VLOL7X1 Oční lékařství - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/3/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA (přednášející)
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (přednášející)
MUDr. Hana Došková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc. (cvičící)
MUDr. Tomáš Mňuk (pomocník)
Anna Petruželková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.
Klinika nemocí očních a optometrie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.
Předpoklady
VSPF0622p Patol. fyziologie II-předn. && VSPA0622p Patologie II - přednáška && VSIP0622c Interní propedeutika II-cvič. && VLCP0622c Chir.propedeutika II - cvičení && VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II př. && VLIM051p Imunologie - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace : cílem předmětu je seznámit studenty s onemocněním oka a očních adnex s využitím jejich znalostí anatomie a fyziologie oka a podat přehled diagnostických a terapeutických metod v oftalmologii v rozsahu znalostí budoucího všeobecného lékaře
Osnova
  • 1. denÚvod do stáží,organizace výuky,historie očního lékařství a vztah k ostatním medicinským oborům,přehled anatomie a fyziologie oka,praktická cvičení-základní vyšetřovací metody 2.denOnemocnění očních adnex, očnice a předního segmentu oka,problematika transplantace rohovky,chirurgie katarakty,implantologie,praktická cvičení-keratometrie,topografie rohovky,oftalmoskopie přímá a nepřímá,demonstrace nemocných 3.denGlaukom-diagnostika,terapie,dispenzarizace,praktická cvičení-měření nitroočního tlaku,gonioskopie,perimetrie,demonstrace nemocných 4.denStáž ve FDN,brno,Černopolní ul.-problematika dětské oftalmologie 5.denOnemocnění sítnice a uvey,oko a celkové choroby, vitreoretinální chirurgie,praktická cvičení-diagnostické zobrazovací metody v oftalmologii,demonstrace nemocných 6.denRefrakční vady,výskyt v populaci,diagnostika a léčba,současný stav refrakční chirurgie,slepota a slabozrakost, praktická cvičení-lasery v oftalmologii,demonstrace nemocných 7.denTraumatologie oka,dif.diagnostika červeného oka, neurooftalmologie,praktická cvičení-barvocit, citlivost na kontrast,elektrofyziologické vyšetřovací metody,demonstrace nemocných 8.denVyšetřování nemocných,konzultace k rigorozním otázkám, závěrečný test, zápočet.
Literatura
  • ROZSÍVAL, Pavel. Oční lékařství. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006. 373 s. ISBN 8024612135. info
  • KRAUS, Hanuš. Kompendium očního lékařství. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 341 s. ISBN 8071690791. info
  • Kanski, J.: Clinical Ophtalmology 5th ed., Butterrworth-Heineman 2003, ISBN 07506554410
  • Myron Yanoff, Ben S. Fine Ocular Pathology ISBN: 0323014038 Rok vydání: 2002
  • LANG, Gerhard K. Ophthalmology : a short textbook. 1st ed. Stuttgart: Thieme, 2000. xviii, 586. ISBN 3131261617. info
  • PANE, Anthony a Peter SIMCOCK. Practical ophthalmology : a survival guide for doctors and optometrists. 1st ed. Edinburgh: Elsevier, 2005. x, 255. ISBN 0443101124. info
  • FARRELL, Thomas A. Basic ophthalmology. [1st ed.]. London: Mosby, 1996. info
  • FRIEDMAN, Neil J., Peter K. KAISER a Bill TRATTLER. Review of ophthalmology. 1st ed. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2005. ix, 390. ISBN 0721687768. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou diskuze k zadaným tématům.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu je 100% účast na všech seminářích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.