Video nahrávka

Citování videonahrávek (DVD, VHS aj.) i zvukových nahrávek (CD, audiokazety) není nijak složité, neboť v citačních stylech obvykle nalezneme příslušné vzory bibliografické citace. Co může někomu působit potíže, je volba částí dokumentů, z nichž mají být údaje převzaty. Obecně pro média typu videokazeta, DVD, CD apod. platí, že:

  1. nejdříve zjišťujeme údaje ze štítku/potisku na médiu,

  2. není-li tam požadovaný údaj, prohlédneme si obal/booklet,

  3. pokud ani tam údaj není, vložíme médium do přehrávače a zkusíme údaj zjistit z uloženého obsahu (např. v úvodních/závěrečných titulcích videa).

Videokazeta

Vzor v pokynech citačního stylu NLM

Regan JJ. Techniques in endoscopic spine surgery [videocassette]. St. Louis (MO): Quality Medical Publishing; c1995. 1 videocassette: 68 min., sound, color, 1/2 in.

Výsledná bibliografická citace videokazty

Komentář k vytvoření bibliografické citace

Z výše uvedeného zobrazení je patrné, že většinu údajů jsme v tomto případě nalezli na štítku nalepeném na videokazetě, pouze údaj o místu vydání bylo třeba dohledat na obalu. Pokud jde o technický popis citovaného videozáznamu v závěrečné části bibliografické citace, museli jsme si videokazetu přehrát, abychom zjistili, je-li záznam barevný nebo černobílý a zdali jde o záznam se zvukem či nikoli. V případě stopáže jsme jednoduše po vložení videokazety vynulovali počítadlo a přetočili ji na konec videozáznamu, čímž jsme zjistili délku videonahrávky. Posledním údajem je šířka videopásku, kterou jsme změřili a která odpovídala citačním stylem NLM preferovanému metrickému vyjádření 1/2 in.

DVD

Vzor v pokynech citačního stylu NLM

Maleňáková Š, Urbanovská M, Hlavoňová D. Aqua aerobic: základní cviky [DVD]. Zbudilová J, instructor. Brno (Czechia): Masarykova univerzita; 2010. 1 DVD: 39 min., sound, color.

Výsledná bibliografická citace DVD

Komentář k vytvoření bibliografické citace

Primárně jsme údaje přebírali ze samotného disku DVD. U některých údajů jsme ale museli přihlédnout i k informacím uvedeným v bookletu.

V prvé řadě se jedná o datum vydání, kdy na disku je uveden rok copyrightu 2007, zatímco na titulní straně bookletu je rok vydání 2010. V takovém případě u všech typů dokumentů upřednostňujeme rok vydání.

Druhým problematickým údajem je vydavatel. Přestože na disku a titulní straně bookletu je uvedena i fakulta, v bibliografické citaci jsme uvedli jako vydavatele Masarykovu univerzitu, protože nejenže je v tiráži explicitně v příslušné větě uvedena jako vydavatel, ale potvrzuje to i typografické zvýraznění loga univerzitního vydavatelství.