VLIN9X22p Infekční nemoci II

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Husa, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Svatava Snopková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Matúš Mihalčin (cvičící)
MUDr. Zuzana Korsáková Rundesová (cvičící)
MUDr. Petr Husa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lukáš Homola, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Gergel (cvičící)
MUDr. Roman Stebel, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Vojtilová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Evelína Kovácsová (cvičící)
MUDr. Radek Svačinka (cvičící)
MUDr. Marek Bezděk (cvičící)
MUDr. Martina Pýchová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Peter Mikolášek (cvičící)
MUDr. Zlatava Jirsenská (cvičící)
MUDr. Lenka Klapačová (cvičící)
MUDr. Václav Musil, Ph.D. (cvičící)
Kristýna Žaludová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Klinika infekčních chorob - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika infekčních chorob - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta (60,00 %), Klinika dětských infekčních nemocí - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (40,00 %)
Předpoklady
VLIN7X21c Infekční nemoci I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka navazuje na INF 1 a rozšiřuje problematiku; příprava ke zkoušce.Cílem předmětu je rozšířit poznatky studentů o infekčních chorobách získané v předmětu VLIN7x21. Hlavní důraz je věnován virovým hepatitidám, neuroinfekcím, sepsi, Lymeské borrelióze,infekcím trávicího traktu a na diferenciální diagnostiku infekčních nemocí.
Osnova
  • Bacilonosičství(Salmonella typhi abdominalis, Salmonella paratyphi B, Streptococcus pyogenes, salmonely gastroenterické - etiologie, sanace, režimová opatření), vironosičství, prionové infekce.
  • Diferenciální diagnostika virových hepatitid, průjmů, povlakové angíny, uzlinového syndromu, infekčních exantémů, horečnatých stavů.
  • Neuroinfekce: purulentní meningitidy - etiologie, klinika, terapie.
  • Problematika purulentních meningitid novorozenců, malých dětí, seniorů.
  • Serosní meningitidy.
  • Klíšťová meningoencefalitida. Borelióza - stadia, klinika, terapie. Vyšetření moku mozkomíšního; diferenciální diagnostika meningitid.
  • Infekční nemoci a gravidita. Infekční nemoci a terapie kortikosteroidy.
  • Antropozoonózy. Anaerobní infekce, tetanus.
  • Úvod do problematiky geografické a cestovní medicíny. Malárie, leishmanióza, břišní tyfus.
  • Klinická demonstrace nemocných s výše uvedenými diagnózami.
Literatura
Výukové metody
Základem výuku je vyšetřování pacienta u lůžka a je doplněna semináři.
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška - ústní forma
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021.