FSpS SEBS Speciální edukace bezpečnostních složek
Název anglicky: Special Education of Security Bodies
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSpS B-TVS Tělesná výchova a sport

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:bp4012Informační technologie M. Seberak 1/1/03 1-
FSpS:bp4024Manažerské minimum ve sportu O. Racekk 1/1/03 5-
FSpS:bp4038První pomoc M. Zvonařk 0/1/02 5-
8 kreditů
Jazyky
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:bp4003English R. Prucklovázk 0/1/04 3-
4 kredity
TV
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:bp4007Základní a rytmická gymnastika P. Vaculíkováz 0/2/03 1-
3 kredity

Bakalářská práce (min 10kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:bp4001Metodologie M. Seberazk 1/2/06 4P
FSpS:b4002Bakalářská práce 1 Z. Reguliz 0/0 125 hodin.5 5-
FSpS:b4004Bakalářská práce 2 Z. Reguliz 0/0 125 hodin.5 6P
16 kreditů

Povinné předměty

Student si zapisuje předmět Antropomotorika a biomechanika se zakončením zkouškou a kreditovou hodnotou 6 kr.
Student si zapisuje předmět Zdravotní tělesná výchova se zakončením zkouškou a kreditovou hodnotou 4 kr.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:b4011Lyžování J. Ondráčekz 0/0/0 kurz 4+5 dní.2 1P
FSpS:b4016Turistika a sporty v přírodě S. Hřebíčkováz 0/0/0 kurz 3+5 dní.2 2P
FSpS:b4030Praxe M. Ročekz 0/0/0 75 hodin.3 4-
FSpS:bp4005Pedagogika V. Jůvazk 1/1/04 2P
FSpS:bp4006Filozofie V. Moudrzk 1/1/04 6P
FSpS:bp4008Anatomie M. Gimunovázk 1/1/04 2P
FSpS:bp4009Plavání 1 D. Hlavoňováz 0/1/02 2P
FSpS:bp4010Volejbal T. Vencúrikz 0/1/02 6P
FSpS:bp4013Fyziologie M. Bernacikovázk 1/2/05 3Z
FSpS:bp4014Plavání 2 D. Hlavoňováz 0/1/02 3P
FSpS:bp4015Basketbal T. Vencúrikz 0/1/02 1P
FSpS:bp4017Psychologie H. Válkovázk 1/1/04 2P
FSpS:bp4018Antropomotorika a biomechanika M. Zvonařzk 2/2/05+1 4Z
FSpS:bp4019Sportovní gymnastika P. Hedbávnýz 0/1/02 4P
FSpS:bp4020Atletika 1 Z. Hlavoňováz 0/1/02 2P
FSpS:bp4021Bruslení J. Nykodýmz 0/1/02 4P
FSpS:bp4022Kultura projevu a akademické psaní E. Hurychzk 1/1/04 3-
FSpS:bp4023Příprava k praxi M. Ročekz 1/1/03 3-
FSpS:bp4025Pohyb a zdraví J. Vomelak 1/0/02 5P
FSpS:bp4026Atletika 2 Z. Hlavoňováz 0/1/02 3P
FSpS:bp4027Průpravné úpoly J. Čihounkováz 0/1/02 1P
FSpS:bp4028Fotbal D. Bokůvkaz 0/1/02 1P
FSpS:bp4029Didaktika V. Jůvazk 1/1/04 6P
FSpS:bp4031Zdravotní tělesná výchova K. Kapounkovázk 1/1/03+1 6P
FSpS:bp4032Teorie sportovního tréninku J. Nykodýmzk 1/1/04 4Z
FSpS:bp4033Sociologie A. Sekotzk 1/1/04 5P
FSpS:bp4034Florbal a softbal T. Vencúrikz 0/1/02 5P
FSpS:bp4035Dějiny sportu M. Strachovázk 1/1/04 1P
FSpS:bp4036Selected Topics in Sport Science T. Vespalecz 1/0/02 6-
FSpS:bp4037Gymnastická příprava P. Vaculíkováz 0/1/02 2P
89 kreditů

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:b4752Odborná praxe J. Čihounkováz 0/0/0 50 hodin.2 5-
FSpS:bp4710Propedeutika úpolů M. Vítzk 1/1/04 1P
FSpS:bp4711Box M. Bugalazk 0/3/05 1P
FSpS:bp4720Právo pro bezpečnostní složky J. Novákzk 2/0/04 2-
FSpS:bp4721Zápas Z. Regulizk 0/4/06 2P
FSpS:bp4730Karate J. Čihounkovázk 0/4/06 3P
FSpS:bp4731Džúdó Z. Regulizk 0/4/06 3P
FSpS:bp4740Aikidó Z. Regulizk 0/4/06 4P
FSpS:bp4750Bojová umění Z. Regulizk 2/0/05 5P
FSpS:bp4751Sebeobrana 1 M. Bugalazk 0/4/06 5P
FSpS:bp4760Teorie a didaktika úpolů M. Vítzk 2/0/05 6P
FSpS:bp4761Sebeobrana 2 M. Vítzk 0/3/05 6P
60 kreditů