV, Gillett GR, Jones DG. Medical ethics. 4th ed. South Melbourne: Oxford University Press; 2005. 312 p.

 8. Černíková A, Jampílek J. Strukturní modifikace léčiv ovlivňující biodostupnost a terapeutický účinek. Chemické listy. 2014;108(1):7–16.

 9. . ČTK, Lidovky.cz. O titul bakalář práv přijde jako jediný exšéf strážníků v Plzni, opsal práci [Internet]. Lidovky.cz. 2010 [cited 2014 May 28]. Available from: http://www.lidovky.cz/o-titul-bakalar-prav-prijde-jako-jediny-exsef-strazniku-v-plzni-opsal-praci-16b-/zpravy-domov.aspx?c=A101116_143132_ln_domov_pks

 10. Demarée GR. The catastrophic floods of February 1784 in and around Belgium—a Little Ice Age event of frost, snow, river ice…and floods. Hydrological Sciences Journal. 2006;51(5):878–98.

 11. Flying Publisher. Psychology [Internet]. FreeBooks4Doctors!: Promoting free access to medical books. [cited 2014 Jun 26]. Available from: http://www.freebooks4doctors.com/f.php?f=psyco

 12. Hart T. Language Rules Week part 1 [Internet]. Flickr. 2009 [cited 2014 May 28]. Available from: http://www.flickr.com/photos/terryhart/4024532249/

 13. Hellerick. Romanization of Russian [Internet]. Wikipedia, the free encyclopedia. St. Petersburg, FL: Wikimedia Foundation; 2014 [cited 2014 May 27]. Available from: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Udaltsova_Street_sign.jpg&oldid=502466675

 14. How to Respect Yourself [Internet]. Too Easy Life: Hot to Tips and Tricks. 2012 [cited 2014 May 28]. Available from: http://tooeasylife.blogspot.cz/2012/05/how-to-respect-yourself.html

 15. Hudecová D. Revize Bloomovy taxonomie edukačních cílů. Pedagogika. 2004;54(3):274–83.

 16. Inderbitzi RGC, Schmid RA, Melfi FMA, Casula RP, editoři. Minimally invasive thoracic and cardiac surgery: textbook and atlas. Heidelberg: Springer; 2010. 551 p.

 17. Kosíková V, Černá K. Výzkum kvality informační funkce hodnocení ve středoškolské praxi. Pedagogika. 2013;63(3):372–92.

 18. Kuric J. Psychologie vnímání malířských výtvarných děl v ontogenezi. Ed. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně; 1986. 260 p.

 19. MacArthur J. man reading book [Internet]. DC Walk Ups. [20??] [cited 2014 Jul 31]. Available from: http://home-hunters.wordpress.com/buyers-information/man-reading-book/

 20. [McNeal, Marielle]. Library Tip # 6: What is Plagiarism? [Internet]. oliveharveycollegelibraryguides. 2013 [cited 2014 May 28]. Available from: http://oliveharveycollegelibraryguides.pbworks.com/w/page/47192856/Plagiarism

 21. Miraudo S. The top 10 Adam Sandler performances [Internet]. Quickflix. 2012 [cited 2014 Apr 24]. Available from: http://blog.quickflix.com.au/2012/04/04/the-top-10-adam-sandler-performances/

 22. OCLC. WorldCat.org: Největší světový knihovní katalog [Internet]. c2014 [cited 2014 Jun 26]. Available from: https://www.worldcat.org/

 23. Palát K, Hartl J, Opletalová V. Prekurzory léčiv. Českoslov farm. 1981;30(3/4):116–24.

 24. Piskáčková Z, Bienertová Vašků J, Forejt M, Matějová H, Martykánová L. Spánek a jeho vliv na rozvoj obezity. Diabetol metab endokrinol výživ (Print). 2010;13(2):77–81.

 25. Plusesmas.com. Taller: “Anatomía de un libro“, Biblioteca Nacional, Madrid [Internet]. Plusesmas.com. 2014 [cited 2014 Jun 24]. Available from: http://www.plusesmas.com/ocio_fuera_de_casa/agenda/taller_anatomia_de_un_libro_biblioteca_nacional_madrid/186.html

 26. Preiss M, Mačudová G. Dotazník žádoucího stylu odpovídání (BIDR-CZ). Psychiatrie (Praha Print). 2013;17(2):59–64.

 27. ¡Puritita Calidá! [Internet]. ¡The Blog Bus! 3.0: 2010 [cited 2014 Apr 24]. Available from: http://theblogbus.blogspot.cz/2010/01/puritita-calida.html

 28. Raudenská J, Javůrková A. Multidisciplinární léčba chronické nenádorové bolesti. Bolest. 2010;13(3):117–23.

 29. Raudenská J. Kognitivně-behaviorální terapie specifické fobie u pacienta s chronickou bolestí - kazuistika. Bolest. 2007;10(3):142–55.

 30. Řehulka E. Kuric, J. Psychologie vnímání malířských výtvarných děl v ontogenezi. Československá psychologie. 1987;31(4):351–3.

 31. Spiegel K, Tasali E, Penev P, Van Cauter E. Brief communication: Sleep curtailment in healthy young men is associated with decreased leptin levels, elevated ghrelin levels, and increased hunger and appetite. Ann Intern Med. 7. prosinec 2004;141(11):846–50.

 32. Spiegel K, Tasali E, Penev P, Van Cauter E. Brief communication: Sleep curtailment in healthy young men is associated with decreased leptin levels, elevated ghrelin levels, and increased hunger and appetite. Ann Intern Med. 7. prosinec 2004;141(11):846–50.

 33. Tameika. ABA Interview! [Internet]. I Love ABA! 2013 [cited 2014 Jul 10]. Available from: http://www.iloveaba.com/2013/12/aba-interview.html

 34. Tomasko JM, Pauli EM, Kunselman AR, Haluck RS. Sleep deprivation increases cognitive workload during simulated surgical tasks. Am J Surg. leden 2012;203(1):37–43.

 35. Ullmann T. Co-citation analysis of the topic Social Network Analysis [Internet]. Co(n)de(n)sSence. 2012 [cited 2014 Apr 24]. Available from: http://eduinf.eu/2012/03/15/co-citation-analysis-of-the-topic-social-network-analysis/

 36. Vymětal J. Informační zdroje v odborné literatuře. Ed. 1. Praha: Wolters Kluwer; 2010. 433 p.

 37. [Wageningen UR Library]. Judging bibliographic references - Introduction [Internet]. Wageningen UR Library. [c2014] [cited 2014 May 28]. Available from: https://library.wur.nl/infoboard/5_evaluating/judging_introduction.html

 38. Wallpapers Feed. The Big Bang Theory, HD | Wallpapers Feed [Internet]. s.l.: Wallpapers Feed, c2013 [cited 2014 Apr 24]. Available from: http://www.wallsfeed.com/the-big-bang-theory-hd/

 39. Wendsche P, Pokorná A, Štefková I. Perioperační ošetřovatelská péče. Praha: Galén; 2012. 117 p.

 40. Zábrodská K, Květon P. Šikana na pracovišti v prostředí českých univerzit: výskyt, formy a organizační souvislosti. Sociologický časopis. 2012;48(4):641–68.

{USER_SCRIPTS} {USER_STYLES}