FF FBRLkJ Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-RL_ Religionistika

Společný univerzitní základ (13 kr.)

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHK0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 0/0/0 6 hodin konzultací za semestr.4 --
4 kredity

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:cjva2pOnline anglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II E. Dudeškovázk 0/2/04 --
FF:cjvn2pNěmecký jazyk pro akademické účely II - kombinované studium P. Chládkovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

Volitelné předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Volitelných předmětů Filozofické fakulty.

Bakalářská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLBcKA014Seminář k bakalářské práci I J. Valtrovák 0/0/0 6 hod./sem. + tutorial 14 hod.5 4P
FF:RLBcKA015Seminář k bakalářské práci II J. Valtrovák 0/0/0 6 hod./sem. + tutorial 14 hod.5 5P
FF:RLBcKA016Seminář k bakalářské práci III J. Valtrovák 0/0/0 tutorial 22 hod.5 6P
FF:RLBcPBakalářská práce z religionistiky J. Valtrováz 0/0/0- 6-
15 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLBcKA001Úvod do religionistiky J. Valtrovázk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 14 hod.4+1 1Z
FF:RLBcKA002Buddhismus I J. Valtrovázk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.4+1 1P
FF:RLBcKA006Křesťanství I D. Zbíralzk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.4+1 1P
FF:RLBcKA003Buddhismus II J. Valtrovázk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.4+1 2P
FF:RLBcKA007Křesťanství II J. Cigánzk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.4+1 2P
FF:RLBcKA013Úvod do metodologie výzkumu v religionistice J. Valtrovázk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 14 hod.4+2 2Z
FF:RLBcKA004Indická náboženství M. Fujdazk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.5 3P
FF:RLBcKA023Náboženství v historické a srovnávací perspektivě J. Valtrovázk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.5+3 3Z
FF:RLBcKA005Judaismus D. Papoušekzk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.4+1 3P
FF:RLBcKA008Islám D. Papoušekzk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.4+1 4P
FF:RLBcKA024Náboženství v sociologicko-antropologické perspektivě J. Valtrovázk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.8 4Z
FF:RLBcKA009Starověká náboženství D. Papoušekzk 0/0/0 12 hod./sem.4+1 4P
FF:RLBcKA010Aktuální náboženská situace v ČR D. Václavíkzk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.4+1 5P
FF:RLBcKA012Dějiny religionistiky R. Kundtzk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.4+1 5P
FF:RLBcKA025Náboženství v kognitivně-psychologické perspektivě J. Valtrovázk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.8 5Z
FF:RLBcKA100Seminář ke Státní závěrečné zkoušce bakalářské R. Kundtk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.5 6-
FF:RLZkBStátní závěrečná zkouška bakalářská J. ValtrováSZk 0/0/0- 6-
90 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1: Teorie, aplikace v praxi, pramenné jazyky

Na základě konzultace s (zamýšleným) vedoucím bakalářské práce studenti zapisují předměty v souladu s vlastním zaměřením studia a tématem bakalářské práce v celkové výši min. 16 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HUMB003Experimentální výzkum D. Zbíralk 1/1/02 --
FF:RLBcB021Náboženství a politika D. Václavíkk 1/1/04 --
FF:RLBcB052Kreacionismus a evolucionismus L. Bělkak 1/1/04 --
FF:RLBcB303Religionistická exkurze A. Chalupak 0/2/04 --
FF:RLBcB503Uplatnění religionistiky v mediální a neziskové sféře M. Fujdak 1/1/04 --
FF:RLBcB508Angažovaná religionistika M. Fujdak 1/1/04 --
FF:RLBcB517Psaní odborným stylem v humanitních studiích L. Novotnák 1/1/04 --
FF:RLBcB518Náboženská jinakost a její reprezentace J. Valtrovák 1/1/04 --
FF:RLBcB522Náboženství a kultura v perspektivě makrohistorických vlivů A. Chalupak 1/1/04 --
FF:RLBcB523Evoluční přístupy ke studiu náboženství R. Kundtk 1/1/04 --
FF:RLBcB535Náboženská konverze: konceptulizace a výzkum J. Valtrovák 1/1/04 --
FF:RLBcB549Náboženství jako systém sociální regulace: Evoluční perspektiva J. Valtrovák 1/1/04 --
FF:RLBcKB301Proseminář k Úvodu do religionistiky A. Chalupak 0/2/0 bloková výuka.4 --
FF:JPNN10Japonština pro neoborové studenty I J. Matelazk 0/2/04 --
FF:JPNN11Japonské písmo pro neoborové studenty I J. Matelaz 0/2/04 --
FF:JPNN20Japonština pro neoborové studenty II J. Matelazk 0/2/04 --
FF:JPNN21Japonské písmo pro neoborové studenty II J. Matelaz 0/2/04 --
FF:JPNN30Japonština pro neoborové studenty III J. Matelaz 0/2/04 --
FF:JPNN40Japonština pro neoborové studenty IV J. Matelaz 0/2/04 --
FF:KR013Klasická řečtina pro neoborové studenty I J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR014Klasická řečtina pro neoborové studenty II J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR015Klasická řečtina pro neoborové studenty III J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR016Klasická řečtina pro neoborové studenty IV J. Steklázk 0/2/04 --
FF:KSCX01Moderní čínština pro nesinology I W. Luz 0/2/04 --
FF:KSCX02Moderní čínština pro neoborové studenty II D. Václavíkz 0/2/02 --
FF:KSCX03Moderní čínština pro neoborové studenty III L. Olivováz 0/2/04 --
FF:KSCX04Moderní čínština pro středně pokročilé - četba II D. Václavíkzk 0/2/02+2 --
FF:LgJ501Mongolština I M. Schwarzk 1/1/04 --
FF:LgJ502Mongolština II M. Schwarzzk 1/1/04 --
FF:LgJ503Mongolština III M. Schwarzzk 1/1/04 --
FF:LgJ504Mongolština IV M. Schwarzzk 1/1/04 --
FF:LgJ701Praktický kurs sanskrtu I O. Šefčíkk 1/1/04 --
FF:LgJ702Praktický kurs sanskrtu II O. Šefčíkzk 0/2/04 --
FF:LgJ703Praktický kurs sanskrtu III O. Šefčíkk 0/2/04 --
FF:LgJ704Praktický kurs sanskrtu IV O. Šefčíkzk 0/2/04 --
FF:LgJ801Základy vietnamštiny I M. Schwarzk 1/1/04 --
FF:LgJ802Základy vietnamštiny II M. Schwarzk 1/14 --
FF:LgJ803Základy vietnamštiny III M. Schwarzk 1/14 --
FF:LgJ804Základy vietnamštiny IV M. Schwarzk 1/1/04 --
FF:LgJ901Základy koptštiny I V. Blažekk 2/0/04 --
FF:LgJ902Základy koptštiny II V. Blažekk 2/0/04 --
FF:LgJ903Základy koptštiny III V. Blažekk 2/0/04 --
FF:LgJ904Základy koptštiny IV V. Blažekzk 2/0/04 --
FF:LJ601Latina pro nelatináře I T. Weissark 1/1/04 --
FF:LJ602Latina pro nelatináře II T. Weissarzk 1/1/04 --
FF:LJ603Latina pro nelatináře III J. Mikulovák 1/1/04 --
FF:LJ604Latina pro nelatináře IV J. Mikulovázk 1/1/04 --
FF:MEDMgr13Jazykový seminář arabštiny I D. Čižmíkováz 1/3/05 --
FF:MEDMgr14Jazykový seminář arabštiny II D. Čižmíkovázk 1/3/06 --
FF:MEDMgr15Jazykový seminář arabštiny III D. Čižmíkováz 1/3/05 --
FF:MEDMgr16Jazykový seminář arabštiny IV D. Čižmíkovázk 1/3/06 --
FF:RLB112Hebrejština I J. Valovák 0/2/04 --
FF:RLB113Hebrejština II S. Pöder Innerhoferk 0/2/04 --
214 kreditů

Blok 2: Náboženské tradice světa

Studenti zapisují předměty v souladu s vlastním zaměřením studia a zvažovaným či zpracovávaným tématem bakalářské práce v celkové výši min. 24 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JAP116Japonský buddhismus L. Bělkazk 2/0/05 --
FF:RLBcB016Křesťanství a hereze I. Doležalovák 1/1/04 --
FF:RLBcB023Starověká náboženství Předního východu D. Papoušekk 1/1/04 --
FF:RLBcB034Pravěká náboženství Evropy J. Valtrovák 1/1/04 --
FF:RLBcB035Náboženství Mayů, Aztéků a Inků D. Papoušekk 1/1/04 --
FF:RLBcB037Nová náboženská hnutí D. Václavíkk 1/1/04 --
FF:RLBcB041Biblická archeologie D. Papoušekk 1/1/04 --
FF:RLBcB045Žena v křesťanství I. Doležalovák 1/1/04 --
FF:RLBcB053Tibetský buddhismus L. Bělkak 1/1/04 --
FF:RLBcB054Buddhistická ikonografie L. Bělkak 1/1/04 --
FF:RLBcB056Buddhismus v Rusku L. Bělkak 1/1/04 --
FF:RLBcB094Novokřtěnci J. Valtrovák 1/1/04 --
FF:RLBcB206Římské náboženství A. Chalupak 1/1/04 --
FF:RLBcB210Křesťanské misie J. Valtrovák 1/1/04 --
FF:RLBcB213Magie ve středověkém křesťanství I. Doležalovák 1/1/04 --
FF:RLBcB215Náboženství v Polsku D. Václavíkk 1/1/04 --
FF:RLBcB238Řecké náboženství I. Doležalovák 1/1/04 --
FF:RLBcB239Helénistická náboženství I. Doležalovák 1/1/04 --
FF:RLBcB251Gnosticismus A. Chalupak 1/1/04 --
FF:RLBcB259Sexualita v dějinách křesťanství D. Zbíralk 1/1/04 --
FF:RLBcB270Náboženství v USA D. Václavíkk 1/1/04 --
FF:RLBcB273Vývoj křesťanského kultu D. Zbíralk 1/1/04 --
FF:RLBcB280Počátky křesťanství D. Papoušekk 1/1/04 --
FF:RLBcB293Manicheismus A. Chalupak 1/1/04 --
FF:RLBcB367Náboženské racionality: četba D. Zbíralk 1/1/04 --
FF:RLBcB371Křesťanství na Wikipedii D. Zbíralk 0/2/04 --
FF:RLBcB388Vizuální reprezentace islámu A. Kovácsk 1/1/04 --
FF:RLBcB392Buddhismus v Mongolsku L. Bělkak 1/1/04 --
FF:RLBcB395Šambhala L. Bělkak 1/1/04 --
FF:RLBcB520Ježíš ve filmu D. Papoušekk 2/2/04 --
121 kreditů

Volitelné předměty