PdF BAJ3Sck Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: English Language for Education
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PdF B-AJ3S Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Učitelská propedeutika (38 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6026Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 0/0/.7 8 hodin.6 1Z
PdF:SZ6028Vývojová psychologie T. Kohoutekk 0/0/.5 6 hodin.3 2Z
PdF:SZ6029Teorie a metodika výchovy J. Němeczk 0/0/.5 6 hodin.4 2Z
PdF:SZ6091Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace K. Lojdováz 0/0/.3 4 hodiny.2 2Z
PdF:SZ6030Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 0/0/.5 6 hodin.3 3Z
PdF:SZ6031Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 0/0/.5 6 hodin.4 3Z
PdF:SZ6035Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/0/.3 4 hodiny.2 4Z
PdF:SZ6038Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/0/.5 6 hodin.3 4Z
PdF:SZ6090Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/0/.3 4 hodiny.2 4Z
PdF:SZ6034Sociální psychologie J. Krásak 0/0/.5 6 hodin.3 5Z
32 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk002Vstupní test A2 - NJk R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVk031Němčina pro pedagogy I R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.5 2-
6 kreditů

Oborová část (111 kr.)

Povinné předměty (P+PV 100 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ1101Praktický jazyk 1A Z. Janíkz 0/3/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 1P
PdF:AJ1102Praktický jazyk 1B I. Headlandová Kalischovázk 0/3/0 kombinované studium: výuka v blocích.5 2P
PdF:AJ1103Praktický jazyk 2A Z. Janíkz 0/4/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 3P
PdF:AJ1104Praktický jazyk 2B Z. Janíkz 0/3/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 4P
PdF:AJ1105Praktický jazyk 3A - úroveň C1 I. Headlandová Kalischovázk 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 5P
PdF:AJ1106Praktický jazyk 3B I. Headlandová Kalischováz 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 6P
PdF:AJ1201Fonetika a fonologie A I. Headlandová Kalischováz 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 1P
PdF:AJ1202Fonetika a fonologie B I. Headlandová Kalischovázk 1/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.5 2P
PdF:AJ1203Gramatika A R. Jančaříkováz 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 1P
PdF:AJ1204Gramatika B R. Jančaříkovázk 1/1/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 2P
PdF:AJ1205Syntax A M. Adamz 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 3P
PdF:AJ1206Syntax B R. Povolnázk 0/1/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 4P
PdF:AJ1207Funkční lingvistika O. Dontcheva-Navrátilovázk 1/1/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 5P
PdF:AJ1208Úvod do jazykovědy pro učitele M. Adamzk 1/0/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 1P
PdF:AJ1209Základy lexikologie O. Dontcheva-Navrátilovák 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 6P
PdF:AJ1210Základy psaní B. Kašpárkovák 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.5 2P
PdF:AJ1211Vybrané kapitoly ze syntaxe R. Povolnák 1/0/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 4P
PdF:AJ1301Historie, kultura a literatura Velké Británie I Z. Janíkzk 0/3/0 kombinované studium: výuka v blocích.5 3P
PdF:AJ1303Historie, kultura a literatura USA I L. Podroužkovázk 0/3/0 kombinované studium: výuka v blocích.5 5P
PdF:AJ1304Historie, kultura a literatura USA II L. Podroužkovák 0/3/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 6P
PdF:AJ1308Vztahy mezi kulturami J. Zerzovák 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.5 1P
PdF:AJ1312Historie, kultura a literatura Velké Británie II L. Podroužkovázk 0/3/0 kombinované studium: výuka v blocích.8 4P
PdF:AJ1408Intenzivní jazykový a metodický kurz S. Hanušováz 0/0/3.3 týden.2 4P
PdF:AJ1409Využití technologií ve výuce AJ S. Hanušováz 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 6P
88 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student si zapíše povinně volitelné předměty v hodnotě min. 12 kreditů celkem.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ0301Anglosaská filmová tvorba I. Headlandová Kalischováz 0/1.5/0 1x3 hodiny 1 za 14 dní.3 5-
PdF:AJ0311Dílna tvůrčího psaní L. Podroužkováz 0/2/0 2 hodiny.3 3-
PdF:AJ5208Gramatická cvičení B R. Jančaříkovák 0/1/0 12 hodin ve 2 blocích.3 2-
PdF:AJ5209Intonace zblízka I. Headlandová Kalischovák 0/1/0 12 hodin ve 2 blocích.3 5-
PdF:AJ0103Jazyková cvičení A I. Headlandová Kalischováz 0/2/03 3-
PdF:AJ0110Jazyková cvičení B I. Headlandová Kalischováz 0/2/03 4-
PdF:AJ0106Mluvený projev A I. Headlandová Kalischováz 0/2/0 2 hodiny.3 3-
PdF:AJ0112Mluvený projev B I. Headlandová Kalischováz 0/2/0 2 hodiny.3 4-
PdF:AJ0221Funkční větná perspektiva M. Adamz 0/2/0 2 hodiny.3 4-
PdF:AJ5203Gramatická cvičení A R. Jančaříkovák 0/1/0 dopolední blok 8.30-13.30, sobota 8.10.2016 a sobota 17.12. 2016.3 2-
PdF:AJ5210Syntaktická analýza R. Povolnák 0/1/0 12 hodin ve 2 blocích.3 5-
PdF:ONLINE_AAngličtina Online J. Zerzovák 0/0/0 online.2 3-
35 kreditů

Volitelné předměty (11 kr.)

Studující si zapisují volitelné předměty v hodnotě 11 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ0215Úvod do teorie překladu B O. Dontcheva-Navrátilovák 0/1/0 1 hodina.2 4-
PdF:AJ0403Hudba při výuce jazyka A. Dobrovolnáz 0/2/02 3-
PdF:AJ0405Týmový výukový projekt A. Dobrovolnák 0/0/3.3 týden.2 4-
PdF:AJ0502Editování časopisu v AJ G. Oaklandovák 0/1/02 5-
PdF:AJ0202Překladatelská cvičení online A O. Dontcheva-Navrátilovák 0/0/0 online.2 5-
PdF:AJ0203Akademické dovednosti: poslech O. Dontcheva-Navrátilováz 0/2/0 2 hodiny.2 3-
PdF:AJ0204Akademické dovednosti: psaní O. Dontcheva-Navrátilováz 0/2/02 4-
PdF:AJ0206Úvod do teorie překladu A O. Dontcheva-Navrátilovák 0/1/0 1 hodina.2 3-
PdF:AJ0207Výslovnostní cvičení A O. Dontcheva-Navrátilovák 0/1/0 1 hodina.2 2-
PdF:AJ0212Sociolingvistika a výuka angličtiny O. Dontcheva-Navrátilováz 0/2/0 hodiny.2 5-
PdF:AJ0216Výslovnostní cvičení B O. Dontcheva-Navrátilovák 0/1/0 1 hodina.2 3-
PdF:AJ0301Anglosaská filmová tvorba I. Headlandová Kalischováz 0/1.5/0 1x3 hodiny 1 za 14 dní.3 4-
PdF:AJ0302Současné události v anglicky mluvících zemích L. Podroužkovák 0/2/0 2 hodiny.3 2-
PdF:AJ0307Zpěv ve výuce angličtiny L. Podroužkováz 0/2/02 5-
PdF:AJ0303Tvůrčí psaní poezie L. Podroužkováz 0/0/0 online.2 4-
PdF:AJ0313Tvůrčí psaní L. Podroužkováz 0/2/02 2-
PdF:AJ0505Jak na stereotypy ve škole A. Dobrovolnáz 0/2/02 3-
PdF:ONLINE_AAngličtina Online J. Zerzovák 0/0/0 online.2 2-
38 kreditů

Oborové didaktiky (13 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ1401Základy didaktiky angličtiny 1 A. Dobrovolnák 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 3Z
PdF:AJ1402Základy didaktiky angličtiny 2 A. Dobrovolnák 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 4Z
PdF:AJ1403Základy didaktiky angličtiny 3 A. Dobrovolnázk 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 5Z
PdF:AJ1404Základy didaktiky angličtiny 4 A. Dobrovolnák 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 6Z
13 kreditů

Praxe (10 kr.)

Pravidla pro výběr: Student vybírá jednu z dvojic předmětů SZ6036+SZ6088 nebo SZ6032+SZ6087, všichni pak povinně plní SZ6033, SZ6037 a SZ6089.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6036Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6088Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6032Asistentská praxe - doučování 1 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6087Asistentská praxe - doučování 2 M. Košatkováz 0/0/0 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6033Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/0/1 (3 x 180 minut).2 3P
PdF:SZ6037Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/0/1 3 x 180 minut.2 4P
PdF:SZ6089Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5P
14 kreditů

Bakalářská práce (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ_BPpBakalářská práce - Projekt S. Hanušováz 0/0/1 Individuální konzultace.2 4P
PdF:AJ_BPBakalářská práce S. Hanušováz 0/0/1 Individuální konzultace.2 5P
PdF:AJ_BPdBakalářská práce - Dokončení S. Hanušováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
8 kreditů