Přihlášení do IS MU
E-manual de Métrica española
logo fakulty
E-manual de Métrica española

Autoři: Darebný, Jan - Vázquez Touriňo, Daniel

Recenzováno

Multimediální elektronická publikace E-manual de Métrica española pojednává o španělském verši. Kromě samotného výkladu, nabízí nahrávky básní použitých jako příklady, slovník pojmů a interaktivní cvičení ke každé kapitole. Publikace je koncipována pro studenty předmětu FF:SJ0B724 Métrica española a FF:SJIA036 Teorie literatury a je dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (epub).

Elektroakustická hudba
logo fakulty
Elektroakustická hudba

Autoři: Flašar, Martin

Recenzováno

Výuková publikace Elektroakustická hudba (html verze) mapuje teoretický a praktický přínos klíčových evropských i amerických institucí v čele s průkopníky nových technik, ale i tvůrců silných individuálních poetik k vývoji tohoto druhu hudby. Publikace je koncipována primárně jako podpora výuky stejnojmenného předmětu (IM025) na FF MU, může ovšem posloužit i širší skupině zájemců o danou tematiku a je dostupná také ve verzi pro mobilní zařízení (〠…více

Úvod do softwarových studií
logo fakulty
Úvod do softwarových studií

Autoři: Horáková, Jana

Recenzováno

Publikace Úvod do softwarových studií seznamuje s dominantním trendem vývoje studií nových médií v posledních patnácti letech, kdy můžeme sledovat vzrůstající zájem teoretiků nových médií o to, jakým způsobem materialita softwaru ovlivňuje a formuje naši společnost a spoluutváří náš svět. Můžeme proto hovořit o "obratu k softwaru" v diskurzu studií nových médií. Výrazem této tendence je vznik softwarových studií, volného souboru aktivit na pomezí teorie …více

Umělecké dílo v době své digitální reprodukovatelnosti
logo fakulty
Umělecké dílo v době své digitální reprodukovatelnosti

Autoři: Horáková, Jana

Studijní materiál Umělecké dílo v době své digitální reprodukovatelnosti představuje jeden ze způsobů, kterými se formuje diskurz umění nových médií. Seznamuje s hlavními koncepty eseje Waltera Benjamina Umělecké dílo v době své technické reprodukovatelnosti (1936) a následně na třech studiích věnovaných umění nových, digitálních médií a využívajících Benjaminovy pojmy ukazuje, jak probíhá transformace Benjaminových myšlenek do debaty o změnách statusu a funkce uměleckého díla vlivem …více

Tvorba výukových videí laikem
logo fakulty
Tvorba výukových videí laikem

Autoři: Daněk, Filip

E-learningový multimediální materiál Tvorba výukových videí laikem poskytne uživatelům základní informace v oblasti zpracování videa a postupy nutné pro zvládnutí tvorby výukového videa. Zájemce o problematiku provede celým procesem zpracování videa, tj. od jeho natočení digitální kamerou až po jeho publikování na webové stránce či v Interaktivní osnově Informačního systému Masarykovy univerzity. Materiál je zařazen v předmětu Využití multimediální techniky …více

Multimediální pomůcka z audiovizuální kultury pro potřeby vyučujících a studentů MU
logo fakulty
Multimediální pomůcka z audiovizuální kultury pro potřeby vyučujících a studentů MU

Autoři: Krátká, Jana - Vacek, Patrik

Multimediální pomůcka z audiovizuální kultury pro potřeby vyučujících a studentů MU má sloužit především pro rozšíření přehledu studentů, vyučujících a dalších zájemců z MU v oblasti audiovizuální kultury. Usiluje o to stát se přívětivým průvodcem vybranými tématy filmové a audiovizuální kultury či multimediálním zdrojem, na nějž je možné při výuce nebo studiu opakovaně odkazovat pro podrobnější a ilustrativní přiblížení daných problémů. Jednotlivé lekce jsou doprovázeny bohatým ilustrativním materiálem (videoukázky …více

?
   

Výpis dle:   fakulty   oborů   klíčových slov

Zpět na e-publikace | Co je e-kniha?