VLKB091 Klinická biochemie

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. Lenka Gescheidtová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Kyselák (přednášející)
MUDr. Jan Novák, Ph.D. (přednášející)
MUDr. RNDr. Michal Řiháček (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Wiewiorka (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (pomocník)
Mgr. Miroslav Fiala (pomocník)
MUDr. Lukáš Opatřil (pomocník)
Monika Šudáková (pomocník)
MUDr. Ing. David Zeman, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 19. 10. 15:00–17:50 B11/334, Po 26. 10. 15:00–17:50 B11/334, Po 2. 11. 15:00–17:50 B11/334, Po 9. 11. 15:00–17:50 B11/334, Po 16. 11. 15:00–17:50 B11/334, Po 23. 11. 15:00–17:50 B11/334, Po 30. 11. 15:00–17:50 B11/334, Po 7. 12. 15:00–17:50 B11/334, Po 14. 12. 15:00–17:50 B11/334, Po 4. 1. 15:00–17:50 B11/334
Předpoklady
VLPF0622p Patol. fyziologie II-předn.
absolvování předmětů VLFA0822p || VLFA0722p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kromě studentů LF maximálně 3 studenti MU.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je naučit studenty - vybírat biochemické testy vhodné pro diagnozu některých onemocnění - znát základní problematiku běžných diagnostických testů - vědět, jak sbírat biologický materiál a jak s nim zacházet, aby se předešlo falešným výsledkům - posoudit spolehlivost laboratorních výsledků
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- účelně indikovat laboratorní biochemické testy
- správně interpretovat laboratorní výsledky
- vyhodnotit laboratorní testy s ohledem na jejich senzitivitu a specifitu
- využít znalosti nejistoty hodnoceného parametru
- orientovat se v možných preanalytických vlivech a interferencích
Osnova
 • Klinická biochemie jako obor. Biochemické testy, variabilita a spolehlivost výsledku, specifita a senzitivita, validita testu. Chyby při odběrech a zpracování materiálu, ochrana zdraví.
 • Diagnostika a monitorování nutričního stavu. Bílkoviny krevního séra. Reaktanty akutní fáze. Principy parenterální a enterální výživy. Zdroje energie.
 • Energetický výdej, dusíková bilance. Kyslík, transport a metabolismus. Poruchy oxygenace. Zátěžové stavy, energetická bilance.
 • Poruchy lipidového metabolismu.
 • Ischemická choroba srdeční, akutní a chronické srdeční selhání. Význam draselného a hořečnatého iontu. Metabolismus železa a esenciálních stopových prvků.
 • Metabolismus vody a minerálních látek. Vztah iontů k acidobazické rovnováze. Osmolalita séra a moče.
 • Acidobazický metabolismus. Indikace vyšetření, interpretace parametrů.
 • Biochemická diagnostika onemocnění ledvin, jejich monitorování. Funkční zkoušky. Močový sediment. Hemodialýza.
 • Biochemické vyšetření jater a žlučových cest. Projevy poškození, diferenční diagnostika ikterů, cholestatický syndrom.
 • Klinická biochemie gastrointestinálního traktu. Žaludeční sekrece, poruchy resorpce a onemocnění střev, testy na funkci pankreatu.
 • Poruchy metabolismu glukosy, diabetes mellitus.
 • Močová kyselina, hyperurikemie. Urolitiáza.
 • Biochemické vyšetření funkce tyroidey a nadledvin.
 • Metabolismus kalcia a fosfátů. Markery kostního metabolismu.
 • Tumorové markery. Ovlivnění výsledku testů biologickými faktory, interference léčiv.
Literatura
  povinná literatura
 • Klinická biochemie (interaktivní osnova v isu, 41 kapitol, ozvučené prezentace, odpovědníky).
 • RACEK, Jaroslav. Klinická biochemie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, 2006. 329 s. ISBN 8072623249. info
  doporučená literatura
 • SCHNEIDERKA, Petr. Kapitoly z klinické biochemie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 365 s. ISBN 802460678X. info
 • KAZDA, Antonín. Kritické stavy : metabolická a laboratorní problematika. První vydání. Praha: Galén, 2012. 346 stran. ISBN 9788072627639. info
 • JABOR, A. Vnitřní prostředí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2008, 2009. 560 s. ISBN 978-80-247-1221-5. info
 • Rajdl. D. a kol. Clinical biochemistry (e-book, formats: .pdf, .epub, .mobi) 1st ed. Prague, Karolinum Press, 2016, 426 s. ISBN: 978-80-246-3497-5. Download: https://karolinum.cz/en/books/rajdl-clinical-biochemistry-17096
 • WALKER, Simon A. Lecture notes clinical biochemistry. 9th ed. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2013. xii, 290. ISBN 9781118272138. info
Výukové metody
Přednášky s využitím audiovizuálních učebních opor (ppt-prezentace, komentovaná videa), včetně interaktivních vstupů.
Metody hodnocení
Kolokvium ve formě závěrečného testu (řádný a 1. opravný termín), minimální úspěšnost musí být nejméně 60%, ústní kolokvium (2. opravný termín). Podmínkou přístupu ke kolokviu je účast na výuce, povoleny jsou absence ze zdravotních, příp. studijních důvodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/VLKB091