VLOL7X1 Oční lékařství - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. Daniel Autrata (přednášející)
prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA (přednášející)
MUDr. Jan Beránek (přednášející)
MUDr. Lenka Hanáková (přednášející)
doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Michala Karkanová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Veronika Matušková, Ph.D., FEBO (přednášející)
MUDr. Lenka Michalcová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Marek Michalec, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Tereza Neugebauerová (přednášející)
doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc. (přednášející)
MUDr. Natália Rybárová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Souček (přednášející)
MUDr. Kateřina Šenková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Daniela Vysloužilová, Ph.D. (přednášející)
Jana Šustáčková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.
Oční klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Veronika Matušková, Ph.D., FEBO
Dodavatelské pracoviště: Oční klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta (70,00 %), Dětská oční klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (30,00 %)
Předpoklady
VLPF0622p Patol. fyziologie II - předn. && VLPA0622p Patologie II. - přednáška && VLLP0633c Propedeutika III - cvičení && VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II př. && VLIM051p Imunologie - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace : cílem předmětu je seznámit studenty s onemocněním oka a očních adnex s využitím jejich znalostí anatomie a fyziologie oka a podat přehled diagnostických a terapeutických metod v oftalmologii v rozsahu znalostí budoucího všeobecného lékaře
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - poskytnout první pomoc u úrazů oka a očnice - mít přehled o patologii a onemocnění oka a očních adnex v rozsahu znalostí praktického lékaře - mít přehled o základních vyšetřovacích metodách v oftalmologii - mít přehled o základních terapeutických metodách v oftalmologii - mít přehled o souvislostech očních a celkových onemocnění
Osnova
  • 1. denÚvod do stáží,organizace výuky,historie očního lékařství a vztah k ostatním medicinským oborům,přehled anatomie a fyziologie oka,praktická cvičení-základní vyšetřovací metody 2.denOnemocnění očních adnex, očnice a předního segmentu oka,problematika transplantace rohovky,chirurgie katarakty,implantologie,praktická cvičení-keratometrie,topografie rohovky,oftalmoskopie přímá a nepřímá,demonstrace nemocných 3.denGlaukom-diagnostika,terapie,dispenzarizace,praktická cvičení-měření nitroočního tlaku,gonioskopie,perimetrie,demonstrace nemocných 4.denStáž ve FDN,brno,Černopolní ul.-problematika dětské oftalmologie 5.denOnemocnění sítnice a uvey,oko a celkové choroby, vitreoretinální chirurgie,praktická cvičení-diagnostické zobrazovací metody v oftalmologii,demonstrace nemocných 6.denRefrakční vady,výskyt v populaci,diagnostika a léčba,současný stav refrakční chirurgie,slepota a slabozrakost, praktická cvičení-lasery v oftalmologii,demonstrace nemocných 7.denTraumatologie oka,dif.diagnostika červeného oka, neurooftalmologie,praktická cvičení-barvocit, citlivost na kontrast,elektrofyziologické vyšetřovací metody,demonstrace nemocných 8.denVyšetřování nemocných,konzultace k rigorozním otázkám, závěrečný test, zápočet.
Literatura
  • KRAUS, Hanuš. Kompendium očního lékařství. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 341 s. ISBN 8071690791. info
  • ROZSÍVAL, Pavel. Oční lékařství. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2006. 373 s. ISBN 8024612135.
  • KANSKI, Jack J. a Brad BOWLING. Clinical ophthalmology : a systematic approach. 7th ed. Edinburgh: Elsevier Saunders, 2011. ix, 909. ISBN 9780702040931. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou diskuze k zadaným tématům.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu je 100% účast na všech seminářích ( v případě nepřítomnosti zpracování tématu, které student zameškal. maximální možný počet absencí je 1. Zápočet je udělen za docházku a za úspěšné provedení zápočtového testu (80 % správných odpovědí). Rigorózní zkoušku je možné absolvovat nejdříve týden po udělení zápočtu. Zkouška se stává z praktické části a zodpovězení 3 otázek - jsou k dispozici ve studijních materiálech předmětu v is. muni.
Informace učitele
Studenti se dostaví v 8 hod do výukové místnosti Oční kliniky FN Brno, 16. patro. Ve čtvrtek probíhá výuka na Oční klinice ve Fakultní dětské nemocnici. Od 8- do 9:30 hod je teoretická část, následuje do 12:30 část praktická, kromě prvního pondělí stáže a pátku, kdy je teoretická část od 8-12 hod. S sebou přezůvky, plášť. Převlečení je možné ve výukové místnosti.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/VLOL7X1