FSS SPR02 Sociální práce
Název anglicky: Social Work
bakalářský prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS B-SPR Sociální práce

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ (9 kr.)

Studenti musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu nebo i z povinně volitelného předmětu typu B.

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 kredity

TV (2 kr.)

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Bakalářská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1279Diplomový seminář K. Kubalčíkováz 0/1/04 6P
FSS:SPRb1280Metodologie závěrečné práce P. Navrátilz 2/0/03 4Z
FSS:SPRb1281Konceptualizace závěrečné práce (BAK-PR) L. Musilz 0/1/04 5P
11 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1101Úvod do sociální práce L. Musilzk 1/1/04 1Z
FSS:SPRb1103Teorie a metody sociální práce P. Navrátilzk 1/1/05 2Z
FSS:SPRb1104Základy práva P. Navrátilzk 2/1/03 1-
FSS:SPRb1111Filosofie a etika v sociální práci M. Nečasovázk 1/1/04 5P
FSS:SPRb1113Odborná praxe a supervize I J. Navrátilováz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.5 3P
FSS:SPRb1115Odborná praxe a supervize II, individuální Z. Dohnalováz 1/1/8 Celkem 104 hodin praxí.3 4P
FSS:SPRb1119Kvalitativní výzkum L. Otavazk 1/1/04 4-
FSS:SPRb1128Základy psychologie pro SPR J. Vanderzk 1/1/04 1-
FSS:SPRb1140Posouzení životní situace klienta M. Punovázk 1/1/04 3P
FSS:SPRb1142Přístupy k práci s menšinami R. Balážzk 1/1/04 4P
FSS:SPRb1156Praxe a supervize v sociální práci M. Punováz 0/2/04 2P
FSS:SPRb1207Sociální problematika menšin R. Balážzk 1/1/04 3P
FSS:SPRb1209Sociální deviace pro SPR R. Balážzk 1/1/04 4-
FSS:SPRb1217Zdraví a nemoc Z. Dohnalovázk 1/1/04 4-
FSS:SPRb1219Sociologie P. Horákzk 1/1/04 2P
FSS:VPLb1102Sociální politika T. Sirovátkazk 1/1/06 2Z
FSS:VPLb1118Kvantitativní výzkum M. Suchaneczk 1/1/04 2-
FSS:VPLb1132Statistika M. Suchaneczk 2/2/04 1-
74 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student musí během studia získat nejméně 20 kreditů z nabídky povinně volitelných předmětů.

Povinně volitelné předměty v ČJ

Blok 1

Povinně zvolte nejméně jeden z předmětů Bloku 1 (SPR s rodinami).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1122Sociální práce s rodinami L. Otavazk 1/1/04 3-
FSS:SPRb1127Práce s rodinou - systemická a dialogická perspektiva P. Nepustilz 1/1/04 4-
FSS:SPRb1134Sociální práce s oběťmi domácího násilí J. Čechováz 1/1/04 3-
12 kreditů
Blok 2

Povinně zvolte nejméně jeden z předmětů Bloku 2 (Supervize a praxe).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1116Odborná praxe a supervize III, skupinová M. Punováz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.4 5P
FSS:SPRb1117Odborná praxe a supervize III, komunitní M. Votoupalz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.4 5P
8 kreditů
Blok 3

Povinně zvolte nejméně jeden z předmětů Bloku 3 (Politika služeb).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1105Sociální právo P. Navrátilzk 1/1/03 2-
FSS:SPRb1123Pomoc lidem s duševním onemocněním z hlediska jejich osobní zkušenosti J. Vanderz 1/1/04 1-
FSS:SPRb1159Arteterapie a SPR se zdravotně postiženými klienty P. Sochorz 0/2/03 5-
FSS:SPRb1204Politika sociálních služeb K. Kubalčíkovázk 1/1/05 1-
FSS:SPRb1218Nestátní neziskový sektor J. Pejcalzk 1/1/04 5-
FSS:VPLb1124Politika a služby zaměstnanosti M. Horákovázk 1/1/05 2-
24 kreditů

Povinně volitelné předměty v AJ

Povinně zvolte nejméně dva z předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1126Policy Engagement of Social Workers R. Balážz 1/1/02 3-
FSS:SPRb1130Human Behavior and the Violence P. Navrátilzk 2/0/05 3-
FSS:SPRb1131Summer Institute Rome P. Navrátilzk 1/1/03 --
FSS:SPRb1228Drug Interventions P. Navrátilz 1/1/05 5-
FSS:VPLb1155European Union Public Policy J. Wiltonzk 1/1/05 5-
20 kreditů