FF FNLJpH Latinský jazyk a literatura
Název anglicky: Latin Language and Literature
navazující prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-LJ_ Latinský jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ551Seminář k magisterské diplomové práci I D. Urbanováz 0/2/010 3P
FF:LJ552Seminář k magisterské diplomové práci II D. Urbanováz 0/2/010 4P
FF:LJ554Magisterská diplomová práce D. Urbanováz 0/0/0- 4-
20 kreditů

Povinné předměty

Studenti musí během studia přečíst vybraná díla v originále a v překladu. Schopnost porozumět originálním textům, správně je číst a intepretovat i znalost děl přečtených v překladu se ověřuje v rámci příslušných povinných předmětů a u státní magisterské zkoušky.

Četba v originále:

 • L. Annaeus Seneca. Epistulae ad Lucilium 1, 16, 47, 44, 28, 93, 98, 62, 101, 118 (povinné předměty)
 • S. Propertius I, 1, 3, 18; III 21, 22; IV 7, 11 (povinné předměty)
 • Albius Tibullus I 1,3,10; II 2; IV 7, 9, 11 (povinné předměty)
 • C. Valerius Catullus 5, 11-14, 17, 21, 24, 31-43 46-52, 62, 66, 70-75, 83, 84, 87, 92-93, 109 (povinné předměty)
 • C. Plinius Caecilius Secundus. Epistulae I 1,9; VI 16, 20 IX 6, 36; X 1, 2, 37, 38, 96, 97 (povinné předměty)
 • T. Lucretius Carus. De rerum natura 1, 1-184 (povinné předměty)
 • L. Apuleius. Amor et Psýché (povinné předměty)
 • C. Tacitus. Annales I 1-74; II 5-26, 59-75; III 52-55; IV 32-33; 37-38, 67; VI 46-51; XII 64-69; XIV 1-16; XV 48-67 (magisterská státní zkouška)
 • Q. Horatius Flaccus. Carmina I 1-3, 8-11, 14, 22, 24, 37; II 3, 7, 10,14; III 1-3, 8, 9, 13, 30; IV 3, 5, 7. Satirae I I, 9; II 6. Epistulae I 2, 10; De arte poetica (Ad Pisones) (povinné předměty, státní magisterská zkouška)
 • T. Maccius Plautus. 1 komedie podle vlastního výběru (povinné předměty)
 • M. Valerius Martialis. I 13, 16, 19, 32, 35; II 87, 89; III, 8; VI 60 X 16, XI 101 (povinné předměty)
 • Vulgáta. Genesis; 1 evangelium dle vlastního výběru; zvládnutí orientace ve Vulgátě a znalost pořadí biblických knih (povinné předměty)
 • Carmina Burana 1, 6, 10, 11, 16, 69, 75, 76, 100, 123, 130, 136, 191, 196, 211, 219 (povinné předměty)
 • Hagiografie: Christiani monachi Vita et passio sancti Venceslai et sanctae Ludmilae avae eius (povinné předměty)
 • J. Amos Komenský. Didactica magna (ca. 10-20 stran) (povinné předměty)
 • Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic. Carmina selecta. Přel. J. Martínek, H. Businská, D. Martínková. Praha: Aula, 1996. (10 skladeb dle vlastního výběru) (povinné předměty)
 • Aurelius Augustinus. Confessiones I; IX (státní magisterská zkouška)

 

Četba v překladu:

Řecká lyrika: Stiebitz; Kallimachos; Apollónios Rhodský: Argonautika; Řečtí bukolikové (Theokritos, Moschos, Bión); Komedie pro všední den: Menandros (jedna komedie); Anthologia Palatina (výběr); Epiktétos: Rukověť či Marcus Aurelius: Hovory k sobě; Polybios: Dějiny II (druhý díl ve vydání Antické knihovny); Lúkiános: Šlehy a úsměvy (dvě menippské satiry dle vlastního výběru); Longos: Dafnis a Chloé; Nový zákon (jedno evangelium); Starý zákon (Genesis, Kniha moudrosti); Kléméns Alexandrijský / Órigenés / Basileios: jedno dílo dle vlastního výběru;

Římská lyrika: výbor, Ferdinand Stiebitz (autoři císařského období); Sbohem, starý Říme: výbor, Eva Stehlíková; Horatius: Vavřín a réva (Odeon); Persius: satiry 1, 5, 6; Lucanus: Farsalské pole (1. a 6. kniha); Statius: 12. kniha eposu Thebais (v anglickém překladu), ze sbírky Silvae to, co je v Stiebitzově výboru Římská lyrika; Seneca: Faidra, Medea, O duševním klidu (některé z pojednání obsažených v tomto svazku Antické knihovny), Apokolokyntóza; Petronius: Satirikon; Tacitus: Annály; Quintilianus: Základy řečnictví (1., 2. a 10. kniha); Apuleius: Osel, Apologie aneb vlastní obhajoba proti nařčení z čarodějnictví; Iuvenalis: satira 1 a 4; Martialis: Posměšky a jízlivosti (přel. Radovan Krátký); Plinius: (1,20; 3,9/21; 4,14/15/27; 5,10; 6,16/20/21/32; 7,5/9/17; 8,7; 9,10/14; celá 10. kn.); Phaedrus: výběr z bajek přítomných ve výboru Václava Bahníka Svět ezopských bajek; Boëthius: Filozofie utěšitelkou; Ammianus Marcellinus (kn. 15, 16, 22);

Augustinus: Vyznání, O boží obci; Einhardus: ... a neuniknout budoucímu věku, přel. P. Daniš, Praha 1999; Dětmar z Merseburku: Kronika, přel. B. Neškudla. Praha, Argo 2008; Petr Alfonsi: Disciplina clericalis – Výchova žáků, přel. E. Mendelová, 1997; Zlatá legenda (ca. 100 stran); Karel IV.: Vlastní životopis; Klaret: Ptačí zahrádka; Bohuslav Balbín: Krásy a bohatství české země, přel. H. Businská, 1986 (kniha 1, s. 49-119); Helena Businská: Renesanční poezie. Praha: Academia, 1975; Apoštol míru J. A. Komenský (ca. 200 stran); Kosmova kronika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ151Archaická latina D. Urbanovázk 1/1/04 1P
FF:LJ152Pozdní latina J. Mikulovázk 1/1/04 2P
FF:LJ153Středověká a humanistická latina I D. Stehlíkovák 1/1/04 3P
FF:LJ154Středověká a humanistická latina II P. Mutlovázk 1/1/04 4P
FF:LJ156Test z latinské normativní gramatiky D. Urbanovázk 0/0/0 0.2 4P
FF:LJ251Magisterský interpretační seminář I K. Petrovićovák 0/2/04 1P
FF:LJ252Magisterský interpretační seminář II D. Urbanovák 0/2/04 2P
FF:LJ253Četba a metrický rozbor Horatia D. Urbanovák 0/2/04 3P
FF:LJ255Samostatná četba (Seneca a Plinius Secundus) J. Mikulovák 0/0/02 1P
FF:LJ256Samostatná četba (Lucretius a Apuleius) K. Petrovićovák 0/0/02 4P
FF:LJ257Samostatná četba (Plautus) D. Urbanovák 0/0/03 3P
FF:LJ258Samostatná četba elegických básníků D. Urbanovák 0/0/02+1 2P
FF:LJ351Římská literatura císařství a pozdní antiky K. Petrovićovázk 1/1/04 1P
FF:LJ453Expert lectures D. Urbanovák 0/0/04 1-
48 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti musí splnit oba bloky povinně volitelných předmětů, tj. Teoretické předměty i Ostatní předměty.

Teoretické předměty

Studenti si musí vybrat jeden ze dvou teoretických předmětů podle svého odborného zaměření nebo tématu diplomové práce. Výběr předmětu je zohledněn v otázkách u státní magisterské zkoušky, protože se jedná o teoretické předměty profilujícího základu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ158Latinská lingvistika D. Urbanovák 1/1/04 2Z
FF:MEDMgr01Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. Petrovićovák 1/1/04 1Z
8 kreditů

Ostatní předměty

Studenti si vybírají předměty podle svého zájmu tak, aby získali alespoň 8 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ262Latinský překladatelský seminář D. Urbanovák 1/1/04 2-
FF:LJ159Latina jako jazyk odborného textu I D. Urbanovák 1/1/03 --
FF:LJ160Latina jako jazyk odborného textu II D. Urbanovák 1/1/03 --
FF:LJMedA09Biblický seminář (Vulgáta) P. Mutlováz 1/0/02 --
FF:LJMedA10Textověkritický seminář P. Mutlováz 1/1/04 --
FF:LJ263Interpretační seminář středověké latiny P. Mutlovák 0/2/04 --
FF:LJMedA02Českolatinská středověká literatura - přemyslovské Čechy P. Mutlovák 1/1/04 --
FF:LJMedA03Českolatinská středověká literatura - lucemburské Čechy P. Mutlovázk 1/1/04 --
FF:LJMedB24Digital Humanities v medievistice P. Mutlovák 1/1/04 --
FF:DSBcB15Starověká římská rodina T. Antošovskáz 1/1/04 --
FF:DSBcB26Zdraví, životní styl a medicína ve starověku J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSMB29 -- 0/0- --
FF:KR023Hellenistic Philosophy J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR024Greek Philosophy of Late Antiquity and Early Christianity J. Franekz 2/0/04 2-
FF:DSMB04Pozdně antické a raně středověké barbarské státy I J. Bednaříkováz 2/2/05 --
FF:DSMB11Pozdně antické a raně středověké barbarské státy II J. Bednaříkovázk 2/25 --
58 kreditů