PdF BAJ3Shp Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: English Language for Education
bakalářský prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF B-AJ3S Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Učitelská propedeutika (36 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6000Úvod do pedagogiky a psychologie J. Bradovázk 2/0/04 1Z
PdF:SZ6001Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie J. Bradováz 0/1/02 1Z
PdF:SZ6003Vývojová psychologie T. Kohoutekk 1/1/03 2Z
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2Z
PdF:SZ6005Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 1/1/03 3Z
PdF:SZ6006Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 1/1/04 3Z
PdF:SZ6010Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/1/02 4Z
PdF:SZ6012Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/2/03 4Z
PdF:SZ6009Sociální psychologie J. Krásak 1/1/03 5Z
26 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pravidla pro výběr: 1 předmět za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6013Dramatická výchova v pedagogické praxi L. Polánkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6014Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6015Metodika průřezových témat v RVP K. Lojdováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6016Metodika respektující výchovy J. Nehybaz 0/2/02 2-
PdF:SZ6018Osobnostní a sociální příprava P. Sojákz 0/2/02 2-
PdF:SZ6019Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky P. Svojanovskýz 0/2/02 2-
PdF:SZ6020Specifika práce v multietnické třídě M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6022Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese F. Traplz 0/2/02 2-
PdF:SZ6023Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6118Učíme (se) v kruhu M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6119Projekty jako nástroj rozvoje kompetencí k podnikavosti L. Škarkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6120Výchovné situace ve škole: kazuistiky, analýza a interpretace R. Pospíšilz 0/2/02 2-
24 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp002Vstupní test A2 - NJ R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp031Němčina pro pedagogy - A R. Heroutz 0/2/02 2-
PdF:JVp032Němčina pro pedagogy - B R. Heroutzk 0/2/03 3-
6 kreditů

Sportovní aktivity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova – Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Tělesná výchova – Posilovna A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 kredity

Oborová část (61 kr.)

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ1208Úvod do jazykovědy pro učitele M. Adamzk 1/0/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 1P
PdF:AJ1211Vybrané kapitoly ze syntaxe R. Povolnák 1/0/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 4P
PdF:AJ1409Využití technologií ve výuce AJ S. Hanušováz 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 6P
PdF:AJ2101Praktický jazyk 1A I. Headlandová Kalischováz 0/3/03 1P
PdF:AJ2102Praktický jazyk 1B I. Headlandová Kalischovázk 0/3/05 2P
PdF:AJ2103Praktický jazyk 2A Z. Krškováz 0/2/02 3P
PdF:AJ2104Praktický jazyk 2B Z. Krškováz 0/2/02 4P
PdF:AJ2105Praktický jazyk 3A - úroveň C1 I. Headlandová Kalischovázk 0/2/04 5P
PdF:AJ2201Fonetika a fonologie A I. Hůlkováz 0/2/02 1P
PdF:AJ2202Fonetika a fonologie B I. Headlandová Kalischovázk 1/2/05 2P
PdF:AJ2203Gramatika A R. Jančaříkováz 0/2/02 1P
PdF:AJ2204Gramatika B R. Jančaříkovázk 1/1/04 2P
PdF:AJ2205Syntax A R. Povolnáz 0/2/02 3P
PdF:AJ2206Syntax B R. Povolnázk 0/1/04 4P
PdF:AJ2207Vybrané kapitoly z funkční lingvistiky M. Adamz 0/3/03 6P
PdF:AJ2306Historie, kultura a literatura Velké Británie L. Podroužkovázk 0/3/05 4P
PdF:AJ2307Historie, kultura a literatura USA Z. Janíkzk 0/3/05 5P
55 kreditů

Volitelné předměty (6 kr.)

Studující si vybírají z nabídky fakulty, univerzity předměty v hodnotě 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ0107Prezentační dovednosti a základy rétoriky pro budoucí učitele 1 Z. Krškováz 0/2/04 4-
PdF:AJ0207Výslovnostní cvičení A O. Dontcheva-Navrátilovák 0/1/0 1 hodina.2 2-
PdF:AJ0216Výslovnostní cvičení B O. Dontcheva-Navrátilovák 0/1/0 1 hodina.2 4-
PdF:AJ0301Anglosaská filmová tvorba I. Headlandová Kalischováz 0/1.5/0 1x3 hodiny 1 za 14 dní.3 3-
PdF:ONLINE_ASAngličtina Online - Mluvený projev S. Hanušovák 0/0/0 online.2 3-
13 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ2401Základy didaktiky angličtiny 1 S. Hanušováz 0/2/02 3Z
PdF:AJ2402Základy didaktiky angličtiny 2 L. Nepivodovák 0/2/03 5Z
5 kreditů

Praxe (10 kr.)

Pravidla pro výběr: Student vybírá jednu z dvojic předmětů SZ6055+SZ6085 nebo SZ6007+SZ6086, všichni pak povinně plní SZ6008, SZ6011 a SZ6084.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6055Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6085Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6007Asistentská praxe - doučování 1 M. Košatkováz 0/0/0 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6086Asistentská praxe - doučování 2 M. Košatkováz 0/0/0 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6008Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 3P
PdF:SZ6011Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 4P
PdF:SZ6084Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5P
14 kreditů

Bakalářská práce (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ_BPpBakalářská práce - Projekt S. Hanušováz 0/0/1 Individuální konzultace.2 4P
PdF:AJ_BPBakalářská práce S. Hanušováz 0/0/1 Individuální konzultace.2 5P
PdF:AJ_BPdBakalářská práce - Dokončení S. Hanušováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
8 kreditů