Příspěvek na webové stránce

Při tvorbě této bibliografické citace jsme většinu údajů převzali z příslušné webové stránky (obr. vlevo). Chybějícím údajem bylo místo vydání, které jsme se pokusili zjistit na stránce s kontakty (v menu jsme zvolili Departments & Centers a klikli na Contact Us). Protože však tato stránka (obr. vpravo nahoře) obsahovala více adres, pokusili jsme se vyhledávačem Google nalézt tu hlavní. Nalezli jsme mj. vládní stránku s doménou .gov (obr. vpravo dole) obsahující pouze jednu adresu, kterou jsme v hranatých závorkách uvedli do bibliografické citace (v závorkách proto, že že byl údaj převzatý z jiného zdroje než původní stránky s příspěvkem).

Přestože v případě data stránka obsahovala informaci 1 day(s) ago, v citaci jsme uvedli datum. Údaj o rozsahu pak obsahuje odhadovaný počet obrazovek nad sebou, který by byl potřebný pro zobrazení celé stránky najednou.

Vzor v pokynech citačního stylu NLM

Mayo Clinic news network: news resources [Internet]. [USA]: Mayo Clinic; c1998-2014. Proton therapy has advantages over IMRT for advanced head and neck cancers, Mayo study finds; 2014 Jul 2 [cited 2014 Jul 3]; [about 3 screens]. Available from: http://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/proton-therapy-has-advantages-over-imrt-for-advanced-head-and-neck--cancers-mayo-study-finds

Výsledná bibliografická citace příspěvku na webové stránce