VLOT7X1p Otorinolaryngologie - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Hanák (přednášející)
MUDr. Tereza Hložková (přednášející)
MUDr. Andrea Kaliariková (přednášející)
prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. (přednášející)
MUDr. Michaela Máchalová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. (přednášející)
MUDr. Milan Urík, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Miroslav Veselý (přednášející)
MUDr. Klára Perceová, Ph.D. (cvičící)
Jitka Fridrichová (pomocník)
Jana Puklová (pomocník)
MUDr. Jan Rottenberg, Ph.D. (náhr. zkoušející)
MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (60,00 %), Klinika dětské otorhinolaryngologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (40,00 %)
Předpoklady
VLPF0622p Patol. fyziologie II - předn. && VLPA0622p Patologie II. - přednáška && VLIM051p Imunologie - přednáška && VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II př. && VLLP0633c Propedeutika III - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem výuky otorinolaryngologie je seznámit studenty s aplikovanou anatomií hlavy a krku, naučit je základy diagnostiky, diferenciální diagnostiky a léčby chorob ušních nosních a krčních. Na konci výuky otorhinolaryngologie bude student schopen: provést základní otorinolaryngologické vyšetření; rozpoznat normální nález u vyšetřované osoby; navrhnout základní léčbu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- provést základní klinické otolaryngologické vyšetření
- rozpoznat normální ORL nález
- navrhnout další vyšetření v rámci diferenciální diagnostiky
- navrhnout základní léčbu onemocnění uší, nosu, hltanu, hrtanu a zevního krku
Osnova
 • Základy audiologie - základní pojmy akustiky - audiologie - audiometrie - objektivní metody vyšetření sluchu: tympanometrie a měření reflexu středoušních svalů - ECoG, BERA, CERA, otoakustické emise, spontánní, transientní - sluchadla - kochleární implantáty Základy otoneurologie - Vestibulometrie - diagnostika a léčba závratí - Olfaktometrie - vyšetření čichu a diferenciální diagnostika čichových poruch - Gustometrie - vyšetření chuti, - Audiometrie - shrnutí Život ohrožující stavy v otolaryngologii. - Epistaxe anatomické poznámky, diferenciální diagnóza - Hemoptýza, diagnostika, terapie - Hematemesis - příčiny, příznaky, diagnóza, terapie - Krvácení z ucha - Sufokující stenózy dolních dýchacích cest, záněty, úrazy, cizí tělesa. o traumata hrtanu, příčiny, příznaky, diagnóza, terapie: o nádory o alergie, o neurogenní poruchy motility hrtanu o vrozené vady - Tracheotomie - indikace, provedení, komplikace - Cizí tělesa v dýchacích cestách a polykacích cestách - Poleptání hypofaryngu a jícnu žiravinami - příčiny, příznaky, průběh, diagnóza, léčba. Komplikace zánětlivých onemocnění v ORL - orbitální, - endokraniální, - hluboké krční infekce, - interní komplikace - etiologie, diagnostika, symptomy a léčba Současný pohled na diagnostiku a léčbu rhinosinusitidy - Etiologie, diagnostika, symptomy a léčba - spánková medicína Nádory štítné žlázy - Multidisciplinární přístup - Nádory nezhoubné - Nádory zhoubné - Incidence, Histologie - Zhoubné nádory štítné žlázy se dělí na epiteliální a neepiteliální, epiteliální tvoří většinu. - Z folikulárních buněk vychází papilární a folikulární karcinom, zatímco z parafolikulárních (C-buněk) vzniká medulární karcinom. - Neepiteliální nádory štítné žlázy: lymfomy (většinou non-hodgkinský B-lymfom), sarkomy ev. metastázy jiných nádorů do štítné žlázy. - Symptomy, vyšetření, léčba Základy onkologie hlavy a krku - Kancerogeneze a rizikové faktory - Diagnostika, stanovení prognózy nádorů hlavy a krku, TNM klasifikace - Zásady léčebné strategie - Chirurgická léčba - Radioterapie - Chemoterapie - Léčba uzlinových metastáz na krku - Zhoubné nádory nosu a vedlejších dutin nosních - Zhoubné nádory orofaryngu, nosohltanu, hypofaryngu a laryngu - anamnéza, etiologie, klinický obraz, staging, vyšetření, terapie, prevence. Endonazální operace - Diagnosticko-operační technika v oblasti nosu a paranazálních dutin. - Základní instrumentarium - Diagnostika pomocí endonazální techniky: rhinoscopia, sinoscopia,epipharyngoscopia - Anestezie. - Chirurgické zákroky: odstranění cysty z maxilární dutiny, supraturbinální antrostomie, endonazální etmoidektomie, Extrakce nosních polypů. Ablace sliznice u hypertrfie lastur. Probatorní excize u nádorů nosu a PND. Odstranění drobných nádorů. Rekanalizace choan. Dacryocystorhinostomia. Operace hypofýzy. Probatorní excize z orbity. - Komplikace operací - Konzervativní terapie Onemocnění očnice z hlediska ORL - Chirurgická léčba chorob očnice - Multidisciplinární obor diagnostika i terapie ve spolupráci – ORL+ oční+ neurochirurgie. Symptomy - Diagnostika: exoftalmometr, CT, MNR,pneumorobitografie, angiografie. Ultrazvuk A,B sken. - Nejčastější nádory: benigní: hemangiom, pseudotumor,adenom, meningeom. - Maligní: lymfom, metastázy, karcinom. - Dělení tumorů orbity: primární, sekundární. - Chirurgická terapie: orbitotomie: přední, medální, laterální, transkraniální. - Záněty orbity: orbitocelulitidy, absces orbity. - Úrazy orbity: blow-out, diplopie. Při nutnosti chirurgického řešení přístup transkonjunktivální, subciliární. Komplikované úrazy ve spolupráci s neurochirurgem a stomatochirurgem. Akutní laryngitida a epiglotida u dětí - katarální laryngitida (nestenotizující), - stenotizující laryngitidy: subglotická laryngitida a epiglotiida. - Subglotická laryngitida, epiglotitida: etiologie, symptomy, terapie.
Literatura
  povinná literatura
 • HYBÁŠEK, Ivan a Jan VOKURKA. Otorinolaryngologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 426 s. ISBN 8024610191. info
  doporučená literatura
 • ŠLAPÁK, Ivo, Milan URÍK, Klára PERCEOVÁ, Linda FLORIANOVÁ, Gabriela FORSTOVÁ, Dagmar HOŠNOVÁ, Josef MACHAČ, Michaela MÁCHALOVÁ, Kateřina MALINOVÁ, Martina ONDROVÁ, Kateřina SOBOTKOVÁ, Jana JANČÍKOVÁ, Denisa BEZDĚKOVÁ, Andrea KALIARIKOVÁ, Alice FRYČKOVÁ a Vít KRUNTORÁD. Dětská otorinolaryngologie. 2.přeprac. a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta a.s. - Aeskulap, 2019. 366 s. ISBN 978-80-204-5426-3. URL info
 • BEHRBOHM, Hans. Ear, nose, and throat diseaseswith head and neck surgery. 3rd ed. Stuttgart: Thieme, 2009. x, 461 s. ISBN 9783131495518. info
 • KLOZAR, Jan. Speciální otorinolaryngologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 224 s. ISBN 8024611252. info
 • UCHYTIL, Bořivoj, Pavel SMILEK, Rom KOSTŘICA a Miroslav NOVOTNÝ. Vyšetřovací metody a základní diagnostika v otorinolaryngologii. 1. vyd. Praha: Triton, 2002. 254 s. Edice Levou zadní. ISBN 80-7254-190-0. info
  neurčeno
 • SMILEK, Pavel, Jan PLZÁK a Jan KLOZAR. Karcinomy dutiny ústní a hltanu. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2015. 377 s. Medicína hlavy a krku. ISBN 978-80-7311-153-3. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Během semestru je vyžadována povinná účast. Používané metody ve výuce: přednášky, diskuse v hodině, praktický nácvik ORL vyšetření, prezentace kazuistik -video, obrazová dokumentace. Očekává se, že studenti přijdou na stáže připravení, včetně odpovídajících teoretických znalostí preklinických oborů. Závěrečné hodnocení - ústní zkouška.
Informace učitele
Přednášky jsou koncipovány tak, že je přednášena látka, která není obsažena v učebnicích, a obsah přednášek bude součástí zkoušky z otolaryngologie. Vzhledem k velmi omezenému rozsahu výuky otorinolaryngologie není akceptována žádná absence. Stáže začínají v 7:30, končí v 12:20, přestávka je v době od 9:45 do 10:05 hod. Stáže probíhají dle následujícího rozpisu: 1. den (pondělí) FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 2. den (úterý) FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 3. den (středa) FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 4. den (čtvrtek) FDN Černopolní 5. den (pátek) FDN Černopolní 6. den (pondělí ) FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 7. den (úterý) FDN Černopolní 8. den (středa) FN u sv. Anny v Brně, Pekařská Výjimku představuje výuka dvou studijních skupin zaráz v jednom stážovacím termínu, kdy na obou pracovištích probíhá výuka denně, studenti docházejí střídavě na obě pracoviště. Pro praktickou výuku je třeba mít s sebou přezůvky a pláště.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021.