ZLNE0811p Neurologie - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D. (přednášející)
Jana Aberlová (přednášející)
prof. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Štefánia Aulická, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zdenka Bálintová (přednášející)
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Yvonne Benešová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Martina Bočková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Tomáš Boušek (přednášející)
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Irena Doležalová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Magdaléna Hladíková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Horák (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. (přednášející)
PhDr. Mgr. Milena Košťálová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lenka Krajčovičová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Eduard Minks, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Martin Pail, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Michal Ryzí, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Řehulka, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Světlana Skutilová (přednášející)
prof. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA (přednášející)
doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ladislava Jagošová (pomocník)
Jaromíra Saláková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.
Neurologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: I. neurologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta (40,00 %), Neurologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (40,00 %), Klinika dětské neurologie – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny – Lékařská fakulta (20,00 %)
Rozvrh
Út 2. 3. 14:00–16:30 206, Út 9. 3. 14:00–16:30 206, Út 16. 3. 14:00–16:30 206, Út 23. 3. 14:00–16:30 206, Út 30. 3. 14:00–16:30 206
Předpoklady
ZLPA0622p Patologie II - předn. && ZLPF0622p Patol. fyziologie II -předn. && ZLLM0522p Lék.o.mikrobiologie II -předn. && ZLIP061p Interní propedeutika - předn. && ZLFA0722c Farmakologie II - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy patofyziologie, klinických projevů, diagnostiky a terapie nejčastějších neurologických onemocnění. Na základě nabytých znalostí budou studenti umět interpretovat anamnestická data a klinické neurologické vyšetření, vytvořit základní syndromologickou a topickou diagnózu a základní diferenciálně diagnostickou rozvahu u nejvýznamnějších neurologických diagnostických jednotek a na jejich základě stanovit diagnózu etiopatogenetickou. Budou také schopni interpretovat informace získané při výuce neurologie ve vztahu k dalším onemocněním jiných oborů (v rámci diferenciálně-diagnostické rozvahy).
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět základům patofyziologie, klinické symptomatiky, diagnostiky a léčby nejvýznamnějších neurologických onemocnění a tyto informace srozumitelně vysvětlit;
- interpretovat klinický neurologický nález a anamnestická data ve vztahu k nejčastějším neurologickým onemocněním a odvodit z nich základní diferenciálně-diagnostickou rozvahu;
- na základě vytvořené diferenciální diagnózy racionálně indikovat pomocná diagnostická vyšetření nejčastěji užívaná u neurologických pacientů a interpretovat jejich základní výsledky;
- předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí o diagnóze a léčebném plánu;
- interpretovat informace získané při výuce neurologie ve vztahu k dalším onemocněním jiných oborů.
Osnova
 • SPECIÁLNÍ NEUROLOGIE: Obsah zaměřen na základní nozologické jednotky a syndromy v neurologii (pořadí jednotlivých workshopů může být u různých studijních skupin odlišné v závislosti na aktuálních možnostech vyučujícího pracoviště, pokryt je ale plný rozsah níže popsaných témat):
 • 1. Cévní mozkové příhody
 • 2. Vertebrogenní onemocnění, onemocnění míchy
 • 3. Traumata a záněty CNS
 • 4. Bolesti hlavy a terapie bolesti
 • 5. (Poly)neuropatie a polyradikuloneuritidy, AIDP, CIDP
 • 6. Nervosvalová onemocnění
 • 7. Roztroušená skleróza, autoimunitní encefalitidy, paraneoplastické syndromy
 • 8. Demence
 • 9. Movement disorders (extrapyramidová onemocnění)
 • 10. Epilepsie
 • 11. Vývojová neurologie, vrozené vývojové vady mozku, dětská mozková obrna
 • 12. Neuromuskulární onemocnění dětského věku, dětská epileptologie
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠTOURAČ, Pavel, Josef BEDNAŘÍK, Milan BRÁZDIL, Zdeněk KADAŇKA, Petr KAŇOVSKÝ, Marek MECHL, Jiří PRÁŠEK, Ivan REKTOR, Irena REKTOROVÁ a Radomír ŠLAPAL. Učebnice obecné neurologie. 2., přepracované. Brno: Masarykova universita v Brně, 2003, 197 s. ISBN 80-210-3309-6. info
 • ŠPINAR, Jindřich a Ondřej LUDKA. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013, 336 s. ISBN 9788024743561. info
 • Učebnice speciální neurologie. Edited by Zdeněk Kadaňka. 3., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 302 s. ISBN 9788021053205. info
 • John Morris, Joseph Jankovic: Neurological Clinical Examination, Hodler Arnold Co, 2012
 • International Neurology: A clinical approach: by Robert P. LIsak, Daniel D Truong, William M Carroll, Roongroj Bhidayasiri, Blackwell Publishing Ltd 2010, ISBN 9781444317008
 • Merritt’s Neurology, 13th Edition is edited by by Elan D. Louis MD MS (Author), Stephan A. Mayer MD (Author), Lewis P. Rowland MD (Author) ISBN-13: 978-1451193367, ISBN-10: 145119336X
 • RŮŽIČKA, Evžen, Karel ŠONKA, Petr MARUSIČ a Robert RUSINA. Neurologie. 1. vydání. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2019, xxxix, 541. ISBN 9788075536815. info
 • HOFFMANN, Georg Friedrich. Dědičné metabolické poruchy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006, 416 s. ISBN 8024708310. info
Výukové metody
Workshopy s vyučujícími (specialisty na příslušnou problematiku) zaměřené na nejvýznamnější okruhy neurologických onemocnění s přihlédnutím k novým poznatkům v dané oblasti. Výuka probíhá prakticky zaměřenou interaktivní formou. V AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI JSOU WORKSHOPY REALIZOVÁNY FORMOU INTERAKTIVNÍ SYNCHRONNÍ ONLINE VÝUKY, PRAKTICKÁ A KLINICKÁ ČÁST VÝUKY NADÁLE PROBÍHÁ KONTAKTNÍ FORMOU.
Metody hodnocení
Závěrečná ústní rigorózní zkouška.
Informace učitele
Bližší informace k výuce předmětu neurologie jsou k dispozici u předmětu „Neurologie- cvičení“ (ZLNE0811c)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.